Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ivana Anděrová, ANL, NKČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ivana Anděrová, ANL, NKČR"— Transkript prezentace:

1 Ivana Anděrová, ANL, NKČR
Kooperační systém článkové bibliografie KOSABI Skupina ANL, seminář, Praha, NKČR, , aktualizace květen 2008 Ivana Anděrová, ANL, NKČR

2 KOSABI odborná knihovna krajská knihovna INTERNET MZK ???? NKČR

3 1. Vývoj článkové bibliografie v letech 1953-2006, kooperace, projekty - praktické výsledky
R pouze kartotéka (v budoucnu digitalizovat) Do r tištěná forma (sešity,v budoucnu digitalizovat) Od r počítačová forma Od r kooperační systém

4 Vývoj článkové bibliografie
R samostatné projekty (konverze, linka poloautomatické indexace, server FULL.NKP.CZ a DB ANL FULL, MNG KOSABI, v r iniciováno Konzorcium Anopress, propojení DB ANL na volné WWW texty, teoretické práce – např. Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů R přechod článků na ALEPH v rámci NKČR R přechod článků na M21 v NKČR R úkoly v rámci projektu JIB R … začleňování článků do informačních bran JIB, elektronické zdroje

5 Projekty - praktické výsledky - server FULL.NKP.CZ
Server FULL.NKP.CZ na DB ANL FULL Portál Periodika na www Prezentace z r

6 Server FULL.NKP.CZ - praktické výsledky

7 DB ANL FULL Vznikla v rámci linky zpracování bibliografických záznamů z plných textů (extrakcí dat) Plnotextové vyhledávání, rejstříky, topiky, náznak ontologií Vyhledávací formuláře I. Základní formulář II. Rozšířený formulář III. Rozšířený formulář s tématy

8 Ukázka vyhledání podle rozšířeného formuláře s tématy (topiky) - náznak ontologie

9 Ukázka vyhledání podle rozšířeného formuláře s tématy (topiky) - náznak ontologie

10 Ukázka vyhledání podle rejstříku

11 DB ANL FULL Třídění výsledků hledání (název, zdroj, datum, strana), relevance ranking (řazení dle relevance), clustering (třídění do skupin dle společných klíčových slov), několik formátů zobrazení - DC, HTML, XHTML, XML, implementace OAI-PMH již nerealizována) Topiky (pojmy) - strukturované dotazy pro vyhledávání v plných textech (3 úrovně topiků vycházejících z lexiky MDT a znalosti lexiky textů)

12 DB ANL FULL Kombinace pojmového vyhledávání s předmětovými hesly
Stahování a export plných textů technologicky řešeno a je funkční Uzavřena smlouva o zpřístupnění DB na dobu určitou, v současné době neprodloužena Od r udržovací chod serveru V r implementovány statistiky využití báze ANL FULL V r generování formátu RSS Plné texty přístupné pouze v Národní knihovně - lze prohlížet, tisknout pro osobní potřebu

13 Projekty - praktické výsledky - LINKA
Import plných textů do linky Metadata v plných textech částečně extrahovaná a doplněná v lince poloautomatické indexace o věcný popis Výstup pro DB ANL (metadata, link na plný text), výstup pro DB ANL FULL (metadadata v plných textech) Generovány formáty: DC, HTML, XHTML, XML, UNIMARC (zobrazují se); formát MARC 21 se nezobrazuje Automaticky generovaná URL, článek dále identifikován generovaným NBN, SICI TamTam Data Extraktor - TTDE. Vstup (verze pro lokální stanice a verze pro www)

14 Linka zpracování TTDE (TamTam Data Extractor) - lokální pracovní stanice

15 Linka zpracování TTDE (TamTam Data Extractor) – varianta pro WWW

16 Vyhledání a zobrazení článku zpracovaného v Lince TTDE v bázi ANL FULL

17 Vyhledání a zobrazení článku zpracovaného v Lince TTDE v bázi ANL

18 Vyhledání a zobrazení článku zpracovaného v Lince TTDE v bázi ANL

19 Spolupráce s nakladateli a vydavateli, autory - hypotetické využití linky TTDE
Předpoklad: strukturované údaje, resp. údaje Dublin Core v textových formátech, resp. HTML formátu apod.

20 Propojení článku zpracovaného v ALEPHu v bázi ANL na jeho online verzi - r. 2004

21 Propojení článku zpracovaného v ALEPHu v bázi ANL na jeho online verzi - r. 2008

22 Portál Periodika na www na serveru FULL.NKP.CZ
Aplikace Regionální periodika (odkazy na plné texty) Aplikace Oborová periodika (odkazy na plné texty) Zdroje V ČR a (odkazy na zdroje) Statistika 1 - linky (seznam zdrojů DB ANL FULL a a DB Anopress, na které jsou linky z DB ANL) Statistika 2 - linky (seznam volných www zdrojů, zdrojů, na které jsou linky z DB ANL)

23 Portál Periodika na www

24 Portál Periodika na www

25 Portál Periodika na www - Regionální periodika

26 Portál Periodika na www - Oborová periodika

27 Tabulka propojení DB ANL na texty Anopress s odkazy na internet - statistika1

28 Tabulka propojení DB ANL na volné www texty - statistika 2

29 Projekty - praktické výsledky MNG KOSABI
V rámci projektů vznikla aplikace pro management kooperačního systému - MNG KOSABI - UPLOAD Správa a údržba KOSABI. Provoz. Vstup V r převeden upload na volně dostupný SW

30 Projekty - praktické výsledky MNG KOSABI

31 MNG KOSABI

32 MNG KOSABI - http://anl.nkp.cz:2100/r/SKK/p210/p10Init

33 Formát uploadovaných dat

34 Kód uploadovaných dat

35 Statistiky počtu uploadovaných dávek

36 Funkce export z pomocné báze ANL/SKA

37 Výpis chyb v jednotlivé dávce

38 Výpis chyb v jednotlivé dávce

39 Účast v projektu JIB 2004-2006, vývoj 2007-
Budování vzájemně kompatibilních informačních systémů pro přístup k heterogenním informačním systémům a jejich zastřešení prostřednictvím JIB : Zpracování sborníků, další propojování na volné www texty, zpracování offline zdrojů metodika aj.) (VaV, MKČR, účast v projektu v letech ) R a dále - rozšiřování a ladění spolupráce, některé knihovny přecházejí na M21, články v oborových branách JIB, do budoucna kooperace v rámci zpracování elektronických zdrojů

40 2. Kooperační systém článkové bibliografie, články v ČR - stav v r
2. Kooperační systém článkové bibliografie, články v ČR - stav v r. 2007, aktualizace info pro jaro Články v ČR a KOSABI 2.2 Excerpční (titulová) základna, druhy dokumentů, organizace DB ANL, nakladatelé/vydavatelé a autoři v kooperačním systému 2.3 Aplikace pro management KOSABI 2.4 Standardizace a metodika článků

41 2.1 Články v ČR a KOSABI

42 Články - typy zdrojů obecně
Zdroje informací o článcích mohou být zaměřené univerzálně, na konkrétní obor, téma, osobu aj., na region, oblast Databáze, katalogy, citační rejstříky, souborné katalogy, časopisy začleněny do portálů, články v rámci zpravodajských serverů apod. V současné době jsou zpřístupňovány v elektronické podobě Některé bibliografie dosud dostupné pouze v tištěné podobě nebo v kartotéce Zdroje online, zdroje lokálně přístupné Volně, přes heslo-jméno, v rámci konzorcií, placené databáze, elektronická nakladatelství/vydavatelství, open archives a otevřená seskupení na základě společné domluvy

43 Článkové databáze mohou obecně vznikat
V kooperaci různých institucí - koordinovaná tvorba záznamů, přebírání záznamů, sdílena katalogizace Ve spolupráci s nakladateli/vydavateli aj. institucemi: na tvorbě metadat a zpřístupnění plných textů Ve spolupráci s autory na tvorbě metadat a zpřístupnění plných textů

44 Články v ČR - některé zdroje
Souborná databáze KOSABI – ANL , ANL FULL Souborný katalog článků SKAT Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze Katalog článků MU - Katalog článků AVČR - některé ústavy, např. Archeologický ústav , Historický ústav AVČR Další zdroje - JIB , Články, seriály (periodika), plné texty aj. související informační zdroje v ČR  (a další, které zde nejsou … a budou doplněny)

45 České články na www NKČR
Přístup z hlavního menu NKČR Souborná bibliografická databáze ANL Články v českých novinách, časopisech a sbornících (1991-) Server FULL.NKP.CZ (viz dříve snímky 5-28) ANL FULL (noviny a časopisy Anopress ) Periodika na www ANOPRESS Zdroje článkových informací zpřístupňované v JIB (též oborové brány ART, MUS, KIV …) i mimo Oborové a regionální článkové databáze

46 České články na www NKČR

47 České články na www NKČR

48 Kooperační systém a excerpční základna

49 Metodika UNIMARC, MARC 21

50 Metodika UNIMARC

51 Metodika MARC 21

52 Kooperační systém článkové bibliografie
Spolupracují v něm: NKČR, krajské knihovny  (užší kooperační systém) +  odborné a specializované knihovny a instituce (širší kooperační systém) Součástí  kooperačního systému je i Národní lékařská knihovna, která však do systému nepřispívá Faktická kooperace spočívá zejména v rozdělení titulů ke zpracování po linii regionální a oborové, dále pak v metodice zpracování a v pravidelných dávkách dat do souborné databáze ANL Virtuální kooperace - pouze delimitace titulů

53 Kooperační systém článkové bibliografie
Kooperační systém článkové bibliografie - analytické zpracování tištěných a elektronických zdrojů, evidence excerpční (titulové) základny, nakladatelé/vydavatelé, JAK KOOPEROVAT   Management KOSABI Správa a údržba KOSABI. Provoz. Vstup  (viz též dříve snímky 29-38)

54 Kooperační systém článkové bibliografie
Grafické zobrazení poměru zpracovávaných záznamů v rámci KOSABI - srovnání poměru v r a 2007   Skupina ANL a dílčí skupiny  Porady týkající se analytického zpracování  

55 Kooperační systém článkové bibliografie
Statistiky uploadu a importu do báze ANL Stav kooperace z hlediska pravidelné spolupráce

56 Spolupracující instituce
NKČR Krajské knihovny Odborné a specializované knihovny Nová spolupráce a změny v kooperaci v r. 2006/2007 (přechod některých knihoven na M21)

57 Spolupracující knihovny - resumé
Shrnuto: celkem 15 institucí rutinní spolupráce plus NKČR 4 pouze delimitace titulů 12 test, kontakt, metodická spolupráce

58 Zastoupení typu knihoven v systému
Krajské knihovny - ano Odborné (ústřední) knihovny - ano Specializované knihovny - ano Vysokoškolské knihovny - test Městské knihovny - zatím ne, kontakt Archivy - ano Muzea – zatím ne

59 Plánovaná kooperace Plánovaná kooperace - ČGS (r opět kontakt) , DÚ (ladění, postupný upload do ANL), vysoké školy, archivy, muzea, městské knihovny aj. Jednotlivé instituce by měly zpracovat to, co vydávají plus styčné tituly své specializace Vyjasnit vztah se SKAT a dalšími soubornými katalogy a databázemi Spolupráce při zpracování a zpřístupnění tištěných i elektronických zdrojů - metadat i plných textů Tvorba metadat, sdílená katalogizace, zpřístupnění a archivace elektronických zdrojů Zpřístupnění plných textů - zcela volně, v rámci konzorcií Otevřené archivy - současný trend Archivace celých titulů důležitá, články v institucích většinou zpracovávány výběrově

60 Smluvní zajištění systému do r. 2004, dále
Smlouva o sdružení pro Českou národní bibliografii (r. 1998), Dodatek č. 3 (r. 2001) zajišťuje pokračování článkové bibliografie v přechodném období související se změnou státoprávního uspořádání ČR Do r smlouvy s odbornými knihovnami Dále spolupráce vyplývá z Knihovního zákona

61 2.2 Excerpční (titulová) základna, druhy dokumentů, organizace DB ANL, nakladatelé, vydavatelé a autoři v kooperačním systému

62 KOSABI - databáze ANL souborná bibliografická
lokální KOSABI - databáze lokální ANL souborná bibliografická lokální lokální lokální lokální ANL FULL metadata plné texty

63 DB ANL - charakteristika
V DB zahrnuty záznamy o článcích a statích obsažených především v periodicky vydávaných dokumentech (seriálech) na území ČR Zvláštní zřetel na oblast humanitních, sociálních a přírodních věd Články z dokumentů, které získává Národní knihovna a knihovny spolupracující v Kooperačním systému české článkové bibliografie na základě povinného výtisku nebo jinak do svého fondu Vybírané články jsou orientovány na širší odbornou veřejnost Informace o vědeckém, politickém a kulturním dění

64 DB ANL - charakteristika
Články s faktografickou a uměleckou hodnotou, biografické a jubilejní články, literární texty, recenze, reportáže, akce, rozhovory, komentáře, polemiky, diskuse ANL určena pro širší odbornou veřejnost Obsahuje výběr článků ze seriálů vydaných na území ČR Ročně přibývá cca záznamů K obsaženo záznamů

65 Excerpční základna KOSABI
A: seriály (časopisy, sborníky, ročenky) vydávané AVČR a vysokými školami v ČR B: seriály (časopisy, sborníky, ročenky) vydávané ostatními institucemi v ČR C: noviny (ústřední, regionální) a kulturně politické časopisy D: populárně naučné časopisy V malé míře popis monografií Vyloučena periodika místní, závodní a zábavného charakteru, časopisy pro děti event. mládež V současné době větší důraz na zpracování odborných titulů

66 Úplnost excerpce a kategorie titulů
B: 1 (sborníky, ročenky %), 1-2 (odborné časopisy %) C: 2, 3 (80-25, někdy méně %) D: 3 (25 – méně %)

67 Evidence zpracovávaných titulů (k 15.5.2008)
Krajské knihovny a MZK Specializované - odborné knihovny Národní knihovna Instituce přistupující do kooperace Tituly-statistiky Báze Titulů - zobrazení (nová verze, experiment, ladí se a je postupně plněna - r. 2007) - zatím pracovní verze Poznámka 2008: připravuje se online editace titulů

68 Excerpční základna v číslech k 15. 5. 2008
Seriály zpracovávané v aktuálním roce Další tituly= seriály s řídkou periodicitou, monografické edice, monografie od r. 2000 Instituce přispívající v do ANL: 632 seriálů, 404 dalších titulů, z toho: Odborné a speciální knihovny 130 seriálů, 105 dalších titulů Regionální knihovny 279 seriálů (bez pardubických a karlovarských titulů), 97 dalších titulů Národní knihovna seriálů, 202 dalších titulů

69 Excerpční základna v číslech
Instituce nepřispívající do ANL titulů (zatím pravidelně nepřispívají Pardubice, Karlovy Vary, Zlín; NLK - oddělená DB) Celkem v kooperačním systému evidovaných, ve všech institucích (přispívajících i nepřispívajících do ANL) aktuálně zpracováváno cca 1036 seriálů a od r dalších titulů Plus seriály a další tituly zpracovávané jen pro lokální databáze a v globálu zatím neevidované Problémy evidence a úkoly (aktualizace, řešení zápisu mutací) Poznámka: v únoru 2008 provedena analýza problematiky mutací - viz též dále snímek 156

70 Tištěné zdroje V kooperačním systému jsou zpracovávány v současné době především články a statě české tištěné seriálové produkce

71 Elektronické zdroje v bázi ANL
Online zdroje Paralelní tištěná a elektronická forma, různá míra shody - obsaženy v excerpční základně tištěných zdrojů - propojení přes pole indikátory 41 statistiky propojení na plné texty obsažené v DB ANL FULL (do r. 2004) a DB Anopress (od r ) statistiky propojení na volné www texty, tj. především na elektronické verze tištěných dokumentů - pole 856, indikátory 41 Pouze online zdroje na www - v r postupné začlenění online zdrojů do báze ANL - propojení přes pole 856, indikátory 40 B. Offline zdroje (experiment v r. 2006) - závěr: do budoucna zpracovávat analyticky vybrané zdroje v rámci oborových specializací

72 Organizace databází kooperačního systému, báze ANL a druh dokumentu
Souborná bibliografická databáze KOSABI - ANL Vychází též jako řada ČNB - AIP Lokální databáze spolupracujících institucí, plnotextová báze ANL FULL s metadaty ANL a dílčí databáze (dle tematiky, dílčí db plných textů)

73 Organizace databází kooperačního systému, báze ANL a druh dokumentu

74 Báze ANL a druh dokumentu
Základní dělení DB ANL na deníky, seriály, monografie dle pole FMT (RD, RS, RM), tyto kódy užívány pro textové dokumenty (LDR/06=a); pro popis offline dokumentů a online dokumentů zvoleny kódy OF a ON v pomocném poli PSP (zatím nespolehlivost kódů v poli 007) U elektronických forem dokumentů a elektronických zdrojů se uvádí výraz elektronický zdroj v názvových údajích v podpoli pro druh dokumentu; pokud se popisuje jedním záznamem tištěný zdroj a jeho elektronická verze, výraz elektronický zdroj se neuvádí,v r uvádění vedlejšího záhlaví v poli 776 u vybraných zdrojů „Nepravá periodika“ jsou obsažena jak v dílčí bázi seriály, tak dílčí bázi monografie - v budoucnu třeba provést revizi báze ANL (seriál je vše, co má periodicitu nejméně jednou za 3 roky), tzv. nepravá periodika - kód RS, čisté monografie - RM

75 Nakladatelé/vydavatelé/autoři v kooperačním systému článkové bibliografie
U titulů propojovaných na plné texty jsou na adresách a uvedeni pro ilustraci někteří nakladatelé/vydavatelé, se kterými by mohla být v budoucnu navázána spolupráce (zpřístupnění  a archivace elektronických forem dokumentů) Spolupráce by se mohla odvíjet od typu spolupráce v kooperačním systému, která probíhá v současné době zejména pro linii odborné a regionální, dále pak od excerpční základny, která je dělena do 4 kategorií

76 2.3 Aplikace pro management KOSABI, statistiky ANL (viz též dříve snímek 29-38)

77 JAK KOOPEROVAT Kooperační systém článkové bibliografie - analytické zpracování tištěných a elektronických zdrojů, evidence excerpční (titulové) základny, nakladatelé/vydavatelé, JAK KOOPEROVAT Poznámka k uploadu/importu (do pomocné báze ANL/SKA ) - JAK SPOLUPRACOVAT v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie Upload Možnost nastavení kódů a formátů

78 konverze struktury dat,
Server ANL Globální opravy II., UNIMARC –A, MARC21 ftp < PC opravy Upl Import do ALEPHu Import Oracle DB Export identifikace, konverze struktury dat, globální opravy I., test na UNI, MARC21, konverze do UTF-8 přidělení váhy, uložení do báze, statistiky

79 Upload – opravy záznamů
Podle výpisu ve statistikách u jednotlivých dávek lze záznamy opravit a znovu uploadovat Některé dávky opravuje správce systému sám, některé zasílají instituce znovu

80 Upload - statistiky Jednotlivé obrazovky obsahují: 1. Počet dávek v roce a měsíci (viz snímek 35) 2. Číslo dávky se siglou a datem, s funkcí pro export (viz snímek 36) 3. U každé dávky jsou údaje: počet záznamů na vstupu, chyby čtení, chyby konverze MARC21/UNIMARC, chyby kritické, počet záznamů na výstupu, hlášky o jednotlivých chybách v dávce (viz snímek 37) 4. Každá instituce má přístup pouze ke svým statistikám (viz snímek 38)

81 Export z pomocné báze ANL/SKA a opravy záznamů
Export z báze ANL/SKA - po navolení adresáře se objeví obrazovka s názvem adresáře, počtem exportovaných záznamů, názvem souboru, ID Import záznamů určených pro import do ALEPHu se iniciuje mailem Opravy záznamů dle chybových hlášek provádí administrátor nebo příslušná instituce, která dávku zašle znovu

82 Vývoj aplikace pro Bázi titulů online v r. 2006/2007
V r převeden upload na volně dostupný SW (operační systém CentOS 4.3, Oracle 10.2 Express Edition) Byla navržena nová definice excerpční základny v M21 na bázi volně přístupného SW Statistiky titulů Připravuje se modul pro správu báze online

83 Statitiky uploadů, počet zpracovaných záznamů v r. 2006, r. 2007
Vytvářejí se globální statistiky všech akcí v rámci uploadu a exportu z pomocné báze ANL/SKA Správce báze ANL vede evidenci importů do báze (aktualizace vždy po půl roce)

84 Obsah báze ANL k K   v ANL obsaženo cca 1 023 000 záznamů, z toho: cca záznamů zpracovaných v kooperaci cca záznamů zpracovaných v NKČR

85 Obsah báze ANL k 31.12.2007 K 31. 12. 2007 v ANL cca 1 091 000 záznamů
Za rok 2007 zpracováno cca záznamů: v kooperaci cca , v NKČR cca Celkem: cca záznamů zpracovaných v kooperaci cca záznamů zpracovaných v NKČR

86 Obsah báze ANL k 31.03.2008, DB ANL FULL, propojení na plné texty z DB ANL
K v ANL obsaženo cca záznamů K v ANL FULL cca plných textů V DB ANL napojeno na plné texty přibližně cca záznamů: z toho cca záznamů napojeno na DB ANL FULL z toho přímo na DB Anopress napojeno cca z toho na volné www texty napojeno cca záznamů

87 Grafické znázornění podílu knihoven v DB ANL
Grafické zobrazení poměru zpracovávaných záznamů v rámci KOSABI - srovnání poměru v r a 2007 DB ANL podíl NKČR cca 77 procent DB ANL podíl NKČR cca procent

88 2.4 Standardizace a metodika článků

89 Standardizace a metodika popisu článků
Metodika - nutno revidovat (viz též snímky č ) Základní metodika: Metodika popisu článků ve formátu UNIMARC (v r se připravuje i stručná metodika pro propis elektronických zdrojů, též zmínky o standardních polích 4XX) Příklady   (UNIMARC) Metodika pro popis článků ve formátu MARC 21   Příklady popisu ve formátu MARC 21 (i UNIMARC) Příloha 6 - Analytický popis elektronických zdrojů     (MARC 21) Stručná informace o souborech autorit (MARC, UNIMARC)

90 Standardizace a metodika popisu článků - z hlediska budoucího vývoje
Vývoj, směřování a trendy katalogizace za poslední 4 roky: od FRBR až po revizi AACR2R v r. 2002 Návrh nových pravidel RDA

91 Standardizace a metodika popisu článků - některé výchozí materiály pro současnou metodiku
Dotazy ke katalogizaci NKČR - katalogizační politika České překlady mezinárodních standardů, které vydala NKČR   UNIMARC , dodatky MARC 21 MARC Proposals PROPOSAL No : Data Elements for Article Level Description

92 Standardizace a metodika popisu článků - výchozí materiály pro současnou metodiku
Národní autority - portál ISBD (G) Guidelines for Using UNIMARC for Component Parts ISBD (CP) Revize vydání z r. 1988  Doporučení pro popis částí dokumentu na základě mezinárodního standardního bibliografického popisu (ISBD).  Překlad z angličtiny      ČSN Bibliografický záznam   

93 Standardizace a metodika popisu článků - výchozí materiály pro současnou metodiku
Národní autority - portál ISBD (G) UNIMARC (CP). Guidelines No. 1 ISBD (CP) Revize vydání z r. 1988  Doporučení pro popis částí dokumentu na základě mezinárodního standardního bibliografického popisu (ISBD).  Překlad z angličtiny      ČSN Bibliografický záznam   

94 Minimální záznam Záznam pro soubornou databázi : VF. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály Záznam pro soubornou databázi : UNIMARC. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály  . 1999 Záznam pro soubornou databázi : MARC 21. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály   Záznam pro soubornou databázi : MARC 21. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály   Graficky upravený materiál z r. 2004, opravy, doplňky k přílohám     

95 Další příručky a materiály pro některé druhy dokumentů
Katalogizace ve formátu M21 : pokračující zdroje. --Praha : Národní knihovna, 2006 Katalogizace ve formátu M21 : stručná instrukce a příklady pro knihy a některé typy pokračujících zdrojů. -- Praha : Národní knihovna, 2004

96 Další příručky a materiály
Příslušná ISBD pro jednotlivé druhy dokumentů Příručky pro katalogizaci pro jednotlivé druhy dokumentů vydané pro UNIMARC v NKČR Materiály týkající se elektronických zdrojů vystaveny na

97 Další příručky a materiály
Bibliografické citace Projekt Bibliografické citace Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů dle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2

98 Metodika popisu článků v praxi
Metodika pro popis článků ve formátu MARC 21   Příklady popisu ve formátu MARC 21 (i UNIMARC) Katalogizační politika (schválené materiály, materiály k připomínkování, informativní materiály - např. MARC 21, věcný popis a autority, rada, pracovní skupiny) Báze dotazů Báze AUT - Katalogy a databáze Nutnost aplikace souborů autorit ve všech prvcích jmenného a věcného popisu.

99 Metodika popisu článků v praxi
1.Standardy, obecná struktura anl. záznamu, skupiny údajů, hlavní a vedlejší záhlaví, srovnání ISBD/UNIMARC/ MARC 21/AACR2R, prameny popisu Bibliografický záznam (popisné údaje a selekční údaje)  - srovnání ISBD, formát UNIMARC , MARC 21, AACR2R

100 Srovnání ISBD, formát UNIMARC , MARC 21, AACR2R

101 Srovnání ISBD, formát UNIMARC , MARC 21, AACR2R

102 Srovnání ISBD, formát UNIMARC , MARC 21, AACR2R

103 Stručná pravidla pro MARC21
2. Záznam článku (statí) s interpunkcí ISBD, interpunkce a řazení, minimální a úplný záznam v MARCu 21 se stručnými pravidly zápisu

104 Minimální záznam - UNIMARC
Záznam obsahuje povinné údaje pro část dokumentu (článek) a zdrojový dokument Pole/podpole obou bloků se používají v kombinaci a v závislosti na typu zdrojového dokumentu Pole UNIMARC - část dokumentu (článek) a zdrojový dokument společně: 001, 005, 010, 011, 014, 100, 101, 102, 200, 205, 210, 215, 225*, 3XX, 461/463**, 675 a/nebo 615, 700, 701, 702, 710, 711, 712, 801, 910 * zvážit tento údaj ** možná technika vazebních polí (většinou aplikována), i technika standardních polí (např. Krajská knihovna Vysočiny, ČGS)

105 Minimální záznam - MARC 21
MARC 21- část dokumentu (článek) a zdrojový dokument společně: 001, 003, 005, 008, 024, 040, 041, 072 a/nebo 080, 100, 110, 111, 245, 250, 300, 440/490*, 5XX, 700, 710, 711, 773, 910 Záznamy kooperujících institucí - přesahují údaje minimálního záznamu - obsahují věcný popis (hesla, klíčová slova, někdy anotaci) * zvážit tento údaj

106 Struktura záznamu článku s interpunkcí ISBD
Obecná struktura záznamu: Popis části dokumentu – článku, stati apod. Spojovací prvek Identifikace zdrojového dokumentu Údaje o lokaci části ve zdrojovém dokumentu Následující schéma ISBD obsahuje údaje povinné pro soubornou databázi. Představuje povinné minimum, pro aktivní přispěvatele do souborné databáze včetně soupisných údajů

107 Schéma ISBD - minimální záznam článku - tištěné zdroje
Hlavní záhlaví Hlavní název [obecné označení druhu dokumentu] : další názvová informace / první údaj o odpovědnosti ; další údaje o odpovědnosti. - Označení vydání. - Rozsah. - (Hlavní název edice ; číslování v rámci edice). - Poznámky. - Standardní číslo In: Hlavní název [obecné označení druhu dokumentu] : další názvová informace / první údaj o odpovědnosti ; další údaje o odpovědnosti. - Označení vydání. - První místo vydání : první nakladatel, datum vydání. - Edice*. - Standardní číslo. - Údaje o číslování nebo označení a číslo svazku a stránkové rozpětí Vedlejší záhlaví * zvážit tento údaj MDT a/nebo Konspekt

108 Schéma ISBD - minimální záznam článku - návrh pro elektronické zdroje
Hlavní záhlaví Hlavní název [obecné označení druhu dokumentu] : další názvová informace / první údaj o odpovědnosti ; další údaje o odpovědnosti. - Označení vydání. - Rozsah. - Poznámky. - Standardní číslo In: Hlavní název [obecné označení druhu dokumentu] : další názvová informace / první údaj o odpovědnosti ; další údaje o odpovědnosti. - Označení vydání. - Specifické údaje*. - První místo vydání : první nakladatel, datum vydání. - Rozsah.  - Edice. - Poznámky. - Standardní číslo. - Údaje o číslování nebo označení a číslo svazku a stránkové rozpětí Vedlejší záhlaví MDT a/nebo Konspekt Sigla *dle dodatků AACR2R z r se nebudou používat

109 Rozšířená úroveň záznamu (tištěné i elektronické zdroje) pro ČNB (v ANL běžně s výjimkou edice)
Hlavní záhlaví [Unifikovaný název] Hlavní název [obecné označení druhu dokumentu] = Souběžný název : další názvová informace. Číslo části, Název části / první údaj o odpovědnosti ; další údaje o odpovědnosti. - Označení vydání. - Rozsah. - (Hlavní název edice ; číslování v rámci edice). - Poznámky. - Standardní číslo In: Hlavní název [obecné označení druhu dokumentu] = Souběžný název : další názvová informace. Číslo části, Název části / první údaj o odpovědnosti ; další údaje o odpovědnosti. - Označení vydání. - Specifické údaje.* - První místo vydání : první nakladatel, datum vydání. - Specifické označení druhu dokumentu : další fyzické údaje + doprovodný materiál. - (Hlavní název edice ; číslování v rámci edice. Název subedice ; číslování v rámci subedice). - Poznámky. - Standardní číslo. - Údaje o číslování nebo označení a číslo svazku a stránkové rozpětí Vedlejší záhlaví jmenné Vedlejší záhlaví věcné MDT a/nebo Konspekt *Dle dodatků AACR2R z r se pro elektron. zdroje nebudou používat

110 Věcný popis Většina kooperujících institucí aplikuje konspekt
Analytické předmětové kategorie jsou užívány navíc např. v NKČR. V budoucnu mohou být využity k výzkumným účelům (ontologie) V NKČR a v některých záznamech kooperujících institucí jsou aplikovány anglické ekvivalenty k předmětovým heslům, třeba rozšířit na celý systém, někde anotace Koncem r byla provedena analýza týkající se vývoje věcného popisu a zveřejněn materiál Vývoj věcného popisu v ANL a současné tendence.Významné jsou aktivity ALA v rámci FAST (Faced Analysis of Subject Terminology)

111 Věcné údaje: - UNIMARC 100 Všeobecné údaje zpracování
10X Pole kódovaných údajů pro jednotlivé typy dokumentů 105 Kódované údaje – textové dokumenty 330 Abstrakt, anotace Pole 6XX Věcné údaje ($3 číslo autority, $2 zkratka hesláře] 600 Osobní jméno 601 Jméno korporace nebo akce 602 Jméno rodiny (rodu) 604 Jméno/název 605 Název 606 Věcné téma + zpřesnění: x věcné, y geografické, z chronologické 607 Geografické jméno 608 Formální deskriptory – žánr/forma 610 Volně tvořené předmětové termíny 615 Předmětové kategorie (konspekt) Analytické předmětové kategorie 660 Kód geografické oblasti 661 Kód časového období 675 MDT 856 Elektronické umístění a přístup (na plný text) 9XX Anglické ekvivalenty

112 Věcné údaje: MARC 21 008 Všeobecné kódované údaje
043 Kód geografické oblasti 045 Chronologický kód 072 Skupina konspektu (tj. předmětové kategorie) 080 MD 320 Abstrakt, anotace 6XX – Vedlejší záhlaví věcná: autority: 2. indikátor 7 a $2 se zkratkou hesláře, $7 - číslo autority; jinak pouze 2. indikátor 4 600 Osobní jméno (též rod) (podpole pro jmennou a názvovou část) 610 Jméno korporace (podpole pro jmennou a názvovou část) 611 Jméno akce 630 Unifikovaný název 648 Chronologický termín 650 Věcné téma (2. indikátor 9 - anglický ekvivalent) + zpřesnění x věcné, y chronologické, z geografické 651 Geografické jméno 653 Volně tvořený termín 655 Rejstříkový termín – žánr/forma 695 Analytické předmětové kategorie 856 Elektronické umístění a přístup (plný text)

113 FRBR a metodika popisu článků
Studie IFLA - funkční požadavky na bibliografické záznamy (FRBR) a funkční požadavky pro autority (FRAD), nová katalogizační pravidla RDA (jmenné údaje) 1. na základě analýzy potřeb uživatelů byly určeny 4 základní funkční požadavky k nalezení, identifikaci, rozlišení a poskytnutí příslušného dokumentu 2. byly definovány základní entity, jejich atributy a vztahy mezi nimi ENTITY: dílo (work); vyjádření (expression) ; provedení (manifestation) ; jednotka (item) osoba (person) ; korporace (corporate body) pojem (concept) ; objekt (object) ; akce (event) ; místo (place) Příklad katalogu zpracovaného na základě modelu FRBR: FictionFinder. OCLC. Dostupný z:

114 Entity - vztahy (VOŠIS, Metody a techniky informačního managementu 2005/2006)

115 FRBR Mezi entitami existují vztahy FRBR se týkají všech úrovní popisu
Rozlišování média, nosiče, obsahu ISBD interpunkce není povinná Nerozlišují se hlavní a vedlejší záhlaví Důležitá role rolí Důležitost existence a validace údajů proti souborům autorit (osoby, korporace, akce, unifikované názvy v i rámci záhlaví autor/název a názvy originálů)

116 FRBR Důležitá jednoznačná identifikace, homogennost dat
Revize AACR2R z hlediska FRBR, vznik RDA Důraz na jednotné selekční údaje - entity navzájem propojitelné Cílem je „optimalizovat“ bibliografický záznam tak, aby nebyl zbytečně složitý, ale zároveň poskytující důležité informace pro uživatele a propojitelný se souvisejícími informacemi

117 FRBR a analytické záznamy, vztahy v analytickém záznamu
Analytické záznamy bohatě strukturovány, mezi entitami obsaženými v záznamu jsou mnohočetné vztahy, vhodný materiál z hlediska zkoumání konceptu FRBR vhodná variabilita popisovaných dat Stanovení popisné jednotky V analytickém záznamu obsažen vztah mezi článkem a zdrojovým dokumentem, může být obsažen recenzovaný dokument Článek může být obsažen v různých druzích/typech zdrojových dokumentů z hlediska formy (např. elektronická a tištěná verze)

118 Vztahy v analytickém záznamu
Zdrojovým dokumentem může být monografie, seriál (tj. noviny, periodika, řady seriálů, ročenky, sborníky, monografické edice), tzv. šedá literatura apod. Článek může být obsažen v příloze zdrojového dokumentu, v jeho mutaci Druh dokumentu analytické jednotky a zdrojového dokumentu se může v některých případech lišit (např. u multimédia) Mohou existovat různé typy článků z hlediska obsahu (recenze, polemiky, rozhovory, biografické články, komentáře apod.) Článek může být obsažen v rubrice zdrojového dokumentu

119 Vztahy v analytickém záznamu, publikační proces a články, věcný popis a ontologie
Článek může obsahovat dílčí díla (zápis děl se společným názvem) Článek může recenzovat a nebo se týkat různých druhů/typů děl a dokumentů, divadelních inscenací (činohra, opera, balet, muzikál), akcí, osob Článek může být průběžně aktualizován, může být krácen Z hlediska procesu publikování může mít podobu preprintu, reprintu/offprintu/postprintu V analytických záznamech náznak věcných ontologií (konspekt a analytické předmětové kategorie v návaznosti na předmětová hesla)

120 FRBR a analytické záznamy - elektronické verze, identifikátory, propojování, autority
Popis elektronických verzí dokumentů, metoda jednoho a více záznamů Identifikace článků a zdrojových dokumentů Identifikátory (ISSN, ISBN, URL, NBN, SICI, DOI a systém CrossRef aj.) Propojení mezi jednotlivými záznamy aj. entitami, propojení horizontální a vertikální - autority a unifikované názvy, SFX a OpenURL

121 FRBR a analytické záznamy - citace
Problematika citací - variabilita citací a způsobu citování, unifikace formátu pro citace, propojování na základě citací, extrakce a reformátování citací, propojení archivů na základě citací, sledování citovaných a citujících autorů, návazné sociometrické a biometrické analýzy pro odhalování tendencí ve vývoji vědy

122 Citace recenzovaného dokumentu obsaženého v anl. záznamu - MARC 21
FMT RS LAB naa a a 450 an2007abod CZ-PrNK ta e xr o cze-- $aABA001$bcze$92 $a $xČeská literatura (o ní)$2Konspekt$911 $a $2MRF $a $2MRF $a(0:82-95)$2MRF $aGilk, Erik,$d1973-$7jo $4rev

123 Pokračování $aMnohoobročnictví na obtíž, aneb, akademická detektivka /$cErik Gilk $ačeská próza$y2006$2czenas $aCzech prose literature$2eczenas $adetektivní romány $arecenze$2czenas $arecensions$2eczenas $aliteratura$xčeská literatura $tTvar$x X$gRoč. 18, č. 3 ( ), s. 21$q18:3$ $iRecenze na:$aBažant, Jan$tKnihovna / Jan Bažant$dPraha ; Litomyšl : Paseka, 2006$z $4kniha $aABA001$trs

124 Příklady MARC 21, UNIMARC Metodika popisu článků ve formátu UNIMARC
Příklady   (UNIMARC) Metodika pro popis článků ve formátu MARC 21   Příklady popisu ve formátu MARC 21 (i UNIMARC) Příloha 6 - Analytický popis elektronických zdrojů      (MARC 21) Stručná informace o souborech autorit (MARC, UNIMARC) ANL (doporučení vyhledávat příklady s datem vydání 2007?, 2008?), bázi ANL je třeba průběžně opravovat

125 ISBD - srovnání zobrazení citace recenze v ČNB/AIP a ANL ALEPH ISBD - ČNB/AIP
* * (0:82-95) Gilk, Erik, 1973- Mnohoobročnictví na obtíž, aneb, akademická detektivka / Erik Gilk. -- Recenze na: Knihovna / Jan Bažant*. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2006. In: Tvar. -- ISSN X. -- Roč. 18, č. 3 ( ), s. 21 Konspekt: Česká literatura (o ní) Předm. kategorie: literatura - česká literatura 1. česká próza detektivní romány 3. recenze I. Název * údaje po lomítku vzhledem k tendencím zjednodušit popis nejsou nutné

126 ISBD - ALEPH Gilk, Erik, 1973- Mnohoobročnictví na obtíž, aneb, akademická detektivka / Erik Gilk In: Tvar. -- ISSN  X. -- Roč. 18, č. 3 ( ), s. 21 Recenze na: Bažant, Jan*. Knihovna. -- Praha ; Litomyšl : Paseka, 2006. -- ISBN     * česká próza -- 2006   * detektivní romány   * recenze * jméno autora zapsat pouze jako selekční údaj (nikoli po lomítku)

127 FRBR a DRUH, TYP dokumentu
Členění druhů dokumentů dle AACR2  - Obecné označení druhu dokumentu odráží se v kódu v LDR/06, v podpoli pro druh dokumentu a následně v polích MARC , event. 006, 007 DRUH DOKUMENTU DLE AACR2R mísí dohromady hledisko formy a obsahu DILO A EXPRESE dle FRBR odráží obsah (např. hudebnina, grafika), MANIFESTACE A JEDNOTKA odráží fyzickou formu (např. videozáznam, mikrodokument) Proto návrh nové kategorizace dokumentu RDA  http://www.collectionscanada.ca/jsc/rda.html

128 FRBR a DRUH, TYP dokumentu
Snahy o restrukturalizaci  OODD  (obecného určení dokumentu, GMD) a vztah ke specifickému určení druhu dokumentu (SMD) - viz též katalogizační dotaz

129 FRBR a metodika popisu článků - elektronické dokumenty
 Příloha 6 - Analytický popis elektronických zdrojů   Stanovení základní popisné jednotky u tištěných a elektronických forem analytických dokumentů, problém jednoho a dvou záznamů, separáty, tzv. super záznam, vhodná kombinace indikátorů a podpolí pro poznámky v poli metodika bude postupně řešena Návrhy popisu offline a online článků

130 Offline článek - MARC 21 FMT RM LAB -----naa a22----- a 450
an2006abok CZ-PrNK m||||f|||d| |||||| uvádět? co||g| s xr-----fs ger-- $aABA001$bcze$92 $ager$bcze $ae-au--- $a81$xLingvistika. Jazyky$2Konspekt$911 $a410$xLinguistics$2Conspectus$911

131 Pokračování 080 -- $a811.112.2$2MRF 080 -- $a81'0$2MRF
$aZeman, Dalibor$4aut $aZur Position der Austriazismen in der österreichischen Mediensprache. Aktuelle Tendenzen im wandelnden europäischen Kontext$h[elektronický zdroj] /$cDalibor Zeman $a[7] s. článek nestránkovaný, počet stran v [] uvádět v poli 300 $aSekce německého jazyka

132 Pokračování $aPožadavky na systém: internetový prohlížeč (soubor index.htm), textový editor (nebo prohlížeč) MS Word $aněmčina$zRakousko$2czenas $avývoj jazyka$2czenas $ajazyková výuka$2czenas $aGerman language$zAustria$2eczenas $ahistory of language$2eczenas $alanguage teaching and learning$2eczenas

133 Pokračování 695 -- $ajazykověda$xněmčina
$aJazyková kompetence v Evropské unii (2005 : Praha, Česko)$tJazyková kompetence v Evropské unii : února 2005, Vysoká škola ekonomická, Praha$dPraha : Oeconomica, 2005$hCD-ROM$nObsahuje tištěnou přílohu$z $92005 $aABA001$trm PSP OF

134 Zápis akcí zdrojového dokumentu - návrh
Viz předchozí příklad - pole 773 V metodice řešeno v Příloha 4 - Návrh analytického zpracování seriálových / monografických publikací z pokračujících konferencí, festivalů, veletrhů atd. a jedinečných akcí (na základě doporučení pro knihy a seriály) Na základě praktických zkušeností formulován návrh doporučení pro zápis autorů - akcí zdrojových dokumentů v rámci anl. záznamu:

135 Zápis akcí zdrojového dokumentu - návrh
při analytickém popisu uvádět i u zdrojových dokumentů seriálového typu akci-autora s kvalifikátory (uživatele zajímá konkrétní akce) pod obecnými tvary akce by měly být dokumenty v bázích zdrojových dokumentů a v autoritách s příslušnými odkazy

136 Online článek v rámci archivu - MARC 21
FMT  RS LDR  -----naa-a a-4500 BAS  $aKIV 001    webxxxxxxxxxxx 003    CZ-PrNK 005       m||||f|||d||||||||    uvádět ? 007   cr|cn| 008   s xr-a---fs cze-- 040 -- $aABA001$bcze 043 -- $ae-xr--- $a004$$xPočítačová věda. Výpočetní technika. Informační technologie$2Konspekt$923

137 Pokračování $a004$$xData processing, computer science$2Conspectus$  -- $a004$2MRF 080 -- $a621.39$2MRF 080 -- $a $2MRF 080 -- $a( ) $2MRF   $aPeterka, Jiří,$d1958-$7xx $4aut$4pbl$4cph $aJak velký a jak rozšířený je internet v Česku?$$h[elektronický zdroj]  /$cJiří Peterka 300 --   $a[13] s.$b16 il počet stran doplněn 500 --  $aNázev z titulní obrazovky (verze z ) 538 --  $aZpůsob přístupu: World Wide Web $avýpočetní technika$2czenas

138 Pokračování $atelekomunikace$2czenas $ainternet$2czenas 65009$acomputer technology$2eczenas $atelecommunication$2eczenas $ainternet$2eczenas $aČesko$2czenas Návrh: formu elektronického zdroje z hlediska uspořádání uvádět v 773 $n  nebo  v údajích fyzického popisu 773 $h

139 Pokračování 773 0- $teArchiv.cz$honline$nElektronický archiv nebo
$teArchiv.cz$hOnline archiv 85640$uhttp://www.earchiv.cz/b07/b php3$4N$9HTM  $aText $acop. Jiří Peterka 932 -- $aKIV 910 -- $aABA001$trs PSP  $aON 

140 Článek - recenze v rámci časopisu online - MARC 21
FMT  RS LDR  -----naa-a a-4500 BAS   $aMUS 001    web     CZ-PrNK 005       m||||f|||d||||||||   uvádět? 007    cr|cn|         008   s xr-----fso cze--  

141 Článek - recenze v rámci časopisu online
$aABA001$bcze$92 $ae-xr--- $a78.01$xMuzikologie. Dějiny hudby$2Konspekt$99 072 -9$a780.72$xMusicology$2Conspectus$99 $a78.01$2MRF $a(046)$2MRF $a(0:82-95)$2MRF $aCelhoffer, Martin$4aut

142 Pokračování $a[Nils Lennart Wallin: Biomusicology: Neurophysiological, Neuropsychological and Evolutionary Perspectives on the Origins and Purposes of Music]$h[elektronický zdroj]$cMartin Celhoffer    $a[6] s.        500 -- $aPřístup z: 538 -- $aZpůsob přístupu: World Wide Web L $aWallin, Nils Lennart L $amuzikologie$y21. stol.$2czenas

143 Pokračování 650 09 $amusicology$y21th century$2eczenas
$abiomuzikologie $arecenze$2czenas $ačlánky$2czenas $arecensions$2eczenas $ajournal articles$2eczenas $ahudba $tActa musicologica$honline$x $gRoč. [3] (2006), č. 1$q3:1$92006 

144 Pokračování $iRecenze na:$aWallin, Nils Lennart$tBiomusicology: Neurophysiological, Neuropsychological and Evolutionary Perspectives on the Origins and Purposes of Music$dStuyvesant, N.Y. : Pendragon Press, 1991$4kniha $uhttp://acta.musicologica.cz/06-01/0601k03.html$qtext/html$$4N$9HTM 910 --  $aABA001$trs $aText 932 -- $aMUS PSP  $aON

145 Elektronická online verze tištěného dokumentu - metoda jednoho záznamu s vedlejším záhlavím MARC 21 FMT RS LDR naa-a a-4500 an2008aboa CZ-PrNK ta cr-cn- e xr-a cze--

146 Pokračování 040 -- $aABA001$bcze$92 043 -- $ae-xr---
$a78.07$xHudebníci, skladatelé a jiná hudební povolání$2Konspekt$99 $a $2MRF $a[78:070.4]-051$2MRF $a82-6$2MRF $a782/785$2MRF $a(437.3)$2MRF

147 Pokračování $aNeodpovíte-li, pochopím :$bpočátek světové slávy v emigraci a počátek normalizace v Československu z dopisů Karla Ančerla a Ivana Medka $n1. /$cPetr Kadlec $aNeznámá korespondence: Karel Ančerl - Ivan Medek $bil. $aV obsahu pod názvem: Neznámá korespondence: Karel Ančerl - Ivan Medek $aDostupné též na internetu pod názvem (verze z ): Neodpovíte-li, pochopím - Karel Ančerl

148 Pokračování 600 17 $aAnčerl, Karel,$d1908-1973$7jn19990209006$2czenas
$aMedek, Ivan,$d1925-$7jk $2czenas $adirigenti$zČesko$y20. stol.$2czenas $ahudební publicisté$zČesko$y stol.$2czenas $akorespondence$y $2czenas $aconductors (music)$2eczenas $amusic publicists$2eczenas $acorrespondence$2eczenas

149 Pokračování 653 0- $ačeští dirigenti$ačeští hudební publicisté
$akorespondence$2czenas $acorrespondence$2eczenas $ahudba$xvážná hudba $aKadlec, Petr$4com $tHarmonie$x $g[Roč. 16] (leden 2008), s $q16:1$

150 Pokračování $aKadlec, Petr$tNeodpovíte-li, pochopím - Karel Ančerl$honline $uhttp://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Neodpoviteli-pochopim-pocatek-svetove-slavy-v-emigraci-a-pocatek-normalizace-v-Ceskoslovensku~16~leden~2008/$4N$9HTM $aABA001$trs $aText PSP $aON IST $asa $badru VAH 18 LKR $aITM$b358638$lNKC50$y2008 Další příklad sysno

151 Základní typy zdrojových dokumentů, problémové typy - monotematická/monografická čísla seriálů, edice Monografie Běžné seriály s pravidelnou periodicitou Monotematická/monografická čísla v rámci seriálů/edic s vlastními nebo bez vlastních názvů (acta, sborníky prací aj.) - vycházíme z popisu NKC, SK apod.: mají-li všechna čísla/svazky vlastní názvy, popisují se pod tímto názvem a údaje o seriálu by měly být v údajích o edici nemají-li všechna čísla/svazky vlastní názvy, zapisujeme zatím dva výskyty zdroje - jednou pod vlastním názvem svazku, 2. pod názvem seriálu (ve zdrojových bázích by měly být jednotlivé svazky se seriálovým záznamem propojeny, takže by stačilo analyticky popsat pouze pod jedním typem zdrojového dokumentu)

152 Problematika zdrojového dokumentu
Problém: seriály někdy popsány jako vícesvazková díla Monotematická/monografická čísla popsána někdy v různých bázích různě V budoucnu možno zestručnit nebo nahradit zdrojový (i recenzovaný) dokument pouze identifikačním číslem, uvádět pouze údaje potřebné k identifikaci článku; koncentrace na selekční údaje a propojovací pole, zápis edic příliš složitý Návrh: zapisovat edici pouze jako selekční údaj v 9XX

153 Dva výskyty zdrojového dokumentu - MARC 21
V NKC monografické číslo, sysno V NKC seriál, sysno , Záznam v bázi ANL popsán dle báze NKC DB ANL FMT  RS SYSID 773 0-   $tFrom Truth to Proof / Vojtěch Kolman (editor)$dV Praze : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra logiky, 2006$z $gS. 1-18$92006 773 0-  $tMiscellanea logica$g[Tom] 6, s. 1-18$q6$92006 $aKolman, Vojtěch

154 Jeden výskyt zdroje, selekční edice v 951
V NKC sysno DB       ANL01 FMT  RM RS? SYSID 773 0-  $tStaletí objevů, diplomacie a válek : sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana / [editoři František Stellner, Martin Kovář]$b1. vyd$dPraha : Karolinum, 2005$kActa Universitatis Carolinae. Philosophica et historica,  ; Studia historica ; [sv.] 55$z $gS. 9-22$92005

155 Pokračování 944 10 $aStellner, František 944 10 $aKovář, Martin
$aActa Universitatis Carolinae,$x $92005 $aPhilosophica et historica ;$v1-2003$92005 $aStudia historica ;$v55$92005 Pozn.: pole 773k odpovídá poli 490, pole 951 odpovídá poli  830 NKC Pozn.: v bázi ANL není vyplněno pole 951

156 Pole 9XX pro MARC 21 Navržená pole 9XX, která umožňují zapisovat selekční údaje týkající se především zdrojového a recenzovaného dokumentu (zápis dalších autorů, variantních názvů, selekčních údajů edic) - uplatňují se v popisu zejména odborných titulů - v monografických čísel seriálů a dokumentů sborníkového typu (v bázi ANL nutné opravy polí)

157 Zápis mutací ve zdrojovém dokumentu
Dosud mutace zapisovány v ANL vetšinou jako 2. výskyt zdrojového dokumentu V budoucnu názvy mutací sjednotit s názvy mutací v NKC, resp. Souborném katalogu Problém: některé mutace mají ještě další mutace Návrh zápisu mutací v ANL u celostátních deníků bude aktualizován - viz Tamtéž bude vystavena analýza zápisu mutací seriálů s ohledem na Souborný katalog

158 Článek v rámci rubriky - MARC 21
Článek je obsažen v  rámci pravidelné rubriky FMT   L RS LDR   L -----naa-a a-4500 100 1  $aKřivánková, Blanka$4aut 245 10$aUSA$b[divadelní inscenace uvedené v březnu a dubnu 2007]  / Blanka Křivánková 246 0  $a--Kaleidoskop--

159 Článek v rámci rubriky - MARC 21
Zpracování celé pravidelné rubriky v hlavním názvu, názvy jednotlivých tematických celků v poznámce, v LDR/07 kód b FMT    RS LDR   -----nab-a a-4500 245 10  $a--Kaleidoskop-- 505 00  $atGB --$tUSA /$rBlanka Křivánková --$tF /$rDaniela Jobertová --atd. nebo $aGB $aKřivánková, Blanka$tUSA $aJobertová, Daniela$tF

160 Věcný popis z hledika FRBR - role, unifikované názvy v 630 - MARC 21
$aDidion, Joan,$d1934-$4aut$tRok magického přemýšlení$2czenas $aHare, David,$d1947-$4drt$tRok magického přemýšlení$2czenas $aRedgrave, Vanesa,$d1937-$4act$tRok magického přemýšlení$2czenas $aMorgan, Peter$4aut$tFrost/Nixon$2czenas $aFrost, David$4ivr$tFrost/Nixon$2czenas $aNixon, Richard,$d $4ive$tFrost/Nixon$2czenas $aGrandege, Michael$4drt$tFrost/Nixon$2czenas $aLangella, Frank,$d1940-$4act$tFrost/Nixon$2czenas $aSheen, Michael,$d1969-$4act$tFrost/Nixon$2czenas $aBooth Theatre$4???$tRok magického přemýšlení $aBernard B. Jacobs Theatre$4???$tFrost/Nixon $aThe year of magical thinking $aFrost/Nixon

161 Unifikované názvy ve věcném popisu
Unifikovaný název (autorita) se používá v poli 630  a nebo ve formě autor/název v poli 600, 610, 611. Ne vždy je pro záhlaví autor/název tvořena autorita; autority se vytváří jedině pro případy, kdy je jako název zapsán unifikovaný název (starověká díla, anonymní díla, díla klasiků v - AACR2R, kap. 25)  V záhlaví autor/název je přednostně zapisován unifikovaný název nebo název originálu

162 Unifikované názvy ve věcném popisu - MARC 21
60017 $aHavlíček Borovský, Karel,$d $tEpištoly kutnohorské$2czenas 60007 $aPlatón,$d př. Kr.$tFaidón$2czenas 63004 $aWeirdness$hzvukový záznam ? $aPoutní místa (televizní program)$2czenas 63004  $aTortourism$hmultimédium ? $aPřelet nad kukaččím hnízdem$hfilm ? 630 04  $aAnna Karenina 650 07  $ačinohry$xdivadelní inscenace$zPraha (Česko)$y2007czenas

163 Věcný popis a ontologie
V analytických záznamech předmětová hesla, analytické předmětové kategorie, konspekt Příloha 4 - Vývoj věcného popisu v ANL a současné tendence V projektech řešených v letech bylo navrženo vyhledávání podle 3 úrovní topiků, náznak ontologií ukázka vyhledání podle topiku - Stahování, export metadat (údaje o článku a plné texty) - ukázka výstupu (plně funkční, nevyřešena autorská práva)

164 Ukázka vyhledávání podle topiku ekonomika, ekonomie

165

166 Topik v rámci plného textu

167 Věcný popis - Váhy 4.4 Pole 6XX
Předmětové selekční jazyky - kódovník - formát - UNIMARC/MARC 21 Protože záznamy většinou splňují podmínky minimálního záznamu, byly záznamy odlišeny na základě kvality věcného popisu VAH 12 - pouze minimální záznam VAH 14 - klíčová slova, předmětová hesla ne dle národních autorit ani jiných odborných heslářů VAH 16 - klíčová slova, předmětová hesla částečně dle národních autorit VAH 18 - klíčová slova, předmětová hesla dle národních autorit, event. anglické ekvivalenty, event. oborové hesláře, event. resumé česky, anglicky VAH 20 - jako VAH 18 plus předmětová hesla dle oborových heslářů a jejich ekvivalenty

168 Bibliografické citace
Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. 2006 Rozdíly ve struktuře mezi bibliografickými záznamy dle ISBD a ISO 690, ISO 690-2 Různé citační styly

169 Bibliografické citace - články v elektronických seriálech
Obecná struktura Primární odpovědnost k článku. Název : podnázev článku. Název : podnázev zdrojového dokumentu [Druh nosiče]. Vydání. Datum vydání zdrojového dokumentu, Svazek (Ročník), Číslo, Datum aktualizace/revize [Datum citování u online dokumentů], Lokace v rámci zdrojového dokumentu. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo.

170 Záznam článku z online časopisu dle ISO 690, ISO 690-2
HAGEN, J.H.; DOBRATZ, S; CHIRMBACHER, P. Electronic Theses and Dissertations Worldwide : Highlights of the ETD 2003 Symposium. D-Lib Magazine [online]. 2003, vol. 9, no. 7/8 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dlib.org/dlib/july03/hagen/07hagen.html>. ISSN

171 3. Koncepce rozvoje Kooperačního systému článkové bibliografie

172 3.1 Titulová základna kooperace a spolupráce při zpracování titulů
Titulová základna - tituly obsažené v bázi ANL a/nebo pouze delimitace titulů (obsaženy v jiných bázích) - nutno zmapovat Vetší koncentrace na odborné tituly Spolupráce s vysokými školami, AVČR, zapojit muzea, archivy, městské knihovny aj. instituce Mnohé z těchto institucí zpracovávají články, většinou výběrově Knihovny, vysoké školy, akademické instituce aj. specializované instituce by si měly svou produkci a specializaci zpracovávat v úplnosti samy, možná sdílená katalogizace, v NKČR průnikové časopisy a ty obory, které jsou pro NK prioritou

173 Titulová základna kooperace a spolupráce při zpracování titulů
Spolupráce s autory, vydavateli, nakladateli, distributory aj. institucemi podílejícími se na vzniku článkových informací a informací s nimi souvisejícími - spolupráce na tvorbě metadat a zpřístupnění plných textů, připojování anotací do anl. záznamů Autoarchivace samotnými autory Nové trendy v elektronickém publikování : archivy prepritnů, postprintů, integrace vědeckých časopisů, odkazy na související dokumenty, automaticky generované rejstříky, propojování archivů na základě citací

174 3.2 SW, popis Problémy dané různým SW se minimalizovaly (řešeny v rámci konverze), přechod na MARC 21 Problémy popisu - nekonzistence popisu zdrojových dokumentů (monotematických čísel seriálů), druhy/typy dokumentů, autority v kooperaci, identifikace článků Popis - zápis seriálů s nepravidelnou periodicitou, monotematických čísel v rámci seriálů, monografických edic, různých typů sborníků, materiálu z konferencí, vysokoškolských prací apod. : zapisováno někdy různě v rámci souborných katalogů databází - třeba důsledně odlišovat co je seriál, resp. pokračující zdroj a co je monografie eventuelně vícesvazková monografie - dle toho vytvářet jeden záznam nebo souborný záznam s propojením na jednotlivá čísla a svazky a opačně

175 Popis - monotematická čísla seriálů, mutace
V analytickém popisu řešeno dělením zdrojových dokumentů na kategorie A,B,C (monografie, seriály, monografická/monotematická čísla seriálů s vlastním názvem) Druh dokumentu v poli FMT u monotematických čísel seriálů – RS ? nebo RM? Popis mutací v rámci kooperačního systému - s ohledem na Souborný katalog pravděpodobná varianta s názvem mutace v podpoli pro název části

176 Druhy/typy dokumentů Unifikované názvy: využití podpole pro druh a formu dokumentu za předpokladu vyjasnění termínů definicí i taxativně Integrace elektronických zdrojů, popř. dalších speciálních druhů dokumentů v rámci analytického popisu - odlišovat „pravé“ elektronické zdroje a „nepravé“elektronické zdroje (LDR/06 a související kódované údaje v návaznosti na pole FMT a další pole), Metodika popisu různých typů dokumentů z hlediska publikačního procesu - preprintů, separátů, reprintů, offprintů, postprintů a aktualizací analytických dokumentů, souvisí též s novými metodami zpřístupňování elektronických časopisů a budováním otevřených archivů

177 Druhy/typy dokumentů Na druhé straně směřovat spíše ke zjednodušení popisu analytických záznamů ve smyslu propojení na zdrojové, recenzované aj. dokumenty pojednávané v anl. záznamu přes čísla, identifikovat pouze lokaci anl. jednotky ve zdrojovém dokumentu Šedá literatura není běžně dostupná, těžko vyhledatelná: pro analytický popis přicházejí v úvahu např. sborníky z konferencí, preprinty Článkové informace jsou obsaženy v publikační činnosti vysokých škol a akademických institucí Zpracování zahraničních bohemik, import článků do báze ANL ze zahraničních článkových databází? Sledovat vývoj problematiky druhu a typu dokumentu vývoj a RDA a FRBR - aplikace v analytickém popisu

178 Autority Větší důraz na využití souborů autorit v analytickém popisu a spolupráce na tvorbě autorit Harmonizace popisu článků v rámci KOSABI se soubory autorit zejména v oblasti věcného zpracování (předmětová hesla a postupné zavádění anglických ekvivalentů, konspekt) Použití oborových heslářů a třídění (kategorií apod.) Analytické předmětové kategorie - použití pro budoucí ontologie v návaznosti na konspekt a předmětová hesla

179 Doporučení k popisu Zjednodušení popisu Popis elektronických zdrojů
Soustředit se na selekční prvky, autority Opravy báze ANL (autority, identifikační čísla, rejstříky) V ANL jsou identifikační čísla záznamů nejednoznačná, je třeba přeindexovat a zajistit konzistentní přidělování identifikačních čísel importovaných článků v rámci báze ANL Metodika popisu článků – zpřehlednění, sledovat RDA

180 3.3 Možné subsystémy v rámci KOSABI z hlediska forem titulů a metod zpracovávaní
I. Zpracování tištěných dokumentů   v tradičních systémech II. Zpracování dokumentů exitujících paralelně v tištěné a elektronické formě  v rámci spolupráce s jinými institucemi, nakladateli/vydavateli, producenty a distributory "plných textů", linky zpracování III. Zpracování elektronických textů exitujících jen v elektronické formě, koordinace analytického zpracování online elektronických zdrojů, event. vybraných offline elektronických zdrojů – dále spolupráce jako v bodě II.

181 Možné subsystémy v rámci KOSABI z hlediska zpracovávaných titulů
IV. Zpracování plných textů volně přístupných na www na základě automatického sběru dat - pouze vytipované spolehlivé seriálové zdroje - za spolupráce s Webarchivem VI. Budování otevřeného archivu plných textů, zejména odborných VII. Digitalizace sešitů a kartoték s článkovou bibliografií VIII. Aplikace OAI protokolu pro sklízení dat v rámci kooperačního systému Návaznost subsystémů na již existující a nově vznikající DB, katalogy, sítě, další zdroje , digitální knihovny a úložiště v ČR a ve světě

182 3.4 Tendence získávání, zpracování, vyhledávání, zpřístupňování, uchovávání informací (nejen) o článcích Získávání informací o článcích - spolupráce s nakladateli, vydavateli, autory, distributory a producenty článkových informací, sběr dat; povinný elektronický výtisk Zpracování článkových informací - kombinace tradičního způsobu manuálního ukládání s metodami extrakce údajů a automatizované tvorby citací, linky zpracování, autority a selekční prvky, propojování údajů, přesnost zápisu, interakce s uživateli Vyhledávání informací jednoduché a zároveň sofistikované, intuitivní, propojování dat

183 Tendence získávání, zpracování, vyhledávání, zpřístupňování, uchovávání informací (nejen) o článcích
Zpřístupňování informací v tradičních systémech, v rámci otevřených archivů různého typu, digitální knihovny; konzorcia a vzdálený přístup, doručování informací Spolehlivá úložiště dat Předpoklad: vypracování obecně platných modelů řešení autorských práv, které lze konkrétně aplikovat, Creative Commons

184 3.5 Některé konkrétní metody a trendy
Sémantický web - informace mají přesně definovaný význam (RDF, využití XML a identifikátorů URI pro pojmenování; konceptualizace a ontologie pro popis existujícího, interoperabilita mezi systémy) FRBR - najít, identifikovat, souvislosti, zdůvodnění Kombinace strukturovaných a nestrukturovaných informací Snadné vyhledávání, uspořádání do faset a clusterů SFX (OpenURL - propojování bibliografických záznamů a plných textů)

185 FRBR, RDA, ontologie, metadata, identifikace článků
Ontologie (koncepty a vztahy mezi nimi) jsou základem sémantického webu, který je založený na technologii RDF (XML, URI) Propojení informací na základě ontologií FRBR – rámec pro tvorbu ontologií Metadata a formáty zpřístupněni a uchovávání dat - XML, DC  METS kontejner, MODS aj. v souladu s vývojem v ČR a ve světě

186 Identifikace článků Jednoznačná identifikace článků aj. elektronických objektů - např. SICI, DOI aj. DOI přidělováno časopiseckým článkům v jejich elektronických verzích, slouží k přesměrování na URL DOI může obsahovat další identifikátor (např. ISSN) systému DOI je základem vzájemného propojení digitálních objektů prostřednictvím citací v rámci spolupráce nakladatelů, kteří jsou členy CrossRef Př. CrossRef - Univerzita Karlova Stanovení vhodného identifikátoru důležité pro digitální knihovny

187 Zpřístupnění plných textů - trendy
Zpřístupnění plných textů v rámci otevřených archivů Bezplatný online přístup Oborově orientované archivy, institucionální repozitáře, časopisy s otevřeným přístupem Typy článků: preprinty, postprinty, články z recenzovaných časopisů, články ze sborníků z konferencí apod. Autoarchivace elektronických dokumentů Iniciativa otevřených archivů (OAI) Dokumenty s otevřeným přístupem mají větší návštěvnost než dokumenty komerční

188 Důležitá role citací Propojování archivů přes citace (některé citační a indexační služby na adrese Zdroje ) Web 2, Li 2.0, folksonómie (uživatel je spolutvůrcem informací) - zde nutný výzkum Počty citací mohou odhalit tendence ve vývoji vědy Klasické publikování v odborných časopisech často zdlouhavé Otevřené archivy a autoarchivace je pružnější, je však třeba zajistit kvalitu zdrojů

189 3.6 Kontinuita Kooperace prověřená lety, spolehlivost a solidnost většiny kolegů z kooperujících institucí Aplikace pro Management Kooperační systému článkové bibliografie, důležitý upload záznamů Třeba zprovoznit aplikaci pro online evidence excerpční základny TamTam Data Extraktor - TTDE. Vstup  - linka pro spolupráci s nakladateli/vydavateli popř. autory, stahování článků z webu, extrakce citací z plných textů Nutná modernizace linky do nového prostředí, velmi cenné konverze dat do různých formátů (DC, UNIMARC, XHTML, RDF/XML, MARC 21, RSS) Automatické generování identifikátorů - URL, NBN, SICI DC je třeba doplnit o data administrativní a technická

190 Kontinuita FULL.NKP.CZ , báze ANL FULL a topiky, sofistikovaný vyhledávací systém, kombinace vyhledávání ve strukturovaných datech a plných textech Portál Periodika na WWW - možný pramen zdrojů určených pro archivaci Server FULL.NKP.CZ lze využít pro archivaci Báze ANL - propojení na volné www texty, texty Anopress, do budoucna možné propojení na archivované dokumenty ANL multioborová databáze, může mít hodně „odnoží“ Záznamy dostatečně podrobné s variabilitou údajů v nich a možnost návazností na související databáze Návaznost na předešlé projekty týkající se článků; návaznost na další projekty v rámci VaV a VISK

191 Soubor metadat a plných textů pro ANLFULL v NK na serveru FULL.NKP.CZ
Vyhledávání a zobrazení záznamů s propojením na plný text v ALEPHu - báze ANL Soubor bibliografických záznamů pro ANL ALEPH s propojením na plný text a báze ANL Soubor metadat a plných textů pro ANLFULL v NK na serveru  FULL.NKP.CZ Vyhledávání, zobrazení metadat a plných textů - báze ANL FULL v NK na serveru FULL.NKP.CZ Stažení plných textů - TTSNK Zpracování plných textů - TTDE Majitel plného textu/vlastník autorských práv (nakladatel, vydavatel, inf. agentura aj.) Soubor metadat (plných textů) pro prostor mezi NK aj. inst. (nakladatelství, vydavatelství, inf. agentury aj.) Export metadat, plných textů

192 Legislativně právní otázky a Kooperační systém článkové bibliografie
Řada členů KOSABI přístup k plným textům novin a některých časopisů v rámci konzorcia Anopress - báze TamTam (počátky v r. 2000) Září 2002  multilicenční zpřístupnění databází TamTam a ČTK  v rámci VISK 8 Plné texty Anopress provázané se záznamy ANL jsou zatím přístupné v NKČR, v budoucnu nutno řešit v rámci konzorcia knihoven V budoucnu zpřístupnění databáze ANL FULL i externím uživatelúm Zpřístupnění odborných plných textů v rámci otevřených archivů event. přes konzorcia

193 Legislativně právní otázky a Kooperační systém článkové bibliografie
V r. 2006/2007 proběhlo jednání s Unií vydavatelů o možnostech zpřístupnění báze ANL FULL - ochota ke spolupráci V rámci WeArchivu sklízeny některé z titulů, které jsou zpracovávány v rámci ANL (hypotetická návaznost harvestingu a analytického zpracování) V rámci nepřijatých projektů v r závazná prohlášení některých vydavatelů/nakladatelů o poskytnutí elektronických zdrojů V budoucnu uzavřít licenční, resp. podlicenční smlouvu týkající se báze ANL FULL; nutná vzorová smlouva mezi příslušným nakladatelem/vydavatelem, Creative Commons a otevřený archiv

194 3.7 Koncepce rozvoje KOSABI v širším kontextu
Vychází z materiálů: Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta i2010: Digitální knihovny (Project DigitalPreservationEurope) Koncepce české a národní digitální knihovny, úložiště dat Knihovní zákon Zákon o neperiodických publikacích Tiskový zákon Autorský zákon, elektronický povinný výtisk ?, licenční smlouvy, Creative Commons a zabudování do českého právního rámce Směrnice 2001/29/ES Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

195 Otázky (nejen pro „hosty“)?
Odpovědi - stručně (do poloviny února 2008): Jaký máte systém? Pracovní kapacity na články? Podle čeho vybíráte tituly a články v nich, titulová základna dle kategorií titulů A: Seriály vydávané AVČR a vysokými školami v ČR (časopisy, sborníky, ročenky) B: Seriály (časopisy, sborníky, ročenky) vydávané ostatními institucemi v ČR C: Noviny (ústřední i regionální) a kulturně-polické časopisy D: Populárně-naučné časopisy Jak zveřejňuje info o článcích - metadata, plné texty včetně publikační činnosti vaší instituce? Spolupracujete s dalšími instancemi, institucemi - autory, nakladateli, vydavateli apod. Návrh na spolupráci v rámci systému článkových informací

196 Závěr Spolupráce s nakladateli a vydavateli, autory
Návaznost na Souborný katalog, SKAT, Goolge Scholar Česká digitální knihovna - Kooperační systém článkové bibliografie svými návaznostmi na spolupracující knihovny a možnou návazností na WebArchiv a na Krameria aj. projekty zasahuje do všech vrstev její struktury Návaznosti na nové formy a způsoby zpřístupňování bibliografických informací - OAI (na iniciativy spojené s otevřenými archivy a OAI protokolem) Provázání systému s mezinárodními projekty The European Library 

197 KOSABI moderně Nutnost nových modelů získávání, zpracování a zpřístupňování bibliografických informací, zároveň nutnost změn v chování uživatele (human computer interaction) s rozvojem elektronického publikování

198 KOSABI moderně Respekt k tradici, domácímu terénu i světovým trendům, transparentní řešení a schopnost kompromisů Postupná transformace systému po stránce koncepční, technické i technologické Personální zázemí (silné redukce oddělení analytického zpracování v posledních letech) Finanční zázemí

199 Hlavní adresy (TOPIC a ANL FULL, portál, rubrika Co je nového … prezentace přednášky, Management KOSABI) (z hlavního menu Jak najít, Články - kooperační systém, katalogizační politika, metodika) báze ANL Ivana Anděrová, NKČR, oddělení analytického zpracování

200 Děkuji kooperačnímu systému článků za dosavadní spolupráci a všem za pozornost


Stáhnout ppt "Ivana Anděrová, ANL, NKČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google