Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropa – absolutismus 17. st.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropa – absolutismus 17. st."— Transkript prezentace:

1 Evropa – absolutismus 17. st.
Anglie a Stuartovci v 17. st. Francie za Ludvíka XIV. Petr I. Veliký a Rusko

2 Jakub I. Stuart 1603 - 25 nejraději se věnoval lovu asi byl homosexuál
přesto se stále zajímal o život svých poddaných a vládl v míru pohrdal parlamentem a vládl „z Boží vůle“

3 Karel I. Stuart 1625 – 49 usiloval o absolutismus
spory s parlamentem vedly k občanské válce ( ) – v ní byl poražen, pak odsouzen a popraven byla vyhlášena republika

4 Oliver Cromwell 1653-8 lord protektor
puritán z venkovské šlechty vedoucí osobnost občanské války a anglické republiky reorganizoval armádu podepsal navigační zákon

5 Oliver Cromwell dvakrát rozpustil parlament
jeho počínání proti katolickému Irsku bývá označováno za genocidu

6 Cromwellova genocida v Irsku
masakry při dobývání měst Po ovládnutí Irska bylo zakázáno praktikování katolických bohoslužeb a a katoličtí kněží, kteří byli dopadeni, byli zabiti. Asi irských obyvatel bylo prodáno do otroctví. Veškerá půda vlastněná katolíky byla zabavena a předána Angličanům a Skotům. Katolíkům, kterým byla půda ponechána, byla přidělena půda v neúrodné části země v oblasti Connacht. V období anglické republiky se podíl půdy vlastněné katolíky snížil z původních 60% na pouhých 8%.

7 puritáni Puritáni (anglicky puritans od pure, čistý) byli přívrženci radikálních protestantských skupin působících v anglicky mluvících zemích od 16. století. Původní puritáni hlásali potřebu „očisty“ nauky a bohoslužeb ve smyslu kalvinismu a kladli důraz na soukromou zbožnost a veřejnou mravnost.

8 Karel II. Stuart během anglické republiky byl králem ve Skotsku po Cromwellově smrti byl jmenován i anglickým králem 1665 mor v Londýně 1666 požár – domů a 87 kostelů

9 Kateřina z Braganzy soupeření s Portugalskem skončilo i svatbou s infantkou, která dostala věnem i Bombaj = počátek anglické expanze v Indii

10 koloniální panství Karel II. podporoval Východoindickou společnost a povolil založení Společnosti Hudsonova zálivu

11 Karel II. manželství bezdětné ale 7 milenek a 14 nemanželských dětí
Jindřich FitzRoy = prapředek Diany, princezny z Walesu Karel Lennox = prapředek Diany, princezny z Walesu, a Camilly, vévodkyně z Cornwallu

12 Jakub II. Stuart pro své katolictví byl velmi brzy zbaven trůnu ten byl nabídnut Vilému III. Oranžskému, manželu Jakubovy dcery Marie, ten byl ale ostatními evropskými panovníky označen za uzurpátora Jakubovi se nepodařilo trůn dobýt, a když mu byl po čase nabídnut pro syna, odmítl to. Vláda Stuartovců na anglickém trůnu skončila smrtí druhé dcery Anny.

13 Anna Stuartovna královna Anglie, Skotska a Irska 1702 - 14
od 1707 královna království Velké Británie a Irska 13x potratila, 4 děti zemřely do 2 let a syn Vilém po 11 narozeninách (dánský princ Jiří) Období vlády královny Anny se vyznačovalo zvyšováním vlivu ministrů a poklesem moci panovníka. Roku 1708 se Anna stala posledním britským panovníkem, který vetoval zákon parlamentu. Annino jméno je spojeno s prvním světovým zákonem (vydán roku 1709) věnovaným autorskému právu. Podle něj výhradní práva k dílu náleží autorům, nikoli tiskařům, jak tomu bylo doposud.

14 Král Slunce – Ludvík XIV. Bourbon
1643 – 1715 = 72 let absolutismus kardinál Mazarin Colbert a merkantilismus 1653 zrušil Edikt nantský válka o dědictví španělské Francie až k Rýnu

15 Ludvík XV. Bourbon 1715 – 74 = 59 pravnuk kardinál Fleury
vysoká šlechta hospodářská krize války o dědictví rakouské – nic v sedmileté válce ztratil Kanadu, část Louisiany, většinu držav v Indii rokoko kulturní centrum Evropy

16 Ludvík XVI. Bourbon 1774 – 92 vnuk
s manželkou Marií Antoinettou popraveni za francouzské revoluce

17 Petr I. Veliký 1689 – 1725 car reformy, snaha o modernizaci
války s Osmanskou říší, Krymským chanátem severní válka – na Švédsku získal přístup k Baltskému moři – Petrohrad nechal umučit vlastního syna

18 Zdroje Wikipedie Google – obrázky


Stáhnout ppt "Evropa – absolutismus 17. st."

Podobné prezentace


Reklamy Google