Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Horniny Vladislava Zubrová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Horniny Vladislava Zubrová."— Transkript prezentace:

1 Horniny Vladislava Zubrová

2 Nejprve si zopakujte: Nerosty jsou _______(stejnorodé/různorodé)
přírodniny. Jejich chemické složení______ (lze/nelze) vyjádřit chemickým vzorcem nebo chemickou značkou. Nerosty rozdělujeme do několika skupin podle chemického složení. Vyjmenujte tyto skupiny.

3 Horniny Horniny jsou tvořeny souborem jednoho
nebo více minerálů. Mohou obsahovat i zbytky odumřelých organismů. Věda zabývající se horninami se jmenuje petrologie.

4 Rozdělení hornin podle způsobu vzniku:
A) vyvřelé horniny (=vyvřeliny, magmatity) - vznikají chladnutím a utuhnutím roztavené hmoty (magmatu)

5 Rozdělení hornin podle způsobu vzniku:
A) vyvřelé horniny: - výlevné (vulkanity) - hlubinné (plutonity) – tvoří velká podpovrchová tělesa-masivy (plutony)

6 Magma obsahuje zejména oxid křemičitý a hlinitý, dále pak oxidy železa, hořčíku, vápníku, sodíku a draslíku tyto látky spolu reagují a při ochlazování magmatu krystalují v nerosty nejdříve krystalují tmavé nerosty, pak světlé Které nerosty patří mezi tmavé?

7 Magma magma při pronikání k zemskému povrchu vniká do puklin v horninách, kde postupně tuhne a krystalizuje → vznikají žíly žíly mohou být tvořeny horninami (horninové žíly) nebo nerosty (rudné žíly) Mezi časté minerály v rudných žilách patří sloučeniny PbS, ZnS, FeS2, FeCO3, CaF2. Doplňte názvy minerálů.

8 Rozdělení hornin podle způsobu vzniku:
B) usazené horniny (=usazeniny, sedimenty), vznikají zvětráváním starších hornin, přenosem materiálu a jeho usazováním popř. zpevněním na povrchu - zpevněné - nezpevněné

9 Rozdělení hornin podle způsobu vzniku:
C) přeměněné horniny (metamorfované → metamorfity), vznikají přeměnou vyvřelých, usazených hornin a již dříve přeměněných hornin v důsledku tepla a tlaku v zemském nitru

10 Zdroje: http://cs.wikipedia.org/
Černík V. a kol. Přírodopis pro 9. ročník ZŠ – Mineralogie a geologie se základy ekologie. Praha: SPN, 1998. Vališ J. a kol. Přírodopis pro 8. ročník ZŠ. Praha: SPN, 1992. Kvasničková, D. Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ. Praha: Fortuna, 2000.


Stáhnout ppt "Horniny Vladislava Zubrová."

Podobné prezentace


Reklamy Google