Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodický list  Výuka probíhá diskusní formou. Vhodnými otázkami se pokoušíme přivést studenty k odhalování struktury sportovní výkonnosti sportovců.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodický list  Výuka probíhá diskusní formou. Vhodnými otázkami se pokoušíme přivést studenty k odhalování struktury sportovní výkonnosti sportovců."— Transkript prezentace:

1

2 Metodický list  Výuka probíhá diskusní formou. Vhodnými otázkami se pokoušíme přivést studenty k odhalování struktury sportovní výkonnosti sportovců i aktivně nesportujících osob.  Tento zdroj využívá jen z části odborné tělovýchovné terminologie, většinou se spokojuje jen se srozumitelnými pojmy používanými ve školách i na sportovištích.  Obraz 3 Jsou uvedeny 4 nejdůležitější strukturální oblasti, jejichž vysoký stupeň zvládnutí je předpokladem kvalitního sportovního výkonu.  Obraz 4 Úroveň pohybových schopností je základní podmínkou kvalitního sportovního výkonu, přičemž výsadní postavení zaujímá síla (svalová kontrakce umožňuje pohyb segmentů lidského těla a v konečném důsledku pohyb člověka jako takový).  Obraz 5 Uvedené časování akcelerace je jen velmi hrubé.  Obraz 6 Jde o sportovní dovednosti a jejich zdokonalování.  Obraz 7 Sportovní taktika souvisí s bližším poznáním dané sportovní disciplíny. Závodník skvěle vybavený fyzicky i technicky může prohrát jen volbou špatné taktiky boje či naopak.  Obraz 8 Psychické vlastnosti sportovců často rozhodují v důležitých fázích soutěží o konečném vítězi. Tyto vlastnosti se někdy označují jako morálněvolní vlastnosti.  Obraz 9 Uvědomění si uvedených poznatků může pomoci mladým sportovcům a stejně tak studentům školy podávat lepší sportovní výsledky. Tím si upevní své sportovní sebevědomí a ujistí se ve smysluplnosti sportovní přípravy.  Obraz 10 Studenti se mají pokusit ve dvou uvedených sportovních disciplínách pojmenovat jejich nejdůležitější složky výkonnosti (Diskobolos, socha Myrona – 6. století p.n.l., Dřevěnice – nejmasovější turnaj v odbíjené u nás).

3  pohybové schopnosti  technická vyspělost  taktické dispozice  psychická odolnost Podíl těchto složek na sportovním výkonu je různý s ohledem na druh sportu.

4  síla  rychlost  vytrvalost  obratnost V tréninkové praxi se často uvedené pohybové schopnosti kombinují: síla s rychlosti – výbušná síla, s vytrvalosti – silová vytrvalost atp.

5 Sílu, rychlost, vytrvalost i obratnost má smysl rozvíjet celé období života až po věk vrcholné výkonnosti. Existují však období větší akcelerace:  síla - období adolescence  rychlost - před pubertou  vytrvalost - období dospělosti  obratnost - průběžně

6  úroveň zvládnutí pohybové činnosti, které sportovní disciplínu tvoří (kopací technika u kopané, podání v tenisu, otáčka při hodu diskem, znak v plavání, překonání překážek, způsob běhu, …)  zvládnutí techniky sportovní disciplíny tvoří obvykle nejobjemnější součást sportovní přípravy  zvolená technika musí odpovídat pohybovým schopnostem sportovce  optimální technika se mění s růstem sportovce v průběhu života

7  způsob realizace sportovního výkonu (rozestavení hráčů ve hrách, osobní nebo zónová obrana v košíkové, volba tempa ve vytrvalostním běhu, …)  taktiku určuje trenér po dohodě se svěřencem  může se měnit dle vývoje soutěže  musí odpovídat možnostem sportovce

8  schopnost sportovce vyrovnat se s aktuálními stavy v průběhu soutěže (negativní změny ve vývoji závodu, nepřízeň publika, povětrnostní vlivy, výkon rozhodčího, očekávání vítězství rodiči, diváky, médií nebo naopak skepse …)  bojovnost, volní úsilí  víra v konečný úspěch  umění zvrátit nepříznivý průběh závodu  bojovat do posledního metru, sekundy, míče, hvizdu rozhodčího  vyrovnat se s cizím prostředím, diváky, kteří fandí třeba soupeři

9  Při plnění praktických disciplín v TVZ uplatňujete všechny složky sportovní výkonnosti pro co nejlepší výsledek, který je dán známkou nebo jinou hodnotící charakteristikou.  Jejich důležitost je různá s ohledem na disciplínu, kterou vykonáváte.  Kombinace všech strukturálních složek sportovní výkonnosti tvoří konečný sportovní výkon

10 DISKOBOLOSDŘEVĚNICE Foto - http://www.volejbalovadrevenice.cz/fotogalerie Foto - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Discus_Thrower_Copenhagen.jpg

11 ZDROJE CITACÍ  ČELIKOVSKÝ, DrSc., a kol., Prof. PhDr., Stanislav. Antropomotorika. Praha: SPN, 1979


Stáhnout ppt "Metodický list  Výuka probíhá diskusní formou. Vhodnými otázkami se pokoušíme přivést studenty k odhalování struktury sportovní výkonnosti sportovců."

Podobné prezentace


Reklamy Google