Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krize římské republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krize římské republiky"— Transkript prezentace:

1 Krize římské republiky
Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o krizi římské republiky.

2 Základní pojmy gladiátor populárové optimáti proskripce triumvirát
diktátor imperátor samovládce

3 Krize římské republiky
dobyvačné války a velikost říše příčinou mnoha problémů 1. problémy drobných rolníků a armády 2. problémy s otroky 3. problémy s řízením republiky

4 Zápis do sešitu Krize římské republiky
1. problémy drobných rolníků a armády 2. problémy s otroky 3. problémy s řízením republiky

5 Problémy rolníků a armády
rolníkův scénář: po návratu z války snaha obnovit zpustlé hospodářství → půjčka → neschopnost splácet dluh → prodej půdy → bezzemek → konec služby v armádě (=> úbytek vojáků) → nezaměstnaný (=> živí je stát) velkostatkářův scénář: zábor nepřidělené a skupování zadlužené půdy → zakládání latifundií → zaměstnávání otroků => nižší výrobní náklady a lepší prodejnost produktů

6 Zápis do sešitu Problémy rolníků a armády
rolníci – po návratu z války upadání do dluhů velkostatkáři – skupování půdy, stále více otroků

7 Problémy s otroky růst počtu otroků během dobyvačných válek
zdroj levné pracovní síly (práce za trochu jídla a skromný oděv) byli majetkem svého pána, neměli žádná práva mohli být propuštěni na svobodu zvláštní skupinou otroků gladiátoři (z lat. gladius – meč) zápasící v aréně pro pobavení publika

8 Problémy s otroky nárůst otroků po válkách + obchod + přirozený přírůstek zhoršování životních podmínek otroků → povstání Povstání: 1) 136 – 132 př.n.l. na Sicílii, otroků ukřižováno 2) 104 – 101 př.n.l. na Sicílii 3) 73 – 71 př.n.l. Spartakovo povstání

9 Spartakovo povstání Spartakus – thrácký gladiátor
původně voják – odsouzen za dezerci gladiátorská škola v Capui – propuklo povstání postupně se přidávali další otroci – snad až mužů vytvořili si úkryt na Vesuvu prošli Itálií až na jih, ohrožovali Řím doplatili na nejednotnost byli poraženi Crassem většina otroků padla, zbytek pro výstrahu (6 000 zajatců) ukřižován na Via Appia

10 Zápis do sešitu Problémy s otroky
těžké životní podmínky otroků → povstání Spartakovo povstání (73 – 71 př.n.l.) Spartakus - thrácký gladiátor (otrok v aréně) povstání v gladiátorské škole v Capui doplatili na nejednotnost byli poraženi Crassem většina otroků padla, zbytek pro výstrahu ukřižován

11 Problémy s řízením republiky
dosavadní způsob vlády vzhledem k velikosti státu dále nevhodný sněmy pozbývaly funkčnosti → pro mnoho římských občanů kvůli velké vzdálenosti nemožné dostavit se několikrát do roka do Říma spory politiků o podobě dalšího řízení státu (Má ho spravovat senát či jediný člověk?) => vypuknutí občanských válek

12 Problémy s řízením republiky
vytvořil se systém dvou politických stran obě strany usilovaly o moc nevybíravými prostředky 1. populárové = strana lidu lídr: vojevůdce Marius, 6x konzulem provedl vojenskou reformu program: sociální reformy, politický vliv lidového shromáždění 2. optimáti = strana nobility (bohatí) lídr: vojevůdce Sulla program: udržet moc i majetek

13 Zápis do sešitu Problémy s řízením republiky sněmy nefunkční
spory politiků o podobě dalšího řízení státu => vypuknutí občanských válek 2 politické strany 1. populárové = strana lidu vojevůdce Marius vojenská reforma program: sociální reformy 2. optimáti = strana nobility (bohatí) vojevůdce Sulla program: udržet moc i majetek

14 Sullova diktatura 82 – 79 př. n. l.
Sulla po vítězném vojenském tažení na východ zavedl v Římě diktaturu zavedl proskripce – seznamy Sullových odpůrců, veřejně vyvěšené, kdokoli je mohl udat a zabít za Sullovy diktatury bylo zabito okolo 3,5 tisíc lidí Sulla se vzdal diktatury a záhy zemřel obr. 1

15 Zápis do sešitu Sullova diktatura Sulla zavedl v Římě diktaturu
proskripce – seznamy Sullových odpůrců

16 První triumvirát tri= tři, vir = muž
vojenská diktatura tří nejmocnějších mužů: Pompeius, Caesar, Crassus rozdělili si sféry vlivu Caesar – Galie (+invaze do Británie) Crassus – bojuje na východě, vítěz nad Spartakem Pompeius – Hispánie 53 př.n.l. padl Crassus – triumvirát se rozpadl Caesar a Pompeius – bojují o absolutní moc obr. 2

17 První triumvirát Pompeius s nelibostí sledoval vojenské úspěchy Caesara v Galii – vyzval Senát, aby přikázal Caesarovi rozpustit vojsko a vrátit se do Říma Caesar neuposlechl – r.49 př.n.l. překročil s vojskem pohraniční řeku Rubicon („Alea iacta est“ =Kostky jsou vrženy!) tím byl automaticky prohlášen nepřítelem státu začala občanská válka – 5 let, zahynulo 1/2milionu obyvatel

18 Zápis do sešitu První triumvirát tri= tři, vir = muž
vojenská diktatura tří nejmocnějších mužů: Pompeius, Caesar, Crassus Crassus padl – triumvirát se rozpadl Caesar a Pompeius – bojují o absolutní moc Pompeius přikázal Caesarovi vrátit se do Říma, ten neuposlechl – prohlášen nepřítelem státu občanská válka

19 Gaius Julius Caesar řečník, spisovatel, diplomat a voják
z urozeného rodu, příznivec populárů, za Sully pronásledován „Zápisky z války galské“ (píše ve 3. osobě, aby se vyhnul podezření ze samochvály) v občanské válce porazil Pompeia (ten byl zavražděn v Egyptě) aféra s Kleopatrou – měl s ní syna ovládl Egypt obr. 3

20 Gaius Julius Caesar byl prohlášen doživotním diktátorem
zastával i další úřady (konzul, tribun lidu, nejvyšší kněz…) ponechal formálně republiku, ale jednal jako samovládce – vlastní mince, titul imperátor, celopurpurová tóga nejkratší vojenské hlášení: „Veni, vidi, vici!“ (po porážce pontského krále) zavedl řadu reforem → obnoveno hospodářství a fungování říše oslabené válkami podpora provincií, omezení moci senátu (zveřejňovány zápisy z jednání), zlepšení postavení římské chudiny, úprava kalendáře (zaveden sluneční rok o délce 365,25 dne; juliánský kalendář – platil do r. 1582) 60 republikánů vytvořilo spiknutí k odstranění „tyrana“ přestože byl varován odešel př.n.l. do Senátu – byl zavražděn – ubodán („Et tu, Brute?“)

21 Zápis do sešitu Gaius Julius Caesar v občanské válce porazil Pompeia
aféra s Kleopatrou – měl s ní syna prohlášen doživotním diktátorem ponechal formálně republiku, ale jednal jako samovládce – titul imperátor reformy, úprava kalendáře (juliánský) republikáni – spiknutí k odstranění „tyrana“ → v Senátu zavražděn

22 Druhý triumvirát rozdělil si říši
Lepidus – Afrika, Marcus Antonius – východ, Octaviánus – západ a Itálie Lepidus – byl vytlačen boj o moc – Marcus Antonius vs. Octavianus Marcus Antonius ovládl Kleopatru, žije s ní v Egyptě Octavianus – prasynovec a adoptivní syn Caesara, sídlí v Římě, má vliv na veřejné mínění a Senát obr. 4

23 Druhý triumvirát Bitva u Actia 31 př. n. l.
námořní bitva – Egypt x Řím – Marcus Antonius x Octavianus Antonius i Kleopatra jsou poraženi, z bitvy uprchnou, oba spáchají sebevraždu Octavianus ovládne celou římskou říši, stává se samovládcem Egypt (poslední helénistická říše) se stává římskou provincií konec římské republiky

24 Zápis do sešitu Druhý triumvirát Bitva u Actia
Lepidus, Marcus Antonius, Octaviánus Lepidus vytlačen, boj o moc – Marcus Antonius vs. Octavianus Marcus Antonius žije v Egyptě s Kleopatrou Octavianus sídlí v Římě, má vliv na senát Bitva u Actia námořní bitva – Egypt x Řím – Marcus Antonius x Octavianus Antonius i Kleopatra poraženi Octavianus samovládcem Egypt se stává římskou provincií konec římské republiky

25 OPAKOVÁNÍ Krize římské republiky Problémy s řízením republiky
1. problémy drobných rolníků a armády 2. problémy s otroky 3. problémy s řízením republiky Problémy rolníků a armády rolníci – po návratu z války upadání do dluhů velkostatkáři – skupování půdy, stále více otroků Problémy s otroky těžké životní podmínky otroků → povstání Spartakovo povstání (73 – 71 př.n.l.) Spartakus - thrácký gladiátor (otrok v aréně) povstání v gladiátorské škole v Capui doplatili na nejednotnost byli poraženi Crassem většina otroků padla, zbytek pro výstrahu ukřižován Problémy s řízením republiky sněmy nefunkční spory politiků o podobě dalšího řízení státu => vypuknutí občanských válek 2 politické strany 1. populárové = strana lidu vojevůdce Marius vojenská reforma program: sociální reformy 2. optimáti = strana nobility (bohatí) vojevůdce Sulla program: udržet moc i majetek Sullova diktatura Sulla zavedl v Římě diktaturu proskripce – seznamy Sullových odpůrců

26 OPAKOVÁNÍ První triumvirát Druhý triumvirát Bitva u Aktia
tri= tři, vir = muž vojenská diktatura tří nejmocnějších mužů: Pompeius, Caesar, Crassus Crassus padl – triumvirát se rozpadl Caesar a Pompeius – bojují o absolutní moc Pompeius přikázal Caesarovi vrátit se do Říma, ten neuposlechl – prohlášen nepřítelem státu občanská válka Gaius Julius Caesar v občanské válce porazil Pompeia aféra s Kleopatrou – měl s ní syna prohlášen doživotním diktátorem ponechal formálně republiku, ale jednal jako samovládce – titul imperátor reformy, úprava kalendáře (juliánský) republikáni – spiknutí k odstranění „tyrana“ → v Senátu zavražděn Druhý triumvirát Lepidus, Marcus Antonius, Octaviánus Lepidus vytlačen, boj o moc – Marcus Antonius vs. Octavianus Marcus Antonius žije v Egyptě s Kleopatrou Octavianus sídlí v Římě, má vliv na senát Bitva u Aktia námořní bitva – Egypt x Řím – Marcus Antonius x Octavianus Antonius i Kleopatra poraženi Octavianus samovládcem Egypt se stává římskou provincií konec římské republiky

27 Otázky a úkoly Vyjmenuj tři problémy, které způsobily pád římské republiky. Kdo to byli gladiátoři? Vysvětli, co znamená pojem triumvirát. Kdo byli členové prvního triumvirátu a kdo z nich nakonec získal absolutní moc? Kdo byli členové druhého triumvirátu a kdo z těchto lidí nakonec získal absolutní moc? Kde proběhla bitva, která byla tou poslední před pádem římské republiky a kdo v ní bojoval?

28 Zdroje Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, [cit ]. Dostupné z:  Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 6: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Nakladatelství Fraus, s. ISBN [ ] obr. 1 – Sullovy proskripce obr. 2 – první triumvirát obr. 3 – Kleopatra VII. obr. 4 – druhý triumvirát


Stáhnout ppt "Krize římské republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google