Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uměleckořemeslné zpracování kovu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uměleckořemeslné zpracování kovu"— Transkript prezentace:

1 Uměleckořemeslné zpracování kovu
Škola:SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk, Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Vývoj kultury a literatury od začátku 19. století do současnosti Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_06 Název DUMu: Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století Pro obor vzdělávání: Uměleckořemeslné zpracování dřeva Uměleckořemeslné zpracování kovu Předmět: Český jazyk Ročník: Třetí Autor: Milan Demela Zpracováno – září, říjen 2012 Škselce, Oselce 1, Nepomuk, Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk, Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Literatura od začátku 19. století do současnosti Číslo DUMu: VY_37_INOVACE_04_01 Název DUMu: 37. Exilová a samizdatová literatura Pro obor vzdělávání: Uměleckořemeslné zpracování dřeva Uměleckořemeslné zpracování kovu Předmět: Český jazyk Ročník: třetí Autor: Milan Demela Datum zpracování : prosine

2 Přelom 19. a 20. stol. - období nejistoty, spěch, stres, rychlý vědecko technický
pokrok sice usnadňuje život a současně působí na psychiku jedince, zdánlivý rychlejší život, kratší vzdálenosti, komunikace, informace, ale i chaos, Úsilí států i kolonií o samostatnost Obrovský šok – 1. světová válka, nový způsob boje, zbraně, zasaženo i civilní obyvatelstvo, miliony mrtvých, invalidé, trvalé memento na utrpení Výsledek VŘSR – vzor pro obyvatele, organizovanost v polit. stranách Demokratizace přes očekávání nemá úspěch Hospodářský boom končí krizí – půda pro extremistické názory – Německo, Španělsko, Itálie, Země západní Evropy nezvládají situaci

3 Kultura – odráží společenské změny, reaguje na vědecko technický pokrok ,
na vynálezy, na jedné straně obdiv, na druhé nebyl každý schopen změny akceptovat a hledá únik z chaotického a stresujícího života Konec 19. stol. přináší vyšší živ. Úroveň, kratší pracovno dobu, co s časem? Spolky, turistika, sport, divadla, četba, noviny – vyšší vzdělanost, film, rozhlas, Film – současně vývoj ve Francii, USA, Německu a Anglii – prvenství přiznáno bratrům Lumiérovým ( August a Louis) , utratily ohromný majetek za techniku Různé pokusy a systémy 1. film – příjezd vlaku – 1895 – kavárna – Grand Café Kinematoskop, kinematograf, tragédie při promítání Z Francie přesun do USA – Hollywood – ateliéry, filmová velmoc utváří hnězdy Charlie Chaplin Filmové společnosti Goldwyn Pictures, Paramount, Universal, Thomas Alva Edison – nejdřív nevěřil v budoucnost filmu Později v Evropě film tvoří Německo – zakládá další společnosti DEFA, UFA,

4 Umělecké směry: Impresionismus Postimpresionismus Symbolismus Naturalismus Dekadence Secese – různé názvy v dalších zemích Civilismus Vitalismus Futurismus Socialistický realismus Impresionismus - původně malířství, okamžitý dojem, vjem barvy Monet, Manet, Degas, Lautrec, Slavíček, Purkyně, Kupka V literatuře pocity, emoce, nálady, nevyjadřuje se přímo, ale v náznacích, Přírodní náměty, osobní prožitky, milostná témata Verše mají blízko k hudebním textům Antonín Sova Karel Hlaváček Jiří Mahen Fráňa Šrámek Postimresionismus Navazuje na impresionismus Cézané, Gaughin,

5 Symbolismus Symbolismus z Francie v r , největší rozmach byl na přelomu 19. a 20. století. Symbolismus byl reakcí na popisnost realismu a naturalismu. Hnutí navazuje na romantismus. Jejich cílem bylo zobrazovat věci těžko popsatelné – city, nálady, myšlenky, Usilovali, aby člověk vnímal vše kolem sebe všemi smysly. Pokud chyběla přesná a výstižná slova – hledali symboly – nepřímé pojmenovaní, ale zase dostatečně zřejmé. Symbolisté se snažili vytvořit umění, a to soustředěným vnímáním celé umělcovy bytosti, všemi pěti smysly, které měly splynout. Symbolisté věřili, že umění by mělo chtít zachytit více absolutních pravd, které mohly být zpřístupněné jen nepřímými metodami. Symbolisté se dělili na několik skupin. Jejich chápání symbolu bylo radikálně odlišné. Základní představy byly symboly jako – barvy – smutky, radosti… Text má čtenáři navodit pocit strachu, zmaru, děsu

6 V literatuře - motivy pohádek, mýtů, představy jsou prezentovány symboly,
ne přímo, důraz na fantazii čtenáře, Edgar Allan Poe – předst. literatury Ameriky – tam se narodil, ale jako sirotek prožil část dětství v Anglii, studia West Pointu, ale často opilost, nedisciplinovanost, vyloučen, stal se novinářem, oženil se s 13letou sestřenicí, dál pil – deprese, ale v té době má úspěch s Havranem – výrazně ovlivnil celou světovou poezii, Poe díky alkoholu a drogám předčasně zemřel Havran mnohokrát přeložen, upraven, Mj. je považován za zakladatele moderní sci-fi a detektivky, ostatní jej kopírují… Vraždy v ulici Morque Jáma a kyvadlo Horory a jiné děsivé příběhy

7 Dekadence – název proudu z franc – padat, upadat , úpadkový,
Cca od pol. 18. stol – ale spíše návaznost na romantismus, podobné pocity – nuda, Marnost, beznaděj , hledání smyslu života, místa ve společnosti – koresponduje s tehdy módními filozofickými směry Schopenhauer, Kierkegaard, Umělci – vyjadřují pesimismus, beznaděj, zmar, často hledají východisko v morbiditě, sexu, satanismu, mystice, narcismus – to vše je výrazem vztah ke společnosti, provokují nadměrnou konzumací alkoholu, drog, …. Stoupenci předevší ve Francii : Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, V Německu bratři Mannovi, Rainer Maria Rilke, V Irsku Oscar Wilde – obraz Doryana Graye V české literatuře : Jan Maria Ployhar, Julius Zeyer Naturalismus – natura – příroda, vychází z realismu, Obliba postav z okraje společnosti nebo naopak z „vyšších“ kruhů, drsné prostředí, ošklivost, realita bez příkras – uznávají teorii, že člověka utváří prostředí, Maupassant – Kulička, Zabiják,

8 Otakar Březina – Václav Jebavý 1887 – 1929
Učitel, spisovatel , básník – vrcholný představitel českého symbolismu Je mu blízký mysticismus, dumá o smrti, životě, Bohu, Tvorba je pod vlivem osobních prožitků – úmrtí rodičů – téma smrti , osamělost v místě působení – pesimismus, opuštěnost, deprese, pochybování o své práci. Studuje soudobé filozofy, předpokládá, že člověk nemůže dosáhnout uspokojení, to umožní pouze sen – v něm je člověk svobodný, nespoutaný – je velmi uznáván, Získává doktorát na UK, opakovaně navržena na Nobelovu cenu Tajemné dálky – je odkázán sám na sebe, hledá vazbu člověk – vesmír, Svítání na západě – opakem života na zemi je smrt a jí začíná něco nového Stavitelé chrámů – vývoj na Zemi je dílem geniů, Ruce – i jedinec svou prací je přínosem pro celý svět

9 Fráňa Šrámek – 1877 – 1952 spisovatel mládí a lásky
Spisovatel dramatik, antimilitarista, představitel českého impresionismu, stoupenec anarchismu ___________________________________________________ ___________________________________________________________________ Modrý a rudý – barvy symboly - modrá – uniforma, rudá ____________________ Splav – žena, příroda, harmonie, milostné poezie x válce , Stříbrný vítr – Jan Ratkin - téma lásky, zklamání , mládí, dospívání a přerod chlapce v muže, milostné téma, chuť se prát s osudem, částečná autobiografie Života bído, přec tě mám rád – kontrasty radosti, elánu a únavy, skepse, Léto – milostný mnohoúhelník, příběh z venkova, sirotek vyrůstající na faře se zamiluje do vdané ženy, vzdálené příbuzné, ona však volí jiného milence, chlapec nachází štěstí u kamarádky z dětství Měsíc na řekou – generační problém, mladí prožívají to, co před lety generace rodičů, konfrontace při setkání bývalých spolužáků….

10 Petr Bezruč - Vladimír Vašek 1867 – 1958
Výjimečný ve své době málo pochopený, autor, psal pod pseudonymem, nestál o popu- laritu. Těžko zařaditelný básník, neakceptoval žádný z tehdy módních směrů, autor jediné sbírky, přesto je významnou osobností české poezie. Po gymnáziu nedokončil VŠ, začal pracovat na poště v Brně, ve Frýdku Místku a opět v Brně Ojedinělé dílo, občas je zpochybňováno autorství, verši poukazuje na silný sociální a národnostní útlak českých obyvatel a slezského lidu ve Slezsku. Teoretici literatury ho řadí mezi anarchisty, symbolisty, realisty. V Praze byl společností zklamán, uzavírá se do sebe, po návratu na Moravu žije samotářsky, není schopen pomáhat rodině, pije, sám tráví čas, vyhýbá se lidem. Poznává kolegu básníka, spisovatele, ten mu ukazuje Frýdecko-Místecko, tam vnímá bídu, po smrti matky se stará o bratra a poznává Hanou. Básně byly napsány víceméně ze zoufalství, autor byl nemocný a chtěl upozornit na neutěšený stav ve Slezsku Báseň – Kdo na moje místo Útlak – Maryčka Magdónova , Ostrava, Škaredý zjev, – sociální problematika Národnostní tématika – Kantor Halfar, , Za 1. světové války souzen , hrozila mu poprava za básně, které nenapsal. Fotografie Milan Demela

11 Fotografie Milan Demela
Ojedinělé dílo, občas je zpochybňováno autorství, verši poukazuje na silný sociální a národnostní útlak českých obyvatel a slezského lidu ve Slezsku. Teoretici literatury ho řadí mezi anarchisty, symbolisty, realisty. V Praze byl společností zklamán, uzavírá se do sebe, po návratu na Moravu žije samotářsky, není schopen pomáhat rodině, pije, sám tráví čas, vyhýbá se lidem. Poznává kolegu básníka, spisovatele, ten mu ukazuje Frýdecko-M ístecko, tam vnímá bídu, po smrti matky se stará o bratra a poznává Hanou, Básně byly napsány víceméně ze zoufalství, autor byl nemocný a chtěl upozornit na neutěšený stav ve Slezsku. Báseň – Kdo na moje místo Útlak – Maryčka Magdónova , Ostrava, Škaredý zjev, – sociální problematika Národnostní tématika – Kantor Halfar, , Za 1. světové války souzen , hrozila mu poprava za básně, které nenapsal. 3 - fotografie Milan Demela

12 Josef Svatopluk Machar 1864 – 1942
Básník, novinář, prozaik, aktivní příslušník mladé nastupující generace Spoluautor textu České moderny – manifest mladých autorů Rozčarován a zklamán životem - Confiteor I. – III. Magdaléna – román ve verších o prostitutce, kterou se snaží vrátit k normálnímu životu její chlapec, ale ona poznává, že společnost je horší a ráda se vrací zpět – obžaloba a kritika společenosti Svědomím věků – podobnost s Legendou věků od V.H. a J.V.

13 Zdroj materiálů: POLÁŠKOVÁ, Taťána; SRNSKÁ, Kateřina; ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena a kol. Literatura pro 2. ročník středních škol, učebnice, Brno: Didaktis, 2009, ISBN POLÁŠKOVÁ, Taťána; SRNSKÁ, Kateřina; TOBOLÍKOVÁ, Vlasta. Literatura pro 2. ročník středních škol pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2009, ISBN Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Uměleckořemeslné zpracování kovu"

Podobné prezentace


Reklamy Google