Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářská komora ČR 28. 1. 2009, Praha Vývojové tendence trhu veřejných zakázek Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování RNDr. Jiří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářská komora ČR 28. 1. 2009, Praha Vývojové tendence trhu veřejných zakázek Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování RNDr. Jiří."— Transkript prezentace:

1 Hospodářská komora ČR 28. 1. 2009, Praha Vývojové tendence trhu veřejných zakázek Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování RNDr. Jiří Svoboda

2 Obsah prezentace: Novela ZVZ 1. Hodnocení dopadů regulace (RIA) a) Konzultace v rámci RIA b) Rozsah a vývoj trhu veřejných zakázek 2.Vnitřní trh EU a) 3E – účelnost, efektivnost, hospodárnost b) Elektronizace zadávání veřejných zakázek c) Zelené zadávání d) Sociální aspekty v zadávání e) Podpora malého a středního podnikání f) Osoby zdravotně postižené h) rozvoj interního trhu – úloha HK

3 Novela ZVZ

4 Proč novela ZVZ ? Rok 2008 - příprava novely ZVZ Důvod: Směrnice EP a Rady 2007/66/ES z 11.12. 2007 – nová dohledová směrnice (zvýšení účinnosti přezkumného řízení, posílení pravomocí dohled. orgánu). Programové cíle vlády, Usnesení vlády 1199/2006 a 935/2007 Aplikační praxe zák. 137/2006 Sb., Cíle:  Transpozice směrnice 2007/66/ES (termín pro transpozici: 20.12.2009)  Vyjasnění právního stavu koncesí, „kvazikoncesí“ a právního rámce PPP  Zjednodušení procesu zadávání veřejných zakázek  Zvýšení transparentnosti dle požadavku usnesení vlády 1199/2006 a 935/2007  Odstranění výkladových nejasností  Odstranění věcných chyb ZVZ a KZ  Posílení aplikovatelnosti požadavků hospodárnosti, účelnosti a efektivity Zpracovává se malá RIA. Sběr podnětů od zadavatelů a široké odborné veřejnosti – konzultace v rámci RIA.

5 1. Hodnocení dopadů regulace (RIA)

6 Hodnocení dopadů regulace (RIA) Usnesení vlády ČR č. 877/2007 => od 1. listopadu 2007 ke všem legislativním návrhům pro zvýšení kvality regulace povinnost zpracovávat Hodnocení dopadů regulace „RIA“ (Regulatory Impact Assessment). Odbor veřejného investování realizoval v rámci RIA proces konzultací k novele ZVZ a k novele KZ a to v souladu s obecnými zásadami hodnocení dopadů regulace, cíly vlády č. 02.11 a č. 07.04. a metodikou Ministerstva vnitra ČR pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů. Náklady na zavedení změn a dopady relativně odhadnutých navržených úprav jsou přímo úměrné objemu činností. Podstatná část RIA - analýza rozsahu činností dle ZVZ.

7 1. a) Konzultace v rámci RIA

8 Konzultace v rámci RIA Plán komunikační kampaně včetně vědeckých konferencí v Brně a v Praze a workshopů s odbornou veřejností. Proces samotných konzultací k novelám byl nastartován dne 31. 1. 2008 spuštěním příjmu námětů od odborné i široké veřejnosti a trval do 20. 3.2008. Byla realizována jednání se zástupci nejvýznamnějších zainteresovaných organizací např. Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví či Transparency International a dalšími.

9 Konzultace v rámci RIA Formy pro oslovení veřejnosti : adresný dopis (cíleně osloveno 90 subjektů - státní správa, profesní samospráva, územně samosprávné celky), informační e-mail (identifikace zainteresovaných subjektů prostřednictvím DataKO, asociací, apod.), webový on-line formulář/anketa – shromážděno 353 námětů Informace s výzvou k podávání námětů k novelám byla uveřejněna i na vybraných internetových adresách Odhad počtu osob dotčených regulací: - počet zadavatelů a pracovníků zadavatelů cca. 18 000 osob - počet dodavatelů zabývajících se zadávacími řízeními dle ZVZ cca. 12 000 osob > celkem dotčených subjektů cca. 30 000 osob

10 1. b) Rozsah a vývoj trhu veřejných zakázek

11 Rozsah a vývoj trhu veřejných zakázek Odhad celkového objemu veřejných zakázek podle Evropské komise: 15 % až 20 % HDP! Upřesněné výpočty (analýza VŠE) pro ČR: 17,5 % HDP 2006 565 mld. Kč 2007 623 mld. Kč 2008 646 mld. Kč

12 Rozsah a vývoj trhu veřejných zakázek

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 2. Vnitřní trh EU a) 3E – účelnost, efektivnost, hospodárnost b) Elektronizace zadávání veřejných zakázek c) Zelené zadávání d) Sociální aspekty v zadávání e) Podpora malého a středního podnikání f) Osoby zdravotně postižené h) rozvoj interního trhu – úloha HK

24 Elektronizace zadávání VZ Posílení transparentnosti, rovného zacházení, efektivity zadávacího procesu Uveřejňování, atestované el. nástroje, el. tržiště, eAukce Rozvoj eGovernmentu –eGovernment Act - zák č. 300/2008 Sb., – el. komunikace, konverze el. x listinné dokumenty –Registry –Czech Pointy –zákon o účetnictví – životní cyklus účetních dokladů v technické podobě –Archivní zákon – Národní digitální archiv – usnesení vlády o vhodných formátech – PDF/A – UV ze dne 3.11.2008 č. 1338 ZVZ –zrušení povinného atestu před použitím el. nástrojů v zádávacím řízení –povinnost zadavatele zajistit shodu el. nástroje s požadavky zákona, certifikace –uveřejňování na profilu zadavatele, –otevírání obálek u ZŘ, které bude hodnoceno eAukcí – bez uchazečů –postup eAukce –nové uveřejňovací postupy –podrobnosti v prováděcím předpisu –urychlení elektronizace - povinné el. zadávání ne! –nový projekt EK - PEPPOL

25 Rozvoj interního trhu – úloha HK Tlak EK na rozvoj interního trhu x praxe Úřad pro úřední tisky v Lucemburku TED – nadlimitní veřejné zakázky, koncese na stavební práce (nadlimitní) Podíl veřejných zakázek podlimitních i nadlimitních – zahraniční vítěz –2006186 VZ 31 miliard10% –2007202 VZ20 miliard9,2% VZ ostatních členů EU získané českými dodavateli –Podpora znalosti právního prostředí Překlady zákonů, dokumenty k prokazování kvalifikace, … –Pomoc při překonávání diskr. barier

26 Kontaktní údaje RNDr. Jiří Svoboda Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Praha 1, Na Příkopě 3 Tel.: 234 154 307 Mail: jiri.svoboda@mmr.czjiri.svoboda@mmr.cz www.mmr.cz – stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR www.portal-vz.cz


Stáhnout ppt "Hospodářská komora ČR 28. 1. 2009, Praha Vývojové tendence trhu veřejných zakázek Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování RNDr. Jiří."

Podobné prezentace


Reklamy Google