Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízené slovníky databází ISTA, LLIS/FTXT, LISA. Obecně: Řízený slovník – controlled vocabulary Slovník lexikálních jednotek selekčního jazyka uspořádaný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízené slovníky databází ISTA, LLIS/FTXT, LISA. Obecně: Řízený slovník – controlled vocabulary Slovník lexikálních jednotek selekčního jazyka uspořádaný."— Transkript prezentace:

1 Řízené slovníky databází ISTA, LLIS/FTXT, LISA

2 Obecně: Řízený slovník – controlled vocabulary Slovník lexikálních jednotek selekčního jazyka uspořádaný specifickým způsobem (např. zahrnuje vztahy ekvivalence, hierarchie a asociace), který slouží pro indexaci a vyhledávání dokumentů. –Heslář –Tezaurus

3 Heslář - subject headings system Abecední seznam prvků předmětových hesel obsažených v předmětovém katalogu řazených abecedně. Slouží jako nástroj standardizace a pomůcka k odstranění subjektivity při tvorbě hesel. V abecední řadě jsou i nepoužitá synonyma a kvazisynonyma s vylučovacími (resp. i přidružovacími) odkazy.

4 Tezaurus- thesaurus: Řízený a měnitelný slovník deskriptorového selekčního jazyka uspořádaný tak, že explicitně zachycuje apriorní (paradigmatické) vztahy mezi lexikálními jednotkami. Podle jazykového zaměření se rozlišuje jednojazyčný a vícejazyčný tezaurus, podle šíře tematického zaměření speciální, polytematický a univerzální tezaurus, podle struktury fasetový a tematický tezaurus, podle funkce tradiční, indexační a vyhledávací tezaurus.

5 Základní vztahy RT - Related Term = Asociovaný termín - Termín řízeného slovníku sémanticky související s jiným termínem, přičemž mezi oběma termíny neexistuje vztah ekvivalence ani hierarchie. V tezauru jsou tyto termíny nazývány asociované deskriptory. BT – Broader term = nadřazený deskriptor - Deskriptor označující rozsahově širší pojem, který v hierarchickém vztahu reprezentuje třídu nebo celek. NT- Narrower term = podřízený deskriptor - Deskriptor označující rozsahově užší pojem, který v hierarchickém vztahu reprezentuje členy třídy nebo části celku.

6 Information Science & Technology Abstracts ISTA

7 Vývoj: Neřízené volně tvořené předmětové termíny 1984 – deskriptory řízeného slovníku 1999 – Information Today –2002 – 2. vydání tezauru ASIS pro informační vědu a knihovnictví z roku 1998 2003 - EBSCO – synchronizace tezauru ASIS s tezaurem systému EBSCOhost 2007 - ?

8 ASIS Thesaurus of Information Science and Librarianship 2nd Edition Indexování a vyhledávání v oborech informační věda, knihovnictví a souvisejících oborech Průvodce terminologií oboru Doplňován o aktuální témata Informace o správném využití termínu

9 Možnosti zobrazení výsledku : Abecední seznam plných záznamů – mohou a nemusí být naznačeny vztahy Hierarchický seznam – obsahuje vyznačené vazby a vztahy mezi termíny Rotační (permutační) seznam – abecední pořadí, všechny termíny s hledaným slovem

10 Library literature and information science full text LLIS/FTXT

11 Wilson – vlastní řízený předmětový heslář založený na hesláři Kongresové knihovny LCSH – Library of Congress Subject Headings Adaptace LCSH – doplněno o jednotlivé třídy Obohacován o řadu nových hesel v souvislosti se zpracováváním článkové literatury Záznam obsahuje 2-6 hesel

12 Library and Information Science Abstracts LISA

13 CSA Illumina´s Thesaurus Plně funkční online vlastní tezaurus, využívající hyperlinkového systému Tři způsoby zobrazení výsledků:

14 Tři způsoby zobrazení výsledku: –Abecední zobrazení seznam deskriptorů bez náznaku vztahů mezi nimi –Hierarchické zobrazení Všechna hesla která mají vztah k hledanému deskriptoru Previous term Next term Narrower term Broader term –Rotační zobrazení Všechny deskriptory obsahující zadané slovo

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Řízené slovníky databází ISTA, LLIS/FTXT, LISA. Obecně: Řízený slovník – controlled vocabulary Slovník lexikálních jednotek selekčního jazyka uspořádaný."

Podobné prezentace


Reklamy Google