Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná."— Transkript prezentace:

1 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná ICT “. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno: 24. ledna 2013 Autorka: Mgr. Kateřina Kyjovská

2 DAŇOVÁ SOUSTAVA

3 Co se vám vybaví, když se řekne: „Daně“?

4 Daně Příjem státního rozpočtu Finance, které odvádí lidé ze svých příjmů, své spotřeby a svého majetku O výběr daní se starají finanční úřady

5 DaněPřímé Odvádíme je přímo z našich příjmů nebo našeho majetku Nepřímé Jsou v ceně zboží a služeb

6 Přímé daně Daň z příjmu – Fyzických osob – Právnických osob Daň z nemovitosti Daň silniční Daň z převodu nemovitosti Daň dědická Objasněte rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou.

7 Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty – DPH – 15% a 21% v ČR Daň spotřební – U výrobků, jejichž spotřebu chce stát snížit Platí všichni, kteří nakupují!

8 Rozhodněte, zda se jedná o daň přímou či nepřímou: Dědická daň Spotřební daň Daň z příjmu fyzických osob Silniční daň Daň z přidané hodnoty Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti

9 Literatura BELLOVÁ, Jana a kol. Občanský a společenskovědní základ: Ekonomie. 1. vyd. Kralice na Hané: Computer Media s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7402-093-3. HOLMAN, Robert. Ekonomie. 4. aktualiz. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005, xxii, 709 s. ISBN 80-717-9891-6. KLÍNSKÝ, Petr, Otto MÜNCH a Danuše CHROMÁ. Ekonomika: ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Vyd. 1. Praha: Eduko, 2010, 179 s. ISBN 978-80-87204-21-4. PETR KLÍNSKÝ, Otto Münch. Ekonomika: ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Vyd. 1. Praha: Eduko, 2010. ISBN 978-808-7204-214.

10 Zdroje obrázků http://office.microsoft.com/en-us/images/ V prezentaci byly použity obrázky z Clipart galerie Microsoft, jejichž použití pro tyto účely je plně v souladu s článkem 1.5 licenční smlouvy mezi koncovým uživatelem a firmou Microsoft (End User License Agreement) http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Permissions/Default.aspx http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Permissions/Default.aspx a článkem 3c Microsoft Software License Terms (MSLT) pro Microsoft Office 2010 http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=13653 http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=13653 Stacks of coins. WPClipart [online]. 2013 [cit. 2013-01-24]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/money/coins/stacks_of_coins.png.html http://www.wpclipart.com/money/coins/stacks_of_coins.png.html Gas Nozzle 1. WPClipart [online]. 2013 [cit. 2013-01-24]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/energy/oil_gas/Gas_Nozzle_1.png.html http://www.wpclipart.com/energy/oil_gas/Gas_Nozzle_1.png.html Beer and pretzels. WPClipart [online]. 2013 [cit. 2013-01-24]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/food/beverages/alcohol/beer/beer_and_pretzels.png.html http://www.wpclipart.com/food/beverages/alcohol/beer/beer_and_pretzels.png.html School bullitin board. WPClipart [online]. 2007 [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/education/school/school_bullitin_board.png.html http://www.wpclipart.com/education/school/school_bullitin_board.png.html Cartoon owl on book blue. WPClipart [online]. 2007 [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/education/books/owl_on_book/cartoon_owl_on_book_blu e.png.html http://www.wpclipart.com/education/books/owl_on_book/cartoon_owl_on_book_blu e.png.html


Stáhnout ppt "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google