Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2 0 1 4 ML 19. 11. 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2 0 1 4 ML 19. 11. 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 1."— Transkript prezentace:

1 ML ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 1

2 do 16. února 2015 (15. únor 2015 je neděle).
Termín pro provedení ročního zúčtování § 38 ch odst. 4 Původně platil pro rok 2014 termín 15. března 2015 Velká novela zákona o daních z příjmů tento nesmyslný termín zrušila a vrátila zpět na termín DO 31. BŘEZNA 2015 Přeplatek plátce vypořádá nejpozději při vyúčtování mzdy za březen 2015. Poplatník žádá o provedení ročního zúčtování obvykle vyplnění str. III. a IV. tiskopisu Prohlášení poplatníka, včetně doložení všech dokladů k uplatnění slev, odpočtů a daňového zvýhodnění Termín pro uplatnění žádosti: do 16. února 2015 (15. únor 2015 je neděle). 1

3 Výhody ročního zúčtování daně pro zaměstnance
Výhody ročního zúčtování pro zaměstnance Zaměstnavatel odpovídá za správnost výpočtu a výše vráceného přeplatku na dani Jde o právo na jeho provedení,nikoliv povinnost. Případný nedoplatek z ročního zúčtování se od zaměstnance nevybírá (i když jde spíše o teoretický výsledek jeho provedení). Jiné zdanitelné příjmy (do ročního limitu Kč) se nezdaňují. Zaměstnanec uplatňující daňové zvýhodnění na vyživované děti, který nedosáhne na předepsaný limit příjmů (šestinásobek minimální mzdy) za uplynulý rok, neztrácí na dříve vyplacené bonusy nárok. V případě podání DaP by se z těchto bonusů stal daňový přeplatek.

4 Roční zúčtování nelze provést
Zaměstnanci, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Nepodepsal (ani dodatečně) Prohlášení u některého ze zaměstnavatelů. Měl mimo příjmů ze ZČ i jiné zdanitelné příjmy (§ 7 až § 10) v úhrnu vyšší, než 6000 Kč. Nedodržel podmínky soukromého životního pojištění nebo penzijního připojištění, penzijního pojištění nebo doplňkového penzijního spoření a jeho virtuální zdanitelný příjem překročil hranici 6000 Kč. Obdržel dodatečně příjmy ze ZČ za uplynulá léta (§ 5/4 ZDP) v „režimu“ zálohové daně. Je „nerezident EU nebo EHP “ s příjmy v ČR min. 90 % z celosvětových příjmů a hodlá uplatnit odpočty, slevy na dani nebo daňové zvýhodnění (musí podat DaP).

5 Roční zúčtování nelze provést
Zaměstnanci, který: Má povinnost podat daňové přiznání z důvodu zvýšení daně o solidární přirážku. Pobíral v uplynulém roce 2014 příjmy ze ZČ v „režimu“ zálohové daně od více plátců současně. O roční zúčtování nepožádal, přestože splnil podmínky pro jeho provedení. Nedodržel lhůtu podání žádosti o provedení RZ (do po skončení roku).

6 Roční zúčtování lze provést
Pouze z příjmů za uplynulý rok v „režimu“ zálohové daně vyplacených nebo obdržených do 31. ledna po skončení roku. Poplatníkovi, který zaměstnavateli (všem postupným zaměstnavatelům) podepsal Prohlášení (do 30 dnů po nástupu, a každoročně do , nebo dodatečně po skončení příslušného roku nejpozději do ).

7 Prohlášení poplatníka (str. III)
Nejsem povinen podat přiznání. Nepobíral jsem mimo příjmy ze ZČ od jednoho nebo od více postupných plátců jiné zdanitelné příjmy vyšší, než 6000 Kč. Pobíral jsem příjmy ze ZČ: Pouze od jednoho plátce. Od více postupných plátců, které uvádím a předkládám jejich Potvrzení o příjmu, sražených zálohách a daňovém zvýhodnění.

8 RZ lze provést poplatníkovi 1
S příjmy od jednoho plátce „A“ se sraženými zálohami. A 2

9 RZ lze provést poplatníkovi 2
S příjmy od více postupných plátců („A“ a „B“ a případných dalších) se sraženými zálohami. A B 3

10 RZ lze provést poplatníkovi 3
S příjmy od více postupných plátců („A“ a „B“ i dalších) se sraženými zálohami (nepřihlíží se doplatkům od předchozího plátce v době ZČ u dalšího plátce). MAX doplatek doplatek A B 31.12. 31.1. 3

11 RZ lze provést poplatníkovi 4 přitom ale v následujícím roce musí podat DaP
S příjmy od více postupných plátců se sraženými zálohami (s doplatkem od předchozího plátce v době ZČ u dalšího plátce po v následujícím roce) (§ 38g odst. 2). doplatek v roce 2014 DaP 2014 A B 3

12 RZ nelze provést poplatníkovi 5
S příjmy od více současných plátců se sraženými zálohami. B A 2

13 RZ lze provést těmto poplatníkům
Poplatníkovi 1, 2, 3 a 4, jestliže: Není povinen podat daňové přiznání. Nemá jiné zdanitelné příjmy podle § 7 až § 10 ZDP v úhrnu vyšší, než Kč (jde o hrubé příjmy nesnížené o výdaje – ZDP § 38g odst. 2)

14 Ostatní příjmy § 1O odst. 1 písm. A)
Příjmy z: příležitostných činností, příležitostného nájmu movitých věcí, ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem. Tyto příjmy jsou osvobozena, pokud jejich úhrn u poplatníka za rok nepřekročí Kč.

15 Osvobozené ostatní příjmy (§ 10 odst. 3)
Od daně jsou osvobozeny příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku Kč. Příjem poplatníka z chovu včel se stanoví jako počet včelstev násobený částkou 500 Kč, tj. do počtu 60 včelstev je příjem osvobozen.

16 PROVEDENÍ ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ 2014 § 35d odst. 7
Při ročním zúčtování podle § 38ch plátce daně u poplatníka nejdříve daň stanovenou podle § 16 odst. 1 sníží o slevu na dani podle § 35ba a vypočte částku slevy na dani podle § 35c a daňového bonusu. Daň sníženou o slevu podle § 35ba pak sníží o slevu podle § 35c a takto vyčíslenou daň po slevách porovná s úhrnem sražených záloh. Dále porovná daňový bonus s úhrnem již vyplacených měsíčních bonusů.

17 PROVEDENÍ ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ 2014 § 35d odst. 7
Jestliže je úhrn měsíčních vyplacených bonusů vyšší, než roční bonus, sníží plátce o tento přeplatek vypočtený přeplatek na dani po slevě. Jestliže je úhrn měsíčních vyplacených bonusů nižší, než roční bonus, zvýší plátce o nevyplacenou částku na bonusu vypočtenou částku přeplatku na dani po slevě, nebo sníží nevyplacenou částku na daňovém bonusu o vypočtenou částku nedoplatku na dani po slevě.

18 Dvě základní samostatné fáze ročního zúčtování
1. Zúčtování úhrnu měsíčních záloh (u všech poplatníků). 2. Zúčtování daňového zvýhodnění na vyživované děti (u poplatníků uplatňujících daňové zvýhodnění na děti).

19 I. fáze Zúčtování úhrnu měsíčních záloh

20 Stanovení základu pro výpočet daně
Základ daně = superhrubá mzda Úhrn ročního hrubého příjmu Pojistné SP, ZP zaměstnavatele (25 % a 9 %) Základ pro výpočet roční daně + =

21 SNÍŽENÍ ROČNÍHO ZÁKLADU DANĚ O NEZDANITELNÉ ČÁSTKY
Nezdanitelné částky podle § 15 : Bezúplatná plnění Úroky Penzijní Životní Příspěvky odborům Ověření výsledků vzdělání Základ daně snížený o roční odpočty Základ pro výpočet roční daně - =

22 Výpočet základní celoroční daně před úpravami
Lineární „rovná“ daň 15 % Vypočtená celoroční daňová povinnost 15% (§ 16) Základ daně snížený o roční odpočty (§ 15) zaokrouhlený na 100 Kč dolů

23 Snížení ročního daně o slevy na dani podle § 35 ba
Slevy na dani (maximálně do výše daně – nelze do „mínusu“) : Vypočtená roční daňová povinnost Roční daň po slevách podle § 35ba Poplatník Manželka (manžel) ID (1-3 st.) ZTP/P Studium - =

24 II. fáze Zúčtování daňového zvýhodnění na děti

25 Stanovení daňového zvýhodnění na děti a jeho formy
Roční daňové zvýhodnění (RDZ) RDZ = počet dětí x Kč (u dětí se ZTP/P dvojnásobek, tj Kč) V RZ 2014: počet měsíců x Kč xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx V případě uplatnění více dětí nastane při RZ za rok významná změna v podobě tříúrovňové výše daňového zvýhodnění.

26 Snížení daně po slevě podle § 35ba o slevu na děti
Sleva na dani podle § 35c : Daň po slevě podle § 35ba a § 35c Roční daň po slevě podle § 35ba Sleva na dani podle § 35c - =

27 Zjištění přeplatku či nedoplatku na dani
Porovnání daně po slevách podle § 35ba a § 35c se skutečně sraženými zálohami : + Přeplatek na dani Daň po slevě podle § 35ba a § 35c Úhrn skutečně sražených měsíčních záloh - = - Nedoplatek na dani

28 Zjištění přeplatku či doplatku na daňovém bonusu
Zúčtování měsíčních daňových bonusů s celoročním nárokem: + Doplatek na bonusu Úhrn skutečně vyplacených daňových bonusů Roční daňový bonus nárokový - = - Přeplatek na bonusu

29 Výsledek ročního zúčtování 2014
Kompenzací přeplatků, nedoplatků a doplatků – (účinný výsledek, pokud celkový rozdíl je vyšší než 50 Kč : ROZDÍL NA DANI PO SLEVĚ + PŘEPLATEK nebo - NEDOPLATEK ROZDÍL NA DAŇOVÉM BONUSU + DOPLATEK nebo - PŘEPLATEK CELKOVÝ VÝSLEDEK RZ (PŘEPLATEK NA DANI nebo DOPLATEK NA DAŇOVÉM BONUSU nebo OBOJÍ + = -

30 Děkuji vám za přízeň, za pozornost i aktivitu !
Dokumentární snímek pořízený na Nábřeží Járy da Cimrmana v Moravských Kotěhůlkách z protestní březnové demonstrace „MAMETOHOUŽDOST“ současných, bývalých i budoucích manželů mzdových účetních, konané v době prací na ročním zúčtování, kterou se zdánlivě téměř pozůstalí manželé dožadují parlamentem garantované přítomnosti manželek ve společně hospodařící domácnosti nejméně po dobu 8 hodin denně (ve středu s bonusem 2 x 15 minut navíc ) FOTO agentura „Potěškoště“ Nguyen Tram Vam Tam Děkuji vám za přízeň, za pozornost i aktivitu ! A přeji vám hodně zdraví a radosti ze života ! Milan Lošťák, Olomouc


Stáhnout ppt "2 0 1 4 ML 19. 11. 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google