Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní anatomie krční páteře

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní anatomie krční páteře"— Transkript prezentace:

1 Základní anatomie krční páteře
Aplikace MKP v biomechanice - Modelování zatěžování obratle krční páteře pomocí softwaru ANSYS Základní anatomie krční páteře

2 1.Základní anatomie krční páteře Páteř - columna vertebralis
Osový orgán těla. Esovitě zakřivený. Tvořena obratli, meziobratlovými ploténkami, klouby a vazy. Délka 70 – 75 cm (40% délky těla). Význam páteře Vzpřímené držení těla. Dýchání (s pomocí napojených žeber). Pevnost, ohebnost. Ochrana míchy. Morfologie páteře 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových, 4 až 5 kostrčních obratlů. 23 meziobratlových destiček. Vazy.

3 1.Základní anatomie krční páteře Páteř - columna vertebralis
Tvar páteře Přirozeně esovitě zakřivená v sagitální rovině (předo-zadní) a mírně také v rovině frontální (pravo-levé). Esovité zakřivení = lordóza. Konvexní oblouk dozadu = kyfóza. Esovitý tvar páteře tvoří: Krční lordóza, hrudní kyfóza, bederní lordóza a křížová kyfóza.

4 1.Základní anatomie krční páteře Páteř - columna vertebralis
Funkce páteře Nosná a pasivně fixační (zastávají obratle a páteřní vazy). Hydrodynamická (meziobratlové destičky a cévní systém páteře). kinetická a aktivně fixační (klouby a svaly). Pohyblivost páteře Páteř velmi pohyblivá díky složení jednotlivých pohybů mezi sousedními obratli a destičkami. Základní pohyby: Předklon, záklon (anteflexe, retroflexe). Úklon (lateroflexe). Otáčení (rotace, torze). Střižné pohyby (translace). Pérovací pohyby. Sdružené pohyby (coupled motions).

5 1.Základní anatomie krční páteře Obratle - vertebrae
Krátké kosti nepravidelného tvaru s výběžky. Základní stavba obratle Základ obratle tvoří obratlové tělo. Z obratlového těla vybíhá obratlový oblouk, ohraničující páteřní kanál, a kloubní výběžky. Tělo obratle Nejmasivnější část (nosná část) obratle. Tvořeno spongiozní a kompaktní kosti. Obratlový otvor Plní funkci ochrannou. Spolu s ostatními obratli tvoří páteřní kanál.

6 1.Základní anatomie krční páteře Obratle - vertebrae
Obratlové výběžky 2 příčné, 4 kloubní, 1 trnový. Slouží k vzájemnému spojení obratlů, připojení žeber a připojení svalových úponů. Obecná stavba obratle (1 - trnový výběžek, 2 – příčný výběžek, 3 – obratlový otvor, 4 – tělo obratle).

7 1.Základní anatomie krční páteře Krční obratle – Cervical vertebrae
7 krčních obratlů (C1 - C7). První dva jsou specificky uzpůsobené své funkčnosti. C3-C7 jsou si stavbou podobné. Obecná stavba krčního obratle (C5): 1a – obratlové tělo, 2a – obratlový oblouk, 3c –trnový výběžek, 3a – kloubní ploška.

8 1.Základní anatomie krční páteře 1. Krční obratel – atlas
Nosič (atlas) První krční obratel – C1. Bez vlastního těla. Obratel tvoří 2 kostěné subtilní oblouky (přední a zadní oblouk). Ledvinkovité kloubní plošky pro spojení s týlní kostí. Trnový výběžek nahrazen drobným hrbolkem na zadním oblouku.

9 1.Základní anatomie krční páteře Spojení krčních obratlů C1 a C2

10 1.Základní anatomie krční páteře 2. krční obratel – axis
Čepovec (axis) Druhý krční obratel – C2. Tvarově typický krční obratel. Z těla vybíhá výběžek nazývaný zub čepovce. Zub čepovce se kloubně spojuje s kloubní ploškou na předním oblouku prstence atlasu. Má mohutnější stavbu těla. Nese váhu hlavy (cca 5,5 kg).

11 1.Základní anatomie krční páteře Meziobratlová destička
Meziobratlová destička (disc intervertebrales) Zastává funkci spoje mezi jednotlivými obratli (respektive obratlovými těly). Svou deformací umožňuje vzájemný pohyb sousedních obratlů. Destičky mohou tvořit 20-25% celkové délky páteře. Nejvyšší destičky v oblasti bederní páteře – značná pohyblivost. Nejnižší v oblasti krční páteře. Mezi C1 a C2 destička není – celkem 23 destiček. Skládá se z: Vazivového prstence - Anulus fibrosus (1). Jádra - Nucleus pulposus (2).

12 1.Základní anatomie krční páteře Meziobratlová destička
Meziobratlová destička (disc intervertebrales) Skládá se z jádra, která se při zatížení deformuje a tekutina, kterou je vyplněno je vytlačováno směrem nejmenšího odporu. S věkem dochází k snižování množství tekutiny, snížení výšky destičky a k zhoršení viskoelastických vlastností jádra a prstence.

13 1.Základní anatomie krční páteře Vazy páteře
Funkci spojných elementů mezi jednotlivými obratli zastávají vazy a svaly. Vazy: Krátké silné svazky kolagenních vláken. Dlouhé - přední a zadní podélný vaz. Krátké - vazy spojující oblouky a výběžky sousedních obratlů.

14 1.Základní anatomie krční páteře Vazy páteře
Obr. 11: Vazy krční páteře v pohledu z mediánní strany (z boku): 10 - meziobratlová destička, 19 - přední podélný vaz, 20 - zadní podélný vaz, 13 - ligamenta flava (žlutý vaz, tvoří elastické spojení mezi obratlovými oblouky), 16 - široké vazy spojující sousední obratlové trny.


Stáhnout ppt "Základní anatomie krční páteře"

Podobné prezentace


Reklamy Google