Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

G82, Žitná 2, 101 00 Praha 1, www.g82.cz Podnikatelé a podnikání v ČR Závěrečná zpráva Připraveno exkluzivně pro EY, říjen 2013 Podnikatel roku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "G82, Žitná 2, 101 00 Praha 1, www.g82.cz Podnikatelé a podnikání v ČR Závěrečná zpráva Připraveno exkluzivně pro EY, říjen 2013 Podnikatel roku."— Transkript prezentace:

1 g82, Žitná 2, 101 00 Praha 1, www.g82.cz Podnikatelé a podnikání v ČR Závěrečná zpráva Připraveno exkluzivně pro EY, říjen 2013 Podnikatel roku

2 strana 2 Vnímání podnikatelů v České republice Pozadí a cíle projektu Výzkum přináší informace o vnímání podnikatelů a podnikatelského prostředí v České republice, a to očima samotných podnikatelů. Hlavním cílem projektu bylo zmapovat názory podnikatelů v současnosti ve srovnání s minulými lety. Konkrétně se výzkum zaměřil na zjištění odpovědí na následující okruhy otázek: Vnímání pojmu podnikatel a souvisejících životních hodnot Postoj k podnikání v současnosti a v minulých letech Názory na ekonomickou a politickou situaci v zemi ze strany podnikatelů Vnímání školství a jeho vztahu k podnikání Podnikatelská dovolená Zmapování postoje podnikatelů ke korupci a jejich zkušenosti s ní Výzkum realizovala agentura g82 pro společnost EY v září 2013. Výzkum byl proveden metodou on-line dotazování; dotazník vyplnili 103 podnikatelé, kteří byli v minulosti nominovaní do soutěže EY Podnikatel roku. Mezi respondenty průzkumu byli rovnoměrně zastoupeni majitelé malých, středních i velkých podniků (dle obratu).

3 strana 3 Vnímání podnikatelů v České republice VYBRANÉ VÝSLEDKY

4 strana 4 Vnímání podnikatelů v České republice Začít podnikat se jeví podnikatelům zhruba stejně snadné (resp. obtížné) jako v roce 2012. Přetrvává tedy spíše negativní vývoj tohoto ukazatele (nejvíce pozitivních odpovědí bylo v roce 2011, jak je vidět z hodnocení TOP 2 BOX). Je snadné začít v ČR podnikat? BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI U2. Do jaké míry si myslíte, že je snadné začít v České republice podnikat? 2012: 8% 14% 34% 20% 25% 2011: 11% 16% 26% 25% 21% TOP 2 BOX: 2013: 21% 2012: 22% 2011: 27%

5 strana 5 Vnímání podnikatelů v České republice I v otázce na přímé srovnání aktuálních podmínek k podnikání a dobou před dvěma lety převládají negativní postoje. Pouze každý pátý dotázaný podnikatel hodnotí současnou dobu lépe než minulou, zatímco podnikatelů s opačným názorem je dvojnásobek. Podniká se v současné době lépe nebo hůře než dříve? (srovnání s dobou před 2 lety) BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI B1. Podniká se v současné době lépe nebo hůře neý před 2 lety? TOP 2 BOX: 20%

6 strana 6 Vnímání podnikatelů v České republice Spontánně nejznámější soutěž mezi podnikateli je Podnikatel roku, jehož znalost narostla z necelých 40% v roce 2011 přes 61% v roce 2012 až k 80% v roce 2013. Kromě čtyř dalších relativně známých soutěží jsou všechny ostatní jmenovány poměrně vzácně. Znalost podnikatelských soutěží BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI Q1. Jaké znáte podnikatelské soutěže? Q2. Znáte soutěž Podnikatel roku? další (pod 5%) česká hlava Exportér roku Nejlepší podnikatel Zaměstnavatel roku Obchodník roku 20122011 61% 40% dotazovaně: 97% 82% 88%

7 strana 7 Vnímání podnikatelů v České republice Přesvědčení, že takovéto soutěže pomáhají zlepšovat vnímání podnikatelů, rok od roku roste a nyní je již zcela dominantní (9 z 10 podnikatelů má v tomto smyslu na soutěže kladný názor). TOP 2 BOX: 90% Vliv soutěží na vnímání podnikatelů BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI Q3. Myslíte si, že tyto soutěže pomáhají zlepšovat vnímání podnikatelů v České republice? 2011: 28% 33% 28% 11% 2012: 53% 25% 18% 4%

8 strana 8 Vnímání podnikatelů v České republice Ve srovnání s rokem 2011 a 2012 se spíše snižuje počet pozitivních vyjádření a naopak přibývají deklarovaná negativa. Nejpodstatnější pozitivum – více peněz, vyšší životní úroveň – je už převáženo obligátními negativy – nedostatkem času, vyšší odpovědností a množstvím práce. Objevuje se i nový fenomén ztráty soukromí, který v předcházejících letech téměř nebyl uváděn. Změna života při podnikání BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI H1. Když srovnáte období, kdy jste ještě nepodnikal/a s tím, že v současnosti podnikáte, jak se změnil Váš životní styl? Napište vše, co Vás napadne. POZITIVNÍ ZMĚNY NEGATIVNÍ ZMĚNY 2012 23% 22% 9% 3% 2012 20% 11% 8% 4% 5% 10% --- 2011 16% 10% 2% 14% 2011 29% 5% 14% 6% 3% 6% ---

9 strana 9 Vnímání podnikatelů v České republice Podnikatelský život je samotnými podnikateli vnímán podobně jako v předchozích letech. Finanční benefity jsou ještě více zdůrazněny, přetrvává pocit stresu a nedostatku času. Hodnocení změn v životě při podnikání BÁZE: PODNIKATELÉ H2. Teď se prosím zamyslete nad změnami, které přineslo do Vašeho života podnikání. Postupně se Vám zobrazí vždy dva výroky a Vy zapište, do jaké míry se pro Vás hodí první nebo druhý výrok. Ke své odpovědi vždy použijte tuto stupnici. 1.Rozhodně první výrok 2. Spíše první výrok 3. Je to stejné 4. Spíše druhý výrok 5. Rozhodně druhý výrok Rozhodně + spíše první výrok Rozhodně + spíše druhý výrok Mám více času 2012: 17% / 2011: 15% 2012: 65% / 2011: 69% Mám méně času Nemám problémy s financemi 65% / 58% 18 % / 23% Mám problémy s financemi Více si užívám života 41% / 49% 27% / 40% Méně si užívám života Rodinné vztahy se zlepšily 24% / 22% 24% / 23% Rodinné vztahy se zhoršily Jsem více v pohodě 24% / 19% 68% / 52% Jsem víc ve stresu Můžu si pořídit více věcí, co chci 75% / 71% 9% / 9% Můžu si pořídit méně věcí, co chci Rámečkem jsou označeny situace, kde došlo k výrazné změně oproti roku 2012

10 strana 10 Vnímání podnikatelů v České republice Většina podnikatelů (necelých 60%) udává délku dovolené 4 týdny a delší, tedy z pohledu zaměstnanců standardní až nadstandardní. Je ovšem otázkou, do jaké míry je dovolená podnikatelů prosta veškeré práce. Délka dovolené za poslední rok BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI D1. Jak dlouhou dovolenou jste si vybral(a) v posledních 12 měsících?

11 strana 11 Vnímání podnikatelů v České republice Paleta destinací podnikatelských dovolených je široká, převažují ale ty „klasické“ – Česká republika (každý šestý podnikatel), Chorvatsko, Itálie, Řecko, poměrně překvapivě i USA. 6% respondentů nikam neodjelo. (Pozn.: dotazování proběhlo v září, je tedy vysoce pravděpodobné, že většina odpovědí se vztahují k „hlavní letní“ dovolené.) Místo dovolené BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI D2. Kde jste strávil(a) svoji poslední dovolenou? další (pod 5%) Rakousko Turecko Anglie Maďarsko moře - obecně Slovensko Polsko Švýcarko Francie Indie Dánsko Černá Hora Malta hory - obecně Egypt Mauritius Malta Bulharsko Rumunsko Aise Alpy Aljaška

12 strana 12 Vnímání podnikatelů v České republice Vybrané citace Asociace se slovem podnikatel  Člověk, který musí za svoji relativní svobodu zaplatit vysokou cenu v podobě tvrdé práce a přijetí velkého rizika spojeného s podnikáním. Ale já říkám, že kdo má v hlavě mozek a umí tvrdě pracovat, tak může i v dnešní době žít na vysoké úrovni, protože podnikání je "jen" o tom být lepší než ostatní.  Tvrdá práce, flexibilita. Schopnost řešit efektivně krizové situace. Schopnost vytvářet střednědobé i dlouhodobé koncepce rozvoje firmy. Mít přehled o dění nejen v daném oboru podnikání doma i v zahraničí, ale také v ekonomice, financích, právu, politice, personalistice.  Osoba, která musí čelit neustálým výzvám - konkurenci, zajištění zaměstnanců, zajištění profitu, přinášení kvalitních výrobků a služeb pro zákazníky.  Někdo, kdo vytváří nové hodnoty a pracovní místa. Někdo, kdo drží ekonomiku této země. Někdo, kdo má v sobě zodpovědnost, odhodlání i navzdory mnoha překážkám.  Zodpovědnost, ochota riskovat, flexibilita, koncepční uvažováni, strategické myšlení, komunikativnost, trpělivost, obchodní duch, ekonomické uvažování. Změny, které přineslo podnikání:  Donutilo mě naučit se lépe organizovat čas (méně soukromého času), dalo mi pocit, že dělám něco užitečného, dostatek peněz mě dává možnost podporovat neziskové aktivity (sport, kultura...) a zlepšovat podmínky ve svém okolí.  Spousta práce, starostí. Na druhé straně svoboda. Možnost prosadit vlastní vůli.  Nemám den, kdy bych mohla prohlásit, že mám čistou hlavu. Každodenní stres, absence relaxu.  Více riskovat, lépe zvládat time management, rychle se rozhodovat a nést za svá rozhodnuti zodpovědnost, vážit si zdraví svého a své rodiny, mít pevné zázemí doma, vybírat si kamarády.  Radikálně se nezměnil, byl jsem vždy zvyklý pracovat podstatně více než se očekávalo a pracovní výsledky byly vždy výzvou k zvýšení intenzity, žil jsem vždy prací a osobní život jsem vždy přizpůsoboval Pouze podstatně narostla odpovědnost za zaměstnance i za výsledky firmy.  Méně volného času, větší svoboda, díky financím větší možnosti, větší odpovědnost.

13 strana 13 Vnímání podnikatelů v České republice PODNIKATELÉ (N=103) Pohlaví Muž 89% Žena 11% Věk do 35 let5% 36 - 45 let24% 46 - 55 let34% 56 - 65 let29% více než 65 let8% Vzdělání Základní 0% Střední bez maturity 4% Střední s maturitou 19% Vysokoškolské nebo jiné vyšší 77% Ekonomická aktivita podnikatel bez zaměstnanců, OSVČ 2% podnikatel se zaměstnanci 98% Demografie PODNIKATELÉ (N=103) Kraj Hlavní město Praha17% Kraj Středočeský8% Kraj Jihočeský4% Plzeňský3% Ústecký2% Liberecký3% Královehradecký4% Pardubický8% Vysočina4% Kraj Jihomoravský14% Olomoucký12% Zlínský4% Moravskoslezský17% Karlovarský0%

14 strana 14 Vnímání podnikatelů v České republice Žitná 2, 12000 Praha 2 Martin Souček tel.: 724 745 775 martin.soucek@g82.cz


Stáhnout ppt "G82, Žitná 2, 101 00 Praha 1, www.g82.cz Podnikatelé a podnikání v ČR Závěrečná zpráva Připraveno exkluzivně pro EY, říjen 2013 Podnikatel roku."

Podobné prezentace


Reklamy Google