Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Složka sady EUIII/2 č VY_32_INOVACE_RV.7. 11

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Složka sady EUIII/2 č VY_32_INOVACE_RV.7. 11"— Transkript prezentace:

1 Složka sady EUIII/2 č.11 VY_32_INOVACE_RV.7. 11
Autor: Šárka Vodrlintová Název: První pomoc Předmět(oblast): Člověk a zdraví – Rv Ročník: 7 Očekávaný výstup: žák dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých, v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc. Druh učebního materiálu: učebnice Rv – Eva Marádová , Fortuna Praha 2002 Materiál ověřen: Rv 7.B záznam je v TK označen EUIII/2 č. 11

2 První pomoc: První pomoc poskytnutá bezprostředně po úrazu je mnohdy rozhodující pro celý další osud poraněného dítěte. Podle trestního zákoníka je první pomoc povinen poskytnout každý, kdykoliv a kdekoliv, pokud tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného.V § 208 je tato povinnost jmenovitě uložena řidiči, který měl účast na dopravní nehodě. Proto je povinností každého člověka seznámit se se zásadami první pomoci. Předpokladem učinné pomoci je zachovat klid a rozvahu, klidně a energicky se snažit vyřešit především dva okruhy problémů: 1)přivolat odbornou pomoc a zabezpečit místo nehody, 2)poskytnout základní ošetření zraněnému. První pomoc na místě nehody musí zabezpečit základní životní pochody zraněného, tj. dýchání a krevní oběh.

3 Linky tísňového volání:
- rychlá záchranná služba 155 - policie - technická pomoc, hasiči - městská policie - jednotné evropské číslo

4 První pomoc Výhýbat se nebezpečným situacím, to je základní pravidlo, jak se chránit před úrazem. Mnohdy si ani neuvědomujeme, že stačí chvilka nepozornosti a naše bezpečí může být vážně ohroženo. Zprávy z tisku: Desetiletá školačka byla při neopatrném přecházení vozovky sražena projíždějícím autobusem. S vážným zraněním byla převezena do nemocnice.... Při neopatrné manipulaci se zábavnou pyrotechnikou byli zraněni dva chlapci na rukou a na obličeji. Jeden z nich má vážně poškozený zrak......

5 Nebezpečí: Každé zranění je bolestivé, velmi často zanechává následky pro celý další život. Proč dochází tak často k úrazům dětí? Rodiče, učitelé, starší sourozenci i další dospělí zajišťují dítěti bezpečí. Malé dítě, o které je pečováno, pak nezažívá žádný pocit ohrožení, není schopné rozlišit, co je v jeho okolí nebezpečné a co mu neublíží. V tomto ohledu je zcela závislé na pomoci dospělých, kteří říkají:“Tam nesmíš......Nesahej na to....“. Přecenění vlastních sil a dovedností má velmi často za následek vážný úraz, který někdy končí i smrtí.

6 Úrazy: Nejčastější příčinou úrazu dětí vašeho věku bývají:
- neodborná zacházení s nástroji a přístroji v domácnosti, bodnými, sečnými i střelnými zbraněmi - nevhodné zacházení s elektrickými přístroji - zacházeí se zápalnými a výbušnými látkami - otrava jedovatými látkami – alkoholem a drogami - nepřiměřená jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardu, na místech, která k tomu nejsou určena - lezení do výšek - skákání do neznámé vody, přecenění svých plaveckých schopností - nedodržování pravidel silničního provozu - porušování zásad bezpečnosti při sportu

7 Zásady první pomoci: 1) Zajistit zraněného.
2) Uklidníme raněného a v případě, že nemůžeme vyloučit poranění břicha, nepodáváme nic k jídlu. 3) Zajistíme, aby dýchací cesty byly volné Uložíme postiženého do stabilizované polohy na boku. 4) Pokud raněný sám nedýchá, zahájíme umělé dýchání z úst do úst. 5) Kontrolujeme srdeční činnost(tep). Když nenahmatáme žádný pulz přejdeme k srdeční masáži. 6) Věnujeme pozornost zevnímu krvácení. 7) Drobnější rány kryjeme sterilním obvazem.

8 Test: 1) Vysvětlete, v čem spočívá technická pomoc a předlékařská první pomoc zraněným při hromadné havárii. 2) Popište(dle možností procvičte)základní výkony zachraňující život: a)zajištění průchodnosti dýchacích cest b)umělé dýchání s plic do plic c)nepřímá srdeční masáž 3) Předveďte, jak uložíte spolužáka do stabilizované polohy. Ujistěte se, že konečná poloha je stabilní(postižený se nemůže převrátit dopředu nebo dozadu), a ověřte si, zda více než polovina jeho hrudníku je v kontaktu se zemí, hlava zůstává v záklonu a dýchací cesty jsou průchodné. 4) Předveďte základní protišková opatření.

9 U následujících čtyř úloh označte správnou odpověď zakroužkováním ano, ne.
5) U dětí mladších 2 let zajistíme průchodnost dýchacích cest tak, že: a)hlavu nezakláníme ANO/NE b)hlavu zakloníme stejně jako u dospělého postiženého ANO/NE c)vzhledem ke krátkému krku hlavu zakláníme ještě více než u dospělého ANO/NE 6) Při umělém dýchání u dětí mladších 2 let vdechujeme vzduch s frekvencí: a)30 dechů za 1 minutu ANO/NE b)20 dechů za 1 minutu ANO/NE c)16 dechů za 1 minutu ANO/NE 7) U závažných popálenin a opařenin: a)neodstraňujeme nic, co je k ráně přichyceno ANO/NE b)odstraníme přichycené věci i kusy tkaniny z rány ANO/NE c)odstraňujeme jen předměty, nikdy ne tkaninu ANO/NE

10 8) Při popáleninách: a)použijeme dezinfekční mast a ránu přikryjeme sterilním materiálem ANO/NE b)vzniklé puchýře propíchneme a zalepíme náplastí ANO/NE c)postiženému zásadně nedáváme pít ANO/NE d)rány překryjeme sterilním materiálem a vyhledáme lékaře ANO/NE e)popálené místo ochlazujeme po dobu 20minut pod tekoucí vodou ANO/NE f)postiženému podáváme dostatečné množství tekutin ANO/NE g)dbáme, aby se postižené místo zbytečně neochladilo ANO/NE 9) Popište, jak budete postupovat při poskytování první pomoci v případě postiženého, který neodpovídá na dotazy ani doteky.

11 10) Tepenné krvácení je velmi nebezpečné
10) Tepenné krvácení je velmi nebezpečné. Váš kamarád se pořezal a z tepny na zápěstí mu v pravidelných intervalech vystřikuje jasně červená krev. Co všechno uděláte? 11) Popište, jak vytvoříte tlakový obvaz a v jakých situacích jej můžete použít.


Stáhnout ppt "Složka sady EUIII/2 č VY_32_INOVACE_RV.7. 11"

Podobné prezentace


Reklamy Google