Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketing Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketing Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Marketing Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Obecná charakteristika Jedna z podnikatelských koncepcí hledající rovnováhu mezi zájmy zákazníka a firmy Z těchto dvou stran vyplývají 2 základní cíle marketingu : uspokojení potřeb zákazníka tvorba přiměřeného zisku firmy

3 Obecná charakteristika Definice: Marketing je způsob řízení organizace (hospodářské činnosti) pomocí trhu. Předmětem marketingu jsou zboží i služby. Všude, kde se uplatňuje trh, tam se uplatňuje i marketing (předmětem marketingu může být myšlenka, volební program strany apod.)

4 Obecná charakteristika Marketing je založen na „vcítění se“ do potřeb zákazníka, do jeho požadavků, způsobu myšlení a rozhodování. Zákazník je středem zájmu.

5 Obecná charakteristika 2 základní prvky marketingu: orientace na potřebu zákazníka úsilí o nabytí výhody nad ostatními konkurenty

6 Obecná charakteristika a) analýza zákazníka jak vyhodnocuje informace jak reaguje na barvu, chuť, tvar, povrchovou úpravu, …, do jaké míry se nechá ovlivňovat okolím apod.

7 Obecná charakteristika b)analýza konkurence neustálé porovnávání výrobků, cen, cest distribuce, způsobů propagace apod. mezi vlastní firmou a konkurencí.

8 Strategie marketingu Dlouhodobá koncepce činnosti podniku v oblasti marketingu, smyslem je co nejlépe splnit dva základní cíle: spokojenost zákazníka výhody v konkurenčním boji

9 Strategie marketingu Nejrozšířenější strategie: A) strategie diferenciace produktu náš produkt je jiný způsoby docílení: produkt má výjimečnou kvalitu, vlastnosti psychologické metody - působení reklamy, řešení obalu apod.

10 Strategie marketingu - diferenciace poskytujeme služby, které konkurence neposkytuje (odvoz zboží, telefonická objednávka podle katalogu, finanční služby, prodloužená prodejní doba) způsob distribuce - prodej pouze ve speciálních prodejnách, přímé doručení spotřebiteli apod.

11 Strategie marketingu B) strategie minimálních nákladů prvotním cílem firmy jsou nízké náklady, tj. co nejvyšší zisk při vysokém objemu tržeb a nízkém zisku z prodané jednotky předpokladem je masový, nerozlišený trh (např. tenisky v Číně)

12 Strategie marketingu C) strategie tržní orientace zaměření firmy pouze na určitou část trhu. Trh je možno členit pole různých hledisek (počet obyvatel, věkové složení, spotřební zvyklosti, …). Firma se zaměřuje pouze na určitou část trhu - např. firma vyrábějící ošacení sportovního střihu pro malé děti se zaměří svým marketingem na mladé, sportovně založené maminky.

13 Strategie marketingu Jednotlivé strategie lze vzájemně kombinovat.

14 Nástroje marketingu (marketingový mix) Provádění strategie firmy se opírá o čtyři základní nástroje marketingu, tzv. marketingový mix, případně čtyři „P“ (product, place, price, promotion)

15 Nástroje marketingu (marketingový mix) A) Produkt hmotný i nehmotný statek, jenž je předmětem zájmu určité skupiny osob či organizací, produktem je tedy výrobek, služba, myšlenka volební program apod., jedná se tedy o celkovou nabídku zákazníkovi (nejen výrobek, ale i značka výrobce, kultura prodeje apod.)

16 Nástroje marketingu (marketingový mix) B) Distribuce zprostředkovává cestu produktu od výrobce k zákazníkovi. Jejími základními prvky jsou velkoobchod a maloobchod.

17 Nástroje marketingu (marketingový mix) C) Cena míra hodnoty produktu, udává jakého množství peněz se musí zákazník vzdát, aby výměnou získal daný výrobek nebo službu. je omezena náklady na jedné straně a konkurencí na straně druhé

18 Nástroje marketingu (marketingový mix) D) Propagace smyslem je informovat o produktu - např. o vlastnostech, dostupnosti, ceně a přesvědčit zákazníky o výhodnosti koupě produktu.

19 Získávání informací o trhu Předpokladem úspěšného marketingu jsou přesné a účelné informace.

20 Získávání informací o trhu Zdroje informací: a) vnitřní zpravodajství firmy hl. účetnictví - výhoda - rychlá dostupnost údajů, možnost zpracování na počítači - velké množství informací - přímo při jednáních po ruce, další zdroj - záznamy o vráceném zboží, příčinách nespokojenosti zákazníků, korespondence se zákazníky aj.

21 Získávání informací o trhu b) již existující zprávy a informace internet, statistiky, počítačové informační databáze s podrobnými a aktuálními údaji o různých firmách (předmět obchodování, majetek, spolehlivost při placení)

22 Získávání informací o trhu c) neoficiální zdroje analýza odpadů konkurence, kontakty s pracovníky konkurence, průmyslová špionáž d) tiskoviny statistiky OSN, ekonomické noviny (Financial Times, The Wall Streel Journal, The Economist, ….)

23 Získávání informací o trhu e) marketingový výzkum stanovení charakteristik určitého trhu (odhad úrovně poptávky, analýza podílu na trhu, studie konkurenčních výrobků apod.)

24 Získávání informací o trhu Stanovení charakteristik spotřebitele (příjmy, nákupní zvyklosti typického spotřebitele, stáří)

25 Segmentace trhu Rozčlenění trhu na menší části dle podobných vlastností. Trh určitého výrobku je tvořen velkým počtem zákazníků, kteří se od sebe navzájem liší svými potřebami, příjmy, nákupními zvyklostmi apod. Podle těchto charakteristik můžeme rozdělit celkový trh na menší části s podobnými zákazníky.

26 Segmentace trhu Smysl segmentace: uvést do souladu nabídku firmy s přesně poznanými požadavky zákazníka

27 Segmentace trhu Výhody segmentace trhu: prostředek k odhalení podnikatelských příležitostí snížení nebezpečí konkurenčních válek účelnější vynaložení finančních prostředků (není takový rozptyl cílů) pružnější reakce na změny v poptávce

28 Segmentace trhu Se segmentací úzce souvisí stanovení pozice produktu a obchodní značky na trhu. Segmentací trhu firma odhalí určité skupiny zákazníků se stejnými potřebami, požadavky a nákupním chováním.

29 Segmentace trhu Stanovením pozice produktu či značky na trhu se firmy obrací k těmto skupinám zákazníků a přímo jim říká (reklamou apod.), že se zaměřuje právě na jejich potřeby.

30 Segmentace trhu Stanovení pozice značky nebo produktu na trhu je vyjádřením místa konkrétního produktu mezi ostatními produkty nabízenými na trhu. Stanovuje tak vlastně „laťku“ firmy či výrobku a přispívá k odlišení (př. BMW versus Škoda).

31 Marketing Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "Marketing Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google