Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer."— Transkript prezentace:

1 AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer

2  dotace ESF  výběrová řízení  objem dalšího vzdělávání  náročnost zákazníka dalšího vzdělávání  odlišení v konkurenčním prostředí… Proč je kvalita „tématem dne“?

3  reference  předchozí zkušenosti  komplexnost řešení  vstřícnost  nástroje prokazující kvalitu  akreditace, certifikace  mediální obraz Jak to vidí personalisté?

4  prozákaznická orientace  kvalita lektorů  certifikáty, členství v profesních sdruženích  vývoj vlastních produktů  metodika vzdělávání  etika  reference Jak to vidí vzdělavatelé?

5  kvalita vzdělávacích institucí  kvalita vzdělávacích programů  kvalita lektorů Tři pilíře kvality

6  ISO  Q FOR  CAF  IES… Kvalita vzdělávacích institucí  eduIQ 9001  KVIS…

7  akreditace  certifikace  profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání  ISO 17 024 Kvalita vzděl. programů a lektorů

8  Etický kodex AIVD ČR  Desatero kvality vzdělávací instituce  Desatero kvality lektora  Soutěž Vzdělávací instituce roku  Soutěž Lektor / Lektorka roku  Expertní podíl na projektu KONCEPT Role AIVD ČR v zajišťování kvality

9

10

11 Soutěže kvality AIVD ČR:  Vzdělávací instituce roku Role AIVD ČR v zajišťování kvality

12 Soutěže kvality AIVD ČR:  Lektor / Lektorka roku Role AIVD ČR v zajišťování kvality

13  Koncepce dalšího vzdělávání  MŠMT, NÚV  2010-2013  aktivita: Kvalita dalšího vzdělávání  výstupy:  profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání  rating vzdělávacích institucí Projekt KONCEPT

14  kvalifikační a hodnoticí standard  autorizované osoby  propojení:  rating vzdělávacích institucí  veřejné zakázky  projekty ESF Profesní kvalifikace Lektor DV

15

16

17

18  srozumitelný systém pro využití zákazníky z privátního i veřejného sektoru  zřetelné odlišení kvality a nekvality  šance pro zákazníka vybrat si na trhu vzdělávací instituci odpovídající jeho potřebám  podpora rozvoje vzdělávání dospělých Rating vzdělávacích institucí

19 tým aktivity kvalita dalšího vzdělávání zástupce komerčních vzdělávacích institucí zástupce škol zástupce školských zařízení zástupce univerzit zástupce neziskových organizací zástupce MŠMT zástupce MPSV

20 Cílová skupina ratingu:  vzdělávací instituce  školy a školská zařízení  útvary vzdělávání v subjektech s jiným předmětem činnosti než další vzdělávání Rating vzdělávacích institucí

21 Podmínky platnosti ratingu:  udělován na dobu 3 let  opakované udělení ratingu  odnětí uděleného ratingu  zánik uděleného ratingu  nebude průběžné ověřování kvalitativních kritérií v období platnosti Rating vzdělávacích institucí

22 Metodika ratingu:  autoevaluace  externí hodnocení  hodnocení zákazníkem  5 úrovní ratingu  1. úroveň je již standardem kvality! Rating vzdělávacích institucí

23 Lektorské zázemí Měření efektivity procesu Materiálně technické a didakt. zázemí Zákaznický přístup  „poskytuje základní standard“ 35 % kvalifikovaných lektorů prokazatelná forma evaluace hygienické a psychohygienické normy legální SW a uvádění zdrojů k výuk. mat. kontaktní pracovník pro klienty  „zájem o klienta“ 55 % zjišťování informací o cíl. sk. a požadavcích zákazníka vzdělávací cíle kontrolovatelné klientem vybavená učebna obchodní a reklamační podmínky  „orientace na přínos vzdělávání“ 70 % vzdělávací program je zakončen zhodnocením míry pokroku vlastní vzdělávací programy a stud. materiály poradenský pracovník pro klienty  „efektivita vzdělávání a užití výsledků v praxi“ 80 % vzdělávací program na klíč multimediální didaktické pomůcky rychlost realizace od zadání  „kreativita, inovativnost“ 90 %vlastní autorské studijní materiály vytváří inovativní know- how výuka i distanční formou tvorba výuk. filmů či spec. pomůcek pro výuku výuka i v cizích jazycích ind. koučování

24 Motivace pro rating:  dostatek informací pro odbornou veřejnost  nízká cena za rating  provázání systému s výběrovými řízeními a projekty  dialog s MŠMT, MPSV  vynakládání státních financí na vzdělávání v kvalitních vzdělávacích institucích Rating vzdělávacích institucí

25 Účastníci pilotáže:  přihlášeno 30 vzdělávacích institucí  vybráno 12 vzdělávacích institucí pro pilotáž  cíl: zasáhnout co možná nejširší spektrum VI Pilotáž ratingu vzdělávacích institucí

26 Účastníci pilotáže – kritéria výběru:  délka působení na trhu  právní forma (s.r.o., a.s., o.p.s., škola…)  velikost (malá, střední, velká)  počet lektorů  obrat  regionální zacílení (ČR, EU, menší regiony) Pilotáž ratingu vzdělávacích institucí

27 Hodnotitelé:  4 osoby – členové týmu projektu KONCEPT Pilotáž ratingu vzdělávacích institucí

28 Výstupy z pilotáže:  kladné přijetí ze strany ratovaných institucí  aspirace na stupeň většinou odpovídala realitě  pozitivní reakce zákazníků na tel. kontaktování  neporozumění některým kritériím/otázkám  potřeba vzdělávání v oblasti kvality u VI i u zákazníků Pilotáž ratingu vzdělávacích institucí

29 Výstupy z pilotáže:  potřeba jednotné komunikační platformy se vzory dokumentů a vysvětlenými standardy  rating vnímán mj. jako motivace pro zlepšování VI  rating jako marketingový nástroj Pilotáž ratingu vzdělávacích institucí

30 Závěry z pilotáže:  nutnost ověření některých skutečností na větším vzorku vzdělávacích institucí  předpoklad plošné pilotáže a nastavení všech nezbytných procesů (alespoň 2 roky)  vyřešit institucionální zakotvení ratingu  podpořit i vzdělávací roli ratingu (VI i zákazníci) Pilotáž ratingu vzdělávacích institucí

31  www.nuv.cz/koncept Návrh systému ratingu vzdělávacích institucí Tabulka ratingu Metodika ratingu Závěrečná zpráva po pilotáži ratingu Návrh systému ratingu vzdělávacích institucí Tabulka ratingu Metodika ratingu Závěrečná zpráva po pilotáži ratingu  www.aivd.cz Desatera kvality AIVD ČR Soutěže kvality AIVD ČR Desatera kvality AIVD ČR Soutěže kvality AIVD ČR Bližší informace

32

33 Mgr. Jana Brabcová brabcova@grafia.cz Mgr. Tomáš Langer tomas@tomaslanger.cz Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer."

Podobné prezentace


Reklamy Google