Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA
VY_32_INOVACE_ZEM.2.25 Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA Předmět: Zeměpis Tematická oblast: Regionální geografie světa Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia Oblast podpory: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Roman Bartoníček Téma: Makroregion JV Evropa – Rumunsko a Bulharsko Datum vytvoření: Přílohy: VY_52_INOVACE_ZEM.2.25

2 VY_32_INOVACE_ZEM.2.25 1) Vyber správně a z nabídky a lokalizuj do slepé mapy sousední státy Rumunska: Maďarsko Moldavsko Srbsko Ukrajina Bulharsko Ukrajina

3 2) Vyznač do slepé mapy níže vypsané místopisné pojmy:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.25 2) Vyznač do slepé mapy níže vypsané místopisné pojmy: Temešvár Kluž Dunaj Valašská nížina Transylvánská vysočina Constanta Jižní Karpaty Černé moře Bukurešť Brašov Craiova Prut

4 VY_32_INOVACE_ZEM.2.25 3) Vyber správně a z nabídky a lokalizuj do slepé mapy sousední státy Bulharska: Rumunsko Srbsko Bosna a Hercegovina Řecko Turecko

5 4) Vyznač do slepé mapy níže vypsané místopisné pojmy:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.25 4) Vyznač do slepé mapy níže vypsané místopisné pojmy: Stará Planina (Balkán) Hornothrácká nížina Varna Černé moře Pleven Rila Burgas Dunaj Sofia Rodopy Ruse Pirin Plovdiv Stara Zagora Marica

6 5) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni!
VY_32_INOVACE_ZEM.2.25 5) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni! Oba státy leží z větší části na Balkánském/ Dinárském poloostrově a mají přístup ke Kaspickému /Černému moři. Rumunsko je rozděleno obloukem Karpat / Balkánu do dvou odlišných částí. Největší rumunská řeka Dráva / Dunaj tvoří na jihu / severu hranici s Bulharskem a Srbskem. Pohraniční oblasti Rumunska jsou tvořeny převážně nížinami, z nichž největší je Valašská / Transylvánská na jihu. Stejně jako Rumunsko je Bulharsko z větší části nížinatá / hornatá země. Jižně od hlavního města vystupuje masiv Vitoša / Pindos. Jihozápad země vyplňuje rozsáhlý horský masiv s pohořím Velebit /Rila, kde je také nejvyšší hora Bulharska a zároveň Balkánského poloostrova Musala / Golem Perelik měřící 2925 m n. m. Centrální částí Bulharska se táhne od srbských / maďarských hranic na západě po Černé moře na východě pohoří Stará Zagora / Stará Planina. Na jih od této soustavy se rozkládá Hornotrácká / Dolnodunajská nížina. Na území Rumunska / Bulharska se Dunaj vlévá do Černého moře / Kaspického moře a tvoří druhou největší a nejlépe zachovalou deltu a biosférickou rezervaci v Evropě.

7 Přečti svůj text o obyvatelstvu třídě!
VY_32_INOVACE_ZEM.2.25 6) Obyvatelstvo Rumunska a Bulharska. Rozšiř pracovní text o další charakteristické poznatky! Počet obyvatel obou států se výrazně liší. V Rumunsku žije přibližně 3x více obyvatel než v Bulharsku. Bulharsko je také zemí, která se od devadesátých let potýká s nepříznivým demografickým vývojem. Vzhledem ke složitému historickému vývoji mají oba státy pestré národnostní složení. V Rumunsku je nejpočetnější maďarská menšina, v Bulharsku tvoří hlavní menšinu Turci. V obou státech žije též početná menšina romského etnika. Obě země také spojuje dominantní postavení pravoslavné církve, v Bulharsku je druhým nejdůležitějším náboženstvím islám. Přečti svůj text o obyvatelstvu třídě!

8 7) Hospodářství Rumunska a Bulharska. Doplňte text:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.25 7) Hospodářství Rumunska a Bulharska. Doplňte text: Oba státy byly před rokem 1989 členy ekonomické integrace RVHP, přičemž Rumunsko patřilo mezi její nejzaostalejší členy. Pád komunismu, změna odbytišť – hlavně propojení s bývalým SSSR a zavedení volného trhu vedl v obou zemích vedla v 90. letech k výraznému propadu ekonomik. Hospodářství Bulharska také poznamenaly sankce namířené proti zemím jako Iráku nebo bývalá Jugoslávie, kam Bulharsko vyváželo značnou část své produkce. Zvýšit ekonomický růst se podařilo teprve na počátku 21. století. Na pozitivních změnách se u obou zemí projevily zahraniční investice a především jejich vstup do EU v r Velkým přínosem je také cestovní ruch, Bulharsku se daří propagovat v zahraniční jak své mořské pobřeží, tak i památky ve vnitrozemí. Hlavní hospodářskou a dopravní osu Bulharska tvoří Hornothrácká nížina, která je využívána už od starověku. V zemědělství převládá rostlinná produkce nad živočišnou. V Bulharsku se pěstují především obiloviny a daří se zde i teplomilným plodinám jako je tabák, melouny nebo vinná réva.Těží se hnědé uhlí a barevné kovy. V Rumunsku má stále velký význam zemědělství, ve kterém pracuje 30% obyvatel. V průmyslu má důležité postavení výroba automobilů značky Dacia, která je součást francouzského koncernu Renault. Rozvinutý je také těžební průmysl, ale zásoby rud a paliv nejsou zatím dostatečně a efektivně využívány. Nižší úroveň služeb je brzdou pro velký potenciál cestovního ruchu, turisty lákají především Karpaty.

9 7) K charakteristice v tabulce doplňte jméno osobnosti:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.25 7) K charakteristice v tabulce doplňte jméno osobnosti: b) a) c) Obr Obr Obr.3 jméno charakteristka b) Todor Živkov V roce 1954 získal post prvního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Bulharska a u moci zůstal až do listopadu Za jeho vlády došlo zpočátku k uvolnění režimu a liberalizaci, ta byla ale později z obavy protikomunistického povstání, jež proběhla v Maďarsku a v Polsku, zastavena a zavedla se opatření potírající opozici. Jeho vláda úzce spolupracovala se SSSR a kopírovala jeho politiku. S jeho působením se též pojí omezování vlivu turecké menšiny. c) Simeon II V roce 1943 se stal panovníkem Bulharska po smrti svého otce Borise III. Vzhledem k tehdejšímu nízkému věku za něj vládla regentská rada. Po druhé světové válce a zrušení monarchie v roce 1946 odcestoval s rodinou ze země do Egypta a později žil ve Španělsku. Svou rodnou zemi navštívil poprvé od dětství v roce 1996, začal se v ní však záhy politicky angažovat a v roce 2001 se stal bulharským premiérem.Tím byl až do roku 2005, kdy jeho stranu ve volbách porazili socialisté a) Nicolae Ceauşescu Kolem jeho osoby se postupně vytvořil silný kult osobnosti. Stal se první tajemníkem Komunistické strany Rumunska, od r zastával funkci prezidenta. Za jeho vlády vzrostl zahraniční dluh, propadla se životní úroveň obyvatel, scházely potraviny, pohonné hmoty a další důležité komodity. V roce 1989 po sílící kritice režimu vypuklo povstání lidu. Po zatčení a krátkém procesu byl v prosinci spolu se svou manželkou zastřelen.

10 10) Zjistěte čím je v Bulharsku významná oblast města Kazanlaku:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.25 10) Zjistěte čím je v Bulharsku významná oblast města Kazanlaku: Růžové údolí nebo Údolí růží  je 120 kilometrů dlouhé údolí ve středním Bulharsku při jižním úpatí pohoří Stara Planina, známé růžovými plantážemi. Pěstuje se zde speciální druh růží, z nichž se již od starověku destilací získává růžový olej, základní substance při výrobě parfémů. Z Bulharska pochází 70 % světové produkce růžového oleje. Turistickým centrem Růžového údolí je město Kazanlak, které má ve znaku růžový květ a kde se nachází Muzeum pěstování růží.

11 VY_32_INOVACE_ZEM.2.25 11) Podívejte se na video pojednávající o našich krajanech v Banátu a diskutujte o jejich životě.

12 Rozšiřující pojmy k zapamatování:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.25 Rozšiřující pojmy k zapamatování: RVHP = byla obchodní organizace sdružující v době studené války socialistické státy sovětského bloku. Rada vzájemné hospodářské pomoci Transylvánie = nebo též Sedmihradsko je historická země rozkládající se v dnešním Rumunsku Banát = je oblast v jihovýchodní Evropě, v 1. pol. 19. stol. sem dorazili čeští a Delta Dunaje = je evropská největší a nejzachovalejší říční delta. Delta Dunaje je od roku 1991 zapsána na Seznam světového dědictví vyhlašovaný organizací UNESCO. Dacia = je rumunská automobilka, v září 1999 ji koupila společnost Renault. Sluneční pobřeží = je významné přímořské letovisko u Černého moře v Bulharsku. Kozloduj = je jaderná elektrárna ležící u stejnojmenného města v severním Bulharsku nedaleko hranic s Rumunskem. Železná vrata = je název pro přehradu, vodní nádrž, ale i soutěsku na konci středního toku Dunaje mezi Rumunskem a Srbskem. Rilský klášter = je největší a asi nejznámější klášter pravoslavné církve v Bulharsku. V r byl zařazen na Seznam světového dědictví UNESCO. Nachází se v severozápadní části pohoří Rila.

13 VY_32_INOVACE_ZEM.2.25 Použitá literatura: Mapa 1. http://d-maps.com/
Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3


Stáhnout ppt "Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA"

Podobné prezentace


Reklamy Google