Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biotické faktory prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biotické faktory prostředí"— Transkript prezentace:

1 Biotické faktory prostředí
Společenstva Ing.Bohuslava Pajurková

2 Společenstvo (biocenóza)
= soubor více populací různých druhů žijících na stejném místě ve stejnou dobu. - skládá se z jednotlivých složek: - zoocenóza - soubor živočichů fytocenóza - soubor rostlin mykocenóza - soubor hub mikrocenóza - soubor mikroorganismů Biotop = místo, které společenstvo obývá

3

4 Struktura společenstva
1)Rozmístění v prostoru a) rozmístění na ploše - složením fytocenózy se zabývá fytocenologie, která zkoumá výskyt rostlinných druhů, jejich početnost, pokryvnost. Roli zde hrají abiotické i biotické faktory. b) rozmístění horizontální (do výšky) - patrovitost

5 kořenové patro - spodní - hlubší než 1m - střední – 20 – 100 cm hluboko - svrchní - do 20 cm
- nadzemní - E0 - mechové - do 10 cm E1 - bylinné - do 1 m E2 - keřové - do 3 m E3 - stromové - nad 3 m

6

7

8

9 Rozmístění v čase a) denní – noční (lesní dravci a sova)
b) roční – postupný rozvoj různých druh rostlin (jarní, letní, podzimní aspekt lesa). Zabývá se jím fenologie, která sleduje fenofáze = fáze změn společenstva během roku Fenofáze se neřídí kalendářem, ale stupněm vývoje společenstva Fenologický rok je rozdělen na více ročních období - předjaří, jaro, léto(časné, pozdní), podzim, zima.

10 Dynamika společenstva = dlouhodobý vývoj společenstva
Primární sukcese = vývoj prvního společenstva na dosud neobydleném území 1) Iniciální stádium – začátek vývoje společenstva, osídlení zcela nového místa, „ holé skály“, ,,panenského biotopu“ 2) Stádium sukcese – postupný rozvoj společenstva, postupné osídlování: řasy a sinice, lišejníky (,,průkopníci života“), mechy, byliny a trávy, dřeviny - průkopnické – pionýrské (růže šípková, bříza, olše, vrba, jeřáb, borovice), další dřeviny (buk, dub, smrk, javor, jedle…) 3) Klimax - poslední stádium vývoje společenstva, kdy je dosaženo dokonalosti. Vyznačuje se největším množstvím druhů, které spolu mají vyrovnané vztahy, každý obsadil svou ekologickou niku. Konkrétní druhy a vzniklé společenstvo odpovídá klimatickým podmínkám. Původní klimaxová společenstva procházela změnami v závislosti na klimatických podmínkách a vlivem lidské činnosti, do dnešní doby se zachovaly jen zbytky, které je nutno chránit.

11 Sekundární sukcese = vývoj nového společenstva na dříve již osídleném území. Vývoj je podobný, ale chybí iniciální stádium. Například brownfields –staré opuštěné průmyslové zóny, neudržované louky, které zarostou lesem, nová přehrada… Ekoton - přechodné společenstvo, které se nachází mezi dvěma různými společenstvy (okraj lesa, břeh rybníka). Vyznačuje se velkým množstvím druhů.

12 Strategie přežití ve společenstvu
1) R-stratégové - kladou důraz na rozmnožování - mají hodně vajíček, semen a rychle rostou, neuplatní se v konkurenci (jednoleté plevele - merlík bílý, pelyněk černobýl = ruderální společenstva - zapomenuté plochy, rumiště, kolem kolejí…) Živočichové, kteří mají hodně vajíček - hlavně hmyz, velké množství jedinců zahyne. 2) K-stratégové - konkurenceschopný organismus, nemá mnoho potomků, jedinci rostou pomalu, ale jsou silní, takže vítězí v konkurenci (buk, jedle, dub). Živočichové mají málo mláďat, pomalu rostou, ale o svá mláďata se starají (slon, panda, šelmy, dravci). 3) S-stratégové - organismy snášející stres, vynikající v přežití v nevhodných podmínkách, např. sešlapání, překopání, sucho osidlují poškozené plochy, rostou pomalu a často se rozmnožují vegetativně ( jetel plazivý, borovice, vřes).

13


Stáhnout ppt "Biotické faktory prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google