Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. Katedra systémového inženýrství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. Katedra systémového inženýrství"— Transkript prezentace:

1 Doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. Katedra systémového inženýrství
LOGISTICKÉ SYSTÉMY 1/14 Doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. Katedra systémového inženýrství

2 Osnova přednášky Sylabus předmětu Podmínky pro absolvování
Logistika, logistické řízení a logistické systémy Logistická typologie a její problémy

3 Orientační sylabus 1) Úvod do logistických systémů, typologie, základní pojmy 2) Analýza logistického řetězce a základní kalkulace 3) Logistické náklady I – Typy a kalkulace 4) Logistické náklady II – Optimalizační modely při konstantní poptávce 5) Logistické náklady III – Optimalizační modely při nekonstantní poptávce 6) Dopravní logistika I – Plánování tras a nejkratší přímé cesty 7) Dopravní logistika II – Obslužnost úseků sítě v neorientované síti 8) Dopravní logistika III – Obslužnost úseků sítě v orientované síti, zranitelnost sítě 9) Dopravní logistika IV – Optimální dělení dodávek, fraktální logistické sítě 10) Zásobovací logistika I – Zásobování v podmínkách jistoty 11) Zásobovací logistika II – Zásobování v podmínkách nejistoty 12) Výrobní logistika I – Analýza materiálových toků 13) Výrobní logistika II – Metody rozmisťování objektů

4 Orientační sylabus Doporučená literatura:
Daganzo, C.F.: Logistic Systems Analysis, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 2005 Lambert, J., Stock, J.R., Ellram, L.: Logistika, CP Books, Brno, 2005 Pernica, P.: Logistický management, Radix, Praha 1998 Schulte, Ch.: Logistika, Victoria Publishing, Praha , 1994 Sixta, J., Mačát, V.: Logistika, teorie a praxe, CP Books, Brno, 2005 Tuzar, A., Maxa, P., Svoboda, V.: Teorie Dopravy, ČVUT Praha, 1997

5 Podmínky absolvování Zápočet: Aktivní na cvičení (1 absence)
Zkouška:Test a skupinová případová studie

6 Pojem LOGISTIKA Termín „logistika“ měnil v historii význam
1591 „l. numerosa“ vs „l. speciosa“ (počítání s číslicemi vs počítání s písmeny) G.W. Leibnitz ( ) matematická logika 1904 Ženevský filosofický kongres symbolická logika 60. Léta 1) symbolická logika, 2) týlové zabezpečení

7 Pojem LOGISTIKA Novodobý systémový pohled (kořeny logistiky ve vojenství) Řetězec operací probíhající v prostoru a čase, za pomocí fungujících toků informací Organizace, plánování a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích (Evropská logistická asociace)

8 Pojem LOGISTIKA (Sixta 2005)
Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem na včasné splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém toku materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při vývoji výrobku, výběru vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace potřeby zákazníka (při výrobě výrobku), vhodným přemístěním požadovaného výrobku k zákazníkovi a v neposlední řadě i zajištěním likvidace morálně i fyzicky zastaralého výrobku (Sixta 2005)

9 Pojem LOGISTIKA Úkolem logistiky je: řídit oběh, jako hmotné spojení mezi výrobou a spotřebou, jakož i spojení ve výrobě samé. Úkolem logistiky je: postarat se, aby bylo k dispozici správné zboží či služba, se správnou kvalitou, u správného zákazníka, ve správném množství, na správném místě, ve správném okamžiku a to s vynaložením přiměřených nákladů (Pravidlo 7s. Resp. seven Rs)

10 Logistický řetězec (Pernica, 1998)

11 Cíle logistiky Vnější vs vnitřní (vzhledem k firmě)
Výkonová vs ekonomická složka Vnější cíle: zvyšování objemu prodeje, zkracování lhůt dodání, zlepšování spolehlivosti dodávek, zvýšení pružnosti Vnitřní cíle (při dodržení vnějších): snižování nákladů na zásoby, dopravu, manipulaci, sklady, výrobu, řízení

12 Logistické priority (Sixta, Mačák 2005)

13 Logistické komponenty
Business logistics - podniková logistika Channel management - řízení (distribučních) kanálů Distribution - distribuce Industrial logistics - průmyslová logistika Logistical management - logistické řízení Materials management - řízení materiálů Physical distribution - distribuce zboží (fyzická) Quick-response systems - systémy "rychlé odezvy" Supply chain management - řízení zásobovacích/dodávkových řetězců Supply management - řízení zásobování Logistic systems - logistické systémy

14 Logistické činnosti Customer service - Zákaznický servis
Demand forecasting (planning) - Prognózování (plánovánání) poptávky Inventory management - Řízení stavu zásob Logistics communications - Logistická komunikace Material handling - Manipulace s materiálem Order processing - Vyřizování objednávek Packaging - Balení Parts and service support - Podpora servisu a náhradní díly Stanovení místa výroby a skladování - Plant and warehouse site selection.

15 Členění logistiky (dle Pfohla a Baumanna)

16 Členění logistiky (dle Krampeho)

17 Členění logistiky (nejčastější)

18 Logistické řízení Proces plánování, realizace a řízení toku a skladování služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa spotřeby Integrální součástí je řízení oblasti materiálu (správa surovin, součástí, obalů…)

19 Logistické řízení Složky logistického řízení (Lambert, Stock Elram, 2005)

20 Logistické řízení Oblast vlivu logistiky (Sixta, Mačák, 2005)


Stáhnout ppt "Doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. Katedra systémového inženýrství"

Podobné prezentace


Reklamy Google