Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie, instituce, smlouvy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie, instituce, smlouvy"— Transkript prezentace:

1 Historie, instituce, smlouvy
Evropská unie Historie, instituce, smlouvy

2 EU – jistota míru Od roku 1945 je v Evropě mír. Během evropských dějin tak dlouhé období míru (61 let) neexistovalo! Po konci 1. světové války Německo zůstalo izolované – nástup Hitlera a rozpoutání 2. světové války. Po 2. světové válce spolupráce Francie a Německa.

3 Historie EU 18. duben 1951 Pařížská dohoda, Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli - ESUO, podepsána představiteli Belgie, Francie, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska. Tomuto předcházela řada návrhů v oblasti bezpečnosti, lidských práv atd.

4 Historie EU Robert Schuman (francouzský ministr zahraničních věcí) navázal na původní myšlenku Jeana Monneta a 9. května 1950 navrhl, aby státy, které spolu donedávna válčily, založily ESUO), v němž by produkci obou významných surovin řídil společný orgán - „Vysoký úřad“. Uhlí a ocel se tak měly prakticky i symbolicky změnit z významných vojenských surovin na nástroje usmíření a míru.

5 Historie EU 25. březen 1957 Římské smlouvy - založení EHS a Euratomu, podepsány tzv. šestkou. 1. leden 1958 Římské smlouvy vstupují v platnost V Bruselu jsou zřízeny Komise EHS a Komise Euratomu. Vzniká Parlamentární shromáždění. Působnost Soudního dvora se rozšiřuje z ESUO i na EHS a Euratom. Vzniká Evropská investiční banka (Lucemburk) a Hospodářský a sociální výbor (Brusel).

6 Historie EU Rozšiřování vs. prohlubování spolupráce
1965 – 1985 období eurosklerózy 1979 – první přímé volby do Evropského parlamentu 1986 – zákon o jednotném vnitřním trhu (závazek do konce r vytvořit prostor bez vnitřních hranic pro volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu)

7 Rok 1989 Spojení rozdělené Evropy.
Do roku 1989 západní vs. východní Evropa. Obě části Evropy proti sobě stály vojensky. Stálé nebezpečí války.

8 Rok 1989

9 Historie EU 16. červenec 1989 Program PHARE Hlavy států západní Evropy a Severní Ameriky rozhodují o podpoře hospodářské reformy zahájené v některých zemích střední Evropy. Evropská komise pověřena koordinací podpory hospodářské restrukturalizace v Polsku a Maďarsku - odtud název programu PHARE - Poland - Hungary - Aid for Restructuring Economy.

10 Historie EU 29. květen 1990 Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj Podpis Dohody o ustavení Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD). Jejím cílem je také poskytovat finanční podporu zemím střední a východní Evropy (sídlo Londýn).

11 Historie EU 7. únor 1992 Smlouva o Evropské unii podepsána v Maastrichtu 1. leden 1993 Jednotný vnitřní trh zakládající volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu vstupuje v platnost.

12 Historie EU červenec 1995 Evropský ombudsman Jacob Söderman (z Finska) byl zvolen Evropským parlamentem prvním Evropským ochráncem veřejného práva.

13 Historie EU červen 1997 Zasedání Evropské rady v Amsterodamu. Evropská rada přijímá v Amsterodamu dohodu o novele Smlouvy o Evropské unii, kterou se upravují také tři smlouvy o Evropských společenství, tzv. Amsterodamskou smlouvu (1999 v platnost).

14 Historie EU březen 2000 Zvláštní zasedání Evropské rady v Lisabonu (Portugalsko), na které bylo rozhodnuto o přijetí nové strategie Unie s cílem posílit zaměstnanost, hospodářské reformy a sociální soudržnost - Lisabonská strategie.

15 Historie EU prosinec 2000 Zasedání Evropské rady v Nice (Francie). Formálně přijímá Chartu základních lidských práv, vítá postup při jednáních o vstupu s kandidátskými zeměmi střední a východní Evropy. Na závěr dlouhého jednání se Evropská rada politicky dohodne na znění Smlouvy z Nice, která má Unii institucionálně připravit na budoucí rozšíření.

16 Historie EU leden Ve 12 zemích eurozóny (Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Španělsko) vstupují do oběhu bankovky a mince euro. Konvent EU (Ústava)

17 Historie EU 16. duben 2003 Smlouva o přistoupení mezi EU a Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Litvou, Lotyšskem, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovinskem a Slovenskem je slavnostně podepsána v Athénách.

18 Historie EU 29. říjen 2004 Slavnostní podpis Evropské ústavní smlouvy v Římě. Ode dne podpisu běží dvouleté období, během které musí členské státy ústavu ratifikovat.

19 LISABONSKÁ SMLOUVA Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství byla podepsána v Lisabonu dne 13. prosince 2007 zástupci 27 členských států. Podle svého článku 6 musí být tato smlouva ratifikována členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy a vstoupí v platnost dnem 1. ledna 2009.

20 LISABONSKÁ SMLOUVA 12. června odmítlo 52 procent voličů IRSKA – otázka co dále? Senátoři v ČR ji dali prozkoumat Ústavnímu soudu, jestli neodporuje českému právu.

21 Formy ekonomické integrace
Zóna volného obchodu (ZVO): odstranění cel mezi členy Členové zachovávají vlastní obchodní politiku vůči ostatním CEFTA, EFTA, NAFTA Celní unie (CU): ZVO+ Společná obchodní politika vůči nečlenům ČR-SR

22 Formy ekonomické integrace
Jednotný trh (JT): CU+ 4 svobody: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu Měnová unie (EMU): JT+ Společná měnová politika, jednotná měna 12 členských zemí z 25 – V. Británie, Švédsko, Dánsko plus 10 nových členů

23 Opakování: základní smlouvy
1951 (P:1952) Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli 1957 (P:1958) Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii 1957 Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (obě = Římské smlouvy)

24 Opakování: základní smlouvy
1965 (P:1967) Slučovací smlouva (sloučila smlouvy z let 1951 a 1957) – existují tzv. Evropská společenství 1986 (P:1993) Jednotný evropský akt (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu) 1992 (P:1993) Maastrichtská smlouva – rozšíření spolupráce + tři pilíře EU – existuje tzv. Evropské společenství

25 Opakování: základní smlouvy
1997 (P: 1999) Amsterdamská smlouva posílení pravomocí Rady EU, úprava vztahů mezi institucemi EU 2000 (P:2003) Niceská smlouva (příprava na rozšíření) 2003 (NESCHVÁLENA) Smlouva o Ústavě pro Evropu

26 Historický vývoj: rozšiřování
1957: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko (6) 1973: V. Británie, Irsko, Dánsko (9) 1981: Řecko (10) 1986: Španělsko, Portugalsko (12) 1995: Rakousko, Švédsko, Finsko (15) 2004: ČR, SR, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Kypr, Malta (25) 2007: Bulharsko, Rumunsko (27)

27 Rozšiřování: zakládající šestka 1957

28 Rozšiřování: od šesti k devíti 1973

29 Jižní rozšíření 1981 a 1986 1981 1986

30 Severní rozšíření 1995

31 Východní rozšíření 2002 předpoklad

32 a možné rozšíření

33 KANDIDÁTSKÉ ZEMĚ

34 ČR a EU 1993 Asociační dohoda mezi ČR a EU
1/1996 premiér ČR Václav Klaus podal žádost o přijetí země do EU 2003 referendum o vstupu ČR do EU (souhlas 77,3 % občanů) 1. května 2004 – vstup do EU

35 Informační zdroje o EU v ČR
Internet: Eurocentra: Regionální informační centrum Olomouc (podloubí budovy radnice)

36 Informační zdroje o EU v ČR
Na lze objednat zpravodaj Eurokurýr Bezplatná linka

37 Počet poslanců za ČR v EP
Celkem 24 ODS KSČM SNK-ED 3 KDU-ČSL 2 ČSSD Nezávislí 2

38 Europoslanci v kraji Jan Březina (KDU-ČSL) www.janbrezina.cz
Kancelář poslance Evropského parlamentu Jeremenkova Olomouc Tel.: Fax:

39 Europoslanci v kraji Nina Škottová (ODS) www.skottova.cz
Poslanecká kancelář v Olomouci Michalská Olomouc tel


Stáhnout ppt "Historie, instituce, smlouvy"

Podobné prezentace


Reklamy Google