Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_05-01 Úvod do studia chemie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_05-01 Úvod do studia chemie"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_05-01 Úvod do studia chemie Vývoj chemie jako přírodní vědy, obory chemie, chemické látky a jejich dělení, vzorce v chemii

2 Úvod do studia chemie přírodní věda
vývoj chemie od starověku do dnešní doby (referát) v rámci moderní chemie rozlišujeme tyto obory: obecná chemie – vytváří základy pro další obory chemie anorganická chemie – zkoumá vznik, složení a strukturu a chemické reakce prvků a sloučenin s výjimkou sloučenin uhlíku

3 biochemie- zkoumá chemické složení organismů a jejich metabolismus
organická chemie – zabývá se vznikem, složením, strukturou a chemickými reakcemi sloučenin uhlíku biochemie- zkoumá chemické složení organismů a jejich metabolismus fyzikální chemie-zkoumá strukturu látek a kinetickou a energetickou stránku chemických reakcí a rovnováh analytická chemie – zkoumá složení chemických látek v rámci organické chemie a anorganické chemie se vyčlenila makromolekulární chemie a chemie koordinačních sloučenin

4 Obecná chemie chemické látky dělíme na chemické prvky a na chemické sloučeniny chemický prvek - má chemickou značku (jednopísmennou nebo dvoupísmennou) a název (český nebo latinský) příklady: značka udává a) chem.prvek, b) 1 atom prvku, c) 1mol atomů prvku kromě značky prvku může mít prvek i vzorec např.:

5 chemická sloučenina má název a vzorec
vzorec chem. sloučeniny udává: a) chem. sloučeninu, b) 1molekulu chem. sloučeniny, c) 1 mol molekul chemické sloučeniny

6 Vzorce chemických sloučenin
stechiometrický neboli empirický vzorec - udává vzájemný poměr atomů v molekule, zápis do závorek, atomy prvků se zapisují v abecedním pořadí ethan - (CH3)2 molekulový vzorec – udává druh a počet atomů prvků v molekule sloučeniny ethan - C2H6

7 funkční vzorec - je zápis vzorce molekulárního nebo stechiometrického, od nichž se liší tím, že pomocí symbolů prvků a číselných indexů jsou postupně zapisovány jednotlivé funkční skupiny (tj. skupiny atomů, které se v molekule projevují formou dolního indexu) např.: ethanol - C2H5OH

8 existuje proto řada různých druhů strukturních vzorců:
strukturní vzorec - zobrazuje kromě počtu atomů v molekule i jejich vzájemné propojování, případně do menší či větší míry i geometrické uspořádání molekuly existuje proto řada různých druhů strukturních vzorců: konstituční vzorec – je strukturní vzorec, zobrazuje v rovině papíru vazby mezi atomy rozvinutý konstituční vzorec elektronový vzorec racionální konstituční vzorec zjednodušený racionální konstituční vzorec      

9 racionální konstituční vzorec butanu
CH3–CH2–CH2–CH3

10 ROZVINUTÝ KONSTITUČNÍ VZOREC BUTANU
název: Butan Lewis.svg, autor: Neurotiker, zdroj: vlastní dílo

11 ZJEDNODUŠENÝ RACIONÁLNÍ KONSTITUČNÍ VZOREC
název:Strukturní vzorec (racionální zjednodušený) butanu, zdroj: Transferred from cs.wikipedia; transfered to Commons by User:Sevela.p using CommonsHelper, autor: NIH

12 geometrický vzorec – znázorňuje skutečnou prostorovou stavbu molekuly, obvykle se vazby směřující „před papír“ znázorňují zesilujícím úzkým klínem (viz příklad methanu), vazby ležící v rovině papíru normálními čarami a vazby směřující za papír se kreslí tečkovaně

13 GEOMETRICKÝ VZOREC BUTANU
název: methane- 2D.svg, autor: Benjah-bmm27, zdroj: org/wiki/Soubor:M ethane-2D.svg

14 konfigurační vzorec - je speciální případ konstitučního vzorce, ve kterém je znázorněno specifické prostorové uspořádání molekul, které se neliší sledem propojení jednotlivých atomů, ale jejich prostorovým uspořádáním, přičemž jednu formu molekuly nelze převést ve druhou bez přerušení některé (některých) vazeb např. : cis/trans izomery but – 2 - enu

15 konfigurační vzorec - cis – but – 2 –en
název: Cis-2- Buten.svg, autor: Neurotiker, zdroj: vlastní dílo

16 konfigurační vzorec - trans – but – 2 - en
název: Trans-2- Buten.svg, autor: Neurotiker, zdroj: vlastní dílo

17 konformační vzorec - je typ geometrického vzorce, zachycuje jednotlivé možnosti prostorového uspořádání molekuly, mezi nimiž může molekula přecházet v důsledku možného otáčení jejích částí kolem jednoduchých vazeb mezi vzájemně vázanými atomy např.: cyklohexan (vaničková/židličková konformace)

18 cyklohexan (vaničková konformace)
název: Konformační vzorec cyklohexanu – vaničková forma , autor: Original uploader was Avitekat cs.wikipedia, zdroj: Transferred from cs.wikipedia, transfer was stated to be made by User:Jitka

19 cyklohexan (židličková konformace)
název: Konformační vzorec cyklohexanu - židličková forma , autor: Original uploader was Avitekat cs.wikipedia, zdroj: Transferred from cs.wikipedia, transfer was stated to be made by User:Jitka

20 Autor DUM: Mgr. Kateřina Kleslová
Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Kateřina Kleslová


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_05-01 Úvod do studia chemie"

Podobné prezentace


Reklamy Google