Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Eroze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Eroze."— Transkript prezentace:

1 Eroze

2 Co to je EROZE? Půdní eroze je proces oddělování, transportu a ukládání materiálu erozními většinou abiotickými činiteli. Eroze se vyskytuje jako dlouhodobý činitel, který modeluje povrch planety ve všech geologických dobách. Erozi můžeme nejčastěji dělit na erozi vodní, větrnou, ledovcovou, sněhovou, zemní, antropogenní.

3

4 Třídění eroze Eroze půdy se dělí podle různých hledisek:
činitele (faktoru) formy intenzity škodlivosti eroze

5 Podle činitele, který vznik eroze způsobuje a který určuje její průběh, se rozlišuje:
vodní eroze větrná eroze ledovcová eroze zemní eroze sněhová eroze abraze antropogenní eroze

6 Nejčastější formy Eroze u nás
VĚTRNÁ EROZE – posuvná, prašná VODNÍ EROZE – plošná eroze, rýhová, výmolová

7 Ohrožení půd vodní erozí v ČR

8 Labské pískovce

9 Labské pískovce jsou součástí rozsáhlé jednotky označované jako Český masív. Většinu území pokrývají mladší sedimenty - křemenné pískovce svrchnokřídového (turonského) stáří. Přírodní procesy eroze skalního podkladu i akumulace sedimentů působí i v současnosti. Kromě zvětrávání, říční eroze, ukládání i transportu dochází zejména ke skalnímu řícení.

10 Hřensko

11 Příklady eroze ve světě:

12 Eroze na souostroví Kornati
Stejně jako většina Jaderského pobřeží, neuniklo souostroví Kornati odlesnění, které proběhlo již v dávné minulosti. Zkázu dokonal velký požár, který vznikl na souostroví v polovině 19. století. Nezbyla tu tedy žádná vzrostlá vegetace, které by chránila půdu před smyvem. Vodní eroze tedy smyla všechnu půdu do moře a obnažila sklaní podloží. Většina vegetace již nemá šanci se tu uchytit. Poslední zbytky zeminy se nacházejí v sedle mezi těmito dvěma kopečky, je tu však patrná vodní eroze ve velmi rozvinutém stadiu.

13

14 Eroze v JAR V Jihoafrické republice je odhadována roční ztráta půdy asi  tun, což odpovídá téměř třem tunám na každý hektar půdy. Dále je odhadováno, že každá tuna vypěstované kukuřice, pšenice nebo dalších plodin představuje ztrátu 20-ti tun půdy!

15 Eroze v USA Mapa zobrazuje průměrnou roční ztrátu půdy za rok vodní erozí na zemědělské půdě v USA (data k roku 1992). je odhadováno, že půda v USA je v současné době erodována sedmnáctkrát rychleji než je trvale udržitelná mez. 90% půdy v USA v současnosti ztrácí půdu rychlostí, která je vyšší než normální eroze.

16 Turecko je jednou ze zemí nejvíce postižených erozí
v Turecku ohroženo střední nebo těžkou erozí 78% plochy celého tureckého území.

17 Eroze na Islandu


Stáhnout ppt "Eroze."

Podobné prezentace


Reklamy Google