Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JE SPRÁVNÝ ČAS PODNIKAT V ČÍNĚ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JE SPRÁVNÝ ČAS PODNIKAT V ČÍNĚ?"— Transkript prezentace:

1 JE SPRÁVNÝ ČAS PODNIKAT V ČÍNĚ?
Česko-asijské fórum Filip Kratochvíl 2. března 2009

2 Obsah Úvod Příležitosti a výzvy podnikání v Číně
Čína a ekonomická krize Doporučení pro podnikání v Číně Shrnutí Přílohy Diskuze

3 ÚVOD

4 Úvod Hlavní cíle prezentace: Přednášející:
Pochopit dopady ekonomické krize na Čínu Sdílet zkušeností ostatních českých firem v Číně Poskytnout praktické rady jak dělat businss v Číně Podpořit/odradit(?) účastníky k podnikání v Číně Přednášející: Filip Kratochvíl, výkonný ředitel společnosti China-Europe Business Agency, s.r.o. Filip žije a pracuje čtvrtým rokem v Číně (Beijing, Shenzhen) Filip byl v uplynulých čtyřech letech zodpovědný za přípravu strategie vstupu na čínský trh pro největší finanční skupinu ve střední Evropě, vytvoření obchodního a operačního modelu, založení společnosti a dojednání spolupráce se strategickým partnerem (hodnota spolupráce 100 mil. USD)

5 Příležitosti a výzvy podnikání v Číně
Převažují ve vašem oboru při podnikání v Číně atraktivní příležitosti nebo náročné výzvy? PŘÍLEŽITOSTI VÝZVY Největší spotřebitelský trh na světě Rychlý a stabilní růst domácí spotřebitelské i korporátní poptávky Obrovské výrobní kapacity (potenciál) Politická podpora zahraničním investorům a zahraničnímu obchodu Pokračující uvolňování regulace podnikání Rychlý rozvoj vyspělých technologií napříč všemi průmyslovými sektory Relativně levná pracovní síla Rostoucí poptávka po luxusních, drahých a kvalitních výrobcích a značkách ‘Evropský’ je asociován s vysokou kvalitou Významné ekonomické, sociální, geografické a kulturní rozdíly mezi čínskými regiony (China ≠ jeden homogenní trh) Regulatorní rámec ještě plně nepokrývá všechny podnikatelské záměry a situace („šedé zóny”) Právní vymahatelnost Odlišné obchodní a vyjednávací zvyklosti v porovnání s Evropou Administrativní náročnost založení společnosti Jazyková bariéra Vaše rozhodnutí o podnikání v Číně závisí na vašem zhodnocení příležitostí a výzev a schopnosti je umět správně uchopit. Zdroj: CEBA

6 ČÍNA A EKONOMICKÁ KRIZE

7 Skutečný dopad krize na čínské podnikatelské prostředí
Jaký bude skutečný, praktický dopad na firmy podnikající v Číně s ohledem na globální ekonomickou krizi, která na Čínu rovněž doléhá? FAKTA DOPAD NA BUSINESS “Čína má před sebou nejtežší rok v této dekádě” (China Daily, 2.února 2009) Růst HDP v posledním čtvrtletí 2008 klesnul na 6.4% na meziročním srovnání. Roční míra růstu HDP za rok 2008 je odhadována na 9%. Celkový zisk firem rostl v 2008 jen o 4.9% na meziročním srovnání (listopad) Růst importů u klesl v posl. čtvrtletí 2008 na 8.8%. Export rostl jen o 4.3% na meziročním srovnání. Bankovní zápůjční úroková sazba klesla o 189bb ve druhém pololetí 2008 Ceny hlavních komodit klesly o 30-40% a ceny nemovitostí o 10-30% ve druhém pololetí 2008 5% z celkových 130 mil. migrujících pracovníků se vrátilo do svých provincií v posled. čtvrtletí 2008 Celkový objem spotřeby vzrostl v roce 2008 o 21.6% Státní a lokální pobídky pro zahraniční investory zůstanou zachovány Nižší náklady na vstup na trh díky snížení cen (např. pokles nájmu nemovitostí) Realitní trh je přehřátý (nabídka v nekterých městech výrazně převyšuje poptávku). Stavebnictví a související realitní služby zaznamenávají pokles. Nižší výrobní náklady s ohledem na klesající ceny komodit Snížená zápůjční úroková sazba zlevňuje peníze (náklady na kapitál) Nižší investiční náklady na případné fůze a akvizice Relativně snadnější nábor zaměstnanců (vyšší dostupnost lidkých zdrojů) Zdroj: Čínský národní statistický úřad, čínská oficiální média, CEBA

8 Co můžeme očekávat v krátko- a střednědobém horizontu?
Globální krize a její dopady na čínskou ekonomiku spolu s opatřeními centrální vlády mají několik hlavních krátkodobých a střednědobých efektů STŘEDNĚDOBÉ EFEKTY (1-2 roky) Růst čínské ekonomiky bude více záviset na domácí poptávce než doposud Vyšší sociální výdaje zvýší důvěru spotřebitelů a podpoří růst domácí spotřeby Čína si udrží svou roli „světového výrobního centra“ Míra mezinárodního obchodu se vrátí k původním hodnotám a poté dále poroste Export budou více tvořit „high-tech“ a „high-value“ produkty Finanční sektor dále poroste, regulace zesílí KRÁTKODOBÉ EFEKTY (6-12 m.) Míra růstu exportu klesne Další exportně orientované SME společnosti budou mít existenční potíže Nezaměstnanost v agrárních regionech poroste Vládní protikrizová opatření zastaví největší pokles ekonomiky a pomohou nastartovat mírné zlepšení v polovině roku 2009 Čínská ekonomika je zasažená globální krizí a bude se v krátkodobém horizontu potýkat s ekonomickými problémy, ale ve střednědobém horizontu se začne zotavovat a poté bude pokračovat v robustním růstu. Zdroj: CEBA

9 Čína aktivně bojuje s krizí
Centrální čínská vláda podpočí domácí ekonomiku balíčkem opatření v celkové hodnotě převyšující 4 biliony yuanů (přímé i nepřímé výdaje) v následujících dvou letech. Hlavním cílem výdajů je podpora investičních a infrastrukturálních projektů, ale také sociální výdaje pro zachování sociální stability. V lednu 2009 byl vládou schválen konkrétní plán přímých státních výdajů v celkové hodnotě 130 miliard yuanů (19 miliard USD). Další plány budou následovat. V oblasti monetární politiky snížila centrální banka razantně standardní roční zápůjční úrokovou sazbu z 7.83% na 5.94% ve druhém pololetí 2008 K podpoře realitního trhu snížila vláda „prioritní hypoteční sazbu“ pro nákup první nemovitosti. Pro nákup druhé nemovitosti snížila daň z převodu nemovitosti. Vláda uvolní dalších 280 miliard yuanů na podporu výstavby „sociálního bydlení“ a podporu sociálně slabých vrstev v západních regionech. Vláda bude iniciovat restrukturalizaci automobilového, hutního a ocelářského průmyslu a dalších sektorů Další výdaje budou směřovat do podpory vědy a výzkumu a technologií s vysokou přidanou hodnotou Balíček opatření centrální vlády pro stimulaci čínské ekonomiky Zdroj: Národní komise pro rozvoj a reformy, China Daily, CEBA

10 DOPORUČENÍ PRO PODNIKÁNÍ V ČÍNĚ

11 Začněte doma! Vize a ztotožnění Cíle a strategie Kontrola Plán
Neexistuje vzorový plán nebo kuchařka jak v Číně úspěšně podnikat. Každý případ/projekt vyžaduje unikátní přístup a začátek téměř „od nuly“. Příprava vstupu na čínský trh musí začít v centrále společnosti a mít náležitou míru podpory top managementu. Běžné chyby Následky Doporučení Vize a ztotožnění Top management nemá jasnou vizi co chce v Číně dosáhnout a dostatek trpělivosti pro delší trvání projektu Nedostatečná vůle dotáhnout věci do konce Překročené náklady Frustrace týmu Investujte do formulování solidní a jasné vize Zajistěte dostatečnou podporu top managementu Cíle a strategie Cíle jsou někdy nerealistické a strategie není správně navázána na jejich splnění Viz výše Vytvořte realistické cíle a očekávání Vytvořte solidní, ale flexibilní strategii Kontrola Top management je často příliš zaměstnán problémy domácího trhu a neřídí důsledně „implementaci v Číně“ Frustrace „čínského týmu“ Výsledky jsou odlišné od původního plánu Překročené náklady Zajistěte, aby byl vývoj v Číně na pravidelné agendě top mgmtu Nastavte pravidelnou a intenzivní komunikaci Plán Plánování na centrále dostatečně nereflektuje „čínskou realitu“ Činnosti se výrazně zpožďují Překročené náklady Osvojte si dostatečnou znalost místního trhu než začnete připravovat plán Plán by měl být flexibilní Investice Investiční rozpočet je připraven bez znalosti místního trhu a nemá dostatečnou flexibilitu Skutečné náklady výrazně převyšují původní rozpočet Osvojte si dostatečnou znalost místního trhu než začnete připravovat plán Plánujte s rezervou Zdroje Implementační tým nemá potřebně schopnosti (znalost čínského jazyka nestačí) Podcenění náboru zaměstnanců Nedostatek „tahu na bránu“ Vysoká fluktuace zaměstnanců Překročené náklady Investujte do správných lidí se správnými schopnostmi Pečlivě připravte a řiďte nábor Zdroj: CEBA

12 Správný obchodní model je klíčový faktor úspěchu
Váš obchodní cíl v Číně může být dosažen mnoha způsoby. Během přípravy strategie vstupu na čínský trh budete muset zvolit a správně nastavit váš obchodní model. Buďte kreativní. Zvažte všechny potenciální faktory: právní status, související legislativa, nákladovost a ziskovost, atd. Proč je obchodní model tak důležitý? PŘÍKLADY OBCHODNÍCH MODELŮ V Číně, stejně jako všude jinde na světě, vyžadují různé obchodní modely různé právní formy a řídí se jinou legislativou. Např. vaše podníkání může vyžadovat formu s.r.o. (Ltd.) . Ale musí být Ltd v Číně JV* nebo může být WFOE**? Která forma je méně nákladná? A která je více flexibilnější s ohledem na vaše činnosti? A) Chci do Číny prodávat své prodkty B2B produkty můžete dodávat do Číny jako evropská entita, bez nutnosti mít tam registrovanou firmu. Nicméně, čínské firmy raději upřednostní dodavatele registrovaného v Číně pro pocit jistoty. Reprezentační kancelář (Rep.Office) může stačit a je to relativně levné řešení, ale Rep. Office nemůže v Číně fakturovat (mít příjem). V případě, že prodáváte častěji např. průmyslové komponenty Ltd. JV je pro prodej vhodná s ohledem na vztahy se svými odběrateli. Pro prodej spotřebitelských výrobků – se ani nepokoušejte vstupovat na čínský trh… :) Potřebujete upravit váš stávající obchodní model nebo připravit zcela nový? Nejprve se vždy snažte implementovat váš existující obchodní model, pokud je to možné Pokud ne, přizpůsobte ho Když ani to není možné, hledejte kreativní řešení. Vybudujte dobré vztahy s regulátorem a místní vládou a kontinuálně s nimi verifikujte váš model B) Hledám v Číně dodavatele Velice pravěpodobně nepotřebujete zakládat v Číně právní entitu, pokud pro Vás nejsou objem a hodnota dodávek strategicky významné. Nicméně, pro dlouhodobé obchody a lepší kontrolu nad kvalitou je Rep Office nebo malé Ltd. vhodné C) Chci v Číně vybudovat výrobu Rep Office není možný. WFOE umožní lepží kontrolu nad celým podnikem, ale nepomůže vybudování vztahů. JV partner může zajistit potenciální klienty a dobré vztahy na místní úřady, ale může s ním být komplikovaný systém řízení... Poznámka: *) joint venture **) wholly foreign-owned enterprise Zdroj: CEBA

13 Speciální ekonomické zóny – dobrá platforma na začátek
CO JE “SPECIÁLNÍ EKONOMICKÁ ZÓNA” (SEZ)? Čínské ekonomické zóny se začaly vytvářet před třiceti lety (1978) v souvislosti s novými ekonomickými reformami Hlavním smyslem zón bylo stát se “inkubátory” a vyzkoušet nové ekonomické a obchodní principy, jako např.: umožnění zahraničních investic v Číně, rozvoj mezinárodně a obchodně orientované ekonomiky, podpora čínskému exportu, umožnění dovozu nových technologií, vyzkoušení nových obchodních modelů a legislativy, atd. Dnes je v Číně více než 32 ekonomických a technologických zón na státní úrovni, 15 zón volného obchodu, 53 nových a high-tech průmyslových a rozvojových zón Nejvýznamnější SEZ: Shanghai-Pudong, Shenzhen, Tianjin, Zhuhai, Shantou, Xiamen, Hainan, atd. VÝHODY SEZ Samotní čínští představitelé definovali SEZ jako: oblasti s „příznivou regulací” a „potřebným právním rámcem“, což znamená: a) jednodušší státní regulace než v jiných městech, b) dostatečná právní vymahatelnost. Obě tyto podmínky jsou v Číně klíčové pro efektivní fungování businessu. Podniky v SEZ mohou benefitovat ze speciálních investičních pobídek různých forem: daňové, celní, podpora v oblasti nemovitostí pro účely podnikání, snížené sazby a poplatky, garance, přímé i nepřímé finanční pobídky a funding, atd. SEZ jsou “centrálními uzly” pro pohyb výrobků a služeb (námořní a pozemní přeprav). Infrastruktura v regionech u SEZ je obvykle velmi rozvinutá. Naše zkušenost: myšlení (mindset) obchodníků a úředníků v SEZ je více podnikatelsky orientované Zdroj: CEBA

14 TEDA - Tianjin Economic-Technological Development Area
TIANJIN - ZÁKLADNÍ INFORMACE Tianjin je jedna ze čtyř čínských municipalit pod přímou správou centrální vlády Tianjin je vzdálený 120 km od Beijingu a je třetí největší “powerhouse” za Deltou Perlové řeky a Deltou Yang-tze Celkem zahraničních firem ze 74 zemí bylo zaregistrováno v TEDA na konci roku 2006 Beijing 27 národních R&D center 15 technologických center 40 multinárodních R&D ctr. 9 high-tech inkubátorů, atd.. Tianjin OBCHODNÍ POBÍDKY A BENEFITY PŘ. MEZINÁRODNÍCH SPOEČNOSTÍ SE SÍDLEM V TEDA Finanční podpora 10 mil. yuanů firmám, které založí v TEDA centrálu s registr. kapitálem > 100 mil. yuanů Dotace yuanů na 1m2 kancel. ploch pro centrálu společnosti nebo 30% ročního nájmu (3 roky) Úleva (0%) na dani z obratu (2 roky), 50% (další 3 roky) Dotace 20% úrokové sazby pro financování velkoskladů Zrychlení odpisů u transportních zařízení 15%ní odpočet ze základu pro daň z příjmu v případě koupi/výstavby nemovitosti Atd. 59 firem z Fortune 500 má v Tianjinu pobočku Zdroj: CEBA

15 Státní podpora zahraničním investorům v Číně
Ačkoliv Čína změnila v roce 2008 daňovou politiku s ohledem na přímé zahraniční investice (již žádné zvýhodnění na základě národnosti či regionu), pobídky jsou nadále poskytovány s ohledem na podporované obory (high-tech, technologie šetrné k životnímu prostředí, apod.). Zvýhodnění, které je stále platné, je pro zahraniční kapitál, směřující do západních regionů země. Politika pobídek přímým zahraničním investicím se posunula od podpory exportně orientovaných projektů k podpoře investic podporující domácí spotřebu Příklady pobídek v oblasti ochrany životního prostředí (waste-to-energy): Některá města zrušila poplatek za právo k užívání pozemku/nemovitosti Úleva na dovozním clu pro nákup technologií spaloven z Evropy a Japonska Úleva na dani z obratu (business tax) = 5% Úleva na dani z přidané hodnoty = 7% Úleva na dani z příjmu = 25% Dotace 0,25 yuanu / kWh na standardní sazbu za dodávku elektrické energie Domácí banky nabízejí úvěry v oblasti investic do technologií k ochraně životního prostředí s úrokovou mírou nižší o 10% pod standardní sazbou Zdroj: CEBA

16 SHRNUTÍ

17 Ano, je spravný čas! OČKÁVANÁ SITUACE NA TRHU DOPADY NA BUSINESS Růst čínské ekonomiky se v roce 2009 zpomalí, ale míra jeho růstu bude stále vysoká (~8.3%) Dobrá zpráva pro investory, výrobce a obchodníky – čínská ekonomika a trh se dramaticky nepropadnou Tržní příležitosti v Číně zůstanou atraktivní * navzdory globální krizi Inflace klesne až na 0-1% Náklady na vstupy/zdroje letos neporostou, ale spíše budou klesat Reálné mzdy letos neporostou Náklady na pracovní sílu zůstanou letos nízké a tedy atraktivní Centrální banka stlačila zápůjční úrokovou sazbu výrazně dolů Cena kapitálu se snížila (“půjčování peněz na investice je levnější”) Čína má velký nevyužitý pontenciál v domácí spotřebitelské poptávce Relativní stabilita čínského trhu a rostoucí domácí poptávka jsou atraktivními faktory pro zklamané zahraniční investory a výrobce Státní pobídky a benefity pro zahraniční investory zůstanou Zahraniční investoři mohou dále využívat investiční pobídky Poznámka: *) v porovnání s jinými trhy a ekonomikami Zdroj: CEBA

18 PŘÍLOHY

19 Čína – základní ekonomické ukazatele
Díky stimulačnímu balíčku čínské vlády ve výši 4 bilióny yuanů, by mělo HDP v tomto roce růst tempem 8-9%, investice do stálých aktiv budou hlavním motorem růstu. Míra inflace se v tomto roce výrazně sníží, což bude mít spolu s mírně rostoucí nezaměsntnaností vliv na relativně nízké náklady na pracovní sílu. Parametr 2005 2006 2007 2008 (odhad) 2009 (odhad) Růst HDP(%) 10.4 11.1 11.4 9.0 8.3 Inflace 1.8 1.5 4.8 5.9 0.7 Nezaměstnanost 4.2 4.1 4.0 4.5 Přebytek zahraničního obchodu (mld. USD) 102.0 177.4 262.2 295.5 336.1 Zahraniční investice (mld. USD) 72.4 69.5 74.8 92.4 81.3 Investice do stálých aktiv (mld. yuanů) 8,877 11,000 13,724 17,229 21,364 Domácí spotřeba (mld. yuanů) 6,718 7,641 8,921 10,848 12,258 Průměrná roční mzda (yuanů) 18,200 20,856 23,880 28,226 30,767 Minimální měsíční mzda, Shenzhen* (yuanů) 610 690 810 850 900 *) Pozn.: Každé město stanovuje minimální mzdu nezávisle. Shenzhen má nejvyšší minimální mzdu v Číně. Zdroj: Čínský národní statistický úřad, Čínská akademie sociálních věd

20 Korporátní daně v Číně – obecný přehled
Daň z obratu (Business Tax) Daň z přidaného hodnoty (Value Added Tax) Daň z příjmu (Income Tax) Daň z obratu služeb, prodej majetku, převod nehmotných aktiv; 3% na přepravu, výstavbu, telekomunikace , kulturní podniky 5% na finanční služby, prodej majetku, převod nehmotných aktiv, další služby 5-20% na zábavní průmysl Daň na prodej produktů 17% na základní zboží 13% na potraviny, zemědělské produkty, voda, teplo, plyn, knihy, atd. Daň z příjmu korporací 25% pro obecné korporace 15% pro státem certifikované hi-tech společnosti Spotřební daň (Consumption Tax) Clo (Tariff) Jiné daně (Other Taxes) Daň na výrobu a dovoz některého spotřebního zboží 25-45% na tabákové výrobky 5-20% na alkohol 30% na kosmetiku 5-10% na šperky 1-40% na automobily yuanů / litr paliva (benzín a nafta) Daň na dovoz a vývoz Snížená sazba (0-10%) na dovoz nerostných surovin Zvýšená sazba (10-25%) na dovoz spotřebního zboží 0% na vývoz většiny konečných produktů Daň zhodnocení půdy: 30-60% pro výnos z převodu půdy Daň z nerostných surovin: yuanů za tunu nerostných surovin, jako je surová ropa, uhlí, těžba, atd. Městská rozvojová daň: 5-7% na celkovou daňovou výši DPH, spotřební daň a daň z obratu společností ve městech Zdroj: Čínský státní daňový úřad, čínský celní úřad

21 Cla v Číně – obecný přehled (vybrané položky)
Následující tabulky ukazují cla na dovoz a vývoz vybraných komodit. Přehled by měl dát pouze indikativní obrázek o výši cel. CLO NA DOVOZ CLO NA VÝVOZ KOMODITA % Surová ropa Průmyslové oleje 6 Železná ruda Plasty 6.5 Ocel 2-10 Měď 2 Motory 25 Sojové boby 3 Dřevo Celulóza Kaučuk 20 KOMODITA % POZNÁMKA Zařízení na zpracování dat 13-17% DPH na hi-tech výrobky Oblečení Textil 11% DPH Ocel 0-40 Vysoká sazba na speciální ocel Mobilní telefony Až 17% DPH na některé výrobky Obuv Nábytek Integrované obvody Plastové výrobky Tašky Průmyslové oleje Zdroj: Čínský celní úřad

22 Zahraniční obchod – obecný přehled (vybrané položky)
Následující tabulky ukazují celkový objem dovozu a vývozu vybraných položek. Přehled by měl dát pouze indikativní obrázek o celkových objemech zahraničního obchodu. VÝVOZ V 2007 DOVOZ V 2007 KOMODITA HODNOTA (mld.USD ) Zařízení na zpracování dat 135.0 Oblečení 119.8 Textil 65.4 Ocel 63.4 Mobilní telefony 56.5 Obuv 29.7 Nábytek 26.9 Integrované obvody 24.3 Plastové vyrobky 15.8 Tašky 13.9 KOMODITA HODNOTA (mld. USD) Surová ropa 129.3 Železná ruda 60.5 Plasty 34.1 Průmyslové oleje 30.0 Ocel 23.4 Sojové boby 21.8 Měď 19.2 Motory 15.2 Rostlinný olej 9.0 Letadla 8.8 Zdroj: Čínský celní úřad

23 Využití externí pomoci vám může ušetřit náklady
CHINA-EUROPE BUSINESS AGENCY PŘÍKLADY NAŠICH PROJEKTŮ Je vysoce profesionální společnost specializující se na poskytování poradenských služeb, obchod a praktickou asistenci evropským a čínským firmám, které chtějí podnikat v Číně, respektive v Evropě Zastoupení a kanceláře v Evropě (Praha) a Číně (Beijing) Profesionální tým analytiků a právníků Výrobce skla Analýza vhodných regionů pro založení malovýroby s ohledem na pobídky lokální vlády Deisgnerská firma Založení právní entity a registrace firmy, nábor zaměstnanců IT firma Likvidace JV společnosti , finanční analýza Největší čínský výrobce elektroniky Rozvoj distribučních kanálů ve střední Evropě Výrobce chemie Forenzní šetření v čínské dceřinné firmě Stavební firmy Vyhledání strategického investora Vyhledání a dojednání obchodu s čínským dodavatelem hliníkových profilů Obchodní společnost s uhlím Obchod s uhlím Společnost z oblasti potravinářství Obchod s potravinářskými přístroji Atd. SLUŽBY Strategie vstupu na trh a související analýzy Analýzy potenciálních obchodních partnerů Strategie spolupráce a implementace Asistence při obchodních jednáních Právní poradenství, M&A, JV, založení společnosti Logistika a administrativní pomoc Obchod KONTAKT


Stáhnout ppt "JE SPRÁVNÝ ČAS PODNIKAT V ČÍNĚ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google