Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)
Makroekonomie I ( Cvičení 10 – Platební bilance, zahraniční zadluženost ) Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Do podrobnějšího členění finančního účtu platební bilance nepatří:
MAEK1 – Cvičení 10 Do podrobnějšího členění finančního účtu platební bilance nepatří: portfoliové investice přímé zahraniční investice export a import služeb patří všechny výše uvedené položky

3 Do podrobnějšího členění finančního účtu platební bilance nepatří:
MAEK1 – Cvičení 10 Do podrobnějšího členění finančního účtu platební bilance nepatří: portfoliové investice přímé zahraniční investice export a import služeb patří všechny výše uvedené položky

4 MAEK1 – Cvičení 10 Existuje-li deficit běžného účtu, musí být vždy (z důvodu účetní vyrovnanosti celkové platební bilance) finanční účet: v deficitu vyrovnaný v přebytku nelze jednoznačně určit

5 MAEK1 – Cvičení 10 Existuje-li deficit běžného účtu, musí být vždy (z důvodu účetní vyrovnanosti celkové platební bilance) finanční účet: v deficitu vyrovnaný v přebytku nelze jednoznačně určit

6 Přírůstek devizových rezerv se v platební bilancei zachytí:
MAEK1 – Cvičení 10 Přírůstek devizových rezerv se v platební bilancei zachytí: se znaménkem plus se znaménkem mínus nezachycuje se

7 Přírůstek devizových rezerv se v platební bilancei zachytí:
MAEK1 – Cvičení 10 Přírůstek devizových rezerv se v platební bilancei zachytí: se znaménkem plus se znaménkem mínus nezachycuje se

8 MAEK1 – Cvičení 10 Která z následujících okolností povede ke zhodnocení reálného měnového kurzu domácí země: pokles zahraniční cenové hladiny růst domácí cenové hladiny zhodnocení nominálního kurzu domácí ekonomiky platí a, b, c současně

9 MAEK1 – Cvičení 10 Která z následujících okolností povede ke zhodnocení reálného měnového kurzu domácí země: pokles zahraniční cenové hladiny růst domácí cenové hladiny zhodnocení nominálního kurzu domácí ekonomiky platí a, b, c současně

10 Import statků a služeb se v běžném účtu platební bilance zachytí jako:
MAEK1 – Cvičení 10 Import statků a služeb se v běžném účtu platební bilance zachytí jako: kreditní položka debetní položka nelze jednoznačně určit

11 Import statků a služeb se v běžném účtu platební bilance zachytí jako:
MAEK1 – Cvičení 10 Import statků a služeb se v běžném účtu platební bilance zachytí jako: kreditní položka debetní položka nelze jednoznačně určit

12 MAEK1 – Cvičení 10 Cvičení 1. Zjistěte z následujících údajů, k jaké změně (růstu/poklesu) devizových rezerv došlo, jestliže ve sledovaném roce běžný účet platební bilance domácí ekonomiky vykázal deficit ve výši 50mld. Kč; kapitálový účet přebytek 0,5 mld. Kč a finanční účet vykázal přebytek 60 mld. Kč. Chyby a opomenutí jsou nula.

13 MAEK1 – Cvičení 10 Cvičení 1. Zjistěte z následujících údajů, k jaké změně (růstu/poklesu) devizových rezerv došlo, jestliže ve sledovaném roce běžný účet platební bilance domácí ekonomiky vykázal deficit ve výši 50mld. Kč; kapitálový účet přebytek 0,5 mld. Kč a finanční účet vykázal přebytek 60 mld. Kč. Chyby a opomenutí jsou nula. Víme, že platební bilance v souhrnu musí vyjít nula. Ze zadaných údajů lze vypočítat: PB = BÚ + KÚ + FÚ + Chyby + R 0 = , R R = -10,5 Devizové rezervy tedy vzrostly o 10,5 mld. Kč. (Minusové znaménko znamená nárůst devizových rezerv!)

14 MAEK1 – Cvičení 10 Cvičení 2. Uvedli jsme, že znehodnocení nominálního měnového kurzu časem zlepší čistý export domácí ekonomiky. Jak však již víme z kapitoly o inflaci, může znehodnocení kurzu vést také k růstu inflace. Vysvětlete, jaký dopad by tento fakt mohl mít na reálný měnový kurz domácí ekonomiky a potažmo na vývoj měnového kurzu.

15 MAEK1 – Cvičení 10 Cvičení 2. Uvedli jsme, že znehodnocení nominálního měnového kurzu časem zlepší čistý export domácí ekonomiky. Jak však již víme z kapitoly o inflaci, může znehodnocení kurzu vést také k růstu inflace. Vysvětlete, jaký dopad by tento fakt mohl mít na reálný měnový kurz domácí ekonomiky a potažmo na vývoj měnového kurzu. Znehodnocení nominálního kurzu znehodnocuje i reálný kurz. Jestliže však vlivem znehodnocení nominálního kurzu vzroste inflace v domácí ekonomice více než v cizině (ceny v domácí ekonomice rostou rychleji než v cizí zemi), může se stát, že se výsledně reálný měnový kurz nezmění (ve vzorečku klesne podíl cen). Neměnný reálný kurz by však nezpůsobil žádnou změnu čistého exportu.

16 MAEK1 – Cvičení 10 Cvičení 3. Představme si, že máme dvě země, které jsou stejně velké, mají stejný počet obyvatel a mají stejně vysoký zahraniční dluh. Nyní o jedné prohlásíme, že má v oblasti zahraničního dluhu mnohem lepší pozici než druhá země. Jak bychom tohle tvrzení mohli vysvětlit?

17 MAEK1 – Cvičení 10 Cvičení 3. Představme si, že máme dvě země, které jsou stejně velké, mají stejný počet obyvatel a mají stejně vysoký zahraniční dluh. Nyní o jedné prohlásíme, že má v oblasti zahraničního dluhu mnohem lepší pozici než druhá země. Jak bychom tohle tvrzení mohli vysvětlit? Námi uvedený zahraniční dluh byl hrubým zahraničním dluhem. Zachycuje jen to, co ekonomické subjekty domácí země dluží ekonomickým subjektům jiných zemí, ale nebere v úvahu, co zahraniční ekonomické subjekty dluží domácím ekonomickým subjektům. Jedna z uvedených ekonomik by na tom mohla být lépe v tom případě, kdyby ji ekonomické subjekty z ostatních zemí dlužily více, než ona dluží jim. To zachycuje tzv. investiční pozice země. Ta je buď kladná, když zahraniční aktiva země jsou menší než zahraniční závazky. Samozřejmě může být investiční pozice země i nulová.


Stáhnout ppt "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google