Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příjmení a jméno: Stříbná Magda, Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příjmení a jméno: Stříbná Magda, Mgr."— Transkript prezentace:

1 Příjmení a jméno: Stříbná Magda, Mgr.
Označení DUM Sá - DUM Autor Příjmení a jméno: Stříbná Magda, Mgr. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, Předmět a očekávaný výstup Ročník: Datum: Předmět: Dějepis Tematický celek: Společnost v době raného středověku Očekávaný výstup: Uvědomuje si rozdíl mezi starověkem a středověkem. Umí vysvětlit podstatu feudalismu. Charakterizuje jednotlivé společenské vrstvy raného feudalismu a jejich vzájemné vztahy. Anotace: Prezentace slouží jako podpora výkladu o jednotlivých vrstvách společnosti v době raného středověku a jejich vzájemných vztazích. Je doplněna pracovním listem. Klíčová slova: Feudalismus, feudál, desátek, poddaný, král

2 Společnost v době raného středověku
Středověk a feudalismus Jednotlivé vrstvy raně feudální společnosti

3 Středověk = feudalismus (zápis)
STŘEDOVĚK = třetí vývojové období lidské historie, které se také nazývá feudalismus. Ot.č.1 Vyjmenuj předchozí vývojová období lidstva a pokus se vymezit jejich hlavní znaky. Slovo FEUDALISMUS je odvozeno od slova FEUDUM = půda nebo léno = pozemek předaný feudálovi k doživotnímu nebo dědičnému užívání. Ot.č.2 Objasni pojmy doživotní a dědičný V době raného středověku tvoří společnost dvě základní vrstvy obyvatelstva: FEUDÁLOVÉ = majitelé léna / pozemku, půdy/ PODDANÍ = rolníci pracující na půdě, kteří jsou k ní dědičně připoutáni.

4 Feudálové K majitelům půdy v době raného středověku patřili: král
feudálové světští feudálové církevní

5 Král nejobvyklejší titul evropských panovníků
stojí nade všemi lidmi a vládne jim je také vrchním vlastníkem půdy v celé zemi půdu dává členům královské vojenské družiny za prokázané služby jako odměnu, nebo církvi za prokázaná dobrodiní Obr 1

6 Feudálové světští = ŠLECHTA bojují, chrání
vojenská, později královská družina její členové dostávají za své služby odměnu v podobě pozemků a na nich usedlých rolníků šlechta se dělí na: vyšší / páni, baroni, hrabata nižší / rytíři, zemané / Obr.2 Obr.3

7 Feudálové církevní modlí se
kněží,biskupové - farnosti, diecéze mniši, opati, abatyše - kláštery Obr.4 Obr.5 Obr.6

8 Rolníci = poddaní pracují
Poddaní = nejpočetnější skupina obyvatel v době feudalismu, která půdu nevlastní, ale pronajímá si ji od feudála. Majitel půdy – feudál – je může spolu s půdou prodat nebo darovat jinému feudálovi. Poddaní jsou částečně nesvobodní, neboť jsou dědičně připoutáni k půdě. Za pronájem půdy platí: feudálovi světskému DÁVKY = 2x ročně naturálie /obilí, vejce, zeleninu, ovoce…/ feudálovi církevnímu DESÁTEK = 10. díl úrody. Ot. 3 Ve slovníku zjisti význam slova naturálie ( naturální)

9 Daruje půdu jako odměnu
KRÁL Daruje půdu jako odměnu vojenská družina kláštery, farnosti feudálové světští feudálové církevní DÁVKY DESÁTKY P O D D A N Í

10 Autorizace Obr. č. 1 Použitý zdroj: < ] Obr. č. 2 Použitý zdroj < Obr. č. 3 Použitý zdroj < Obr. č. 4 Použitý zdroj < Obr. č. 5 Použitý zdroj < Obr. č. 6 Použitý zdroj <


Stáhnout ppt "Příjmení a jméno: Stříbná Magda, Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google