Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Perspektivy rozvoje venkova RNDr. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Perspektivy rozvoje venkova RNDr. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj."— Transkript prezentace:

1 Perspektivy rozvoje venkova RNDr. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj

2 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Vytváří legislativní rámec a vymezuje státem podporované regiony (§4, odst. 1): 1. regiony se soustředěnou podporou státu a) strukturálně postižené regiony b) hospodářsky slabé regiony c) venkovské regiony 2. ostatní regiony např.: pohraniční regiony, bývalé vojenské prostory, regiony s narušeným životním prostředím, regiony postižené živelní pohromou apod.

3

4 Vymezení pojmu venkov (1) Přístup ČR Vzhledem ke specifickému charakteru našeho osídlení se používá několik přístupů k jeho vymezení. V ČR nejčastěji chápeme venkov jako soubor venkovských obcí s maximálně dvěma tisíci obyvatel (na jižní Moravě jsou i venkovské obce s vyšším počtem než 2 000 obyv. a zároveň je v ČR 57 měst s počtem obyvatel pod touto hranicí); Podle této kategorizace představují venkovské obce 89,8 % všech obcí, pokrývající 73,6 % plochy území ČR. Žije v nich 26,3 % obyvatel.

5 Vymezení pojmu venkov (2) Metodika OECD Hustota zalidnění podle jednotek NUTS III (v ČR kraje) – 150 obyv./km² Oba tyto přístupy je vhodné doplnit o typologii polohy obcí vůči centrům: –Venkovské oblasti v zázemí velkých měst (příměstský venkov); –Venkovské oblasti ve větší vzdálenosti od velkých sídelních center (mezilehlý venkov); –Venkovské oblasti periferní (odlehlý venkov).

6 Vymezení pojmu venkov (3) Metodika EU vymezuje venkovský prostor z pohledu statistických jednotek NUTS na několika úrovních: NUTS III - s výjimkou Prahy a Moravskoslezského kraje všechny ostatní vyšší územně správní celky (95,2 % všech obcí, 92,4 % rozlohy území, 76,2 % obyv.) NUTS IV 64 okresů - 7 výrazně venkovských, 57 venkovských; ( 90,9 % rozlohy státu, 66,7 % obyvatel) NUTS V (obce) (79 % z celkového počtu obcí, 74,9 % rozlohy státu, 22,6 % obyvatel)

7 Podpora obnovy venkova (140 mil. Kč) –Podpora vítězů soutěže Vesnice roku; Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci; Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova;Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci;Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití (130 mil. Kč) –Infrastruktura a rekonstrukce Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní a jinou pohromou (100 mil.Kč) –Příjemcem jsou obce, svazky obcí a kraje, pokud byl pro jejich území v důsledku pohromy vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav (až 100% dotace) –Příjemcem jsou obce, svazky obcí a kraje postižené živelní nebo jinou pohromou, pokud nebyl pro jejich území v jejím důsledku vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav (max. 80%dotace) Národní regionální programy 2010

8 Vztahy venkov-město Podpora polycentrického rozvoje Tvorba partnerství (důraz na vzájemné vazby a spolupráce na místní a regionální úrovni) Posilování vzájemné funkční komplementarity Využívání kulturních a přírodních zdrojů a přidané hodnoty (tzv. místní produkty, nové technologie, atd.) Vytváření sítí Koncepční a rozvojové dokumenty (propojení měst a zázemí) Podpora dostupnosti služeb Zajištění dopravní dostupnosti Cílový stav: místo dichotomie město (=jádro) x venkov (=periferie) funkční vyváženost obou složek osídlení

9


Stáhnout ppt "Perspektivy rozvoje venkova RNDr. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google