Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní právo Univerzita Jana Amose Komenského Praha s. r. o. ZS 2012/13 Ilona Kostadinovová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní právo Univerzita Jana Amose Komenského Praha s. r. o. ZS 2012/13 Ilona Kostadinovová"— Transkript prezentace:

1 Pracovní právo Univerzita Jana Amose Komenského Praha s. r. o. ZS 2012/13 Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.cz/

2 Termíny a základní osnova: 22. 09. 2012 – C301 – 08.00 06. 10. 2012 – C201 -08.00 17. 11. 2012 – C201 – 14.00? nebo 19.15? Pojetí a historický vznik pracovního práva Pojetí a historický vznik pracovního práva Prameny pracovního práva Prameny pracovního práva Mezinárodní prameny pracovního práva Mezinárodní prameny pracovního práva Pracovněprávní vztahy a jejich základní zásady Pracovněprávní vztahy a jejich základní zásady Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru Změny pracovního poměru Změny pracovního poměru Skončení pracovního poměru Skončení pracovního poměru Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Pracovní doba a její rozvržení Pracovní doba a její rozvržení Dovolená Dovolená Odměňování za práci Odměňování za práci Překážky v práci Překážky v práci Kolektivní pracovní právo Kolektivní pracovní právo Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz Ilona Kostadinovová ilda@seznam.czilda@seznam.cz

3 Doporučená literatura: Pracovní právo, Bělina, M. a kol., C. H. Beck, Praha 2012 Pracovní právo, Bělina, M. a kol., C. H. Beck, Praha 2012 Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, Spirit a kol., Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Praha 2009 Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, Spirit a kol., Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Praha 2009 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

4 Pojem a předmět pracovního práva. Upravuje společenské vztahy vznikající při námezdní práci a vztahy s nimi úzce související. a vztahy s nimi úzce související. Upravuje výlučně lidskou opakující se činnost vykonávanou za účelem dosažení zisku a uskutečňovanou v podmínkách podřízenosti a nadřízenosti. podřízenosti a nadřízenosti. Jde o práci řízenou, tj. závislou. Vlastnictví pracovní síly a výrobních prostředků je odděleno. Subjekty pracovněprávních vztahů obecně rozlišujeme na : - subjekty pracovního práva – jsou např. i pracovníci úřadů práce - subjekty pracovního práva – jsou např. i pracovníci úřadů práce - subjekty konkrétního pracovněprávního vztahu, těmi jsou jen - subjekty konkrétního pracovněprávního vztahu, těmi jsou jen zaměstnavatel a zaměstnanec, kteří se setkávají na trhu práce, kde sjednávají pracovní podmínky. zaměstnavatel a zaměstnanec, kteří se setkávají na trhu práce, kde sjednávají pracovní podmínky. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

5 Právní definice pojmů zaměstnanec, zaměstnavatel podle zákoníku práce, zákon č. 262/2006 Sb.  Zaměstnanec, § 6ZP Pracovněprávní způsobilost fyzické osoby mít a vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti vzniká dovršením věku 15 let a zaměstnanec musí mít ukončenou povinnou školní docházku. Práce osob mladších 15 let je zakázána, výj. pro činnost uměleckou, kulturní, reklamní a sportovní určuje z. č. 435/2004. a sportovní určuje z. č. 435/2004. Dohodu o hmotné odpovědnosti lze uzavřít nejdříve v den, kdy zaměstnanec dosáhne 18 let věku.   Zaměstnavatel, §§ 7 a násl. ZP Fyzická osoba Způsobilost zaměstnavatele k právům a povinnostem vzniká narozením a způsobilost vlastními právními úkony nabývat práv a povinností dovršením věku 18 let Smrtí zaměstnavatele, přecházejí práva a povinnosti z pracovně na dědice. Způsobilost v pracovněprávních vztazích nemá, na rozdíl od občanského zákoníku, počaté dítě (nasciturus). Právnická osoba – může zaměstnávat jiné osoby prostřednictvím činnosti jejích statutárních orgánů. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

6 Postavení pracovního práva v systému našeho právního řádu, historický vznik Ochranné, tzv. tovární zákonodárství – rozvoj kapitalismu Ochranné, tzv. tovární zákonodárství – rozvoj kapitalismu Univerzalita právní úpravy Univerzalita právní úpravy Lex specialis derogat generali Lex specialis derogat generali Pracovní právo – samostatné právní odvětví, pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce a dalšími právními předpisy Pracovní právo – samostatné právní odvětví, pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce a dalšími právními předpisy Občanské právo – procesní stránka řešení soudních sporů z pracovněprávních vztahů – občanský soudní řád Občanské právo – procesní stránka řešení soudních sporů z pracovněprávních vztahů – občanský soudní řád Právo sociálního zabezpečení – sociální pojištění zaměstnanců (nemocenské, důchodové, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotní pojištění Právo sociálního zabezpečení – sociální pojištění zaměstnanců (nemocenské, důchodové, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotní pojištění Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

7 Pojetí a historický vznik pracovního práva Ius Regale Montanorum, Horní zákoník Václava II. – 1300-1305 Ius Regale Montanorum, Horní zákoník Václava II. – 1300-1305 Čelední smlouvy Čelední smlouvy Čelední řády Čelední řády Tovaryšské a učednické smlouvy Tovaryšské a učednické smlouvy Robotní patenty Robotní patenty 1811 Všeobecný rakouský občanský zákoník – námezdní smlouva, od roku 1916 služební smlouva a smlouva o dílo 1811 Všeobecný rakouský občanský zákoník – námezdní smlouva, od roku 1916 služební smlouva a smlouva o dílo 1854 Horní zákon – ochrana zdraví dělníků v dolech, vznik tzv. hornických bratrských pokladen 1854 Horní zákon – ochrana zdraví dělníků v dolech, vznik tzv. hornických bratrských pokladen 1859 Živnostenský řád – ochrana zdraví dělníků v závodech, které zaměstnávaly více než 20 dělníků, absolutní zákaz práce dětí do 10 let, 1859 Živnostenský řád – ochrana zdraví dělníků v závodech, které zaměstnávaly více než 20 dělníků, absolutní zákaz práce dětí do 10 let, 1867 zakotvení koaliční svobody 1867 zakotvení koaliční svobody 1883 zákon o zřizování živnostenských dozorců – zvláštní inspekce práce 1883 zákon o zřizování živnostenských dozorců – zvláštní inspekce práce Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

8 Vývoj pracovního práva u nás 1903 zprostředkovatelny práce 1903 zprostředkovatelny práce 1914 služební pragmatika – dnes zákon č. 218/2003 Sb., služební zákon (účinnost odložena do roku 2009) 1914 služební pragmatika – dnes zákon č. 218/2003 Sb., služební zákon (účinnost odložena do roku 2009) fašistická okupace fašistická okupace únor 1948 – tzv. právnická dvouletka únor 1948 – tzv. právnická dvouletka 1965 – zákoník práce, účinnost od 1. 1. 1966 1965 – zákoník práce, účinnost od 1. 1. 1966 1990 – zákon o soukromém podnikání občanů, změna hospodářského zákoníku – obchodní společnost (společné podnikání fyzických osob, vznik jednotného systému vlastnictví 1990 – zákon o soukromém podnikání občanů, změna hospodářského zákoníku – obchodní společnost (společné podnikání fyzických osob, vznik jednotného systému vlastnictví Zákon č.. 121/1990 Sb. o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů Zákon č.. 121/1990 Sb. o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 1991 – zákon o zaměstnanosti, zákon o působnosti orgánů státní správy na úseku zaměstnanosti, zákon o kolektivním vyjednávání 1991 – zákon o zaměstnanosti, zákon o působnosti orgánů státní správy na úseku zaměstnanosti, zákon o kolektivním vyjednávání Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

9 Starý zákoník práce, zákon č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, více než 50X novelizován – nejdůležitější novely: 74/1994 Sb. 74/1994 Sb. 155/2000 Sb. 155/2000 Sb. 46/2004 Sb. 46/2004 Sb. 436/2004 Sb. 436/2004 Sb. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz Ilona Kostadinovová ilda@seznam.czilda@seznam.cz

10 Vývoj dalších právních předpisů 2004 – zákon o zaměstnanosti, zákon č. 435/2004 Sb. 2004 – zákon o zaměstnanosti, zákon č. 435/2004 Sb. 2005 – zákon o inspekci práce, zákon č. 251/2005 Sb. 2005 – zákon o inspekci práce, zákon č. 251/2005 Sb. 2006 – zákoník práce, zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců 2006 – zákoník práce, zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

11 Zásadní změny právní úpravy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1. 1. 2007, § 395 výčet zrušených právních předpisů, § 394 výčet prováděcích předpisů účinných do doby vydání nových - účinnost od 1. 1. 2007, § 395 výčet zrušených právních předpisů, § 394 výčet prováděcích předpisů účinných do doby vydání nových (nahradil zákoník práce, z. č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinnost do 31. 12. 2006) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - účinnost od 1. 1. 2009 - účinnost od 1. 1. 2009 ( nahradil zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců - účinnost od 1. 1. 2013, s výjimkou části deváté čl. IX bodu 4 a části třicáté čl. XXX které nabývají účinnosti dnem 1. července 2006 - účinnost od 1. 1. 2013, s výjimkou části deváté čl. IX bodu 4 a části třicáté čl. XXX které nabývají účinnosti dnem 1. července 2006 (nová právní úprava v ČR opět odložena účinnost novelou č. 282/2009 Sb.) Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

12 Nový zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., účinnost od 1. 1. 2007 zásadní změna ve vztahu k občanskému zákoníku, z. č. 40/1964 Sb., v platném znění, princip delegace zásadní změna ve vztahu k občanskému zákoníku, z. č. 40/1964 Sb., v platném znění, princip delegace co není zakázáno je dovoleno co není zakázáno je dovoleno právní úprava odměňování a poskytování cestovních náhrad je jeho součástí právní úprava odměňování a poskytování cestovních náhrad je jeho součástí Přechodná ustanovení! § 364 odst. 1 – podle nového zákoníku práce se řídí také pracovněprávní vztahy vzniklé před 1. lednem 2007 § 364 odst. 1 – podle nového zákoníku práce se řídí také pracovněprávní vztahy vzniklé před 1. lednem 2007 § 364 odst. 2 – podle dosavadních právních předpisů se řídí právní úkony týkající se vzniku, změny a skončení pracovního poměru, dohody o práci konané mimo pracovní poměr, jakož i další právní úkony učiněné před 1. lednem 2007, i když jejich účinky nastanou až po tomto dni. § 364 odst. 2 – podle dosavadních právních předpisů se řídí právní úkony týkající se vzniku, změny a skončení pracovního poměru, dohody o práci konané mimo pracovní poměr, jakož i další právní úkony učiněné před 1. lednem 2007, i když jejich účinky nastanou až po tomto dni. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

13 Funkce pracovního práva. Ochranná funkce pracovního práva souvisí vůbec se vznikem daného právního odvětví jako takového. Pracovní právo vzniklo původně jako právní instrument mající za úlohu chránit pozici zaměstnance v pracovněprávním vztahu, jakožto strany slabší, podléhající snadněji možnému zneužívání Ochranná funkce pracovního práva souvisí vůbec se vznikem daného právního odvětví jako takového. Pracovní právo vzniklo původně jako právní instrument mající za úlohu chránit pozici zaměstnance v pracovněprávním vztahu, jakožto strany slabší, podléhající snadněji možnému zneužívání a vykořisťování ze strany zaměstnavatele. Organizační funkce pracovního práva směřuje ke snaze Organizační funkce pracovního práva směřuje ke snaze o zakotvení určitého řádu v podmínkách sjednávaných na volném trhu pracovních sil. Jsou stanoveny základní minimální standardy, které je nutné dodržovat. Výchovná funkce má smysl z hlediska doporučujících ustanovení zákoníku práce, jejichž dodržování není vždy zcela striktně vynucováno sankcemi. Výchovná funkce má smysl z hlediska doporučujících ustanovení zákoníku práce, jejichž dodržování není vždy zcela striktně vynucováno sankcemi. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

14 Působnost pracovního práva. P rávní teorie rozlišuje následující působnosti pracovního práva: Časová – doba platnosti a účinnosti právních norem Časová – doba platnosti a účinnosti právních norem Prostorová – vymezení území, na němž se příslušná právní norma aplikuje Prostorová – vymezení území, na němž se příslušná právní norma aplikuje Věcná – okruh právních vztahů, na které se vztahují normy pracovního práva Věcná – okruh právních vztahů, na které se vztahují normy pracovního práva Osobní – vymezení okruhu subjektů, na něž se normy pracovního práva vztahují Osobní – vymezení okruhu subjektů, na něž se normy pracovního práva vztahují Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

15 Působnost pracovního práva. Bližší specifikace: Bližší specifikace: Zákoník práce – od 1. 1. 1966, od 1.1. 2007 – přechodná ustanovení Aplikace zákoníku práce – dle místa výkonu práce, bydliště zaměstnance, dle hraničního ukazatele (§§ 16, 36 zákona o mezinárodním právu soukromém, zákon č. 07/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Výkon závislé práce (nový zákoník práce ji definuje v § 2 odst. 4) Subjekty pracovního vztahu – zaměstnanec a zaměstnavatel Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz Ilona Kostadinovová ilda@seznam.czilda@seznam.cz

16 Postavení pracovního práva v systému našeho právního řádu. 1. Zákoník práce a jeho vztah k ostatním soukromoprávním kodexům. - k právu občanskému - k právu obchodnímu - k právu sociálního zabezpečení 2. Charakter právního odvětví pracovního práva - soukromoprávní nebo veřejnoprávní. Dlouhodobý spor, kam zařadit pracovní právo nelze jednoznačně rozsoudit. Já zastávám názor, že individuální pracovní právo je typickým soukromoprávním odvětvím založeným na principu rovnosti smluvních stran. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

17 Pracovní právo dnes Individuální pracovní právo Individuální pracovní právo - těžiště pracovního práva. Pracovní sílu fyzické osoby občana užívá za odměnu jiný subjekt, kterým je zaměstnavatel. Pracovní sílu fyzické osoby občana užívá za odměnu jiný subjekt, kterým je zaměstnavatel. Zaměstnavatelem je buď osoba fyzická nebo osoba právnická. Kolektivní pracovní právo - upravující vztahy mezi subjekty, které zastupují kolektivy zaměstnanců (v ČR odborové organizace a rady zaměstnanců), a zaměstnavateli, resp. jejich sdruženími a vztahy, které jsou výsledkem smluvně právních jednání uvedených subjektů kolektivních právních vztahů. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

18 Právní vztah v oblasti politiky zaměstnanosti – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, www.mpsv.cz Správa služeb zaměstnanosti Správa služeb zaměstnanosti - Úřad práce ČR, generální ředitelství v Praze a krajské pobočky - Státní úřad inspekce práce, Opava, www.suip.cz Česká správa sociálního zab., www.cssz.cz www.cssz.cz okresní správa sociálního zabezpečení (příslušnost dle bydliště nebo sídla) - nemocenské pojištění zaměstnanců - důchodové pojištění - příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

19 Děkuji za pozornost a těším se na případnou diskusi, zároveň přeji příjemný zbytek dnešního dne. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz http://akilda.cz/


Stáhnout ppt "Pracovní právo Univerzita Jana Amose Komenského Praha s. r. o. ZS 2012/13 Ilona Kostadinovová"

Podobné prezentace


Reklamy Google