Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální granty Libereckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Grantové projekty administrativně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální granty Libereckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Grantové projekty administrativně."— Transkript prezentace:

1 Globální granty Libereckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Grantové projekty administrativně

2 Žádosti o GG OP VK  Zastupitelstvo LK schválilo zapojení LK jako Zprostředkujícího subjektu do OP VK prostřednictvím GG  Řídící orgán MŠMT  Smluvní vztah ŘO a ZS: Dohoda o spolupráci  V prosinci 2007 byla vyhlášena průběžná výzva pro kraje (ZS) k předkládání žádostí o GG v rámci prioritní osy 1. Počáteční vzdělávání  LK předložil tři žádosti o GG:  1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v LK (172 473 995 Kč)  1.2 – Rovné příležitosti ve vzdělávání v LK (62 717 816 Kč)  1.3. – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v LK (78 397 270 Kč)  Financování GG:  Evropský sociální fond 85% x státní rozpočet ČR 15%

3 Proces administrace 1. výzvy  Vyhl áš en í výzvy: 12.5. 2008  Ukončen í výzvy: 26.6. 2008  Duben 2008 – příprava výzvy, 7 seminářů pro žadatele – 229 účastníků  Konzultace  Publicita – webové stránky, kontaktní e-mailová adresa, články v měsíčníku Liberecký kraje, příspěvky v regionální televizi  Červenec, srpen 2008 – proces administrace, hodnocení  Září 2008 – podpisy smluv o realizaci GP  Říjen 2008 – první příjemci začali realizovat, vyplaceny zálohy 25 %  Limity: Min. částka 400 000,- Kč Max. částka 10 000 000,- Kč

4 Proces administrace 1. výzvy Činnost Počet PD od konečného termínu pro předkládání Skutečnost v LK Vyhlášení výzvy (6 týdnů)12. 5. Ukončení výzvy (uzávěrka příjmu žádostí) 3026. 6. Registrace GP do Monit7+ 32 (30. 6.) Hodnocení formální a přijatelnosti: - formální - přijatelnosti - výzva k doplnění žádosti - doručení doplněné žádosti - registrace, hodnocení doplněné žádosti 28 3 (3. 7.) 3 (8. 7.) Oznámení předkladatelům vyřazených GP 282 (10. 7.) Věcné hodnocení 5818 (7.7.-29.7.) Výběr projektů (VK) 783 (4. 8.) Schválení GP orgány kraje - vydání Usnesení 10327 (10. 9.) Zveřejnění výsledků výběru od vydání Usnesení 1081 (11. 9.) Vyrozumění úspěšných a neúspěšných žadatelů 1181 (12. 9.) Kompletace podkladů k uzavření Smlouvy o real. GP 138(12. 9) Uzavření Smlouvy o realizaci GP 142 (cca 6 měsíců) 12 (30. 9.) = cca 2 měsíce (69 dnů)

5 Proces administrace  Hodnocení formálních náležitostí – provádí OŘGS, nedostatky lze opravit  Hodnocení přijatelnosti – odborný gestor OŠMTS ve spolupráci s OŘGS, kriteria nelze opravit, projekt vyřazen  Věcné hodnocení – externí hodnotitelé vybraní z CDH  Výběrová komise – ustavená na základě Usnesení RK LK  Konečný výběr a schválení provedla RK a ZK

6 Shrnutí 1. výzvy Oblast podpory Počet předložených Grantových projektů Vyřazeno na přijatelnosti Předáno externím hodnotitelům Projektů pod 65 bodů Projektů nad 65 bodů (včetně) Počet neschválených projektů VK Počet schválených projektů VK Počet projektů v zásobníku Příjemců 1.1722448103818298 1.216106150413 1.33312217143565 celke m 121467518574173616

7 1. výzva – struktura žadatelů Forma žadatele v oblasti podpory Oblast podpory 1.1 Oblast podpory 1.2 Oblast podpory 1.3 Školy a školská zařízení 31814 Vysoké školy 105 Sdružení asociace škol 000 Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství 120x Města, obce a svazky obcí 100 Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení 1xx Hospodářská komora 3xx Zaměstnavatelé * 2xx Nestátní neziskové organizace 2189 Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže x0x Ostatní vzdělávací instituce xx5 Celkem 721633

8 1. výzva – struktura příjemců Forma příjemce v oblasti podpory Oblast podpory 1.1 Oblast podpory 1.2 Oblast podpory 1.3 Školy a školská zařízení 322 Vysoké školy 002 Sdružení asociace škol 00 Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství 20x Města, obce a svazky obcí 100 Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení 0xx Hospodářská komora 0xx Zaměstnavatelé* 1xx Nestátní neziskové organizace 111 Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže x0x Ostatní vzdělávací instituce xx0 Celkem 835

9 Shrnutí 1. výzvy  Projekt s nejnižšími plánovanými CZV: 441 550,00 Kč (20 měsíců, zavedení systému řízení jakosti) – vyřazen IH  Projekt s nejvyššími plánovanými CZV: 10 876 598,64 Kč (důvod vyřazení) 9 989 216,- Kč (24 měsíců, Komunikací a propagací řemeslných oborů ke kvalitní výuce

10 STRUKTURA NÁKLADŮ V OBLASTI PODPORY 1.1 – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ

11

12 Struktura nákladů GG 1.2. Rovné příležitosti ve vzdělávání

13

14 Struktura nákladů GG 1.3. Další vzdělávání

15

16 Současný stav – realizace GP Administrativní zajištění -Vytvořeny „týmy“ projektový manažer finanční manažer odborný gestor (OŠMTS) -Každý tým má přiděleny „své“ projekty a intenzivně komunikuje s realizátory GP -1 x týdně koordinační schůzka „týmů“ sloužící pro sdílení zkušeností a sjednocení postupů při řešení problematických oblastí v GG / GP

17 Technická pomoc v rámci OP VK  V rámci prioritní osy Technická pomoc zpracovány projektové žádosti na posílení administrativní kapacity ZS, podporu propagace a publicity GG v LK a zvýšení absorpční kapacity  Období realizace 1.1.2008 – 31.12.2011 5.1. Implementace GG OP VKDostatečné administrativní zajištění implementace GG ve všech oblastech podpory 5.2. Propagace a publicita GG OP VKZajištění informační kampaně a publicity GG OP VK 5.3 Zvýšení absorpční kapacity GG OP VK Zajištění zvýšení absorpční kapacity subjektů v Libereckém kraji


Stáhnout ppt "Globální granty Libereckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Grantové projekty administrativně."

Podobné prezentace


Reklamy Google