Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nesplácené pohledávky -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nesplácené pohledávky -"— Transkript prezentace:

1 Nesplácené pohledávky -
dopady krize, možnosti prevence a zmírňování vzniklých ztrát Radek Laštovička ředitel Coface Czech

2 Obsah Jak zasáhla krize jednotlivé části světa Co krizi předcházelo
Srovnání s minulými krizemi Dopady krize na platební morálku v ČR Prevence rizika nezaplacení pohledávek - zdroje informací Skóring bonity odběratelů Monitoring bonity Minimalizace ztrát ze vzniklých pohledávek po splatnosti Komplexní outsourcing rizik z pohledávek Závěr

3 Jak zasáhla krize jednotlivé části světa

4 Propad růstu HDP mezi roky 2007 a 2009
Pokles růstu světového hrubého domácího produktu mezi roky 2007 a 2009 o 6,6 procentních bodů:

5 Oázy ekonomického růstu ve 2009
Indie a Čína - přes pokles tempa stále nad 5% růstu HDP 2009 Polsko - 1% růstu HDP 2009 nerozvinuté Africké země – nízké zapojení do globální ekonomiky

6 Šíření nákazy platebních selhání firem
Island Německo Kanada Velká Británie Slovinsko Pobaltské země Chorvatsko Irsko Ukrajina Francie Maďarsko Spojené státy Belgie Japonsko Řecko Portugalsko Španělsko Itálie Pakistan Taiwan SAE Mexiko Hong Kong Vietnam Leden 2008 Singapur Březen 2008 Coface, the 3. biggest credit insurance company in the world and together with partners in the CreditAlliance network can offer local services in 93 countries, united by shared credit risk management database containing data on 55 millions companies worldwide used by underwriters around the world. Ekvádor Červen 2008 Jižní Afrika Austrálie Chile Září 2008 Leden 2009

7 Co krizi předcházelo

8 Běžná periodická krize, ale hlubší
Trvající problémy: zvyšující se nerovnováha bohatých a chudých zemí život na dluh v nejvyspělejších zemích Zbytečné obavy: krize (s)potřeby katastrofické vize

9 1. Bublina na trhu nemovitostí
Nejprve krize zasáhla země s největším nárůstem cen residenčních nemovitostí 2000 – 2007 a zároveň s nejvyšším zadlužeností domácností (rozdíl dluhů a vkladů oproti ročním příjmům domácností) – USA, V.Británie a Španělsko Coface, the 3. biggest credit insurance company in the world and together with partners in the CreditAlliance network can offer local services in 93 countries, united by shared credit risk management database containing data on 55 millions companies worldwide used by underwriters around the world.

10 2. Sousedi epicenter krize
Následně krize zasáhla země sousední – ekonomiky navázané na země v krizi: Obchodní partneři USA: Kanada Mexiko Island Obchodní partner Velké Británie: Irsko Obchodní partner Španělska: Portugalsko Coface, the 3. biggest credit insurance company in the world and together with partners in the CreditAlliance network can offer local services in 93 countries, united by shared credit risk management database containing data on 55 millions companies worldwide used by underwriters around the world.

11 3. Ekonomiky s dlouhodobě nízkým růstem
V dalším kroku se krize projevila v zemích se slabým růstem: Francie Itálie Německo Belgie Řecko Japonsko Austrálie Coface, the 3. biggest credit insurance company in the world and together with partners in the CreditAlliance network can offer local services in 93 countries, united by shared credit risk management database containing data on 55 millions companies worldwide used by underwriters around the world.

12 4. Přehřáté rozvíjející se ekonomiky
Následně krize přišla do zemí s rychlým tempem růstu provázeným makroekonomickou nestabilitou: Pobaltí Ukrajina Chorvatsko Maďarsko Ekvádor Chile Taiwan Hongkong Singapur Pakistan Vietnam Jižní Afrika Coface, the 3. biggest credit insurance company in the world and together with partners in the CreditAlliance network can offer local services in 93 countries, united by shared credit risk management database containing data on 55 millions companies worldwide used by underwriters around the world.

13 Poslední downgrades Coface ratingu zemí
Coface Country Rating ukazuje na úroveň střednědobého rizika platebních selhání společností v dané zemi: Země Březen 2009 Červen 2009 Západní Evropa Rakousko A1  A2 Finsko Nizozemsko Portugalsko A3 A3  Rozvíjející se Evropa Slovensko Estonsko A4 A4  Litva Lotyšsko B B  Amerika Kostarika Salvador Guatemala Venezuela C C  Afrika Botswana Coface, the 3. biggest credit insurance company in the world and together with partners in the CreditAlliance network can offer local services in 93 countries, united by shared credit risk management database containing data on 55 millions companies worldwide used by underwriters around the world.

14 Srovnání s minulými krizemi

15 Krize je výrazně hlubší, než minulé
Coface, the 3. biggest credit insurance company in the world and together with partners in the CreditAlliance network can offer local services in 93 countries, united by shared credit risk management database containing data on 55 millions companies worldwide used by underwriters around the world.

16 Tato krize vychází z přehřátí finančního sektoru
Charakteristiky této krize podle Coface Finanční situace firem byla mnohem lepší, než před minulými krizemi Narostl význam nejlidnatějších ekonomik, které zůstávají růstové Stimulační opatření vlád jsou bezprecedentně vysoká a relativně rychlá Přestože první reakce firem byla rychlá (zmrazení investic, zastavení náboru zaměstnanců) nebyla adekvátní mimořádné hloubce krize Tato krize vychází z přehřátí finančního sektoru a přestože firmy nevykazovali typické znaky krize, jde o nejhlubší krizi platební morálky firem od 2. světové války

17 Výhled na zotavení podle Coface
Coface označuje za dno globální ekonomické krize polovinu roku 2009 Škody evidované globálními pojišťovnami pohledávek se snižují od března 2009 Akciové a komoditní trhy se výrazně odrazily od březnového dna (50% - 100%) Kdo ale potáhne globální poptávku (určitě už ne další zadlužování amerických domácností)? Jak se vlády zbaví vysokých dluhů (inflace, daňová zátěž)? => nebude rychlý návrat k růstu (+ riziko vývoje ve tvaru „W“) Nejpravděpodobnější je několik let trvající velmi pomalý růst světové ekonomiky (vývoj ve tvaru „L“) Podniky se přizpůsobí a stejně jako u minulých krizí krize platební morálky nepřesáhne 24 měsíců

18 Coface Payment Incident Index

19 Coface Payment Incident Index

20 Rizikovost platebních selhání dle odvětví
Coface, the 3. biggest credit insurance company in the world and together with partners in the CreditAlliance network can offer local services in 93 countries, united by shared credit risk management database containing data on 55 millions companies worldwide used by underwriters around the world.

21 Dopady krize na platební morálku v ČR

22 Coface Payment Incident Index

23 Insolvence českých společností - kraje

24 Insolvence českých společností - obory

25 Negativní signály pro hloubku krize v ČR
Fiskální politika státu je procyklická (šetření při krizi) namísto anticyklická Klíčové exportní trhy nebudou vykazovat silný růst Evropské banky ještě nejsou očištěné od toxických aktiv a české banky ještě neregistrují sníženou bonitu úvěrů = úvěry budou nedostupnější ČR možná nejvíce ze všech benefitovala ze šrotovného, a o to výraznější budou dopady ukončení šrotovného Průmyslová produkce se stabilizuje na cca -15% oproti vrcholu před krizí. Odpovídající úspory nákladů v českých firmách ještě nebyly realizovány takže přijde další propouštění s dopadem do spotřebitelské poptávky

26 Prevence rizika nezaplacení pohledávek
- zdroje informací

27 Interní zdroje informací o bonitě odběratele
Platební historie odběratelů Informace zjištěné o odběratelích při reklamačních řízeních Informace zjištěné zaměstnanci při návštěvách (obchodníci, technici, …) Komunikační dostupnost a způsob komunikace (zvláště v problémových situacích)

28 Veřejně dostupné zdroje informací o bonitě odběratele
Ratingové ohodnocení (Fitch, S&P, Moody's) Analýzy a vývoj cen akcií veřejně obchodovaných společností Obchodní rejstřík, Insolvenční rejstřík a Sbírka listin Vlastní firemní prezentace (www stránky, letáky, veletrhy) Informace od profesních sdružení Seznamy dlužníků zdravotních pojišťoven Internetové burzy pohledávek Články o firmě v médiích

29 Placené zdroje informací o bonitě odběratele
Kreditní informace Výpisy z katastru nemovitostí Vyhledávače vlastnických a personálních vazeb Monitoringy médií Detektivní služby

30 Efektivita systému řízení rizika
Efektivní systém řízení rizika vyžaduje měřitelnost nákladů a přínosů systému Přesnost měření nákladů roste s délkou měření a s počtem případů Přesnost měření přínosů vyžaduje statisticky významný počet nedobytných pohledávek Navíc může existovat riziko zániku společnosti díky odkladu splacení pohledávek nebo jejich nedobytnosti – i to lze měřit

31 Efektivnost externího skóringu
Při srovnání interních a externích nákladů řízení rizika nezapomeňte na: Plné náklady práce (odvody, dovolené, vzdělávání, …) Související náklady (nájem, vybavení, telekomunikace, …) Náklady ušlých příležitostí (pracovníci motivovaní pro jiné aktivity, které by pro společnost mohly přinést více)

32 Skóring bonity odběratelů

33 Kreditní informace – externí skóring bonity
Skóringové agentury: shromažďují údaje z veřejně dostupných zdrojů hodnotí bonitu a stanovují maximální kredit poskytují výstupy ve standardizované formě trvale zefektivňují své procesy, takže jsou rychlé a levné

34 Automatizované versus rešeršované skóringy
Automatizovaný skóring zajišťuje levný sběr veřejně dostupných údajů s algoritmizovaným vyhodnocením skóre a maximálního kreditu Coface Czech poskytuje výhradně rešeršované skóringy: Při každé objednávce jsou manuálně překontrolovány klíčové údaje Telefonáty do firem pro ověření a doplnění údajů V rámci komunikace s analyzovaným subjektem žádost o vysvětlení ke specifikům a dotaz na výhled dopadů krize (shrnuto v komentářích) Manuální zohlednění specifik ve skóre a maximálním kreditu

35 Statické versus dynamické skóringy
Každá skóringová agentura má svou metodiku (algoritmus) výpočtu skóre a na něj navázaného maximálního kreditu Expertní metodiky – odborné vyhodnocení stavu subjektu Statistické modely – predikce budoucího vývoje subjektu

36 Hard-údaje & soft-údaje
Soft-údaje, tj. například stáří společnosti, právní forma, region, obor, informace o podílnících a managementu, informace o platební morálce, inkasní případy Hard-údaje, tj. například aktiva, bilanční suma, základní kapitál, cash flow, provozní kapitál, náklady, hospodářský výsledek, poměrové ukazatele

37 Validita skóre GINI koefficienty (plocha nad „power curve“)
dokonalý model náhodný model GINI koefficienty (plocha nad „power curve“)

38 Využití škály skóre Exportní model Statistický model

39 Další kvalitativní výhody externího skóringu
Vklad expertízy analytiků/rešeršérů (17% manuálně revidovaných Score) Negativní platební zkušenosti (od klientů inkasní agentury Coface i od pojišťovny Coface) Negativní informace z insolvencí (a dříve z konkurzů) Negativní informace z rejstříku dlužníků VZP Nedávno vypracované kreditní informace k okamžitému stažení

40 Kreditní informace jako „skládačka“
Klient si sám může zvolit, které informace chce/nechce dostávat Nejkvalifikovanější klienti chtějí minimum dat (identifikaci, skóre a maxkredit) Čím méně dat, tím menší náklady na zpracování kreditní informace na straně klienta Grafické prvky kreditní informace (grafy, barvy, …): Grafika nepřináší žádnou novou kvalitu, ale může urychlit orientaci v kreditní informaci Při časté práci s kreditními informacemi může bohatá grafika „lézt na nervy“, prodlužovat zpracování a zvyšovat náklady na archivaci velkých objemů dat

41 Kreditní informace z většiny po internetu
On-line aplikace pro styk se skóringovou agenturou: Umožňuje okamžitě a se slevou získat kreditní informaci (vytvořené v posledních 6 měsících) Pokud je zastaralá (klient vidí ročník posledních výkazů), snadné objednání Jednoduché vyhledávání firem Přehledná archivace obdržených kreditních informací Web-services – data přímo do aplikace klienta Speciální moduly SAP Připojení vlastního informačního systému k databázi skóringové agentury

42 Monitoring bonity

43 Standardní monitoringové produkty
Předdefinované filtry upozorňující na změny v databázi skóringové agentury pro filtrovaný soubor parametrů a pro klientem definovaný seznam subjektů Každonoční monitoring versus manuálně vytvářené a obsluhované filtry Klíčová je garance četnosti kontrol změn skóringovou agenturou Insolvence každonočně Inkasní případy ? Nově vypracovávaná analýza (research guarantee)

44 Automatizované levné monitoringy
Jednoparametrový monitoring Insolvence Jednoparametrový monitoring Inkasního případu Velmi nízká četnost notifikací (pod 1% ročně, obvykle nad 0,5% ročně), takže vhodné jen pro velké stovky a spíše tisíce odběratelů klienta

45 Pokročilé monitoringové produkty
Individuální navolení monitorovaných parametrů kreditní informace Aktivní monitoring zveřejnění finančních výkazů Portfolio každonočně sledované na nový zápis ve sbírce listin Sledování monitoru médií, sledování katastru nemovitostí, atd.

46 Příklady Monitoring insolvence je nezbytností (alespoň ručně měsíčně)
Příklad velmi jednoduchého systému Noví klienti na fakturu jen do xx Kč a po prvním odběru za hotové Na fakturu nejvýše 150% předchozí největší již zaplacené faktury Na odběratele s realizovaným obratem nad 1 mil. Kč/rok jednou ročně kreditní informaci Příklad standardního systému řízení rizik Na každého klienta evidován a dodržován jeho kreditní limit Pevná písemná metodika na stanovování kreditních limitů Limity navrhuje obchod, schvaluje/redukuje risk (finance) Menší limity mají zjednodušený postup, větší pak náročnější analýzu Pravidelné revize limitů

47 Minimalizace ztrát ze vzniklých pohledávek po splatnosti

48 Vznik dluhu po splatnosti podle důvodu PŘED a PO
Administrativní chyba (15 % -> 10%) nepořádek v účetnictví, dobropisy, nesouhlasí cena, není účetní vysoká pravděpodobnost vymožení Druhotná platební neschopnost (25 % -> 45 %) dlužník chce zaplatit, ale má problém s cash flow potřeba jednat a najít řešení se zajištěním, náročné na čas riziko insolvence Zpochybnění (25 % -> 5 %) rozporování kvality dodávky, času, ceny a jiných smluvních podmínek, včetně uplatnění škody ze strany dlužníka problematické dokazování, zpravidla končí na soudu Záměr (20 % -> 20 %) podvod nebo neochota platit, likvidace potřeba rychlé reakce, není zde co ztratit Insolvence (15 % -> 20 %) nyní aktivní úloha a přístup k informacím šikanózní návrhy Čísla sú na základe štatistiky nad našim portfóliom a líšia sa od spoločnosti a oboru podnikania Admin – dobrá šanca na vymoženie, často je už zablokované jednanie a tretia strana funguje ako mediátor Príklad Škoda Platobná neschopnosť – treba rozpoznať kedy sa dohodnúť, je šanca na udržanie a kedy ísť tvrdo súdnou prípadne inou cestou Spochybnenie – dosť častá príčina, preto je dôležité mať v poriadku dokumenty a aj komunikáciu, všetko písomne Zámer – rozdeliť treba dlžníkov na tých čo pod legálnym tlakom uhnú a na profesionálov, s ktorými nehne nič, už ho ako klienta nestratíme

49 Příklady rizikových dlužníků
Office centra celá společnost pouze jedno tel. číslo na jedné dobré adrese sídlí stovky firem bez majetku Konviktská 24, Bartolomějská 11, Husinecká 10, Bořivojova 35 Profesionální dlužníci používají sofistikované metody - vzdělaní manažeři mají právní povědomí a spolupracují se zkušenými právníky velmi těžké odhalit Velký obrat není zárukou placení shodné symptomy jako „SME“ společnosti čas kovbojov skončil – v časoch eufórie sa predávalo na faktúru kde komu, natvrdo podvody rozmáha sa stále viac jemnejšie a elegantnejšie metódy sekretárka naučená – áno chodia sem a majú tu stretnutia príklad Hellmich – točí 1,5 mld. a nemá nič nemožnosť vobec dohľadať a kontaktovať, dokážu vytvoriť ilúziu fungujúcej a renomovanej spol. príklad Slovmat – prenajatá továreň na stáčanie minerálnych vôd a ľudia predvádzajúci činnosť Slovmat – exekúcia na účet – vyplatenie miezd zamestnancom – 2,5 mil. 5tim sieť spolupracujúcich spoločností, ťažko prelomiť a dostať sa k infomáciám sú ochotní investovať do zdania fungujúcej spoločnosti veľké obraty – Chemapol, Kabát, Martinov

50 Podmínkou úspěšného inkasa je DOKUMENTACE
Archivovat i ovou komunikaci Maximem informací zvyšujete pravděpodobnost úspěchu u soudu Zjistit kdo podepisuje, je oprávněn Dokumentovat reklamaci a aktivně odpovídat na y a podobné akce ze strany dlužníka V 70% případů jsou slabé podklady, takže soudní cesta je loterie Zahraniční partner Ve smlouvě uvést podle jakého právního řádu Pozor na překlady Postoupení pohledávek – postoupení nebo zástava? I při korektních vztazích pracovat se zajištěním uznání, směnka, rozhodčí doložka Gentlemanské dohody přestávají platit – vše písemně 3 kľúčové body – so všetkými vieme pomôcť D Dobre ošetrená zmluva robí dobré obchody a predíde veľa veciam, jasná stručná, jednoduchá Máme skúsenosti z celého sveta problematické ID aj DI Príklad Španielsko a odvolanie, lebo fikt faktúry a nedostatočné podklady Každý súd iný názor, možete mať pravdu, ale potom sa hrá na doklady a podpisy prípad dodacie listy postúpenie pohľadávky – kontrola príklad stavebná firma a plzeň, na otázku prečo ste to podpísali, odpoveď neviem (bez dodacieho listu je aj uznanie nanič ak to nepodpísal štatutár) Ak neuznávat reklamáciu treba to hneď napísať – použije sa na súde Bez kvalitnej dokumentácie si ani rozhodca netrúfne rozhodnúť Može znamenať iné veci, význam

51 Návratnost roste s – RYCHLOSTÍ a DŮSLEDNOSTÍ
Mimosoudní inkaso je levnější, rychlejší, pozitivněji přijímané dlužníkem/obchodním partnerem, než řešení právní cestou Úspěšnost inkasa v čase prudce klesá Kdo víc křičí, ten víc má – pravidelná komunikace vícero formami Pokud dlužník poruší splátkový kalendář, dohodu o dodání zajištění, atd. a věřitel/inkasní agentura to nechají bez okamžité odezvy, ochota splácet prudce klesne 3 kľúčové body – so všetkými vieme pomôcť R Ak je už neskoro tak sa s nikým nedohodnete Rádovo v dňoch, oproti súdom a 2+ rokom rozhodovania a odvolávania sa Uznanie – predlžuje lehotu premlčania až na 10 rokov, slúži ako podklad pre súd, nahrádza kopec dokumentov Ak sa nechce dohodnúť jasný signál že to bude musieť ísť po zlom Rozhodca – neplatí preňho premlčanie – právo zostáva, rozhoduje na základe spravodlivosti Súd – dlžník dosť času na vyvedenie majetku ak je už moc zle Ťažko dohľadať informácie dokumenty a dohody čo boli urobené – taká bola gentlemanská dohoda Najlacnejšia dohoda je mimosúdna Nechaním času dávam možnosť dlžníkovi kľučkovať a vymýšľať ako utiecť

52 Výběr inkasní agentury
Riziko vymáhání typu baseballová pálka (nerespektování zákonných práv dlužníka) – trestní odpovědnost, trvalé poškození obchodního vztahu, možnost negativní publicity zjistěte si reference, ověřte si členství v Asociaci inkasních agentur ČR Cena inkasa není měřítkem efektivnosti – kritériem výběru by měla být čistá návratnost z předaných inkasních případů po odečtení ceny inkasa Fixní poplatky jsou u tuzemských pohledávek nad Kč nestandardní Obvyklá inkasní provize podle velikosti a stáří pohledávek je 5 – 15% rozdělte pohledávky mezi více inkasní agentur a porovnejte výsledky Inkasní postupy se v jednotlivých inkasních agenturách velmi liší U velkých souborů malých pohledávek je klíčová technologie call-centra U zahraničních pohledávek je základem inkaso lokálním specialistou vyžadujte jasně definované postupy, nezdráhejte se požadovat jejich úpravu Alibizmus a neochota rozhodnúť, prípady sa nechajú vyhniť – treba pošťuchnúť a zatlačiť na nečinnosť, aby sa rozhýbalo. Každý súd má iný právny názor, nefunguje u nás precedenčné právo tak ako napr. v USA, nikdy nie je istota aký bude verdikt, ani keď mám 100% podklady Právny ping-pong – kolovanie prípadu od okresného cez krajský a vrchný až k najvyššiemu – odvolávania Predbežné opatrenie sa nepoužíva – neefektívny nástroj v právnej neistote – ešte bude platiť veriteľ za škodu Veriteľ nemá moc možností – konkurz ani trestné oznámenie mu peniaze nevráti. Na začiatku vzťahu sa uznanie nepodpisuje. Najvačší problém pre vymožiteľnosť práva je čas – vyvedenie majetku, dotiahnutie podvodu a zametenie stop AK sa raz „podnikateľ“ naučí, že keď neplatí prejde mu to, čo myslíte, že bude robiť ďalej De Facto ide o to čo najviac minimalizovať riziko nezaplatenie

53 Pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení
Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. účinnost od Komplexní úplná změna filozofie – nemusí to být konec společnosti se musí naučit používat nový institut insolvence Vzory – USA, AT, DE Značný posun v právech věřitelů ale zároveň i v odpovědnosti Zákon o insolvenčních správcích – asociace informace v insolvenčním rejstříku Insolvenční rejstřík na stránkách ministerstva spravedlnosti kompletní dokumentace veřejně přístupná institut zveřejnění Ošetření času i před samotným úpadkem Správne by som mal hovoriť insolvencia Posunutie účinnosti o pol roka - čakalo sa na spustenie insolvenčného registra - ešte stále je v trochu surovej forme ale prístup sa zlepšuje Nikto zatiaľ nevie odhadnúť ako to bude v praxi fungovať v podmienkach českej ekonomiky Treba sa naučiť, že v prípade reálnej insolvencie je ešte cesta von v spolupráci s veriteľmi a na základe nového zákona Coface aktívne monitoruje Informácie o správcoch včetne kontaktov – spriehľadnenie celého procesu Práva veriteľov – aktívne ovplyvňujú celý proces, napr. aj speňažovanie majetku je so súhlasom a správca sa dá odvolať Súd dohliada na procesnú a právnu stránku, v podstate je to o dohode medze Dlžníkom a Veriteľmi

54 Přihlašování pohledávek do insolvenčních řízení
Zkrácené termíny !!! podle insolvenčního soudu min. 30 dní max. 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku v případě oddlužení max. 30 dní Pokuta a zodpovědnost podepsaných osob skutečná výše přihlášené pohledávky < 50 % hodnoty => nepřihlíží se vůbec k pohledávce a rozdíl se zaplatí jako pokuta ! ! ručení osob, které podepsali přihlášku, případně plnou moc ! Doplnění přihlášek při neúplné přihlášce správce určí termín na doplnění 15 dní, pokud se nestihne, dá návrh na soud, aby se k pohledávce nepřihlíželo Popření pohledávky žaloba na určení do 30 dní od přezkumného jednání Teoreticky od ins. návrhu rozhodnutie súdu 30 dní – 60 dní od návrhu Podane neskor sud neprihliada a sú vylúčené z riadenia! Sám som zažil prihlásenia pohľadávok fiktívnych v hodnotách v stovkách miliónov Kabát Pokuta ide do majetkovej podstaty Pokutu nedostane ten, kto pohl. len pasívne prihlásil a nevykonával aktívne práva s ňou spojená – účasť na výbore, hlasovanie na schôdzi, ale pohl. nebude celá zobraná v potaz Správca môže dať na doplnenie aj dlhší termín

55 Komplexní outsourcing rizik z pohledávek

56 Pojištění pohledávek jako komplexní služba
Pojišťovna rozhoduje, jaké pohledávky klienta do jaké výše pojistí podle svého skóringu bonity - klient žádá o úvěrové limity Pojišťovna zajišťuje inkaso pojištěných pohledávek - klient jí musí zasílat hlášení pohledávek po splatnosti Odškodnění 80 – 90% hodnoty nevymožených pojištěných pohledávek při obvyklé sazbě 0,2 – 0,5% z pojištěného obratu Pojištění pohledávek je obsaženo v bezregresním faktoringu Správne by som mal hovoriť insolvencia Posunutie účinnosti o pol roka - čakalo sa na spustenie insolvenčného registra - ešte stále je v trochu surovej forme ale prístup sa zlepšuje Nikto zatiaľ nevie odhadnúť ako to bude v praxi fungovať v podmienkach českej ekonomiky Treba sa naučiť, že v prípade reálnej insolvencie je ešte cesta von v spolupráci s veriteľmi a na základe nového zákona Coface aktívne monitoruje Informácie o správcoch včetne kontaktov – spriehľadnenie celého procesu Práva veriteľov – aktívne ovplyvňujú celý proces, napr. aj speňažovanie majetku je so súhlasom a správca sa dá odvolať Súd dohliada na procesnú a právnu stránku, v podstate je to o dohode medze Dlžníkom a Veriteľmi

57 Závěr

58 Závěr Krize platební morálky v ČR potrvá ještě řadu měsíců a je riziko prohloubení V krizi platí: „Cash is king“ => přežijí jen firmy s kvalitní péčí o pohledávky Kvalitní systém prevence rizik z pohledávek: segmentuje odběratele do skupin, u nichž uplatňuje různé přístupy kombinuje interní a externí hodnocení rizik pravidelně vyhodnocuje efektivitu systému Základem úspěšného inkasa pohledávek je rychlost a důslednost Pojištění pohledávek a bezregresní faktoring nabízejí vedle systému prevence rizik a zajištění inkasa také krytí ztrát z pohledávek

59 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Radek Laštovička ředitel Coface Czech, I.P. Pavlova 5, Praha 2


Stáhnout ppt "Nesplácené pohledávky -"

Podobné prezentace


Reklamy Google