Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Subjekty a předmět všeobecného osobnostního práva © Vladimír Plecitý, 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Subjekty a předmět všeobecného osobnostního práva © Vladimír Plecitý, 2011."— Transkript prezentace:

1 Subjekty a předmět všeobecného osobnostního práva © Vladimír Plecitý, 2011

2 Subjekty všeobecného osobnostního práva jsou :  Pouze lidé – fyzické osoby – na straně oprávněných subjektů jako nositelé všeobecného osobnostního práva  Na straně povinných subjektů mohou vystupovat jak osoby fyzické, tak osoby právnické – tj. všichni ti, kteří zasáhli do všeobecného osobnostního práva Všeobecné osobnostní právo nabývá každá fyzická osoba jako individualita okamžikem narození, příp. již početím. Protože všeobecné osobnostní právo jako jednotné právo je právem neoddělitelným od osobnosti fyzické osoby, tzn., že je právem ryze osobním, nemůže se před soudem domáhat úspěšně občanskoprávní ochrany podle § 81 a násl. nikdo jiný než sama dotčená určitá konkrétní fyzická osoba. Při splnění podmínek uvedených v § 83 se může vedle dotčeného člověka domáhat ochrany také právnická osoba, souvisí-li neoprávněný zásah do osobnosti člověka s jeho činností v právnické osobě.

3 Předmět všeobecného osobnostního práva Předmětem (objektem) všeobecného osobnostního práva jako jednotného práva je osobnost každé fyzické osoby jako individuality, resp. jednotlivé hodnoty (stránky, statky), tvořící celistvost její osobnosti v její fyzické (tělesné) a morální jednotě. Jaké dílčí hodnoty osobnosti fyzické osoby zařazujeme do celistvosti její fyzické a morální jednoty? především to jsou všechna přirozená práva člověka (§ 81 odst. 1 a § 19), zejména: život, zdraví (včetně psychického) a tělo člověka. Tyto hodnoty souhrnně označujeme jako tělesná integrita a její nedotknutelnost (čl. 6 a 7 Listiny) osobní svoboda (čl. 8 a 14 Listiny) jméno fyzické osoby (čl. 10 Listiny) občanská čest a lidská důstojnost (v Listině se hovoří o dobré pověsti – srov. čl. 10 Listiny

4 ochrana podoby fyzické osoby a ochrana projevů osobní povahy soukromí fyzické osoby (např. čl. 10 odst. 2 a 3 Listiny) žít v příznivém životním prostředí kromě obecné úpravy (generální klauzule) v § 81 obsahuje občanský zákoník v § 84 - 117 ještě zvláštní úpravu pouze pro některé hodnoty osobnosti fyzické osoby:  podoba a soukromí (včetně písemností osobní povahy, podobizen, zvukových a obrazových záznamů)  duševní a tělesná integrita  práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu  nakládání s částmi lidského těla  ochrana lidského těla po smrti člověka Hmotné substráty jsou hmotné věci ve smyslu § 496 odst. 1 OZ. Na tyto hmotné substráty se vztahují ustanovení o vlastnickém právu. V případě střetu (kolize) těchto dvou odlišných právních úprav je třeba dát přednost jako společensky závažnějšímu, významnějšímu a funkčně vyššímu právu - všeobecnému osobnostnímu právu.


Stáhnout ppt "Subjekty a předmět všeobecného osobnostního práva © Vladimír Plecitý, 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google