Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OLMÉKOVÉ, AZTÉKOVÉ, MAYOVÉ, TOLTÉKOVÉ, INKOVÉ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OLMÉKOVÉ, AZTÉKOVÉ, MAYOVÉ, TOLTÉKOVÉ, INKOVÉ"— Transkript prezentace:

1 OLMÉKOVÉ, AZTÉKOVÉ, MAYOVÉ, TOLTÉKOVÉ, INKOVÉ
AMERICKÉ CIVILIZACE OLMÉKOVÉ, AZTÉKOVÉ, MAYOVÉ, TOLTÉKOVÉ, INKOVÉ

2 OLMÉKOVÉ Období: 1200 – 300 př. n. l. Hlavní sídlo: La Venta
Rozsah říše: na území Mexika – státy Veracruz a Tobasco Vládci: nedoložení Charakter. rys: tesání obrov- ských kamen- ných hlav

3 Sídla Olméků

4 ZAJÍMAVOSTI jméno Olmékové jim dali Aztékové a znamená
„Lidé ze země gumovníků“ hlavním motivem sochařství nejsou jen obří hlavy, ale i jaguáři – uctívaná zvířata po roce 200 př. n. l. jsou olmécká centra náhle opuštěna nejstarší kultura Střední Ameriky hráli posvátnou míčovou hru s gumovým mí- čem – hráči nesměli upustit míč na zem; k udr- žení míče mohli používat jen ramena, lokty, kolena, boky; poražené družstvo bylo popra- veno a obětováno bohům ZAJÍMAVOSTI

5 MAYOVÉ Období: 250 -900 n. l. Hlavní sídla: Copán, Tikal, Chichén Itzá
Rozsah říše: pol. Yukatán, jih Mexika, Gua- temala, Salvador, Honduras Vládci: Uaxaclajuun, Ub´aah K´awiil (Osmnáct Krá- lík) Charakt. rys: stavitelé pyramid a přesného ka- lendáře

6 Sídla Mayů

7 ZAJÍMAVOSTI nejvyspělejší civilizace předkolumbovské Ame- riky
pyramidy, chrámy, kamenná města, sochy, stély, složité hieroglyfické písmo, matematické a astronomické znalosti kalendář s přesným výpočtem délky roku jejich náboženství bylo velmi krvavé – uctívají bohyni sebevraždy Ixtab (při obřadech kněží zajatcům rozřezávají obsidiánovým nožem hruď, rvou srdce z těla, z oběti stahují kůži, krev je pokládána za potravu bohů) ZAJÍMAVOSTI

8 Věda Kalendář – astronomické znalosti (zatmění Slunce,
poloha Měsíce); výchozí da- tum – r (bohové stvo- řili svět); rok – 18 měsíců – 20 dní Věda Matematika – dvacítková soustava, pojem nula

9 Věda Astronomie – observatoře Hieroglyfy – tesány nebo ryty do kamene,
vyskytují se ve 2jí formě - v normální nebo jako hlava bož- stva, člověka, zvířete. Rozluštěna jen část.

10 TOLTÉKOVÉ Období: 10. -12. st. Sídlo: Tollan Rozsah: centrální Mexiko
Vládci: Quetzalcoatl, Huemac Charakt. rys: jako skvělých umělců si jich vážili Aztéko- vé, kteří jiný- mi národy po- hrdali

11 Sídla Toltéků

12 Toltécká nádoba z oranžového
ZAJÍMAVOSTI v jazyce Aztéků znamenalo slovo „Tolték“ umělec či architekt významným městem Toltéků byl Teotihuacan – ná- boženské centrum nejslavnějším králem a bohem byl byl Quetzalcoatl (Opeřený had) měli kalendář – rok 260 dní, 52 ročních cyklů (jako my máme století) Toltécká nádoba z oranžového jílu

13 Pyramida Slunce Teotihuacán „Místo, kde se člo- věk proměňuje v boha“
63 m, nejvyšší pyramida v Amer. 235 m při základ- - 4 terasy

14 AZTÉKOVÉ Období: 14. – 16. st. Sídlo: Tenochtitlán
Rozsah: Mexiko, Gua- temala, Salva- dor, Honduras Vládci: Itzcóatl Montezuma Charakt. rys: krvavé obřadní rituály Nepřátelé: šp. dobyva- telé – Hernán Cortés

15 Sídla Aztéků

16 ZAJÍMAVOSTI Aztékové vybudují své město Tenochtitlán na ostrově
uprostřed jezera, na místě, které jim podle legendy určil bůh Huitzilopochtli - budují hráze - během rituálů obětují i zajatců, králové při nich rvali zajatcům srdce z těla - podrobili si okolní kmeny - říši vyvrátil španělský dobyvatel Hernán Cortéz - umění Aztéků bylo náboženského charakteru – uctívali četná božstva (oslavná keramika, sochy z kamene, ob- sidiánu a křemene) - kresby ve formě piktogramů – představovaly předměty - používali jednoduché platidlo – kakaové boby

17 Aztécký kalendář - rituální a sluneční (18 měsíců po
20 dnech a 5 dnů nešťastných) - kamenný, ve středu je tvář slunečního boha, kolem nebesa a dny

18 Kodex Mendoza - popisuje život ve střed- ním Mexiku kolem obdo-
bí jeho dobytí Španěly - zahrnuje: dějiny aztécké říše, líčení života aztéc- ké společnosti a zázna- my tributu z podmaně- ných oblastí - vytvořen kolem r. 1550

19 Dobytí říše Posledním panovníkem byl Montezuma II., jehož říši zničil
v 16. st. španělský conquistador Hernando Cortés. Mexic- kého zálivu dosáhl v r a v r po mnoha masa- krech a zavraždění Montezumy dobyl Tenochtitlán. Využil víry Aztéků v návrat bílého vousatého boha Quetzalcoatla z východu, za kterého byl Cortéz Aztéky považován. K zániku říše přispěla krutost šp. dobyvatelů i infekční cho- roby (neštovice, spalničky a tyfus).

20 INKOVÉ Období: 15.-16. st. Sídlo: Cuzco Rozsah: Kolumbie, Ekvádor,
Peru, Bolívie, Chile, Argentina Vládci: Pachacuti, Huayna Copac, Atahualpa Charakt. rys: za příslib svobody jsou Inkové schopni Španělům naplnit celý sál zlatem Nepřítel: šp. dobyvatelé – Francisco Pizarro

21 Rozsah říše Zpočátku tvořilo říši jen město
Cuzco a jeho okolí, postupně obsazovali panovníci další území. Svou zemi nazývají jako „Země čtyř částí“.

22 Dobytí říše V roce 1531 vyplouvá z Panamy Francisco Pizarro se 3 lo-
děmi a 180 muži. V Peru se dozví, že v říši Inků došlo k občanské válce mezi vládcem Huáscarem a jeho nevlast- ním bratrem Atahualpou. Pizarro toho využívá a vyráží do vnitrozemí. Atahualpa zajme Huáscara. Francisco Pizarro Vládce Pachacuti – rozkvět Cuzca

23 Dobytí říše Atahualpa se rozhodne přátelsky
přijmout bílé muže ve městě Caja- marca. Mezitím Pizarro obsadí všechny budovy kolem náměstí. Povraždí asi 3000 indiánů a inku zajmou. Na pokyn Atahualpy sná- šejí Inkové zlato – 55 tun zlata a 12 tun stříbra. Ani to inku nezachrání, je postaven před soud a odsouzen k smrti. Je uškrcen. Španělé ovlád- nou i Cuzco. Atahualpa poslední inka

24 Kultura Kipu – uzlové písmo, barevné šňůky
opatřené uzlíky. Sloužilo při správě země k zaznamenávání počtu obyva- tel, vojska, úrody, počtu zvířat a polí.

25 Kultura Machu Picchu – incké kultovní město v peruáns- kých Andách.

26 Zdroj: BAUER, Jan. Krvelační Mayové: Zničila je nenávist k vlastním králům?. History revue Speciál: 44 nejmocnějších říší světa. 2010, roč. 2010, č. 1, s ISSN BAUER, Jan. Aztéčtí rekordmani: Během rituálů obětují zajatců najednou. History revue Speciál: 44 nejmocnějších říší světa. 2010, roč. 2010, č. 1, s ISSN BAUER, Jan. Pohřbila Toltéky pyšná princezna?. History revue Speciál: 44 nejmocnějších říší světa. 2010, roč. 2010, č. 1, s ISSN BAUER, Jan. Posledního inku už nezachránil ani křest: Během rituálů obětují zajatců najednou. History revue Speciál: 44 nejmocnějších říší světa. 2010, roč. 2010, č. 1, s ISSN


Stáhnout ppt "OLMÉKOVÉ, AZTÉKOVÉ, MAYOVÉ, TOLTÉKOVÉ, INKOVÉ"

Podobné prezentace


Reklamy Google