Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Corporate identity Vítám Vás na přednášce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Corporate identity Vítám Vás na přednášce."— Transkript prezentace:

1 Corporate identity Vítám Vás na přednášce

2 Co je to Corporate identity
Corporate identity představuje hlavní strategii podniku. Je také sociální technikou pro založení, rozvoj a stabilizaci organizací. CI disponuje určitým součtem vlastností a způsobů prezentace, které spojují určitou organizaci a současně ji od jiné odlišují O corporate identity můžeme říci, že je smyslem i formou určité organizace.

3 Co patří do Corporate identity
filozofie organizace firemní design firemní kultura firemní komunikace produkt firemní image firemní identita

4 Corporate culture je tvořena rituály, zásadami řízení a předpisy v jednání pomocí Ccom a CD s násludujícími: zákazníky, obchodními partnery, sdělovacími prostředky, státní správou, občanskými a zájmovými institucemi vlastními zaměstnanci, rodinnými příslušníky zaměstnanců, bývalými zaměstnanci, konkurencí širokou veřejností.

5 Co patří do Corporate culture
Rituály ve styku se zaměstnanci Zásady jednotného vedení a jednotných postupů Nařízení a zvyklosti v oblékání zaměstnanců Jednotné ztvárnění podnikových budov Rituály ve styku se zákazníky

6 Corporate communications
Jsou to všechny nástroje, kanály, média a prostředky, kterými firma komunikuje s cílovými skupinami. Jednotné komunikace organizace by měly sledovat dlouhodobé záměry a cíle. Jde především o budování pozitivního postoje k organizaci jak v podniku, tak mimo něj. Pomáhají vytvářet a upevňovat nebo měnit image subjektu. CC jsou strategickým zastřešením všech komunikačních forem podniku. Účelem není přímý prodejní efekt, ale dosažení příznivého postoje cílových skupin. Realizuje se zejména formami PR.

7 Součásti Ccom Corporate design Public relation Corporate advertising
Propagace stanovisek Veřejná vystoupení Human relation Investor relations Employee relations Government relations University relations Industry relations Minority relations

8 Product Je vytvářen marketingovým mixem firmy. Nabízené produkty (výrobky či služby) jsou podstatou existence firmy.

9 Corporate design Corporate design vyjadřuje to, jak vidí podnik sám sebe a jak chce být vnímán z vnějšku. Zprostředkovává výstižným a spíše podvědomým emocionálním než racionálním způsobem identitu a kulturu podniku, a sice nejen směrem dovnitř, ale i směrem ven.

10 Součásti CD název, logotyp, barevný standard, písmo, typografie,
grafický symbol či maskot, slogan a znělka, architektonický design a další zvláštní opatření.

11 Značka Pod pojmem značka si představíme jméno, pojem, znak, symbol, tvar či jejich kombinace, jejichž účelem je identifikovat zboží nebo službu určitého prodejce či skupinu prodejců. Má za úkol odlišit je od jejich konkurence. Může poskytovat záruku, že potenciální zákazník výrobek najde a rozpozná. Také představuje popis produktu a jeho funkcí a zároveň i vyjadřuje jeho přednosti v porovnání s produkty konkurence. Příslušná značka je i zárukou kvality.

12 Dělení značek podle registrace podle subjektu podle místa udělování
podle uživatele podle provedení podle doby trvání

13 Typy strategií Individuální značková jména
Všeobecné rodinné jméno pro všechny výrobky Samostatná rodinná jména pro všechny výrobky Obchodní jméno společnosti, kombinované s individuálními značkovými jmény

14 Co je důležité pro značku
Volba značkového jména Hodnota značky Úspěšnost značky Vliv na spotřebitele Postoje spotřebitelů ke značce Význam pro dodavatele

15 Části značky Barvy Fonty Asociativní slova Slogan Symboly a loga
Historky

16 Grafický manuál Barevnost Použitá písma Hlavičkový papír Faxová zpráva
Dopisní obálka Vizitky Elektronická komunikace (mail, web) Faktura Přebaly na firemní desky Design budovy, exteriér, interiér Design firemních aut Design značky na zboží

17 Pravidla zavádění CI Analýza stávajícího prostředí Nové zásady
Směr procesu zavádění CI Koho oslovíme Následně CD Nakonec určit pozici

18 Corporate image Dlouhodobým využíváním všech součástí corporate identity vzniká corporate image, tedy představa, „obraz“ firmy ve vědomí cílových skupin. Tím se firma stává jednoznačně identifikovatelnou a nezaměnitelnou. Vše by mělo směřovat k upoutání pozornosti a k upozornění veřejnosti na danou firmu.

19 Corporate identity Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Corporate identity Vítám Vás na přednášce."

Podobné prezentace


Reklamy Google