Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typy vzorců, stavba molekul a izomerie v organické chemii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typy vzorců, stavba molekul a izomerie v organické chemii"— Transkript prezentace:

1 Typy vzorců, stavba molekul a izomerie v organické chemii
PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/ MODERNIZACE VÝUKY

2 Anotace: výuková prezentace v prvním ročníku studia
Předmět: chemie Ročník: I. ročník SŠ Tematický celek: organická chemie a biochemie Klíčová slova: vzorce, řetězce, vazby, izomerie, modely, IUPAC Forma: vysvětlování, skupinová práce s modely Datum vytvoření:

3 Molekuly organických sloučenin
Uhlík je čtyřvazný. Atomy uhlíku tvoří různě dlouhé řetězce a cykly. Mezi atomy uhlíku jsou vazby jednoduché, dvojné nebo trojné. Na atomy uhlíku se váží další prvky.

4 Typy vzorců strukturní vzorce = znázorňují počet atomů, jejich uspořádání a spojení atomů vazbami racionální vzorce = zjednodušená forma strukturních vzorců, souhrnně uvádějí jednotlivé skupiny atomů CH CH3 – CH CH3 – OH

5 Typy vzorců sumární (souhrnné) vzorce = udávají počty atomů jednotlivých prvků v pořadí C, H, O a potom atomy dalších prvků v abecedním pořadí CH C2H CH4O perspektivní vzorce = znázorňují složení, uspořádání, vzájemné spojení i prostorovou orientaci atomů Obr. 1 Molekula methanu

6 Názvosloví organických sloučenin
Nejvyšší mezinárodní autorita v chemickém názvosloví je IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry = Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii) Příklad: CH3 – CH2 – OH systematické: ethanol triviální: líh, spiritus dvousložkové: ethylalkohol Obr. 1 Láhev ethanolu

7 Typy modelů Model = pomůcka k popisu struktury a prostorového uspořádání atomů v molekulách kuličkové modely = atomy jsou zobrazeny jako kuličky a vazby jako tyčinky kalotové modely = sestaveny z kulových vrchlíků různých barev pro různé atomy Obr. 2 Model molekuly dimethyletheru Obr. 3 Model molekuly kyseliny methanové

8 Typy modelů trubičkové modely
= skládají se z fragmentů, které se liší velikostí a barvou, spojených trubičkami různé délky počítačové modely = programy pro práci vytváření geometrie molekuly, vizualizaci a měření charakteristik Např. ChemSketch, Rasmol, VMD, … Obr. 4 Model molekuly ethanolu

9 Izomerie = dvě nebo více sloučenin má stejný sumární vzorec, liší se uspořádáním atomů v molekule a fyzikálními, chemickými, biologickými vlastnostmi Druhy: konstituční: konstituce = stavba = izomery se odlišují pořadím spojení atomů a násobných vazeb stereoizomerie: konfigurační = izomery mají stejnou konstituci, odlišují se však prostorovým uspořádáním konformační = atomy a skupiny atomů se mohou otáčet okolo jednoduché vazby

10 Konstituční izomerie Druhy:
a) řetězová = rozdílné uspořádání uhlíkových atomů v řetězci molekuly C5H12 je vzorec: pentanu CH3–CH2–CH2–CH2–CH3 2. 2-methylbutanu (isopentanu) 3. 2,2-dimethylpropanu (neopentanu)

11 Konstituční izomerie Druhy:
b) polohová = rozdílná poloha násobné vazby v řetězci nebo rozdílné umístění některého atomu nebo skupiny atomů v molekule C4H8 je vzorec: 1-butanu CH2=CH–CH2–CH3 2-butanu CH3–CH=CH–CH3

12 Konstituční izomerie Druhy: c) funkční = skupinová = přítomnost rozdílných charakteristických skupin atomů v molekule C2H6O je vzorec: 1. ethanolu CH3–CH2–OH 2. dimethyletheru H3C–O–CH3 Vyhledejte teploty varu těchto látek v MFCH tabulkách pro SŠ. Teplota varu ethanolu je 78,3 °C a dimethyletheru je -24°C.

13 Konstituční izomerie Druhy:
d) tautomerie = izomery se liší polohou dvojné vazby a uhlíku Formy: Keto – CH2 – C – Amino – CH = C – NH2 || | O Enol – CH = C – OH Imino – CH2 – C = NH | |

14 Konfigurační izomerie(stereoizomerie)
Druhy: a) geometrická = příčinou je přítomnost dvojné vazby v molekule, kolem které neexistuje volná otáčivost atomů C2Br2F2 je vzorec: cis – 1,2-dibrom-1,2-difluorethenu 2. trans-1,2-dibrom-1,2-difluorethenu

15 Konfigurační izomerie (stereoizomerie)
Druhy: b) optická = příčinou je přítomnost uhlíkového atomu v hybridním stavu sp3, který k sobě váže čtyři různé atomy nebo skupiny atomů

16 Konformační izomerie(stereoizomerie)
= izomery se liší prostorovým uspořádáním a stabilitou = židličková a vaničková = zákrytová a střídavá (nezákrytová)

17 Typy řetězců Atomy uhlíku tvoří ve sloučeninách různě dlouhé řetězce(různě rozvětvené) a cykly: C C C C C C C C C C přímý otevřený řetězec rozvětvený uzavřený cyklický

18 Vazby v molekulách organických sloučenin
Typy vazeb: převážně kovalentní jednoduché dvojné trojné Důkaz uhlíku Rozdělení podle rozmístění dvojných vazeb: kumulované C = C = C konjugované C = C – C = C – C izolované C = C – C – C = C

19 Modely organických sloučenin
Obr. 5, 6, 7 Modely methanu, ethenu a ethynu

20 Seznam obrázků: Obr. 1, 5, 6, 7 foto Ivana Töpferová Obr. 2, 3, 4 byly vytvořeny v programu ACD/ChemSketch(Freeware) Vzorce byly vytvořeny v programu ACD/ChemSketch(Freeware) Pomůcky: stavebnice pro stavbu modelů organických sloučenin

21 Použité zdroje: ŠIBOR, J., PLUCKOVÁ, I., MACH, J. Chemie pro 9. ročník. Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., ISBN BANÝR, J., BENEŠ, P. A KOLEKTIV. Chemie pro střední školy. Praha: SPN, a.s., ISBN Čtrnáctová, H., KOLÁŘ, K., SVOBODOVÁ, M., ZEMÁNEK, F. Přehled chemie pro základní školy. Praha: SPN a.s. , ISBN


Stáhnout ppt "Typy vzorců, stavba molekul a izomerie v organické chemii"

Podobné prezentace


Reklamy Google