Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotazníkový průzkum Předběžné vyhodnocení názorů respondentů V rámci programu „Trvalá prosperita“, vyhlášeného v roce 2007, bylo Ministerstvem průmyslu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotazníkový průzkum Předběžné vyhodnocení názorů respondentů V rámci programu „Trvalá prosperita“, vyhlášeného v roce 2007, bylo Ministerstvem průmyslu."— Transkript prezentace:

1 Dotazníkový průzkum Předběžné vyhodnocení názorů respondentů V rámci programu „Trvalá prosperita“, vyhlášeného v roce 2007, bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR zadáno řešení výzkumného úkolu - Výzkum dlouhodobě udržitelného rozvoje energetiky ČR se zaměřením na jaderné a další perspektivní technologie pro výrobu elektřiny a tepla a úspory energie ve všech odvětvích lidské činnosti - "Udržitelný rozvoj energetiky“. 1

2 Rozsah dotazníkového průzkumu V dotazníkovém průzkumu bylo osloveno: 72 externích expertů, angažujících se v problematice rozvoje energetiky, interní spolupracovníci z organizací ENVIROS, s.r.o, Praha EGÚ Brno, a.s., Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. a VUPEK ECONOMY, s.r.o. Praha. Celkem se vrátilo 42 vyplněných dotazníků. 2

3 STRUKTURA DOTAZNÍKU oblasti otázek dílčí oblasti otázek počet otázek v oblasti A EKONOMIKA849 B ENERGETIKA627 C Další názory na jevy, které mohou ovlivnit výchozí základnu pro scénáře rozvoje energetiky v ČR 416 3

4 Oblast EKONOMIKA A1 Meziroční nárůst HDP v % -3% a méně -2%-1%0%1%2%3%4%5% 6% a více 20097%17%31%21%17%7% 20105%12%19%24%26%12%2% 2011 5%10%20%15%34%15%2% 2012 2%5%10%19%24%26%12% 2% 2013 2%5%21% 26%21%2% 2014 2%14%24%26%29%5% 2015 2% 29% 22%15% 4

5 5

6 Oblast EKONOMIKA A2 Průmyslová odvětví ohrožená poklesem výroby či zánikem provozoven Podíl na celostátní spotřebě (2006 orientačně) Elektřiny v % ZP v % Průmyslová odvětví ohrožená poklesem výroby či zánikem provozoven nemírněznačně1%0% Těžba uhlí55%36%10%3%0% Potravinářství45%50%5%2%5% Textilní a oděvní průmysl5%20%76%2%1% Ocelárny a slévárny0%45%55%5%4% Elektrotechnický průmysl10%60%31%2%1% Dřevařský a papírenský průmysl5%50%45%3%1% Chemický průmysl2%74%24%7%4% Strojírenství2%46%51%4%3% Výroba elektřiny51%44%5%14%2% Výroba tepla50%36%14%5%18% Motorová vozidla0%24%76%3%2% Porcelánky a sklárny2%7%90%4%9% Kožedělný průmysl2%40%57%0% Průmyslová odvětví spotřeba celkem54%49% 6

7 Oblast EKONOMIKA A2a Surovinová odvětví ohrožená poklesem výroby či zánikem provozoven Těžba uhlí a petrolejářský průmysl ohrožená poklesem výroby či zánikem provozoven Odvětvínemírněznačně Těžba uhlí55%36%10% Jiné - petrolejářský průmysl 100% 7

8 Oblast EKONOMIKA A3 Neprůmyslová odvětví ohrožená poklesem výroby či zánikem provozoven 8 Podíl na celostátní spotřebě (2006 orientačně) Neprůmyslová odvětví ohrožená poklesem výroby či zánikem provozoven nemírněznačně Elektřiny v % ZP v % Zemědělství32%56%12%2%1% Doprava železniční24%61%15% 3%1% Doprava letecká12%56%32% Doprava silniční20%59%22% Stavebnictví2%24%73%1% Ubytování a pohostinství4%67%29% 18%17% Aktivní turistika (občané ČR v cizině)12%51%37% Pasivní turistika (cizinci v ČR)7%49%44% Obchod7%66%27% Prodej a pronájem realit2%29%68% Věda výzkum51%41%7% Vzdělávání71%24%5% Zdravotnictví73%22%5% Neprůmyslová odvětví spotřeba celkem24%19% Domácnosti spotřeba celkem22%32% Spotřeba Neprůmyslová odvětví a Domácnosti celkem46%51% Spotřeba ČR celkem100%

9 Oblast EKONOMIKA A4 Vliv na pokles aktivity v oblasti budov a bydlení Vliv na pokles aktivity v oblasti budov a bydlenínemírněznačně Výstavba rodinných domů2%62%36% Výstavba komerčních bytů2%24%74% Rekonstrukce stávajících budov19%60%21% Obměna vybavení bytů (neenergetického)7%69%24% Nové energetické spotřebiče v bytech24%69%7% 9

10 Oblast EKONOMIKA A5 Vliv na pokles aktivity v oblasti průmyslových, zemědělských a jiných provozů Vliv na pokles aktivity v oblasti průmyslových, zemědělských a jiných provozů nemírněznačně Výstavba kancelářských budov0%24%76% Výstavba prodejních komplexů0%27%73% Rekonstrukce budov pro služby12%61%27% Obměna vybavení budov pro služby12%59%29% Nové energetické spotřebiče v budovách pro služby 20%61%20% Výstavba průmyslových objektů2%24%73% Výstavba jiných energetických objektů27%54%20% Rekonstrukce výrobních objektů10%55%35% Obměna vybavení výrobních objektů10%49%41% Nové energetické spotřebiče ve výrobních objektech 22%66%12% 10

11 Oblast EKONOMIKA A6 Vliv na pokles aktivity v oblasti péče o životní prostředí Odvětvínemírněznačně Výstavba a rekonstrukce provozů vodního hospodářství 46%51%3% Výstavba a rekonstrukce provozů čištění odpadních vod 60%38%3% Výstavba a rekonstrukce provozů likvidace komunálních odpadů (skládky) 40%50%10% Výstavba a rekonstrukce spaloven komunálních odpadů 28%55%18% Výstavba a rekonstrukce objektů k čistotě ovzduší (mimo velkou energetiku) 25%63%13% 11

12 Oblast ENERGETIKA B1 Meziroční nárůst spotřeby primárních zdrojů energie v % Rok -4% a méně -3%-2%-1%0%1%2%3%4% 5% a více 20093%13%10%33%25%18% 2010 3%8%30%38%20%3% 2011 5%20%33%30%13% 2012 3%8%28%38%20%5% 2013 3% 5 %10%26%39%16%5% 2014 3%38%33%8%3% 2015 11%5% 39%26%18%8% 12

13 13

14 Oblast ENERGETIKA B2 Vývoj spotřeby nositelů energie v r. 2010 a 2015 Vývoj spotřeby uhlí, kapalných paliv, plynných paliv a obnovitelných zdrojů energie poklesstagnacerůst Spotřeba uhlí v r. 201022%66%12% 201546%39%15% Spotřeba KP v r. 201029%51%20% 201515%61%24% Spotřeba PP v r. 201020%66%15% 20157%51%41% Spotřeba OZE v r. 20107%10%83% 20150%17%83% 14

15 Oblast ENERGETIKA B3 Meziroční nárůst spotřeby elektřiny v % 15 Rok -4% a méně -3%-2%-1%0%1%2%3%4% 5% a více 200910% 32% 5% 2% 2010 2%15%20%32%24%5%2% 2011 5%10%28%30%20%8% 2012 8%13%40%25%13%3% 2013 13%28%38%15%5% 2014 3%36%41%13%8% 2015 34%42%13%11%

16 16

17 Oblast ENERGETIKA B4 Vliv na poptávku po teple a její krytí zdroji Odvětvípoklesstagnacerůst Poptávka po CZT50%45%5% Poptávka po lokálním teple15%50%35% Aktivity výrobců a dodavatelů tepla15%70%15% Aktivity samovýrobců8%23%69% 17

18 Oblast ENERGETIKA B5 Vliv na pokles aktivity v oblasti vkládání prostředků do úspor energie Odvětvínemírněznačně Průmyslové podniky35%48%18% Ostatní výrobní provozy33%43%25% Doprava40%53%8% Budovy a bydlení58%23%20% 18

19 Oblast ENERGETIKA B6 Vliv na pokles aktivity v oblasti vkládání prostředků na využití OZE Odvětvínemírněznačně Průmyslové podniky24%58%18% Ostatní výrobní provozy18%58%24% Doprava37%42%21% Budovy a bydlení47%29%24% Velká energetika47%34%18% 19

20 Oblast ENERGETIKA B7 Vliv na pokles aktivity v oblasti vkládání prostředků do zařízení na výrobu a dodávku elektřiny Odvětvínemírněznačně Průmyslové podniky21%56%23% Ostatní výrobní provozy15%54%31% Budovy a bydlení37%50%13% Velká energetika41%49%10% 20

21 Oblast ENERGETIKA B8 Vliv na pokles aktivity v oblasti vkládání prostředků do zařízení na výrobu a dodávku tepla Odvětvínemírněznačně Průmyslové podniky13%50%37% Ostatní výrobní provozy11%55%34% Budovy a bydlení26%61%13% Velká energetika32%45%24% 21

22 Oblast - Další názory na jevy, které mohou ovlivnit výchozí základnu pro scénáře rozvoje energetiky v ČR C1 Vliv na celosvětovou a evropskou politiku ochrany klimatu a životního prostředí Rok200920102011 Kyoto II - termín přijetí3%28%69% Vliv na celosvětovou a evropskou politiku ochrany klimatu a životního prostředí nemírněznačně Kyoto II - obsah 18%54%28% EU politika 20-20-20 23%45%33% Urychlení nástupu jádra 10%18%73% Urychlení nástupu vodíkové energetiky 28%50%23% 22

23 Oblast - Další názory na jevy, které mohou ovlivnit výchozí základnu pro scénáře rozvoje energetiky v ČR C2 Vliv na vývoj světových cen energie a zařízení Vliv na vývoj světových cen energie a zařízenípoklesstagnacerůst Celková tendence cen energie21%31%49% Cena elektřiny28%21%51% Energetické spotřebiče23%67%10% Zařízení pro klasickou energetiku5%64%31% Zařízení pro využití OZE16%32%51% nemírněznačně Odpoutání cen plynu od ropy37%49%14% Odpoutání cen uhlí od ropy26%59%15% 23

24 Oblast - Další názory na jevy, které mohou ovlivnit výchozí základnu pro scénáře rozvoje energetiky v ČR C3 Vliv na vývoj dostupnosti kapitálu a fiskální podmínky pro podnikání v energetice Vliv na vývoj dostupnosti kapitálu a fiskální podmínky pro podnikání v energetice poklesstagnacerůst Dostupnost kapitálu58%37%5% Úrokové podmínky21%47%32% Daňové podmínky42%47%11% Ceny investičních a provozních prostředků13%42%45% 24


Stáhnout ppt "Dotazníkový průzkum Předběžné vyhodnocení názorů respondentů V rámci programu „Trvalá prosperita“, vyhlášeného v roce 2007, bylo Ministerstvem průmyslu."

Podobné prezentace


Reklamy Google