Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nádory štítné žlázy Václav Štadlman.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nádory štítné žlázy Václav Štadlman."— Transkript prezentace:

1 Nádory štítné žlázy Václav Štadlman

2 Epidemiologie 6 u žen/ rok /- ČR 1998/
Nejčastější nádor endokrinních žláz Nově 2 onemocnění/ obyvatel u mužů, 6 u žen/ rok /- ČR 1998/ Vysoká incidence na Ukrajině/Černobyl, Hawaiské ostrovy, Japonsko/ Tendence ke zvyšování výskytu

3 Etiologické faktory Radioaktivní záření / terapeutické ozáření,
nehody, válečné nasazení / Resekce strumy bez následné suprese/TSH/ Genetická predispozice

4 Podíl genetických faktorů na vzniku nádorů šítné žlázy

5 Základní histologické varianty nádorů štítné žlázy
Folikulární karcinom Papilární karcinom Medulární karcinom Anaplastický karcinom

6 Folikulární ca - základní vlastnosti
Vysoká agresivita Časné metastazování hematogenní / plíce, skelet / Obtížné odlišení od benigního adenomu / histologie,nález angioinvaze/

7 Papilární karcinom - základní chakrateristiky
Nízká agresivita Lokální růst Šíření do regionálních lymfatických uzlin Nejpříznivější prognosa

8 Medulární karcinom - základní charakteristiky
Časné postižení regionálních uzlin Pozdní metastazování hematogenní / játra , plíce / Možný výskyt příznaků v rámci MEN 2A,2B

9 Anaplastický karcinom - základní charakteristiky
Agresivní lokální růst Rozsáhlé metastazování krevní cestou

10 Diagnostické metody Objektivní vyšetření - hmatný uzel
- do l cm - spíše benigní léze - l- 4 cm - možnost malignity - nad 4 cm - nález suspektní - fixace uzlu - nález suspektní - zvětšené uzliny - paresa hlasivky

11 Dg. metody - pokračování
Sonografické vyšetření - uzel hypoechogenní ,event.komplexní, - větší než l cm - solitární - rostoucí vytváří indikaci pro cytologické nebo histo- logické vyšetření.

12 Dg. metody - pokračování
Scintigrafické vyšetření štítné žlázy - může být uzel horký i studený - k dg. retrosternální strumy - k detekci metastáz - neužívá se k potvrzení dg.karcinomu CT - k dg. retrosternální strumy - nativně MRI - za stejným účelem

13 Dg. metody - pokračování
Tenkojehlová biopsie - nespolehlivá pro průkaz folikulárního ca Histologické vyšetření - rozhodující pro průkaz folikulárního ca / angioinvaze / Imunoreaktivní kalcitonin v séru - pro diagnosu medulárního karcinomu Thyreoglobulin - dg. recidiv, výskyt u ma- ligních i benigních lézí

14 TNM klasifikace nádorů štítné žlázy
Tl - menší , než l cm T2 - lcm - 4 cm T3 - větší,než 4 cm, ohraničný na š.ž. T4 - jakákoli velikost nádoru při šíření mimo pouzdro štítné žlázy N0 - bez postižení lymfatických uzlin Nl - postižení lymfatických uzlin M0 - vzdálené metastázy nezjištěny Ml - vzdálené metastázy zjištěny

15 Stadia papilárního a folikulárního karcinomu štítné žlázy
I Tl N0 M0 / 45 let a více / Tl- 4 N0-1 M0 / do 45 let / II T2,3 N0 M0 / nad 45 let / Tl- 4 N0-l Ml / do 45 let / III Tl- 4 N0-l M0/ nad 45 let/ IV Tl- 4 N0-l Ml / nad 45 let/

16 Stadia medulárního karcinomu štítné žlázy
I Tl N0 M0 II T2 N0 M0 T3 N0 M0 T4 N0 M0 III T1- 4 Nl M0 IV Tl N Ml

17 Stadia anaplastického karcinomu štítné žlázy
IV Tl N0 - l M0 - l / všechny případy jsou hodnoceny jako klincké stadium IV /

18 Léčba diferencovaných folikulárních a papilárních karcinomů

19 I. Chirurgická léčba A/ Totální thyreoidektomie/TTE/ event. s disekcí krčních uzlin při Nl - následně radiojod - klasicky u vyššího rizika B/ Totální lobektomie s odnětím isthmu / do l cm,papilární typ, bez rizikových faktorů,věk do 45 let / - následná suprese Rizika operace: - hypoparathyreosa s tetanií - poškození nervus recurrens

20 II. Léčba radioaktivním jodem 131
Diagnostický test - akumulace pod 3% MBq - akumulace 3-5% - dávka dle dozimetrie - akumulace nad 5% + pozit.sono - reoperace - následná substituce 6 měsíců - 6 týdnů vysazení substituce - akumulační test - terapeutická dávka I 131 - toto opakovat do negativity dg.scinti

21 Vedlejší účinky léčby I l3l
Leukopenie a trombocytopenie Myelodysplastický syndrom Leukosa Postradiační plicní fibrosa

22 III. Substituční terapie
Podávání hormonů štítné žlázy s cílem dosažení hodnoty TSH 0,lmIU/l /dle NCCN pod dolní limit normy/, min. 10 let, spíše celoživotně.

23 IV. Zevní aktinoterapie
Následuje po TTE + event. terapii I l3l při - invazivním papilárním ca T4 nebo Nl nebo - okrajích Rl,R2 - folikulárním či anaplastickém typu karcinomu Paliativní terapie inoperabilních karcinomů Paliativní terapie kostních metastáz

24 V.Chemoterapie U dediferencovaných karcinomů
U diferencovaných karcinomů neakumulu- jících - s velmi malým efektem

25 VI. Terapie recidivy 1. Chirurgická léčba 2. Terapie I l3l
3. Zevní ozáření 4. Při kostních metastázách je optimálním řešením chirurgické odstranění

26 VII. Dispensarisace Hladina thyreoglobulinu
Sono lůžka štítné žlázy a jeho okolí Scintigrafické vyšetření na přítomnost metastáz Cílená vyšetření dle výsledků scintigrafie

27 VIII. Prognosa Lepší papilární, než folikulární
Lepší plicní meta, než kostní a mozkové

28 Léčba medulární karcinomu štítné žlázy

29 I. Chirurgická léčba - totální thyreoidektomie s disekcí spádových uzlin , event. opakovaná II. Zevní aktinoterpie - adjuvantní po chirurgickém výkonu - paliativní ošetření metastatických ložisek III. Octreotid - na tlumení chronických průjmů

30 Sledování po terapii medulárního karcinomu
CEA Hladina calcitoninu Scintigrafie skeletu Prognosa: Jako u folikulárního karcinomu.

31 Léčba anaplastického karcinomu
1. Radikální chirurgický výkon 2. Aktinoterapie a chemoterapie po chirur- gickém výkonu s paliativním zaměřením 3. Diagnostická scintigrafie- při akumulaci terapeutická dávka I l3l Prognosa: špatná

32 Internetové onkologické zdroje
registrace/


Stáhnout ppt "Nádory štítné žlázy Václav Štadlman."

Podobné prezentace


Reklamy Google