Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. Mediální prostředí trh Mgr. Evžen Staněk

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. Mediální prostředí trh Mgr. Evžen Staněk"— Transkript prezentace:

1 1.1. Mediální prostředí trh Mgr. Evžen Staněk stanek.evzen@gmail.com

2 2.2. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: Mediální prostředí trh Komunikace, komodifikace, nástup tisku I. Papír – Čína 3. Století (mleté textilie) Dřevěné formy Čína – 700 n. l. Vyměnitelní litery - Čína 11. Století vypálený jíl) Kokové litery 13 - století Korea (zřejmě metoda odvozené z ražby mincí) První Úřad pro vydávání – Korea, přetrval až do 15. Století (první státní nakladatelství a vydavatelství a zřejmě také cenzura) Evropa pozadu Papír – kupci přivezli do Evropy teprve ve 13. Století První papírna – 1268 v Itálii (Fabriano) Ruční tisk z dřevěných forem (2. Pol. 14. Století) Druhá polovina 15. století – knihtisk, Gutenberg, zlatník z Mohuče (tiskařský lis, liteřina) Kolem roku měl metodu propracovanou natolik, že ji mohl použít komerčně (bible 1. Bestseller – 45% literatury náboženské)

3 3.3. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: Mediální prostředí trh Komunikace, komodifikace, nástup tisku II. Snaha církve dostat tisk pod kontrolu (církevní tiskárny, podpora tiskařů) – neúspěch (15. – 16. stol. – první pokusy o likvidaci „škodlivých děl“) (ústřední roli v tomto hráli papežové - 1501 Alexandr VI. se pokusil zavést cenzuru) 1559 – Index librorum prohibitorum (seznam zakázaných knih) - postupně upravován přetrval 400 let) Klatba na Lutherova díla (likvidace tištěných knih) V průběhu 16. století se staly součástí lidové tradice lidové příběhy začaly být tištěny) Ústup latiny, vzestup národních jazyků – potenciální společenství čtenářů v národním jazyce), základy moderního národa (Anderson) – mnoho oponentů Nacionalismus versus rozvoj moderních médií (Rozvoj nacionalistických hnutí v Evropě v 19. Století, naše národní obrození) – moderní média a komunikace jsou jednou z podmínek rychlého rozvoje těchto hnutí. Přímá souvislost mezi rozvojem nacionalismu a rozvojem mediálních technologií neprokázána.

4 4.4. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: Mediální prostředí trh Vstup obchodování do zpravodajství Čtyři typy komunikačních sítí před nástupem knihtisku Katolická církev (papež z Říma udržoval spojení s katolickými a mocenskými elitami) Komunikační sítě zřízené politickými elitami států (fungovaly uvnitř těchto států) Obchodní a bankovní domy (Fuggerové z Augsburku + obchodní domy ve Florencii) Potulní lidé (komedianti, kupci apod....) – přenos informací od vesnice k vesnici a od města k městu. Během 15. až 17. století dvě zásadní změny 1.Vznik poštovních služeb (Francie, Ludvík XI. – královská pošta 1464) 2.Využití tisku k produkci a k šíření zpráv

5 5.5. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: Mediální prostředí trh „ Corantos“ – základ moderních médií – zprávy, šířené často poštmistry. (Německo, Augsburg 1609, Itálie), mohl psát a redigovat jeden člověk. Jednoduché odstavce, opatřené údajem o místě vzniku a o čase. Kolem roku 1620 se stal centem obchodování se zprávami Amsterodamu. Obsah většinou právy ze zahraničí - určeno pro čtení i pro předčítání negramotným). První systém jednotné státní cenzury – v roce 1586 nařídila tzv. Hvězdná komora omezený počet tiskařů v zemi a každý z nich měl svého cenzora.vydržel až do roku 1641. Ihned po zániku hvězdné komory začaly v Anglii vycházet nové deníky.

6 6.6. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: Med iální prostředí trh Média a vznik národních států rok 1490 – v Evropě 500 politických celků různé velikosti o 500 let později již jen 25 Velké politické celky potřebují vykonávat moc v širokém měřítku moc politická moc ekonomická moc donucovací (policie, armáda, systém úřadů zákonodárství) moc symbolická (média, kultura…) V moderních demokraciích vzniká decentralizace ekonomické a symbolické moci – střety mezi mocí oficiální a dobře organizovanými ekonomicky silnými skupinami. Příklad současné ČR (souboje různých typů mocí + role médií)

7 7.7. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: Mediální prostředí trh Důležitý pro rozvoj médií v Evropě v 16.století Symbolická moc Světská vzdělanost Století – pád monopolu víry katolické církve (evangelictví a konec monopolu církevních škol Postupný úpadek politické moci církve

8 8.8. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: Mediální prostředí trh 1. Vznik tištěných médií - základní historie v kostce 2. Pojem mediálního trhu 3. Vývoj mediálních žánrů v tištěných médiích 4. Příchod rozhlasu a televize v 1. polovině 20. století 5. Rozvoj elektronických médií a příchod Internetu 6. Globální informační společnost 7. Nová ekonomika 8. Moderní informační technologie a nové formy interakce (sociální sítě, multimediální aplikace – obecný úvod)

9 9.9. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: Mediální prostředí trh 1.Základní charakteristika znalostní společnosti 2. Vlastnosti mediálního trhu ve znalostní společnosti (konkurenční, informačně zahlcený a široce segmentovaný, což výrazně snižuje efektivitu klasických komunikačních a propagačních médií a nástrojů). 3. Klasická komunikační média a propagační nástroje (prints, AV media, outdoor, indoor, packaging) + nové formy reklamy a ovlivňování respondentů (obecný úvod) 4. Vznik nadnárodních multimediálních společností, kombinujících tisková, audiovizuální a elektronická média. 5. Konvergence komunikačních a informačních technologií Konvergence obsahu. 6. Personalizovaná komunikace a masová komunikace 7. Liberální přístup k informačnímu trhu versus formy státní regulace. 8. Směřování mediálního trhu a znalostní společnosti


Stáhnout ppt "1.1. Mediální prostředí trh Mgr. Evžen Staněk"

Podobné prezentace


Reklamy Google