Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E - Dovoz Martin Brázda 8.10.2008 e-dovoz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E - Dovoz Martin Brázda 8.10.2008 e-dovoz."— Transkript prezentace:

1 e - Dovoz Martin Brázda e-dovoz

2 Úvodní informace: e-dovoz prvotní informace
Smíšená pracovní skupina, CÚ Ruzyně Média (EURO, Dopravní noviny, Olomoucký merkur) – clo a daně online cíle systému e-Dovoz bezpečnost, jednotnost, bezpapírové prostředí, Rychlost, elektronická výměna dat s třetími zeměmi. e-dovoz

3 Právní a pracovní předpisy
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.648/2005 ze dne 13. dubna 2005 (Bezpečnostní dodatek), kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství Nařízení Komise ES č. 1875/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č.2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství. NK 1875/2006 – změna prováděcího nařízení 2454/93 AIS (Automated Import System) ICS (Import Control System) FTSS (Funkční specifikace) verze 6.2 „konečná“ Fáze 1- THE BUSINESS SCOPE OF ICS Phase 1, ver.1.2 Navrhované změny „nařízení“ dokument TAXUD2007/2008-EN revize – poslední Havarijní postup – v této fázi neřešen e-dovoz

4 Vybraná omezení Mezi MS nebude probíhat výměna úplných dat – pokud se tak neshodnou Podání ESD je nutno učinit v zemi CÚ vstupu Prozatím nelze využít jednotný přístupový bod SEAP (2014)

5 Základní materiály projektu
dekompozice hlavních činností definice rizik a způsobů jejich odstranění harmonogram činnosti (ganttův diagram atp.) Zahájení projektu – základní analýza prostředí Materiál "základní postupy“ Materiál "Celní řízení" – GAN/DAN Základní obrazovky prototypu Aplikace – funkčnost dle 1. etapy e-dovoz

6 Obsah e-Dovoz e-dovoz Vstupní operace Dovozní operace
Procesy spojené se vstupem zboží na celní území Společenství Dovozní operace Procesy spojené s obvyklým „dovozem“ e-dovoz

7 Aplikace e-Dovoz (ICS + AIS)
vstupní operace - ICS obsah, proces podání ESD riziková analýza oznámení o příjezdu/entry key dočasné uskladnění podání souhrnného celního prohlášení/obsah/forma e-dovoz

8 Aplikace e-Dovoz (ICS + AIS)
dovozní operace – AIS elektronické deklarování do některého z dovozních režimů umožnění vyhotovení ESD z e-CP umožnění zavedení CCŘ na úrovni Společenství je nasazení vázáno na přijetí modernizovaného celního Kodexu (MCC) na národní úrovni – technický přepis stávající aplikace WDIS a změna postupů (v intencích stávající legislativy) tak, aby pokud možno neodporovaly dnes známým tezím MCC e-dovoz

9 Vstupní operace - ICS e-dovoz

10 Proces dovozu – vstupu dle EK
e-dovoz

11 Proces dovozu – vstupní operace:
Naložení zboží Transport Vstup zboží na celní území Společenství Tranzit Předložení zboží na CÚ určení podání ESD pouze 1x na prvním CÚ vstupu Přidělení celně schváleného určení e-dovoz

12 e-dovoz X – uvedení u položky Y – pro režim či CP „hlavička“
Z – pro režim či CP u zprávy o přepravě x,y,z – kdekoli (položka, hlavička) e-dovoz

13 ESD – entry summary declaration
forma podání: Výhradně elektronicky Výjimky – písemně dle čl. 183 odst. 2 CCIP Podání „oznámení“ + zajištěn přístup k údajům ESD v elektronickém systému subjektu – čl. 36a CC – prozatím se neuvažuje ESD ověřuje osoba, která je podává – písemné ESD se podepisuje ESD se v některých případech nevyžaduje Elektrická energie Zboží, které vstupuje potrubím, Dopisy, pohlednice… Zboží přepravované podle pravidel Světové poštovní unie Další – viz čl. 181c CCIP ESD se také nevyžaduje také u proplouvajících či prolétajících dopr. prostředků – čl.36a CC obsah ESD je různý pro druh přepravy, AEO a ZJP viz. příloha 30A CCIP e-dovoz

14 ESD – 2 Údaje poskytnuté v rámci tranzitního režimu lze použít jako ESD za podmínek: Zboží je dopraveno ne celní území Společenství v rámci tranzitního režimu Tranzitní údaje se předávají prostřednictvím informačních technologií a počítačových sítí Údaje obsahují veškeré prvky vyžadované pro ESD Kde se ESD podává Dle místa - CÚ podání, CÚ vstupu Osoba, která ESD podává – čl. 36b CC Podává osoba, která zboží přiváží na celní území Společenství – skutečný přepravce Nebo která přebírá odpovědnost za přepravu zboží na toto území – např. logistická spol. Osoba, jejím jménem výše uvedené osoby jednají – např. skutečný příjemce - firma Kdokoli, kdo je schopen dotčené zboží Předložit nebo Zajistit jejich předložení celnímu orgánu Zástupce všech výše uvedených e-dovoz

15 ESD – 3 lhůty pro podání – čl. 184a CCIP (výjimky čl. 184b CCIP – mezinár. dohody) Námořní přeprava U nákladu v kontejnerech nejméně 24 hod před nakládkou v přístavu odeslání U volně loženého či kusového nákladu nejméně 4 hodiny před vplutím do prvního přístavu na celním území Společenství Letecká přeprava U letů na krátkou vzdálenost (méně než 4 hodiny z posledního letiště) – nejpozději v okamžiku skutečného vzletu U letů na dlouhou vzdálenost – nejméně 4 hodiny před příletem na první letiště na celním území Společenství Železniční a vnitrostátní lodní Nejméně 2 hodiny před příchodem na vstupní celní úřad na celním území Společenství Silniční přeprava Nejméně hodinu před příchodem na vstupní celní úřad na celním území Společenství opravy ESD – čl. 36b odst. 5 CC ve lhůtě do podání oznámení o předložení zboží Změnu není možné provést: Po informaci o úmyslu provést kontrolu zboží – pozor na proces, tj. okamžik, kdy je taková informace sdělena (SBR) Zjištění nesprávnosti uvedených údajů Povolení odebrání zboží ESD se vztahuje na veškeré zboží dopravované na celní území Společenství časová platnost – 200 dní Popis zboží nesmí být obecný – např.: ostatní spojovací části..... e-dovoz

16 Proces dovozu – vstupní operace:
Naložení zboží Transport Vstup zboží na celní území Společenství Tranzit Předložení zboží na CÚ určení podání ESD pouze 1x na prvním CÚ vstupu Deklarovaný CÚ vstupu Aktuální CÚ vstupu Následný CÚ vstupu odklon Oznámení před příjezdem – Čl. 183d CCIP analýza rizik Přidělení celně schváleného určení Informace o riziku: zboží nenakládat kontrola zboží ke zboží DK bez identifikace rizik Společenství Oznámení o příjezdu Pouze u prvního CÚ vstupu ! Více „vstupů“ (letadlo, loď): ESD pouze 1x na prvním CÚ vstupu analýza rizik pro všechno zboží u aktuálního CÚ vstupu je možná doplňková analýza rizik. e-dovoz

17 Oznámení o příjezdu e-dovoz
„...mělo by obsahovat části nutné pro identifikaci ESD s ohledem na všechno přivážené zboží...“ – Čl. 184g CCIP: Seznam MRN příslušných ESD e-dovoz

18 Outcome of „Entry Key“ workshop, 13 February 08 and subsequent bilateral meetings with Trade
Workshop of 13 February with CER, CLECAT, ECST, EEA, ESCA, FFI, OCEAN, WSC Bilateral of 19 February with IRU and ESCA to discuss road and combined transport road - ferry Bilateral of 20 February with CER to discuss rail and combined transportation road - rail ECG 60-ICS

19 Oznámení o příjezdu e-dovoz
„...mělo by obsahovat části nutné pro identifikaci ESD s ohledem na všechno přivážené zboží...“ – Čl. 184g CCIP: Seznam MRN příslušných ESD „Entry key“ datum příjezdu + MRN + položky místo MRN je možno u námořní přepravy uvedení čísla dopravního prostředku (IMO, ENI) u letecké přepravy uvedení číslo letu - IATA, je definováno i pro kombinovanou přepravu – vždy nutné MRN Nebude-li MRN „CZ“ bude CZ CS vyžadovat po příslušném MS informaci o riziku. Data podaného ESD nejsou „automaticky“ mezi MS sdíleny – vychází se z SD (SCP) e-dovoz

20 Proces dovozu – vstupní operace:
Naložení zboží Transport Vstup zboží na celní území Společenství Tranzit Předložení zboží na CÚ určení podání ESD pouze 1x na prvním CÚ vstupu Deklarovaný CÚ vstupu Aktuální CÚ vstupu Následný CÚ vstupu odklon analýza rizik Přidělení celně schváleného určení Informace o riziku: - zboží nenakládat - kontrola zboží - ke zboží DK - bez identifikace rizik Společenství Oznámení o příjezdu Provedení kontrol Povolen vstup zboží na celní území Společenství popř. odmítnutí vstupu Více „vstupů“ (letadlo, loď): - ESD pouze 1x na prvním CÚ vstupu - analýza rizik pro všechno zboží - u aktuálního CÚ vstupu je možná doplňková analýza rizik. Dočasné uskladnění - podání SD (SCP) e-dovoz

21 Dočasné uskladnění - SCP
Nově definovaný Čl. 186 CCIP stanoví v návaznosti na Čl. 40 CC povinnost v případě dočasného uskladnění podat souhrnné celní prohlášení. Toto může mít podobu: seznamem MRN, která identifikují ESD a jejich zbožové položky, které budou vykládány, seznamem zboží ve formátu daným přílohou 30A k NK1875, které bude u CÚ vstupu vykládáno, přepravním dokumentem. Popis zboží na přepravním dokumentu bude realizován buď jako seznam MRN dříve ESD/CP nebo seznam zboží ve struktuře dané přílohou 30A NK1875. (Kombinace předchozích variant. Podání písemného přepravního dokumentu nebude mimo havarijní postup systémem podporováno.) Čl. 40 CC – „...osoba předkládající zboží se odvolá na souhrnné celní prohlášení nebo celní prohlášení již podané ve vztahu k tomuto zboží.“ – tj. dopředu podané CP dle Čl. 36c CC. e-dovoz

22 Vstupní operace - jen CZ nebude-li povoleno jiným MS
obsahuje seznam MRN Entry key IE ESD ESD oznámení o předložení zboží IE 907 – komunikační chyba ECR brána CS IE 906 – chybné údaje CÚ vstupu IE 323 – informace o odklonu + části dle 30A IE 906 – chybné údaje IE 303 – zaslání dat rizikových položek CÚ podání ověření osoby ověření formálních náležitostí IE 302 – žádost o data automatická kontrola existence deklarovaných ESD IE 328 – úspěšná registrace ESD, také osobě na vstupu, pokud je odlišná od osoby podávající ESD zjištění odklonu aktuální CÚ vstupu registrace ESD/e-CP = MRN IE 348 – přijato IE 349 – odmítnuto IE 351 – zjištěná opatření a zákazy(osobě zodpovědné za zboží) zboží nesmí být naloženo fyzická kontrola zboží dokumentační kontrola Vyhodnocení idetifikovaných rizik IE 330 – povol vstupu ERIAN (SBR, NR) kontrola Opravy ESD: (CÚ vstupu) IE 330 – povol vstupu IE 319 – rizikové položky IE 301 – předání dat Následný CÚ vstupu IE 322 – odmítnutí vstupu IE 313 – žádost o změnu Předložení SD Provedení rizikové analýzy - SBR Kontrola zboží Povolení/odmítnutí vstupu IE 906 – chybné údaje CÚ vstupu Tranzit IE 304 – žádost přijata

23 Vstupní operace - shrnutí
Podání ESD pouze CÚ vstupu/podání, pokud není MS povoleno jinak Podání ESD může učinit takřka každá osoba (povolení komunikovat) ESD je možno podat opakovaně, oprava je možná jen u úřadu vstupu ESD má časovou platnost (není třeba jej rušit) Oznámení o příjezdu Pouze 1 CÚ vstupu Podává osoba přepravující zboží Všechno vykládané zboží musí být pokryto ESD Možnost „entry key“ Podání souhrnného celního prohlášení (SD) Podává osoba předkládající zboží Tvořeno seznamem MRN, která identifikují ESD, případně data dle příloh 30A Doplnění o označení dočasného skladu popř. zajištění CD Datový obsah zpráv je harmonizovaný Komisí v celém Společenství e-dovoz

24 Dovozní operace

25 Proces dovozu: e-dovoz Naložení zboží Transport
Vstup zboží na celní území Společenství Tranzit Předložení zboží na CÚ určení podání ESD pouze 1x na prvním CÚ vstupu Deklarovaný CÚ vstupu Aktuální CÚ vstupu Následný CÚ vstupu Schválený příjemce Dopravení k CÚ určení analýza rizik Přidělení celně schváleného určení Informace o riziku: zboží nenakládat kontrola zboží ke zboží DK bez identifikace rizik Společenství Oznámení o příjezdu Provedení kontrol Zjednodušený postup Běžný postup Povolen vstup zboží na celní území Společenství popř. odmítnutí vstupu Písemné JSD Více „vstupů“ (letadlo, loď): ESD pouze 1x na prvním CÚ vstupu analýza rizik pro všechno zboží u aktuálního CÚ vstupu je možná doplňková analýza rizik. Dočasné uskladnění - podání SCP e-CP e-CP e-dovoz

26 Dovozní operace - AIS elektronické deklarování do některého z dovozních režimů umožnění vyhotovení ESD z e-CP umožnění zavedení CCŘ na úrovni Společenství je nasazení vázáno na přijetí modernizovaného celního Kodexu (MCC) na národní úrovni – technický přepis stávající aplikace WDIS a změna postupů (v intencích stávající legislativy) tak, aby pokud možno neodporovaly dnes známým tezím MCC

27 Dovozní operace e-dovoz běžný postup
zboží je dopravováno k CÚ nebo na místo schválené nebo určené celními orgány, o propuštění rozhoduje pracovník CÚ v pracovní době, elektronické i písemné podání CP kontrola pouze formálních náležitostí e-CP, TARIC, ERIAN, Zpráva o přijetí, Zpráva o propuštění, platební výměr, odpis zboží z PE (uvolnění zajištěného CD), Zpráva o ukončení režimu úplná i neúplná data (NCP bez povolení ZJP) – čl. 254 CCIP CP, které bude mít atributy NCP, bude současně žádostí o NCP CÚ schválí buď již při přijetí CP nebo zašle elektronické rozhodnutí ve formě elektronické zprávy CÚ stanoví lhůtu a podmínky na doplnění NCP e-dovoz

28 Dovozní operace - ZJP zjednodušený postup – MŘ
osoba musí podat písemnou žádost a CÚ vydat rozhodnutí o povolení ZJP propuštění zboží je nezávislé na pracovní době CÚ - 24 x 7 x 365 zboží není předkládáno k CÚ, zboží je propuštěno na základě zprávy o propuštění a povolení zápisu do evidence deklaranta, ZJP místní řízení za podmínky uvádění úplných dat – na eCP se pohlíží jako na ZCP a DCP podané v jednom okamžiku neúplných dat na základě povolení ZCP a celkového zápisu vázaného na podání doplňkového (d-)CP + využití jednotného zápisu aplikace bude provádět automaticky

29 Průvodní doklady - předložení
Běžný postup písemné JSD – písemně e-CP – elektronicky Písemně Elektronicky Zjednodušený postup (MŘ) bez předložení, popř. elektronicky, či jejich „otisk“ Formát elektronických dokladů JPG, rozlišení 96dpi, výsledek 1 stránky odpovídá cca 75kb + zaručený elektronický podpis e-dovoz

30 Dovozní operace e-dovoz
V rámci celého projektu jsou vydefinovány 4 typy nutných rozhodnutí: povolení elektronické komunikace (obsahuje e-podpisy – je to technicky orientovaný akt), povolení podávat elektronická celní prohlášení v dovozních režimech (obsahuje definice obsahu zpráv e-CP, definice rozhodnutí), povolení ZJP v dovozních režimech (obsahuje podmínky, za kterých může být zboží propuštěno), povolení režimů s hospodářskými účinky. e-dovoz

31 Dovozní operace - změny
V první fázi a běžném postupu není nutné podávat CP elektronicky – nic se nemění V první fázi u ZJP bude podávání CP elektronicky povinné

32 Dovozní operace - ZJP ZJP a RHÚ
Stávající rozhodnutí budou rušeny a vydávány nová rozhodnutí o povolení (jako v NCTS a e-Vývozu) Každé rozhodnutí je účinné až po doručení, použitelné po zápisu do aplikace ZJP (pozor na administrativní chyby) ZJP MŘ obsahuje upřesňující podmínky, za kterých může být ZJP provozován (lhůty, povolené komodity, schválená místa, …). Aplikace e-Dovoz bude kontrolovat podmínky provádění ZJP Povolení RHÚ – obsahuje informaci, zda vydaný RHÚ může být provozován v MŘ (pokud ano, bude nutno zaevidovat i upřesňující podmínky MŘ)

33 Časový harmonogram e-dovoz listopad 2008 – návrh SP vstupní operace
leden 2009 – e-learning aplikace ICS duben 2009 testování aplikace pro ICS 1. července povinnost zavést ICS (Fáze 1) – zavedení e-CP (části AIS) e-dovoz

34

35

36 Nejdůležitější pojmy Vstupní souhrnné celní prohlášení
Oznámení o příjezdu Souhrnné celní prohlášení

37 Konec prezentace. e-dovoz


Stáhnout ppt "E - Dovoz Martin Brázda 8.10.2008 e-dovoz."

Podobné prezentace


Reklamy Google