Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucnost projektu ReStEP Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R EGIONAL S USTAINABLE E NERGY P OLICY Region á lní mapa obnovitelných zdroju.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucnost projektu ReStEP Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R EGIONAL S USTAINABLE E NERGY P OLICY Region á lní mapa obnovitelných zdroju."— Transkript prezentace:

1 Budoucnost projektu ReStEP Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R EGIONAL S USTAINABLE E NERGY P OLICY Region á lní mapa obnovitelných zdroju energie www.restep.cz

2 Udržitelnost projektu Základní předpoklady data – dostupnost, aktuálnost, úplnost SW/HW – modernizace, upgrade, údržba finance – provoz, aktualizace, zdokonalování lidské zdroje – nositelé know-how, disponibilita uplatnění – využití na úrovni veřejné správy a investorů rozvoj – zdokonalování vnitřních vazeb, doplňování vrstev, další využití

3 Udržitelnost projektu Minimální varianta data – zachování dostupnosti, aktualizace jen v nejnutnější míře SW/HW – udržení v provozu, pouze údržba finance – vlastní zdroje a zakázky lidské zdroje – na vyžádání (zakázky) uplatnění – klesající potenciál rozvoj – nulový

4 Udržitelnost projektu Standardní varianta data – zachování dostupnosti, pravidelná aktualizace, doplňování chybějících dat SW/HW – postupná modernizace, upgrade SW v nutné míře, údržba finance – stálý zdroj (např. MŽP, MZe, MPO, MMR) lidské zdroje – pravidelné schůzky, minimální stálé úvazky uplatnění – stálé využití na úrovni veřejné správy a investorů rozvoj – zdokonalování vnitřních vazeb

5 Udržitelnost projektu Optimální varianta data – zachování dostupnosti, pravidelná aktualizace, doplňování chybějících dat SW/HW – postupná modernizace, upgrade SW včetně grafiky a vnitřních vazeb finance – stálý zdroj (např. MŽP, MZe, MPO, MMR) plus projekty VaVaI, EU atd. lidské zdroje – pravidelné schůzky, stálé úvazky nositelů know-how uplatnění – rozšiřující se využití na úrovni veřejné správy a investorů rozvoj – zdokonalování vnitřních vazeb, doplňování vrstev, synchronizace s dalšími systémy veřejné správy, mezinárodní vazby posílení vztahů s veřejnou správou – možnost individuálního doplňování a aktualizace dat, import a export dat apod.

6 Finance Vše záleží na dostupnosti finančních zdrojů stálý zdroj – podpora základního provozu v řádu stovek tisíc ročně výzkumné projekty – nové vrstvy, napojené analytické nástroje, využití pro specifické účely (biodiverzita, ochrana půdy) IOP – propojení IS veřejné správy, individuální přístupy do dat OP VVV, OP Zaměstnanost – vzdělávací aspekty a programy postavené na IS RESTEP OP ŽP – konkrétní aplikace, informační centra přeshraniční projekty, evropské regionální programy – vytvoření zrcadlových nástrojů a zpracování rozvojových plánů přeshraničních území Life, Horizon – export know-how do evropského prostoru

7 Rozvojové projekty Nové a inovované datové vrstvy, analytika a specifické využití RESTEP nahrazení modelových výpočtů reálným stavem – celorepublikový screening zpřesnění lokalizace, resp. zvětšení rozlišení doplnění nových vrstev – zemědělství, odpady, biodiverzita získání map infrastruktury (zatím neochota distributorů energií) zahrnutí energetiky a produkce průmyslu, případně terciární sféry analytické nástroje umožňující porovnávání, modelování na základě dostupných dat, podrobnější LCA přístupy větší zaměření na vliv OZE na biodiverzitu a půdu (důrazy EU) rozšíření posuzovaných vlivů

8 Rozvojové projekty Propojení informačních systémů, návaznost na veřejnou správu veřejná správa užívá řadu vlastních SW nástrojů propojení RESTEP na bázi GIS a lokalizace dat s plánovacími nástroji či jednotnou digitální technickou mapou přizpůsobení RESTEP a jeho výstupů územně plánovací legislativě a pravidlům pro tvorbu územních energetických koncepcí zájem ze strany veřejné správy ověřovat data – individuálně vstupovat do databází a korigovat případné chyby

9 Rozvojové projekty Vzdělávání a informace Regional Sources Assessment = komplexní přístup, mezioborové chápání náročné na uživatele vzdělávání zaměstnanců – veřejná správa, investoři a provozovatelé OZE vzdělávání studentů, učitelů a akademických pracovníků – využití pro výuku v oblasti ekologie, energetiky a zemědělství, resp. budoucích úředníků informační centrum – vysvětlení principů, podkladů a jejich zpracování, logiky + odborná hotline konzultační zázemí pro operační programy – využití při hodnocení projektových záměrů (OP ŽP, OP PIK)

10 Rozvojové projekty Mezinárodní přesah přeshraniční projekty (ČR – AT, ČR – Bavorsko, ČR – Sasko... OP Spolupráce) – vytvoření zrcadlových nástrojů a zpracování rozvojových plánů přeshraničních území s partnery z příslušných zemí Life – informační kampaň v dalších evropských zemích a koučink případných zájemců o transfer know-how regionální programy (DANUBE, Central Europe) – vytvoření národních IS RESTEP na společné metodické bázi a následná nadnárodní spolupráce Horizon – vytvoření celoevropského zjednodušeného systému

11 Budoucnost Na čem záleží uplatnění RESTEP v českém a evropském měřítku tlak na zvyšování podílu OZE na spotřebě energií zpřísňování legislativy (ochrana zdrojů a biodiverzity), zahrnutí RSA nebo alespoň podobné logiky do závazné legislativy komplexní přístup při vytváření územních a energetických strategií, případě dalších koncepcí, a při hodnocení investičních záměrů priority ČR a EU v oblasti rozvoje regionů zájem a tlak veřejnosti, odpovědnost investorů a provozovatelů odborné zázemí a jeho růst

12 Jak podpořit rozvoj know-how Veřejná správa, investoři, veřejnost využívání v rozhodovacích procesech a při tvorbě strategických dokumentů využívání při plánování nových záměrů jako zdroj objektivních dat zpětná vazba – kvalita a úplnost dat partneři v projektech, pilotní aplikace formální a odborná podpora projektů stálá finanční podpora základních funkcí – ministerstva zakázky (analýzy, konzultace) – veřejná správa, investoři


Stáhnout ppt "Budoucnost projektu ReStEP Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R EGIONAL S USTAINABLE E NERGY P OLICY Region á lní mapa obnovitelných zdroju."

Podobné prezentace


Reklamy Google