Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tradiční biotechnologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tradiční biotechnologie"— Transkript prezentace:

1 Tradiční biotechnologie
Výroba piva

2 Tradiční biotechnologie

3 Trocha historie: * Sumerové – Chammurabiho kodex a Bedřich Hrozný
Pivovarnictví 1 Trocha historie: * Sumerové – Chammurabiho kodex a Bedřich Hrozný * 6.-4.století př.n.l. Bójové a Kotinci – recept výroby piva * Slované – „… rádi pívali medovinu nadto pivo“ (Palacký) * Sv. Vojtěch – pokus o zákaz kvůli „vlivu na zkázu mravů“ Největší technologické pokroky: - používání čistých kultur kvasinek - filtrace piva Dnes pivo v ČR: * 1.místo ve spotřebě piva /obyvatele - 157,9 litrů za rok 2005 * 17.místo na světě v objemu výroby piva - 1,2% světové výroby (nejvíce Čína, USA, Německo, Brazílie, Rusko, …) * 53 průmyslových pivovarů - typické pro Čechy: většina „monoznačkoví“ pijáci

4 PIVOVARNICTVÍ Pivo Komerčně nejúspěšnější odvětví biotechnologie:
např. Kanada v r – obrat biotech společnosti 1,7 mld - obrat pivovarnictví 8,8 mld Pivo * 4 základní zdroje voda H2O ječmen - Hordeum sp. chmel - Humulus lupulus pivovarské kvasinky - Saccharomyces cerevisiae * roční světová spotřeba cca 120 miliard litrů * základní postup se nemění staletí x technologie a kontrola výroby enormní změny

5 – v ČR výhradně jarní ječmen Hordeum distichum var. nutans.
Pivovarnictví 1 JEČMEN – v ČR výhradně jarní ječmen Hordeum distichum var. nutans. Obilka = 1) obalové části (pluchy a plušky) 2)zárodek (klíček, embryo) -podněty k aktivaci enzymů 3) endosperm - největší část obilky. Ječný škrob: - 62 až 65% škrobu v sušině - větší podíl amylopektinu (4/5) Posklizňové dozrávání ječmene: * 4 až 5 týdnů Náhražky ječmene: nesladový ječmen, rýže, kukuřice

6 Pivovarské kvasinky - Saccharomyces cerevisiae
Pivovarnictví 1 Pivovarské kvasinky - Saccharomyces cerevisiae * svrchní pivovarské kvasinky - po proběhnutí kvašení vynášeny na povrch fermentační kapaliny a tvoří na ní hustou pěnu. * spodní pivovarské kvasinky - v konečné fázi se shlukují ve vločky a sedimentují na dně kvasné nádoby Dříve: - spodní kvasinky zařazovány do druhu S. uvarum (předtím ještě do druhu S. carlsbergensis) – ukázalo se , že jde o příslušníky jediného druhu

7 1 – humulon 2 – adhumulon 3 - cohumulon
Pivovarnictví 1 CHMEL - chmelové hlávky samčích rostlin chmele evropského Humulus lupulus var. europeus.  * typická hořká chuť - pryskyřice * tvorba aroma - chmelové silice * srážení bílkovin - polyfenoly         1 – humulon   2 – adhumulon 3 - cohumulon

8 VODA (H2O  spol.) – „není voda jako voda“
Pivovarnictví 1 VODA (H2O  spol.) – „není voda jako voda“

9 Výroba sladu Současnost ČR – 35 sladoven
Pivovarnictví 1 Výroba sladu Současnost ČR – 35 sladoven - velkosladovny (Soufflet) x klasické maloprovozy

10 - vytvoření optimálních podmínek pro klíčení ječmene
Pivovarnictví 1 Cíl výroby sladu = enzymy, aromatické a barevné látky nezbytné pro výrobu určeného druhu piva Princip sladování: Výroba zeleného sladu - vytvoření optimálních podmínek pro klíčení ječmene - aktivace a tvorba proteolytických a amylolytických enzymů při současném potlačením růstu. 2) Hotový slad = působením zvýšené teploty se vyvolají chemické reakce tvorby aromatických a barevných látek

11 Výroba sladu: 1) Čištění a třídění ječmene
Pivovarnictví 1 Výroba sladu: 1) Čištění a třídění ječmene 2) Zrání ječmene = odbourání inhibitorů klíčení (cca 6 týdnů) Přechod ze stádia dormance do klíčení: - oxidativním odbouráním inhibitorů klíčení (tzv. dormity) - uvolnění stimulátorů klíčení – giberelinů 3) Máčení ječmene - zvýšení obsahu vody v zrnu z 12 až 15% na 42 až 48%.  - nezbytné pro enzymové pochody zajišťující klíčení - důležitá přítomnost O2 pro aerobní dýchání zrna „ječmen se provzdušňuje aby se neutopil“ Namáčecí náduvníky - proces trvá dva dny        

12 - v zárodečné části zrna vyvíjejí zárodky kořínků a listů
Pivovarnictví 1 4) Klíčení  ječmene         = aktivace, tvorba enzymů a dosažení požadovaného stupně naklíčení („rozluštění“) při omezení ztrát růstem - v zárodečné části zrna vyvíjejí zárodky kořínků a listů - využití zásobních látek z endospermu Klíčení klasickým způsobem - na humnech * hladké podlahy v prostorných místnostech s větrání. * na hromadách ve vrstvě asi 80 cm * při teplotě cca 14 0C , po dobu 5-7 dní.

13 Pivovarnictví 1 4 dny klíčení: 1.den – mokrá hromada 2.den – pukavka 3.den – mladík 4.den – vyrovnaná hromada Během klíčení se musí převracet „větrat“ aby se ječmen „vydýchal“

14 6) Hvozdění = přeměna zeleného sladu na hotový slad (2 dny)
Pivovarnictví 1 6) Hvozdění = přeměna zeleného sladu na hotový slad (2 dny) - snížení obsahu vody ve sladu pod 4% -zastavení vegetačních pochodů při zachování požadované enzymové aktivity - vytvoření chuťových, barevných a oxidoredukčních látek Fáze hvozdění: 1) šetrné sušení v nadbytku vzduchu při teplotách C 2) dosušení slabým proudem horkého vzduchu * při teplotách C u světlého sladu * C u tmavého sladu

15 Pivovarnictví 1 Odkličování a drcení Odklíčení = odstranění kořínků a klíčků (tzv. sladový květ) hotový slad se ještě 6 týdnů nechá odležet v chlazených silech       

16 Pivovarnictví 1 Sladovna

17 Pivovarnictví 1 Výroba piva

18 Výroba mladiny (cca 4 hod)
Pivovarnictví 1 Výroba mladiny (cca 4 hod) 1) šrotování = drcení sladu zbaveného prachu 2) vystírání = dokonalé promíchání s vodou 3) rmutování = postupné zahřívání na technologicky významné teploty: 52, 63, 75 0C - 52 st = štěpení bílkovin - 63 st = ztekucení škrobu (-amylasy) - 75 st = štepení škrobu (-amylasy) infúzní x dekokční postup výsledný RMUT = sladina + mláto - sladina oddělena na sladinovém filtru - mláto = odpad (krmivo, ..)

19 Výroba mladiny (cca 4 hod) 4) vaření sladiny s chmelovými preparáty
Pivovarnictví 1 Výroba mladiny (cca 4 hod) 4) vaření sladiny s chmelovými preparáty - extrakce hořkých látek z chmele - odpaření části vody    5) postupné ochlazení 6) separace tzv.hořkých kalů 7) ochlazení na zákvasnou teplotu: 4-15 0C dle typu piva Podle koncentrace mladiny se rozlišují: a)piva výčepní čili konzumní b) ležáky c) piva speciální

20 Kvašení mladiny - možno použít
Pivovarnictví 1 Kvašení mladiny - možno použít         A) svrchní pivovarské kvasinky  při teplotách až 24 0C B) spodní pivovarské kvasinky při teplotách C 1) fáze kvašení – na spilkách – obvykle v otevřených kvasných kádí spodními pivovarskými kvasinkami. - přeměna zkvasitelných sacharidů glukózy, maltózy a maltotriózy na etanol a oxid uhličitý kvašením - tvorba vedlejší kvasných produktů vytvářících chuť a aroma * alifatické alkoholy - isoamylalkohol * estery - ethylacetát, ethylhexanoát, isoamylacetát * aldehydy * mastné kyseliny

21 Nežádoucí fermentační produkty
Pivovarnictví 1 Nežádoucí fermentační produkty - i v malých koncentracích mohou výrazně negativně ovlivnit chuť hotového výrobku Diacetyl - kondenzace acetaldehydu s kys. pyrohroznovou v acetylmléčnou kyselinu a jejím samovolným oxidačním rozkladem:       Diacetyl lze odstranit delším ležením piva případně zahřátím - při dokvašování piva redukován v acetoin (3- hydroxy-2- butanon) a dále  2,3- butanol = méně negativní vliv na chuť - tvořen zejména kvasinkami rodu Pedicoccus  = obávaná kontaminace v pivovarnictví.

22 - mladina provzdušněna sterilním vzduchem
Pivovarnictví 1 Spilky = kvasné tanky - mladina provzdušněna sterilním vzduchem - přidání pivovarských kvasinek - řízení teploty kvasící mladiny chladící vodou Proces hlavního kvašení: * trvá 5-7 dní podle stupňovitosti vyráběného piva * max. teplota kvasící mladiny se udržuje na 11 0C * po ukončení kvašení ochlazení na 5-7 0C * mladé pivo sesudováno do ležáckého sklepa. Spodní kvasinky: - na konci sedimentují na dno - po stáhnutí piva se sbírají, propírají se studenou vodou a znovu se nasazují

23 Pivovarnictví 3

24 Dokvašování a zrání mladého piva
Pivovarnictví 1 Dokvašování a zrání mladého piva - v ležáckém sklepě v uzavřených ležáckých tancích - pozvolné dokvášení piva při teplotách  C - současně se čiří se, zraje a sytí se pod tlakem vznikajícího CO2 * CO2 se hromadí v prostorách nad pivem vazba CO2 na bílkovinné složky = charakteristický říz piva Doba ležení - závislá na typu piva. * u běžných piv do koncentrace 10% bývá tři týdny, * speciální exportní piva - až na několik měsíců. Stupňovitost piva = procentuální vyjádření extrahovaného cukru (množství zkvasitelných látek na množství chmele) - obecně platí čím více chmelu tím větší stupeň - přibývání stupně souvisí i s dobou v ležáckém sklepě.

25 Pivovarnictví 4

26 Úpravy vyzrálého piva 1) filtrace - křemelinové a deskové filtry
Pivovarnictví 1 Úpravy vyzrálého piva 1) filtrace - křemelinové a deskové filtry 2) pasteurizace stabilizace (u exportních piv) = ostranění prekursorů vniku zákalu (vysokomolekulární látky, polyfenoly, ionty kovů, rozpuštěný O2) 3) stáčení do transportních obalů - sudy - láhve       

27 Pivovarnictví - kvašení
Primární kvašení - přidání suspenze pivovarských kvasnic do mladinky - anaerobní proces x pro začátek aerace pro syntézu ergosterolu Crabtreeho efekt: kvasinky neschopny dýchání v přít. vysoké konc. sacharidů (porušení struktury mitochondrií a přechod na etanolické kvašení) Sekundární kvašení (dny-měsíce) - metabolismus residuálních kvasinek + chemické reakce - hlavní proces = přeměna diacetylu (máslová chuť ) na acetoin

28 Pivovarnictví - pokroky
“Biotechnologické pokroky”: 1) Šlechtění kvasinek výběrem mutantů: - odstranění katabolické represe a lag fáze (schopnost současně využívat glukózu, maltózu a maltotriozu) - využití hustšího rmutu (tolerance kvasinek na EtOH – až 14%) 2) Rekombinatní kvasinky - odstranění diacetylu (gen pro α-acetolaktát dekarboxylázu z Enterobacter aerogenes) - zvýšené využití sacharidů (gen pro amylasu) - super-shlukující kvasinky (snadné oddělení po sedimentaci) - imobilizované kvasinky v průtočném systému 3) Transgenní ječmen - thermotolerantní beta-glukanáza - beta-glukany z buněčné stěny zvyšují viskozitu rmutu – problémy s filtrací

29 Pivovarnictví 2

30 Pivovarnictví 4

31 Pivovarnictví 4

32 Pivovarnictví 4

33 Pivovarnictví 4

34 Pivovarnictví 4

35 Pivovarnictví 4

36 Pivovarnictví 4

37 Pivovarnictví 4

38 Pivovarnictví 4

39 Pivovarnictví 4

40 Pivovarnictví 4

41 Pivovarnictví 4

42 Pivovarnictví 4

43 Pivovarnictví 4

44 Pivovarnictví 4

45 Pivovarnictví 4

46 Pivovarnictví 4

47 Pivovarnictví 4

48 Pivovarnictví 4

49 Pivovarnictví 4

50 Pivovarnictví 4

51 Nejsilnější české pivo: X-Beer 30
Pivovarnictví 4 Nejsilnější české pivo: X-Beer 30 minipivovar U Medvídků (Staré Město) zraje víc než půl roku 30 sacharizačních stupňů a 12 procent alkoholu charakterem se blíže spíše ječnému vínu 2-fázové dokvašováním během cca 7 měsíců: 1) dokvašování pivovarskými kvasnicemi 2) dokvašování pomocí vinných kvasinek

52 Speciální piva Nealkoholická piva -možnosti výroby:
Pivovarnictví 4 Speciální piva Nealkoholická piva -možnosti výroby: a) potlačené kvašení z nízkoprocentních mladin b) odstranění alkoholu z běžně vyrobeného piva Kvasnicové pivo – bez provedení filtrace

53 Pivovarnictví 4 Příště: Výroba vína


Stáhnout ppt "Tradiční biotechnologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google