Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český jazyk – Alois a Vilém Mrštíkové – 8. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český jazyk – Alois a Vilém Mrštíkové – 8. ročník"— Transkript prezentace:

1 Český jazyk – Alois a Vilém Mrštíkové – 8. ročník
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám Český jazyk – Alois a Vilém Mrštíkové – 8. ročník

2 Název: Alois a Vilém Mrštíkové – 8
Název: Alois a Vilém Mrštíkové – 8. ročník Anotace: Nejdůležitější momenty ze života, spisovatelů jeho celoživotní díla a jejich nejznámější společné dílo Vypracoval: Mgr. Květa Jeníčková Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura pro 9. ročník Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace s doplňujícími obrázky pro názornost probíraného učiva, lze využít i k opakování Druh učebního materiálu: Prezentace Ročník: 9. Datum vytvoření: leden 2013

3 Alois a Vilém Mrštíkové
Alois Mrštík Vilém Mrštík

4 Alois Mrštík *14. 10. 1861 Jimramov - †24. 2. 1925 Brno
Prozaik a dramatik, autor žánrových obrázků a rozsáhlé kroniky, zaznamenávající realistickou metodou sociální a etické konflikty, lidové tradice a svébytné kořeny života moravského venkova, autor cestopisných a memoárových črt, publicista

5 Život Aloise Mrštíka Po ukončení studií (po maturitě na učitelském ústavu v Brně) působil od r jako zatímní učitel ve Starém Lískovci u Brna a od r jako řádný učitel v Rakvicích u Břeclavi, v Hrušovanech u Brna a v Těšanech. Roku 1889 byl jmenován správcem školy v obci Diváky u Hustopeče, kde se trvale usadil. Roku se oženil s Marií, rozenou Bezděkovou z Kobylí.

6 Život Aloise Mrštíka Měl dva syny: Františka (nar. 1882, matka Magdaléna Smržová ze Starého Lískovce) a Karla (nar. 1905). V letech 1907 až 1910 redigoval s bratrem Vilémem Moravsko-slezskou Revui. Roku 1920 odešel na odpočinek. Zemřel po tyfové nákaze v Zemské nemocnici v Brně

7 Tvorba Aloise Mrštíka Alois Mrštík vstoupil do literatury prózami uveřejňovanými ve Vesně a Národních novinách. Přispíval do Moravské orlice, Zlaté Prahy, Lumíru, Světozoru, Národních listů, Máje aj.

8 Tvorba Aloise Mrštíka Jeho prvním knižním dílem byly Dobré duše (vyd ), následovalo dramatické dílo Maryša (1894), Bavlnkovy ženy a jiné povídky, dílo společné s bratrem Vilémem (1897), posléze devět svazků Roku na vsi ( ), dále Povídky a obrázky (1911), Hore Váhom, obrazy z Tater (1919) a Nit stříbrná, sbírka 49 drobných vzpomínek, povídek, črt a obrázků z cest po jihu (1926).

9 Nejdůležitější dílo Aloise Mrštíka
Rok na vsi Vrcholem Aloisovy slovesné tvorby je románová kronika Rok na vsi (1903 – 1904). Je to široce založený obraz života na vsi na rozhraní Slovácka a Hané. Alois Mrštík v tomto díle přinesl nové prvky do zobrazování venkova. Vykreslil zde život na moravské vesnici v rámci církevního roku (tj. od podzimu do podzimu) se všemi jeho zvyky, radostmi i strastmi. Spíše než celkovou koncepcí působí dílo přesvědčivými detaily, plastickou kresbou postav, spádným, dobře odposlouchaným dialogem a přesností záběru venkovského života. Měl vytříbený smysl pro svéráz venkova, s lítostí pozoruje, jak se venkovský život rozkládá pod vlivem města. V definitivní úpravě byl Rok na vsi prohlášen za společné dílo s bratrem Vilémem. Vilém, jehož silou bylo zejména impresionistické líčení přírody, je patrně autorem přírodních lyrických popisů v románě.

10 Vilém Mrštík *14. 5. 1863 Jimramov - †2. 3. 1912 Diváky
Prozaik, autor impresionisticky laděných románů, lyrických obrázků z přírody, cestopisných črt a realistických povídek, spolutvůrce českého realistického dramatu, publicista, esejista, jeden z představitelů kritické generace 90.let, jenž prosazoval ruské realisty a dílo Emila Zoly, překladatel hlavně z ruštiny

11 Život Viléma Mrštíka Středoškolská studia dokončil v Praze na malostranském gymnáziu. Kromě literatury jej přitahovalo též malířství a původně měl v úmyslu studovat po maturitě malířskou akademii v Praze.

12 Život Viléma Mrštíka Z nedostatku finančních prostředků se musel tohoto záměru vzdát a začal studovat práva. Po roce však studia zanechal a poté se již plně věnoval literatuře. Rodiče, žijící od roku 1884 též v Praze, se roku odstěhovali za Aloisem do Divák a v roce 1892 je sem následoval i Vilém. Z Divák však často odjížděl, nejčastěji do Prahy. V roce 1896 podnikl cestu do Ruska.

13 Tvorba Viléma Mrštíka Již v době svých studií v Praze si oblíbil francouzský naturalismus, zejména Emila Zolu, a ruskou realistickou literaturu, zvláště Dostojevského a Tolstého. Naturalismus a ruskou literaturu (z níž také překládal) propagoval ve svých kritických statích. Další jeho aktivitou byla obrana pražských historických památek před bezohledným bouráním. Řada článků v časopise Rozhledy a bojovná brožura Bestia triumphans (1900) je obžalobou nekulturnosti pražského magistrátu.

14 Tvorba Viléma Mrštíka Přispíval především do časopisů Rozhledy, Světozor (zde roku 1892 vyšla Pohádka máje), Ruch, Lumír, Česká Thálie, Zlatá Praha, Hlas národa, Literární listy, Národní listy, Pozor, Česká revue, Moravskoslezská revue. Beletristická tvorba oscilovala mezi impresionismem a realismem. Část jeho díla vznikla ve spolupráci s bratrem Aloisem, v ní Vilém představoval živel aktivnější, kreativnější, poetičtější a náladovější. V roce 1883 debutoval prózou, básní a zlomkem veršované tragédie v almanachu omladiny Zora.

15 Tvorba Viléma Mrštíka Nejvýznamnější částí jeho prozaického díla jsou romány z počátku devadesátých let, Pohádka máje (1891 –1892 vycházela první a podnětnější verze ve Světozoru, druhá verze vyšla knižně v roce 1897) a Santa Lucia (1893), oba silně autobiografické. Svěžest si dodnes zachovaly jeho přírodní črty a obrázky s bohatými impresionistickými záznamy nálad, barev a dojmů (Obrázky, Kniha cest). Od poloviny 90. let pracoval na rozsáhlém románu Zumři, který vycházel po částech časopisecky. Román zůstal nedokončen, knižní podobu po autorově smrti připravil Karel Elgart Sokol, který načrtl i dokončení románu podle Mrštíkových skic a vyprávění.

16 Nejdůležitější díla Viléma Mrštíka
Pohádka máje Radostný vztah k životu prostupuje jeho román Pohádka máje (1897), příběh mladé studentské lásky, kde Mrštík ukázal, jak pobyt v krásné přírodě mění člověka. Je to oslava zdravého života a radosti z přírody, lokalizovaná do brněnského okolí. Dějiště (ostrovačická myslivna a okolní lesy) se dnes nazývá na Mrštíkovu paměť Pohádka máje. Kniha působí svým lyrismem a impresionistickou oslavou krásné moravské přírody

17 Nejdůležitější díla Viléma Mrštíka
Santa Lucia V románě Santa Lucia (1893) zobrazuje osudy chudého moravského studenta Jiřího Jordána, který přichází do Prahy s velkými ideály, ale zrazen, bez pomoci a zbaven iluzí zde umírá bídou

18 Santa Lucia 1. vydání z roku 1893

19 Alois a Vilém Mrštíkové – nejdůležitější společné dílo
Společnou prací obou bratří je drama Maryša (1894), které rozhodujícím způsobem zasáhlo do vývoje českého dramatu – je vrcholem realistické dramatiky 19.století. Stavba hry je prostá a logická, postavy jsou vytvářeny s velkým charakterizačním uměním.

20 Alois a Vilém Mrštíkové - Maryša
Je to syrové drama dívky provdané proti své vůli za bohatého vdovce, jejíž neštěstí ústí v revoltující akt, vraždu manžela. Hra vyniká psychologickou hloubkou, opírá se o funkční detail, o civilní výraz, využití dialektu i lidové písně a pronikavě osvětluje některé rysy dobového života na moravské vesnici, zejména její neosobní společenský a životní řád poznamenávající a deformující chování člověka. Vznikla z podnětu, který Alois původně zamýšlel zpracovat románově, rozhodující podíl na konečné podobě měl zřejmě Vilém. Stala se součástí klasického repertoáru českého divadla, byla uváděna i v cizině.

21 Téma: Alois a Vilém Mrštíkové 8. ročník
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Microsoft Powerpoint Autor: Mgr. Květa Jeníčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Český jazyk – Alois a Vilém Mrštíkové – 8. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google