Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRŽNÍ SYSTÉM, NABÍDKA, POPTÁVKA,ROVNOVÁHA TRHU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRŽNÍ SYSTÉM, NABÍDKA, POPTÁVKA,ROVNOVÁHA TRHU"— Transkript prezentace:

1 TRŽNÍ SYSTÉM, NABÍDKA, POPTÁVKA,ROVNOVÁHA TRHU
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ TRŽNÍ SYSTÉM, NABÍDKA, POPTÁVKA,ROVNOVÁHA TRHU Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 3 Autor: JIŘÍ LYSÁK

2 TRŽNÍ SYSTÉM je založen na volném působení tržních sil, které za využití trhů koordinují ekonomický život společnosti: je to místo, na kterém se setkává prodávající a kupující (tržiště, obchodní dům, burzy) spojení nabídky a poptávky po určitém zboží nebo službě (trh zboží, práce nebo peněžní trh) na trhu působí tři subjekty (obyvatelstvo, firmy, stát) 1

3 NABÍDKA je dána určitým množstvím výrobků nebo služeb, které chce někdo prodat za určitou cenu vyšší cena výrobku nebo služby nutí více výrobců přicházet na trh s cílem jej prodat, a tak nabízené množství roste nízká cena nemotivuje výrobce tolik prodávat a nabízené množství výrobků či služeb klesá

4 POPTÁVKA je souhrn všech zamýšlených koupí spotřebitelů za příslušnou cenu je to vztah mezi cenou a příslušným poptávaným množstvím zboží kupující má opačný zájem než prodávající čím vyšší cena, tím méně kupujících si bude schopno takové zboží koupit

5

6 Poptávku ovlivňují další faktory :
Změna substitutů a komplementů (zvýšení cen pojistek- komplement na zahraniční vozy může vést k poklesu poptávky) Změna výše důchodů- se zvýšením příjmů (reálných) roste poptávka Změna v populaci- rostoucí počet obyvatel zvyšuje poptávku Vkus, zvyky, preference- podle zemí či sociálních skupin zlevnění benzínu vysoká poptávka po automobilech, Japonci konzumují více mořských ryb, Holanďané hodně využívají kola

7 ROVNOVÁHA TRHU tržní systém funguje na principu ustanovování rovnováhy na trzích to znamená, že nabízené množství se rovná poptávanému množství vzniká rovnovážné množství, čili rovnováha trhu a z toho rovnovážná cena

8 ROVNOVÁŽNÁ CENA prodávající si vzájemně konkurují a snaží se získat kupující příznivějšími podmínkami: cena, kvalita, servis kupující si vybírá zboží či službu, která mu vyhovuje velikost nabízeného a poptávaného množství zboží se mění a mění se i ceny cena, při které dojde k vyrovnání nabídky a poptávky, se nazývá rovnovážná cena

9

10 KONKURENCE je boj subjektů, které se střetávají na trzích a bojují mezi sebou ekonomickými prostředky subjekty přicházejí na trhy s rozličnými cíli, když plnění jednoho cíle daného subjektu obvykle omezuje subjekty jiné 2 3

11 FORMY KONKURENCE konkurence napříč trhem je boj mezi nabízenými, kteří chtějí prodat za nejvyšší cenu, a poptávajícími, kteří usilují o dosažení nejnižší ceny Konkurence na straně poptávky v okamžicích nedostatku zboží vede k růstu ceny zboží či ceny Konkurence na straně nabídky je nejsilnější formou, většina konkurentů se snaží maximalizovat zisky a zmenšit vliv ostatních či je z trhu vytlačit

12 Druhy konkurence podle metod konkurenčního boje:
cenová k.- snaha je snížit cenu s cílem získat co největší tržní podíl a konkurenci vytlačit z trhu, po jeho ovládnutí diktovat prodejní podmínky necenová- se zaměřuje na zlepšování parametrů a kvality produktu, poskytování doprovodných služeb a výhod, reklamní kampaně 4

13 Konkurence podle postavení výrobců na trhu:
dokonalá- na trhu je mnoho výrobců, kteří nabízejí zcela shodný výrobek a nemají sílu k ovlivnění trhu nedokonalá- dělí se podle počtu nabízejících monopolní konkurence- zákazník volí výrobek určitého producenta, ceny se příliš neliší oligopol- trh s malým počtem firem v odvětví, společně brání vstupu dalších firem do odvětví a prodávají za vyšší ceny monopol (absolutní)- je jediný výrobce v odvětví, který má plnou kontrolu nad prodejní cenou (monopolní trhy bývají kontrolovány státem)

14 ZISK V TRŽNÍM SYSTÉMU zisk je stimulem, díky kterému tržní ek. funguje
zisk podněcuje podnikatele, aby produkovali výrobky v co nejnižších nákladech, což jim umožňuje zvýšit zisk nebo snížit cenu zisk je to, co podnikateli zůstane po uhrazení nákladů výsledný zisk= výnosy- náklady

15 ÚLOHA STÁTU V TRŽNÍ EKOMONICE
je jedním ze základních subjektů tržní ek. vytvářet stálé právní, institucionální a ekonomické prostředí pro tržní ekonomiku tam, kde trh nenalézá přijatelné řešení, mluvíme o tržním selhání, což je důvod ke státním zásahům do ekonomiky

16 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA fungování trhu je spojeno s nežádoucími tendencemi, jako jsou majetková diferenciace, nezaměstnanost, inflace, schodek obchodní bilance tyto věci koriguje hospodářská politika, která stanovuje cíle a k jejich dosažení používá ekonomické nástroje 5

17 Zdroje - literatura 1. Revenda, Z a kol. PENĚNŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ. Praha : Vydavatelství Management Press, 2. Holman, Robert - Pospíchalová, Dana. ÚVOD DO EKONOMIE - PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. PRAHA : Vydavatelství C.H.BECK, ISBN

18 Zdroje - obrázky 1. Jklamo. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 2. JAN. hledat obrázky. Wikimedi Commons. [Online] [Citace: ] 3. Hillén, Rodejong Claes. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 4. Aljona83. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 5. Flores, Pablo D. hledat obrázky. wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] Obrázky byly nalezeny pod licencí Creativ commons nebo Public domain


Stáhnout ppt "TRŽNÍ SYSTÉM, NABÍDKA, POPTÁVKA,ROVNOVÁHA TRHU"

Podobné prezentace


Reklamy Google