Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Den otevřených dveří 19. 1. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Den otevřených dveří 19. 1. 2015."— Transkript prezentace:

1 Den otevřených dveří

2 Program Dne otevřených dveří
Informace vedení školy o gymnáziu a přijímacích zkouškách – zde Informace o přípravných kurzech – učebna 26 přízemí Možnost zakoupit přijímací testy z předchozích let – kancelář v 1. patře (na CD, nebo v papírové podobě) Hra pro zájemce z řad uchazečů – informace u vstupu do budovy Program v učebnách, přítomni vyučující všech předmětů i studenti gymnázia

3 Co tady a teď uslyšíte? Informace o Gymnáziu Botičská
Informace o přijímacím řízení Diskuse ředitel: Stanislav Luňák – zástupce ředitele: Vlasta Čepelová – zástupce ředitele: Jiří Ševčík –

4 Proč studovat na GB? Tradice, dobré jméno, kvalita, náročnost
Pořadí dle Excelence SŠ loni Pořadí dle Excelence SŠ letos 1 G. Dopplera, Zborovská G. Keplera 2 G. Botičská G. Opatov 3 PORG 4 5 G. Nad Alejí G. Arabská 6 G. Jarkovského Truhlářská 7 G. Přírodní škola G. Budějovická 8 SPŠ sdělovací techniky 9 10 G. Opatov Tradice, dobré jméno, kvalita, náročnost Výsledky maturit Úspěšnost v přijímání na VŠ Program Excelence MŠMT, pořadí škol

5 Proč studovat na GB? Pořadí dle hlasování
1. Gymnázium Na Zatlance Praha 5 2. Gymnázium Botičská Praha 2 3. Gymnázium Budějovická Praha 4 4. Gymnázium Oty Pavla Praha 5 5. Gymnázium Elišky Krásnohorské Praha 4 6. 1. Slovanské gymnázium 7. Gymnázium Jaroslava Seiferta o.p.s Praha 9 8. Lauderova škola Praha 2 9. EDUCAnet Praha 4 10. Arcibiskupské gymnázium Praha 2 Hodnocení studentů anketa Gympl roku Plníme očekávání rodičů Splnilo GB Vaše očekávání, která jste měli, když jste k nám dávali svého potomka? Ano Spíše ano Spíše ne Ne 90 22

6 Počet přijímaných studentů
Proč studovat na GB? Čtyřleté gymnázium Počet přijímaných studentů Štěpánská 120 Zatlanka U Libeňského zámku Botičská J. Keplera 90 Arabská - přírodní vědy 60 Arabská - humanitní Vítězná pláň Postupická Karlínské Jana Patočky 30 Karla Sladkovského Elišky Krásnohorské Opatov Písnická Christiana Dopplera Oty Pavla Nad Alejí Nad Štolou Pernerova Litoměřická Voděradská Arabská - programování Vysoký počet otvíraných tříd

7 Přírodovědné zaměření
Rozšířená laboratorní cvičení Přírodovědný seminář ve 2. ročníku Přírodovědný kurz ve 2. ročníku BOČ a SKOP od 2. až do 4. ročníku Maturitní práce Semináře a volnočasové aktivity Spolupráce s PřF UK

8 Absolventi gymnázia studují nejen
na přírodovědně zaměřených vysokých školách

9 Učitelský sbor Aprobovaný, stabilizovaný a věkově vyvážený (průměr 44,2 roků, 18 mužů, 28 žen)

10 Učební plán Vysoká profilace ve 4. ročníku 3 4 2,5 2 33 1 0,5 34 5 4,5
Český jazyk a literatura Angličtina Nj, Fj, Rj Cizí jazyk 1 Cizí jazyk 2 Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Základy spol. věd Dějepis Estetická výchova Tělesná výchova Informatika Přírodovědný seminář SKOP Volitelné předměty Celkem 1. ročník 3 4 2,5 2 33 2. ročník 1 0,5 34 3. ročník 5 4. ročník 4,5 14 31

11 Další specifika naší školy I
rozřazení studentů na výuku cizích jazyků výuka Aj v prvním a druhém ročníku v malých skupinách rodilí mluvčí v konverzacích Aj, Nj mezinárodní projekty a spolupráce „rodinná“ atmosféra

12 Další specifika naší školy II
systém kurzů a projektů středisko volného času, kroužky, nepovinné předměty přístup k počítačům, Wi-Fi moderní výukové metody (e-learning a hlasovací zařízení) vynikající dopravní dostupnost – metro Palackého náměstí (9 minut), tramvaj Albertov, Výtoň

13 Zdroj informací o GB:

14 Základní informace o přijímacích zkouškách
Uchazeč může podat v 1. kole 2 přihlášky. Do 31. ledna 2015 zveřejníme definitivní informace k přijímacímu řízení. Letos organizujeme přijímací zkoušky dle osvědčeného režimu z předchozích let, neplánujeme „státní přijímací zkoušky“ (dva termíny pro studenty, jednodušší administrativa, jednodušší organizace)

15 Přihlášky ke studiu Pro 1. kolo podávat přihlášky do do přímo do naší školy. Pozvánky si můžete vyzvednou osobně v budově gymnázia od 20. 3. 2015 do Nevyzvednuté pozvánky vám zašleme poštou. Tiskopis lze vytisknout ze stránek MŠMT: Uveďte telefony na zákonné zástupce. Nezapomeňte vyplnit datum konání PZ. Na přihlášce si nechte potvrdit klasifikaci školou. Přiložte k přihlášce ověřená vysvědčení . Nevyžadujeme potvrzení lékaře, výstupní hodnocení ze ZŠ. MŠMT: HM Praha: Školský zákon

16 Přijímací zkouška na GB
Přijímáme 120 studentů do 4 tříd 1. termín – středa 22. dubna 2015 2. termín – čtvrtek 23. dubna 2015 Přijímací zkouška se skládá ze tří testů přírodovědný – přírodopis, fyzika, chemie – na 45 minut matematika – SCIO – 30 úloh na 60 minut český jazyk – SCIO – 40 úloh na 45 minut

17 Bodování za prospěch ze ZŠ nejvýše 10 bodů
za přírodovědný test nejvýše bodů za test z matematiky nejvýše bodů za test z českého jazyka nejvýše bodů ———————————————————————————————————— celkem nejvýše 100 bodů

18 Počty bodů z testů (bez bodů za prospěch) u přijatých uchazečů
2011 2012 2013 2014 první přijatý 73 86 83 poslední dle kapacity 39 43 51 44 poslední přijatý 29 42 38

19 Podmínky přijetí bez zkoušky (pokud je splní nejvýše 60 uchazečů)
uchazeč má na obou sledovaných vysvědčeních průměrný prospěch do 1,50 a přitom se umístil v obvodním kole olympiády z profilového předmětu do 3. místa nebo v krajském kole do 10. místa uchazeč má na sledovaných vysvědčeních průměr do 1,10 olympiády se musí konat v ČR úspěch na olympiádě je nutné doložit originálem diplomu do 10 bodů za prospěch pokud bude víc než 60

20 Zápisový lístek Zveřejnění výsledků – pravděpodobně v pátek 24. dubna 2015 Svůj úmysl vzdělávat se – potvrdit odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků

21 Diskuse

22 Informační materiály Leták o škole Publikace o středních školách

23 Děkujeme Vám za pozornost! Přejeme Vám příjemný večer a
správnou volbu střední školy!


Stáhnout ppt "Den otevřených dveří 19. 1. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google