Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Škola: St ř ední škola právní – Právní akademie, s.r.o.  Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT  Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Škola: St ř ední škola právní – Právní akademie, s.r.o.  Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT  Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236."— Transkript prezentace:

1  Škola: St ř ední škola právní – Právní akademie, s.r.o.  Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT  Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236  Tematická oblast: Sociální práce  Autor: PhDr. Jaroslava Pauchová  Téma: Etapy sociální práce  Č íslo materiálu: VY_32_INOVACE_SP_O9_ Etapy sociální práce  Datum tvorby: 02. 8.2013  Anotace (ro č ník): Prezentace je ur č ena pro žáky 2. ro č níku SŠ, a slouží k pochopení významu sociální práce s klientem, prost ř ednictvím specifických p ř ístup ů v jednotlivých etapách. Sou č ástí jsou rovn ě ž procvi č ovací úkoly.  Klí č ová slova: etapa, plán, sociální evidence, sociální diagnóza, terapie Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“

2 ETAPY SOCIÁLNÍ PRÁCE

3 Etapy sociální práce V SOCIÁLNÍ PRÁCI ROZLIŠUJEME 5 ZÁKLADNÍCH ETAP sociální evidence diagnostická sociální terapie navrhování řešení a sociální terapie ověřování výsledků

4 Etapa sociální evidence Obsahem je seznámení s klientem a jeho problémem... Zjiš ť uje se, jak je problém spole č ensky závažný a č asov ě neodkladný… A) Klient bu ď sám sociálního pracovníka kontaktuje, p ř ichází preventivn ě … B) Klient musí být vyhledán nebo je doporu č en jinou osobou, institucemi…situace je pak obtížn ě jší…

5 Etapa diagnostická Je zaměřena na hledání příčin problému klienta... K určení sociální diagnózy sociální pracovník zjišťuje: Sociální pracovník vychází z pozorování a chování klienta… Záměrným rozhovorem s klientem (nebo rodinou) probírá jeho životní dráhu, jeho schopnost adaptace na problém, hodnotí jeho životní podmínky… Sociální roli klienta Oblasti selhání klienta Důvody deviantního vývoje klienta

6 Etapa navrhování řešení a plán sociální terapie Plán navrhovaného řešení problému klienta směřuje SP k uspokojení nejdříve těch nejnaléhavějších potřeb, posléze k potřebám méně důležitým… Snahou sociálního pracovníka je vybudování plánu terapie na kladných vlastnostech klienta, na jeho skutečných možnostech, a přihlíží i k jeho osobním ambicím … Navrhuje více variant řešení a dává klientovi možnost si vybrat…

7 Etapa sociální terapie Je nejnáročnější etapou… Snahou sociálního pracovníka je přesvědčit klienta o nutnosti změny jeho postojů, názorů a chování, které se v minulosti staly příčinou jeho problémové situace… Výchozím nástrojem je terapeutický rozhovor, který dává klientovi možnost se k problému vyjádřit… Velmi důležité je volit individuální přístup, klienta akceptovat, včetně dodržení jeho anonymity…

8 ETAPA OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Význam spočívá v prevenci opakování problémů, ale také v posouzení výchovné terapie... Veškerá terapie a intervence je zakončena buď úplným nebo částečným vyřešením problému klienta, nebo je ukončena v případě klientova nezájmu nebo neúčasti…

9 Procvičování Jaké etapy se rozlišují v sociální práci s klienty? SOCIÁLNÍ EVIDENCE DIAGNOSTICKÁ NAVRHOVÁNÍ ŘEŠENÍ A SOCIÁLNÍ TERAPIE SOCIÁLNÍ TERAPIE OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

10 Procvičování Snahou sociálního pracovníka v etapě Sociální terapie je přesvědčit klienta o nutnosti změnit své: POSTOJE NÁZORY CHOVÁNÍ

11 Použité zdroje literatury  Mühlpachr, P.,: Sociální práce, PF MU, Brno, 2004.  ISBN 80-210-3323-1  Řezníček, I.,:Metody sociální práce, Sociologické nakladatelství, Praha, 2000. ISBN 80-85850-00-1 Není-li uveden zdroj, je použitý materiál z vlastních zdrojů autorky


Stáhnout ppt " Škola: St ř ední škola právní – Právní akademie, s.r.o.  Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT  Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236."

Podobné prezentace


Reklamy Google