Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akutní a chronické neurologické syndromy z alkoholu a drog

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akutní a chronické neurologické syndromy z alkoholu a drog"— Transkript prezentace:

1 Akutní a chronické neurologické syndromy z alkoholu a drog
Edvard Ehler

2 Etylalkohol – chronický alkoholismus
10% všech úmrtí (nehody, intoxikace, sebevraždy, násilí, utopení) ČR – 25% mužů, 10% žen; USA – 10% Mechanismus působení: Karence (B1, bílkovin) Přímý toxický vliv Metabolické změny, změny iontů Abstinenční syndromy Syndromy s nejasným vztahem ke chron alkohol

3 Závislost na alkoholu Abuzus (v průběhu 12 měsíců alespoň 1 z)
Selhání v sociální závazcích Právní problémy Pití i v hazardních situacích Pití přesto, že má sociální problémy Závislost (v průběhu 12 měsíců alespoň 3 z) Tolerance (více alk) Abstinence Potřeba většího množství Neschopnost přestat Hodně času sehnat alk Zanechat soc aktivity Pije, i když si je vědom škodlivého účinku alk

4 Psychologická definice
CAGE (otázky týkající se závislosti na alkoholu) C – tried to cut down? B - annoyed when others say cut back? G - feel guilty about your drinking? E - need an eye-opener? Yes: 2 ze 4 = 70-80% závislost na alk Yes: 4 ze 4 = 100% závislost

5 Wernickeho-Korsakovův syndrom (WKS)
Deficit thiaminu (příjem, malresorpce, spotřeba) WKS – také u: anorexia nervosa, hyperemesis gravidarum, malignity, operace GIT, AIDS MRI – T2 hyperintenzity – periakveduktálně, corpora mamilaria, mediální thalamus Snížená hladina thiaminu v séru GMT, CDT (karboh def transferin), MCV, PLT

6 WKS Wernicke encefalopatie Zmatenost Oftalmoplegie
Ataxie (chůze v 80%) Současně i další komplikace: polyneuropatie, hepatopatie, abstinenční příznaky Korsakovův syndrom Po odeznění akutních příznaků WS Amnézie antero- i retro- Nahrazuje ji konfabulacemi Desorientace v čase i prostoru Th: mg B1 i.v.

7 Akutní alkoholová intoxikace
Etanol se rychle vstřebává (žaludek-jejunum) Detekce – krev, moč, dech, mozkomíšní mok Játra – alkohol dehydrogenáza – acetaldehyd – acetaldehyd dehydrogenáza – acetát Zrychlení – inzulin, fruktóza, aminokyseliny Zpomalení – hladovění Mechanismus působení: membránové lipidy a proteiny; iontové kanály (GABA či NMDA)

8 Alkoholová intoxikace
Klinické příznaky (dle promile: euforie – koma) Individuální tolerance Patologická intoxikace „Okna“ (útržkovitá ztráta paměti) Změny osmolality (2xNa, glukóza, urea) Diferenciální diagnostika Hladina alkoholu Osmolalita Intoxikace dalšími látkami Jiné choroby nervového systému Traumatická příčina (SDH, kontuze mozku)

9 Akutní intoxikace alkoholem - léčba
Neprovádět laváž žaludku (zvracení) Hypoventilace (saturace O2) – UPV Hypoglykémie – 40% glukóza + Thiamin i.v. Hemodialýza – těžké intoxikace (>5 promile), apnoe, současně další intoxikace, děti Nepodávat: emetika, analeptika (epi), sedativa, či magnesium (deprese respirace)

10 Další neurologické syndromy při chronickém alkoholismu
Fetální alkoholový syndrom (mozkové malformace, malý obvod hl, nízká por váha) Abstinenční syndromy (alkohol tahy) Alkoholový třes (6-11 Hz) Alkoholová halucinóza (sluch, zrak.) Epileptické záchvaty (6-48 hodin po alkoholu) Delirium tremens (48-72 hodin po, hyperaktivní, zrak halucinace, agresivní, TK,P)

11 Centrální pontinní myelinolýza
Ataxie, dysartrie, dysfágie, psychické změny MRI: hyperintenzitní léze ve FLAIR v pontu (i extrapontinně) a hypointenzitní v T1; nemají enhancement po Gd Vznik myelinolýzy: příliš rychlá korekce hyponatrémie – osmotická geneze syndromu (o vice než 25 mosm/l za 24 hodin) CPM také při hepatálních lézích, jiných intoxikacích, poléková, pozánětlivá

12 Alkoholová mozečková degenerace
Muž, alkoholik, střední věk Atrofie v oblasti vermis (CT,MR) Histologicky – ztráta neuronů (Purkyně) Progredující paleocerebelární syndrom (stoj, chůze) a neocerebelární na HK (málo) Poruchy řeči, okohybné poruchy (+-) Th: Thiamin,možná úprava

13 Nemoc Marchiafava - Bignami
Konzumentni červeného vína (vermut)Itálie Léze myelinu v corpus callosum (+ bílá hm) Chronický alkoholik, dekáda Prefrontální syndrom, poruchy chování, kognitivní poruchy, epi záchvaty, parézy MRI (c callosum) Jiné choroby – intoxikace, výšková nemoc Th: nutriční faktory

14 Další choroby spojené s alkoholem
Tabáko-alkoholová amblyopie Alkoholová polyneuropatie Alkoholová myopatie Alkoholová mozková atrofie a demence (progredující kognitivní deficit s poruchami chování)

15 Alkoholová polyneuropatie
Generalizovaná axonální, senzitivně-motorická polyneuropatie Akutní či subakutní vznik – GBS (likvor norm) Často předchází úbytek hmotnosti, autonomní Tupost, parestézie, pálivé bolesti, dist slabost EMG – axonální typ, biopsie nervu – Waller. Patog: karence (B vit., folátů) + přímo tox vliv Th: abstinence, vit.B (B1 parent), bílkoviny

16 Distální senzitivně-motorická PNP
Postupný vznik – akrální hypestézie DK Neuropatická bolest (pálení, dysestézie) Autonomní příznaky (pocení, chlad, otoky, barva kůže, trofické změny) Hyporeflexie, křeče, méně slabosti Polymorfie potíží +- další postižení (Wernicke, mozeček, záchvaty, hepatopatie, 30-50%)

17 Diagnostika alcohol-related neuropathy
Klinický nález (čití, autonomní, křeče) Labor (GMT, ionty, k močová, ery, CDT) EMG: nízký SNAP (n.suralis), CMAP (peron), SSEP, fibs/pw Biopsie n.suralis –ztráta axonů, Wallerova degenerace, sekundární de-/remyelinizace Th: abstinence, B1, nutrice, symptom Akutní/chronická PNP, mono, myopatie

18 Alkoholem indukovaná myopatie
Akutní alkoholová myopatie: nekrotizující nasedající na epizodu pití, bolestivost svalů s myoedémem, možnost selhání ledvin (Mgb) Akutní hypokalemická alkoholová myopatie: Akutní vakuolární myopatie, hypokalémie Chronická alkoholová myopatie: myalgie, krampy, proximální slabost, CK ++, typ II atrofie

19 Chronický abúzus léků a drog
Legální drogy (alkohol, nikotin) Ilegální drogy (kokain, pervitin, hašiš,etc) Zneužívané léky (sedativa, hypnotika, analg) Akutní intoxikace (náhoda, suicidium, vražda) Chronický abúzus – abstinenční příznaky Přímé i nepřímé postižení nervového systému (v důsledku infekcí, malnutrice, selhání jater, ledvin, opakovaných traumat)

20 Opioidy Receptory v CNS (mí, delta, kappa)
Endorfiny (enkefaliny, dynorfin, b-endorfin) Abúzus – u chronických bolestí/ ileg cestou Akutní předávkování Riziko HIV Akutní myelopatie – ak neuropatie (GBS) Chronická mykotická aneurysmata (vpichy) Abstinenční příznaky / rozvoj encefalopatie (MK)

21 Další zneužívané léky Sedativa (až 2% populace)
Benzodiazepiny (ataxie, deprese dýchání, abstinenční příznaky, delirium, epi) Barbituráty (euforie, ataxie, hypotenze, koma) Psychostimulancia (kokain, amfetamin, extáze) Inhalanty (toluen, kys. dusný, benzín, n-hexan) Halucinogeny (marihuana, LSD, psilocybin) – přetrvávající poruchy percepce, kongit funkcí

22 Neurologické komplikace abúzu léků a drog
CMP –vaskulitidy (amfetamin), embolizace (inf endokarditida), hypotenze (opiáty), krvácení (kokain) Myelopatie (heroin, kokain) Neuropatie, plexopatie (kompresivní léze) Myopatie, rabdomyolýza Poruchy N-M přenosu

23 Amphetamin Abuzus – 18-30 let, 3-4:1 (M/F), 7% prevale
Levný, cesty: orální, nazální, kouření, i.v. Příznaky: Dilatace pupil, kolísání TK, nausea/ zvracení, bolesti na hrudi, arytmie, zmatenost, dyskinéze, koma. Rhabdomyolýza (myoglobinurie), záchvaty, CMP (ischemie i hemoragie – v rámci HN), movement disorders (chorea, dystonie)

24 Kokain Jižní a střední Amerika
Příznaky: tachykardie/ bradykardie, dilatace pupil, kolísání TK, nausea/zvracení, úbytek hmotnosti, zmatenost, záchvaty, dyskinéze Cesty: kouření, šňupání, i.v. Krátce trvající efekt, často kriminální aktivity, agresivní, promiskuitní, násilný. Ischemická či hemoragická CMP, kardiomyopatie, movement disorders(L-Dopa)

25 Inhalační toxiny (glue sniffing, sniffing, huffing)
Alifatické a aromatické hydrocarbony (bezni, rozpouštědla, čistící prostředky, glykol, estery) Toluen, benzen, aceton, methanol Poruchy chování (maladaptace) Poruchy koordinace, závratě, zpomalená řeč, diplopie, svalová slabost, euforie. CNS – encefalopatie (leuko-), cerebellum, atrofie, neuropatie „Sudden sniffing death“ –arytmie, hypoxie, osmolalita (ionty)

26 Opioidy (morfin, heroin, methadon, codein)
Abuzus / Závislost /Abstinence-vysazení či redukce dávky, aplikace antagonistů opioidů Příznaky vysazení: dysfonie, nauzea,, zvracení, bolesti svalů, lakrimace, mydriáza, chlup, pocení, průjem, zívání, horečka, insomnie Intoxikace: apatie-euforie, mióza, koma Až 2% roční úmrtnost, 20-30% úspěšná abst Movement disorders: dyskinéze, okulogyrní krize, myoklonie, tremor, chorea, záchvaty


Stáhnout ppt "Akutní a chronické neurologické syndromy z alkoholu a drog"

Podobné prezentace


Reklamy Google