Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271"— Transkript prezentace:

1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271
Autor Mgr. Hana Šplíchalová Číslo materiálu 3_3_D_17 Datum vytvoření Druh učebního materiálu Prezentace Ročník 8. Anotace Národní obrození Klíčová slova Metternichovský absolutismus, Metternich, národní obrození, osobnosti a díla národního obrození Vzdělávací oblast Člověk a společnost - dějepis Očekávaný výstup Žák porovná jednotlivé fáze národního obrození a jmenuje významné osobnosti tohoto období. Zdroje a citace Mandelová, H., Kunstová, E., Pařízková, I. Dějiny novověku. Liberec: Dialog, ISBN

2 Habsburská monarchie v 1. polovině 19. století
mnohonárodnostní stát aktivní účast na protifrancouzských válkách → Rakousko upevnilo po Vídeňském kongresu své postavení v Evropě zesílilo úsilí vlády tlumit jakékoliv pokrokové myšlenky nebo hnutí reakcí na francouzskou revoluci a napoleonské války byl tzv. metternichovský absolutismus ( ) – snaha upevnit centralistickou absolutní monarchii omezením jakýchkoliv emancipačních snah → cenzura tisku, činnost policie v roce 1804 vzniklo Rakouské císařství monarchii vládne František I. (poslední římský císař, první rakouský císař) a poté Ferdinand V. (poslední český korunovaný král) spolu s kancléřem Metternichem

3 František II. (I.) Ferdinand V. (I.)

4 kníže Metternich

5 Počátky a rozvoj českého národního obrození
národní obrození= období, v němž skupiny českých buditelů usilovaly o novou podobu spisovné češtiny a zrovnoprávnění české národní společnosti cíle národního obrození: čelit germanizaci, zachránit a obnovit český jazyk, sestavit slovníky, gramatiky, probudit národní sebevědomí, psát kvalitní díla ve spisovném českém jazyce mělo tři fáze

6 FÁZE = OBRANNÁ (konec 18. století)
činnost skupiny vědců a šlechticů se zájmem o český jazyk, české země a jejich historii počátky českého divadla, novin a jazykovědy divadlo: bratři Thámové, Matěj Kopecký – loutkové divadlo cíl: zajistit česká představení noviny: Václav Matěj Kramerius – vydává Pražské poštovské noviny, vlastní nakladatelství Česká expedice jazykověda: Josef Dobrovský – Česká mluvnice, vědecká díla psaná německy počátky české historie – Gelasius Dobner poezie: Antonín Jaroslav Puchmajer

7 FÁZE = OFENZIVNÍ (1. pol. 19. století)
získávání podpory a dalších stoupenců, širší účast literátů, jazykovědců a historiků (zájem o dějiny Slovanů a Čechů) historikové: P.J. Šafařík, F. Palacký jazykovědci: Josef Jungmann – Slovník česko-německý, Slovesnost přírodovědci bratři Preslové budování muzea s historickými a přírodovědnými sbírkami – K. Šternberk, F. Palacký noviny a časopisy – K.H. Borovský, J. K. Tyl zájem o lidovou tvorbu – B. Němcová, K.J. Erben divadlo – J.K. Tyl

8 FÁZE (polovina 19. století)
vyvrcholení národního obrození sestavení a zveřejnění prvního národního a demokratického programu v roce 1848

9 FÁZE (od 60. let 19. století) hnutí s účastí všech vrstev národa

10 CENZURA kontrola, dozor, dohled

11 Metodická poznámka: Žákům lze zadat krátké referáty k tomuto tématu – zvolí si jednu z osobností národního obrození, kterou přiblíží svým spolužákům krátkým mluvním vystoupením. Požadavky: Žák si vybere jednu osobnost národního obrození. Připraví si povídání v rozsahu 1-5 minut se základními a podstatnými informacemi k vybrané osobnosti. Připravené povídání se žák naučí a třídě jej přednese nazpaměť. Žák bude po splnění krátkého referátu hodnocen známkou výborně.

12 Zdroje: Mandelová, H., Kunstová, E., Pařízková, I. Dějiny novověku. Liberec: Dialog, ISBN s , Fotografie: František I. – dostupná z WWW: [cit ]. Ferdinand V. – dostupná z WWW: [cit ]. Metternich – dostupné z WWW: [cit ].


Stáhnout ppt "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271"

Podobné prezentace


Reklamy Google