Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologická centra obcí s rozšířenou působností

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologická centra obcí s rozšířenou působností"— Transkript prezentace:

1 Technologická centra obcí s rozšířenou působností
14.ledna 2010, Spálené Poříčí Václav Bahník – Business consultant ACE BSE, EAI Division

2 Profil společnosti

3 Počet zaměstnanců: více než 8.000
Asseco GROUP Asseco Group Federativní uskupení poskytovatelů komplexních IS služeb – Polsko, Slovensko, Česká republika, Rumunsko, Německo, Rakousko, Litva, Srbsko, Chorvatsko, Španělsko 29 firem s pobočkami zastoupenými ve více jak 20 zemích Počet zaměstnanců: více než 8.000 Konsolidované výnosy v roce 2008: více jak 700 mil. EUR Záměry na rok Zabezpečit řiditelnost celé skupiny Asseco regionálně a produktově Stát se stabilním a konkurenceschopným softwarovým centrem v oblasti poskytování ICT služeb ve střední a východní Evropě Další expanze na zahraniční trhy

4 Asseco group v Evropě 4 Profil: S&S
Branže: banky a finance, komerční sféra, veřejná sféra Profil: S&S, HW&Integrace Branže: banky a finanční domy, veřejná správa, komerční sféra Profil: S&S Branže: komerční sféra Profil: S&S Branže: komerční sféra, Banky a finance Profil: HW&Infrastructura Branže: banky a finance, komerční sféra, veřejná správa Profil: HW&Infrastrucutre Branže: komerční sféra Profil: S&S Branže: komerční sféra, v. správa Profil: S&S Branže: banky a finance, v. správa Profil: S&S, HW&Integrace Branže: banky a finance, veřejná správa, komerční sféra Profil: S&S Branže: finance, doprava, v.správa 4

5 Asseco Slovakia: 7 poboček v SR, 1 v ČR
Pobočky v sr a čr Asseco Slovakia: 7 poboček v SR, 1 v ČR Asseco Czech Republic: 10 poboček Bratislava Trenčín Praha Žilina Ružomberok Banská Bystrica Lučenec Snina Košice Brno Ostrava Hradec Králové Jihlava Liberec Olomouc Pardubice České Budějovice Plzeň

6 Obchodní nabídka společnosti
Vývoj software Produkční systémy E-komunikace & správa obsahu Systémová integrace Business Intelligence & Datawarehousing Karetní systémy Outsourcing obchodní nabídka 2010+ GIS/TIS Bezpečnost & Infrastruktura KORPORÁTNÍ SLUŽBY PRODUKTOVÉ SKUPINY

7 Vybrané Reference Ministerstvo dopravy ČR Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR Ministerstvo zdravotníctva SR Senát Parlamentu ČR Krajský úřad Plzeňského kraje Krajský úřad kraje Vysočina Krajský úřad Zlínského kraje Krajský úřad Moravskoslezského kraje Krajský úřad Středočeského kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje Městský úřad Pelhřimov Městský úřad Uherský Brod Městský úřad Zábřeh Allianz Group (Allianz-Slovenská poisťovňa) Bankovní informační technologie, s.r.o. (BANIT, s.r.o.) Bosch Diesel, s.r.o. Česká konsolidační agentura Česká národní zdravotní pojišťovna ČSOB, a.s. Daňové riaditeľstvo SR EXIMBANKA SR Erste Group (Slovenská sporiteľňa, Česká spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny) GE Money Group (GE Capital Bank SK, CZ) J&T banka, a.s.

8 eGovernment – pohled Asseco Group IOP Výzva – Technologická centra ORP
Agenda eGovernment – pohled Asseco Group IOP Výzva – Technologická centra ORP Část I – zřízení Technologického centra Část II – pořízení elektronické spisové služby Část III – integrace vnitřního chodu úřadu Souvislosti mezi ORP a kraji Výzva - procesní pohled krok za krokem

9 eGovernment – Pohled Asseco GROUP

10 Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015
Globální cíl: Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů Strategické cíle 1. Zkvalitnit tvorbu a implementaci politik 2. Zlepšit a zjednodušit regulatorní prostředí a vytvořit atraktivní prostředí pro podnikatele, domácí i zahraniční investory 3. Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy 4. Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu 5. Zkvalitnit činnost justice

11 Strategický cíl 1 Zkvalitnit tvorbu a implementaci politik
Racionalizovat administrativní procedury s cílem zajistit jejich větší efektivitu a transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky uvnitř veřejné správy (organizační re-engineering zahrnující přezkoumání stávajících struktur a agend a redesigning kompetencí a funkcí) Zavést systém strategického plánování ve státní správě a zajistit jeho provázanost na finanční řízení

12 Strategický cíl 3 Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy Zavést systémy řízení kvality a sledování výkonnosti na úřadech veřejné správy Zajistit adekvátní využívání ICT, vytvořit centrální registry veřejné správy tak, aby bylo možné bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň byl občanům umožněn oprávněný přístup k údajům vedeným v těchto registrech Zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit synergické působení různých úrovní veřejné správy Zavést jednotný systém řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, jasně nastavit motivační prvky a odpovědnost úředníků, prosazovat moderní vzdělávací a náborovou politiku

13 Strategický cíl 4 Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich max. dostupnost a kvalitu Prosazovat e-Government s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám prostřednictvím sítě internetu, připravit právní úpravu, která zajistí elektronizaci procesních úkonů ve veřejné správě, zrovnoprávní formu listinnou s formou elektronickou, umožní bezpečnou komunikaci mezi úřady a veřejností a optimalizuje interní procesy veřejné správy s využitím informačních komunikačních technologií Vybudovat síť kontaktních míst veřejné správy, univerzálního místa pro fyzické a právnické osoby, kde bude možné z jednoho místa činit veškerá podání vůči orgánům veřejné správy, získávat veškeré ověřené údaje vedené v dostupných centrálních registrech a evidencích a získávat informace o průběhu všech řízení, která jsou s danou osobou či o jejích právech a povinnostech orgány veřejné moci vedena Zavést kontinuální sledování kvality veřejných služeb, včetně zjišťování klientské spokojenosti

14 Analýza potřeb  Mapa pokrytí činností na úřadě prostředky ICT
Nástroje pro rozhodování Modelování procesů Integrace a workflow Digitalizace a ukládání dokumentů eObec Efektivita a transparentnost procesů Strategické plánování Řízení kvality a sledování výkonnosti veřejných služeb Sdílení dat centrálních registrů Komunikace a synergické působení mezi úřady Motivace a odpovědnost úředníků Elektronizace procesních úkonů Bezpečná komunikace mezi úřady a veřejností Optimalizace interních procesů VS Veškerá podání z jednoho místa

15 Průběh zpracování podání při komunikaci Osoba – Úřad – Úřad
15 15

16 Legislativní požadavky, Potřeby úřadu, Výzvy IOP a OPLZZ
Řešení Financování (IOP a OPLZZ)

17 IOP Výzva – Technologická centra ORP

18 IOP výzva na TC ORP - části
na zřízení Technologického centra obce s rozšířenou působností, včetně zajištění povinných služeb. Ve výši maximálně ,-Kč Výdaje (hardware, software, aplikační vybavení, technologie pro zajištění povinných služeb) musí souviset s pořizováním a rozšiřováním informačních systémů na pořízení elektronické spisové služby Obce s rozšířenou působností a řešení spisové služby obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Ve výši maximálně ,-Kč. Výdaje: pořízení elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví, ve znění pozdějších předpisů nebo upgrade stávající elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví, ve znění pozdějších předpisů na vnitřní integraci úřadu obce s rozšířenou působností. Ve výši maximálně ,-Kč Výdaje musí souviset s pořizováním a rozšiřováním informačních systémů za použití informačních a komunikačních technologií

19 Podmínky poskytnutí dotace
Žadatel: ORP. Kofinancování 85% : 15%. Žádost prostřednictvím Benefit 7. Obec s rozšířenou působností může podat na tuto výzvu jeden projekt nebo podává na každou z části I – III této výzvy samostatný projekt. Každý projekt musí být v nadpisu projektu označen příslušným názvem části této výzvy. Opodstatnění jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti musí být popsána ve studii proveditelnosti, která je nedílnou součástí žádosti o dotaci. Předkládané projekty musí vycházet z následujících koncepčních dokumentů zpracovaných MVČ: pro části výzvy I – II, je povinný dokument „TECHNOLOGICKÉ CENTRUM OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, VČETNĚ SPISOVÝCH SLUŽEB (KONCEPT A VÝCHODISKA)“ pro části výzvy III je povinný dokument „VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU“

20 Rekapitulace - Technologická centra samospráv a jejich poslání
Technologická centra budou určena zejména k provozu systémů: spisových služeb včetně potřebných datových úložišť a datových schránek ve vazbě na implementaci zákona 300/2008; negarantovaného úložiště vzorových projektových záměrů samospráv systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí; centrálních projektů, zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů. TC na úrovni ORP by mělo zajišťovat provoz informačních systémů pro veřejnou správu na celém území správního obvodu v režimu 5 x 12

21 Zřízení TC – rozhodnutí pro ORP
Ne – budoucí zátěž Pořízení nebo upgrade HW a SW infrastruktury z vlastních zdrojů Pořízení nebo upgrade eSSL z vlastních zdrojů Služby pro obce se neposkytují Budoucí povinnosti zejména s provozem úložišť elektronických spisů a napojení na Základní registry Ano – možnosti a povinnosti Získání dotací ze SF EU Administrace projektu IOP Vybudování potřebné infrastruktury TC ORP Modernizace vybavení, modernizace eSSL Poskytování služeb pro obce v regionu Vybudování negarantovaného úložiště dokumentů (elektronických spisů)

22 Část I – Zřízení Technologického centra

23 Koncepční požadavky na TC ORP
Požadavky na aplikace implementované do TC ORP Integrovatelnost na uživatelské i aplikační úrovni Aplikační integrace na bázi poskytování a využívání služeb (SOA, servisně orientovaná architektura) Hlavní cíl koncepce technické infrastruktury Vytvoření robustní, bezpečné a efektivní infrastruktury, schopné zprostředkovat přístup k datovým zdrojům s potenciálem dalšího rozvoje.

24 Architektonický koncept TC ORP
Technologické centrum ORP CENTRÁLNÍ PROJEKTY ORP OBCE a ZO OKOLÍ ÚŘADU datové schránky základní registry portal.gov.cz Centrální sběrné místo údajů o VS Portál lidských zdrojů PERSONALIZOVANÝ PORTÁL ÚŘEDNÍKA PORTÁL OBČANA INFRASTRUKTURA WORKFLOW eSS Negarantované úložiště AIS 2 AIS 3 AIS 1 ERP office home ... INTEGRAČNÍ PLATFORMA Integrace IS zřizovaných organizací

25 Architektonický koncept TC ORP (pokrač.)
Prostředí pro provoz aplikací Technická infrastruktura HW, operační systémy, síťová infrastruktura, bezpečnostní infrastruktura, databáze, souborový systém… Platforma pro vnitřní integraci úřadu Workflow, Portál, částečně také Integrační platforma. Platforma pro externí integraci úřadu Integrační platforma, napojení na DS, ZR, propojení se zřizovanými organizacemi, komunikace s podnikatelskými subjekty… Provozované aplikace a informační systémy Elektronická spisová služba vlastní i hostovaná Negarantované úložiště Aplikace samosprávy měst a obcí Ekonomický IS Agendové systémy samosprávy Lokální agendové systémy Základních registrů Aplikace systémového charakteru Provoz schránek elektronické pošty Provoz domény Pravidelné zálohování vyhrazeného datového prostoru, Základní zabezpečení (firewall, antivir, bezpečná komunikace…)

26 Technická Infrastruktura
Technologické centrum ORP INTEGRAČNÍ PLATFORMA WORKFLOW PERSONALIZOVANÝ PORTÁL ÚŘEDNÍKA PORTÁL OBČANA CENTRÁLNÍ PROJEKTY eSS office ... datové schránky základní registry portal.gov.cz Centrální sběrné místo údajů o VS Portál lidských zdrojů ORP OKOLÍ ÚŘADU home Integrace IS zřizovaných organizací OBCE a ZO Negarantované úložiště AIS 2 AIS 3 AIS 1 ERP

27 Technická Infrastruktura (pokrač.)
Rekapitulace HW, operační systémy, síťová infrastruktura, bezpečnostní infrastruktura, aplikační a databázové servery, souborový systém, zálohování… Virtualizace jako návrhový axiom celé infrastruktury Předpoklady pro škálovatelné Negarantované úložiště (prostý souborový systém, souborově-databázové řešení, specializovaná řešení)

28 Platforma pro vnitřní integraci úřadu
INFRASTRUKTURA Technologické centrum ORP INTEGRAČNÍ PLATFORMA WORKFLOW PERSONALIZOVANÝ PORTÁL ÚŘEDNÍKA PORTÁL OBČANA CENTRÁLNÍ PROJEKTY eSS office ... datové schránky základní registry portal.gov.cz Centrální sběrné místo údajů o VS Portál lidských zdrojů ORP OKOLÍ ÚŘADU home Integrace IS zřizovaných organizací OBCE a ZO Negarantované úložiště AIS 2 AIS 3 AIS 1 ERP

29 Platforma pro vnitřní integraci úřadu (pokrač.)
Rekapitulace Workflow Personalizovaný portál úředníka Portál občana Částečně Integrační platforma

30 Platforma pro vnější integraci úřadu
INFRASTRUKTURA Technologické centrum ORP INTEGRAČNÍ PLATFORMA WORKFLOW PERSONALIZOVANÝ PORTÁL ÚŘEDNÍKA PORTÁL OBČANA CENTRÁLNÍ PROJEKTY eSS office ... datové schránky základní registry portal.gov.cz Centrální sběrné místo údajů o VS Portál lidských zdrojů ORP OKOLÍ ÚŘADU home Integrace IS zřizovaných organizací OBCE a ZO Negarantované úložiště AIS 2 AIS 3 AIS 1 ERP

31 Platforma pro externí integraci úřadu (pokrač.)
Rekapitulace Integrační platforma Částečně Workflow Standardní integrační konektory Napojení na DS (zejména pro SpSl) Napojení na Základní registry Propojení se zřizovanými organizacemi ORP Propojení s podnikatelskými subjekty

32 Technická realizace TC ORP – část I

33 Technologické požadavky na TC ORP - Serverová část
Minimálně dva servery, na obou databázové a aplikační služby. Konfigurace serverů pro Vysokou dostupnost (High Availability). Servery datové vrstvy Konfigurace: cluster nebo stand-alone. Nasazení virtualizačních technologií (na HW i SW úrovni). Podpora nejrozšířenějších typů OS (UNIX, Linux, MS Windows). Připojení k datovým úložištím prostřednictvím duální SAN (Storage Area Network). Servery aplikační vrstvy Konfigurovány: Loadbalancing cluster nebo stand-alone. Jednoduché navyšování výpočetního výkonu aplikační vrstvy, nasazení serverové infrastruktury typu blade. Minimální doporučená konfigurace 1 CPU čtyř jádrový, 64-bitová architektura, 2.1 GHz 8 GB RAM s možností rozšíření na 32 GB Záruka po celou dobu udržitelnosti projektu.

34 Technologické požadavky na TC ORP - Úložiště
Redundantní propojení serverů a diskového pole pro zajištění vysoké dostupnosti dat. Klíčové komponenty systému pro ukládání dat řešeny jako redundantní. Ukládání dat do diskového pole založeného na duální FC (Fibre Channel) architektuře. Výkonné a škálovatelné diskové pole, pokrytí předpokládaných budoucích nároků aplikací. Možnost použití jak vysoce výkonných, tak kapacitních disků. Minimální doporučená konfigurace Čistá využitelná kapacita: 1TB

35 Technologické požadavky na TC ORP - Provoz
Infrastruktura připravená na provoz aplikací a služeb Povinné služby Aplikace samosprávy měst a obcí Aplikace centrálních projektů Aplikace systémového charakteru Dohled a servis nad provozem TC ORP 12 hodin denně, 5 dní v týdnu.

36 Technická architektura TC ORP (schematické znázornění)

37 Část II – Pořízení elektronické spisové služby

38 IOP výzva na TC ORP – část 2
Elektronická spisová služba Obce s rozšířenou působností a řešení spisové služby obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Pořízení elektronické spisové služby Upgrade stávající elektronické spisové služby Řešení Asseco CE – Elektronická spisová služba EZOP

39 Část III – Integrace vnitřního chodu úřadu

40 Elektronizace služeb veřejné správy
Integrace vnitřního chodu úřadu souvisí se specifickými cíli strategie Smart Administration: Zajistit adekvátní využívání ICT, vytvořit základní registry veřejné správy tak, aby bylo možné bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň byl umožněn oprávněný přístup k údajům vedeným v těchto registrech. Zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit podmínky pro spolupráci různých úrovní veřejné správy. Prosazovat e-Government s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám prostřednictvím sítě Internet, připravit právní úpravu, která zajistí elektronizaci procesních úkonů ve veřejné správě, zrovnoprávní formu listinnou s formou elektronickou, umožní bezpečnou komunikaci mezi úřady a veřejností a optimalizuje interní procesy veřejné správy s využitím ICT.

41 Požadavky na Integraci vnitřního chodu úřadu
Analyzovat stav současného systému řízení úřadu, navrhnout a realizovat jeho úpravy. Integrovat a provázat existující SW komponenty do TC. Upgrade stávajících SW komponent nebo nákup chybějících SW komponent pro optimalizaci řízení chodu úřadu. Elektronizovat výkon agend. Upravit ICT komponenty pro efektivní podporu procesů úřadu. Optimalizovat role uživatelů ICT v rámci vykonávaných agend. Zajistit bezpečný a transparentní přístup k agendám, službám, datům. Připravit vlastní agendové informační systémy na komunikaci se základními registry (přístup k eGON službám). Prezentovat maximální množství informací o činnosti úřadu občanům a institucím prostřednictvím portálů.

42 Objektivně ověřitelné identifikátory
A. Systém aktualizace vazeb je funkční, zahrnuje vlastní evidence a předání aktuálních dat centru byla provedena aktualizace vazeb (agenda – pracovní pozice – odpovědný zaměstnanec – charakteristika výkonu agendy – přiřazení rolí) systém vytváří přehled výše uvedených vazeb a zpřístupňuje informační služby, která umožní prezentaci prostřednictvím internetu existuje elektronická datová služba (např. web service) umožňující pracovat s přehledem vazeb, dostupná z externích systémů a způsobem umožňujícím dálkový přístup, zejména pro občany

43 Objektivně ověřitelné identifikátory
B. Využívané komponenty ICT úřadu byly upraveny a zmodernizovány dle potřeb procesů probíhajících v rámci zajištění působností vykonávaných žadatelem byla provedena aktualizace vazeb (agenda – charakteristika výkonu agendy – zmapování procesu – pozice v procesu - využívání konkrétního segmentu integrovaného systému ICT – výkon agendy v procesním modelu) systém ICT jako nástroj pro výkon jednotlivých agend vytváří optimální podmínky pro zajištění procesů probíhajících v rámci zajištění působností vykonávaných žadatelem. Uživatel se nepřizpůsobuje systému, ale systém procesům, tedy potřebám uživatele. žadatel provedl integraci všech SW komponent v rámci Technologického centra a zajistil jejich komplexní integraci ve vazbě na konkrétní podmínky

44 Objektivně ověřitelné identifikátory
C. Vlastní systém ICT úřadu je připraven ke komunikaci se Základními registry, a to prostřednictvím Integračních bodů přístupu k eGON službám byla provedena optimalizace vztahu Informační systém datových schránek – vlastní elektronická spisová služba – provedena modernizace prostřednictvím zavedení standardních elektronických formulářů pro vstupy (podání občanů či institucí) a výstupy (rozhodnutí orgánu veřejné moci) byl nastaven ucelený a jednotný systém autorizace, identifikace a autentizace úředníků dle jejich rolí při výkonu konkrétní agendy (resp. působnosti) systém ICT úřadu byl upraven tak, aby byl připraven na komunikaci s Portálem veřejné správy systém ICT úřadu byl upraven tak, aby byl připraven na komunikaci se Základními registry pro výkon agendových rolí Editor referenčních údajů

45 produkty služby Kde je integrace? Integrace Výstupy Portál občana
Politik Občan Portál občana Portál úředníka Management Podání Dokumenty Integrace Podnikatel Úředník Agenda … Agenda 4 Agenda 3 Agenda 2 Podpora občana Agenda 1 Podpora úřadu Datové schránky Základní registry

46 Workflow (pracovní postupy)
A) Procesy BPM (procesní modely) Analýza a popis procesů Detekce opakovatelných postupů, duplicit, úzkých míst zpracování atp. Podklad pro sledování efektivity Možnost optimalizace Workflow (pracovní postupy) Řízené zpracování procesů Role, zastupitelnost Sledování termínů Portály, integrace aplikací Opravdová elektronizace agend Skládání stávajících aplikací do nových procesně-procedurálních celků Tvorba zcela nových aplikací Pružná reakce na vnitřní a vnější dynamiku (organizační změny, legislativa…) Integrace

47 B) Disribuované workflow – spolupráce agendových rolí
ORP Podání žadatele do datové schránky úřadu Odpověď do datové schránky žadatele Součinnost při vyřízení požadavku Zřizované organizace

48 C) Integrační platforma
Integrační platforma (IP) IS úřadu (ERP) Workflow (WF) Procesy IS Potřeba: Nezávislost Problém: Heterogenita Sběrnice služeb úřadu Katalog služeb Aplikační adaptéry Cíl: Možnost změn Způsob: Integrace Servisně Orientovaná Integrace (SOI) 1. WF požaduje informace o historických dotacích 2. IP díky katalogu služeb ví, že lze tyto informace nalézt v ERP 3. ERP poskytne IP specifickou odpověď 4. IP předá transformovanou informaci zpět do WF

49 Příklady využití Integrace aplikací na úřadě
Sdílení a synchronizace dat a číselníků mezi systémy Vytěžování potřebných informací z IS úřadu pro jiné agendové systémy Zjišťování dlužníků Dotace Přestupková řízení Integrace - každá aplikace publikuje katalog služeb (web services) pro využití ostatními agendovými systémy prostřednictvím integrační platformy Uvnitř úřadu (odbory, správa úřadu) Externí subjekty (neziskové organizace, centrální orgány) Úloha integrace agendových informačních systémů v eGovernmentu

50 A + B + c = Logický koncept
Technologické centrum ORP CENTRÁLNÍ PROJEKTY ORP OBCE a ZO OKOLÍ ÚŘADU datové schránky základní registry portal.gov.cz Centrální sběrné místo údajů o VS Portál lidských zdrojů PERSONALIZOVANÝ PORTÁL ÚŘEDNÍKA PORTÁL OBČANA INFRASTRUKTURA WORKFLOW eSS Negarantované úložiště AIS 2 AIS 3 AIS 1 ERP office home ... INTEGRAČNÍ PLATFORMA Integrace IS zřizovaných organizací

51 Naplnění konceptu eGovernmentu (HEXAGON)
Flexibilita a transparentnost Konektivita a komunikace s Centrální projekty Kvalitní a dostupné služby Portál občana LEGISLATIVA OBČAN FINANCE TECHNOLOGIE ÚŘEDNÍK ORGANIZACE Moderní a efektivní úřad Jasná a přímá distribuce služeb Katalog služeb úřadu a Procesní přístup k agendám Efektivní využití zdrojů, strategické řízení Financování z EU Ochrana investic Integrací stávajících IS Spokojený a kompetentní úředník Portál úředníka Inovace, optimalizace, nové možnosti Workflow, Integrační platformy, Virtualizace

52 Souvislosti mezi ORP a kraji

53 různý stupeň rozvinutí shodného konceptu
CENTRÁLNÍ PROJEKTY TECHNOLOGICKÉ CENTRUM KRAJE Infrastrukturní SW Nadstavbové IS, aplikace a služby datové schránky základní registry TECHNOLOGICKÁ CENTRA ORP portal.gov.cz Infrastrukturní SW Nadstavbové IS, aplikace a služby Centrální sběrné místo údajů o VS Infrastrukturní SW Nadstavbové IS, aplikace a služby Portál lidských zdrojů Infrastrukturní SW Nadstavbové IS, aplikace a služby

54 Výzva - Procesní pohled krok za krokem

55 Výzva na TC ORP – co je třeba udělat?
Projektový záměr na TC ORP Zpracování projektového záměru "Technologické centrum ORP xxx „. Schválení orgány obce. Zájem obcí o hostované eSSL písemné rozhodnutí příslušných orgánů obce. Ve studii proveditelnosti musí žadatel uvést seznam obcí, které požádali o využití hostované spisové služby nebo o nákup licencí. Rozhodnutí o členění projektu. Celý nebo po částech? Výzva k podání nabídky na Studii proveditelnosti Výzva k podání nabídky na realizaci zakázky v nabídkovém řízení podle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, na Zpracování studie proveditelnosti v rámci projektu "Technologické centrum ORP xxx " …pokrač.

56 Výzva na TC ORP – co je třeba udělat? /pokr.
Studie proveditelnosti Celkový pohled na území, zmapování potřeb jednotlivých obcí, nastínit variant řešení, návaznost na další projekty a výzvy v rámci IOP, celkové technické a technologické řešení TC ORP. Zpracování studie proveditelnosti je způsobilým výdajem až do výše 5 % celkových způsobilých výdajů projektu. Závazná osnova studie proveditelnosti přílohou Příručky pro žadatele a příjemce Dokument „Analýza stavu vnitřního chodu úřadu“ – požadavek pro část výzvy Integrace vnitřního chodu úřadu Žádost o poskytnutí dotace Benefit7 Povinná příloha je Studie proveditelnosti a další dokumenty Veřejná zakázka na TC – celek nebo po částech Zahájení procesu Veřejná zakázka na dodavatele TC / eSSL / Integrace Příjemce je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

57 Rekapitulace kroků – Role Asseco CE
Fáze Kooperace Pozn. Vyhlášení výzvy Projektový záměr X Asseco CE (Partner) Rozpočet obce, kofinancování Zájem obcí písemně Soutěž o Studii proved. Studie proveditelnosti Žádost Benefit 7 Veřejná zakázka na dodavatele TC ORP (částí) Dodávka Asseco CE Administrace projektu

58 Příležitost pro dodavatele i zákazníky Asseco CE
SHRNUTÍ Příležitost pro dodavatele i zákazníky Asseco CE Ví CO je předmětem výzvy Má ŘEŠENÍ pro naplnění předmětu výzvy Ví JAK pomoci ORP získat dotaci

59 DISKUZE Nebojte se zeptat…

60 děkujeme za pozornost Asseco Czech Republic, a.s.
Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9 Tel.: , 366 Fax:


Stáhnout ppt "Technologická centra obcí s rozšířenou působností"

Podobné prezentace


Reklamy Google