Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cyprichová Simona M – Rv 4. ročník. Práce s talentovanou mládeží v matematice 6. a 7. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cyprichová Simona M – Rv 4. ročník. Práce s talentovanou mládeží v matematice 6. a 7. ročník."— Transkript prezentace:

1 Cyprichová Simona M – Rv 4. ročník

2 Práce s talentovanou mládeží v matematice 6. a 7. ročník

3 Úvod Talentovaný žák - svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky - odpovídá rychle a s jistotou - snadno a rychle chápe nové učivo - objevují se u něj tvořivé odpovědi - spontánně se zajímá o další informace - má potřebu své znalosti a dovednosti projevit

4 Matematika je jeden z nejdůležitějších oborů. Bez znalost matematiky se nemohou rozvíjet ostatní obory. Od jazyků přes obory přírodní a společenské až po výchovy. Je důležité podchytit zájem dětí a podporovat jej. Rozvíjet talent dětí je možné jen v úzké spolupráci rodiny a školy. Asi 20 % dětí je nadaných a těm se musíme věnovat.

5 Možnosti rozvoje matematického talentu : víceletá gymnázia víceletá gymnázia třídy s rozšířenou výukou matematiky třídy s rozšířenou výukou matematiky třídy s rozšířenou výukou informatiky třídy s rozšířenou výukou informatiky volbou volitelných a nepovinných předmětů volbou volitelných a nepovinných předmětů v rámci diferenciace v normálních třídách v rámci diferenciace v normálních třídách kroužky v Domech dětí a mládeže kroužky v Domech dětí a mládeže školy v přírodě školy v přírodě matematické tábory matematické tábory

6 Soutěže: Matematická soutěž Matematická soutěž Pythagoriáda Pythagoriáda Matematická olympiáda Matematická olympiáda Klokan Klokan

7 Obsah: Doplňující učivo Doplňující učivo Rozšiřující učivo Rozšiřující učivo Příklady z rekreační a zájmové matematiky Příklady z rekreační a zájmové matematiky

8 Tématické okruhy: 6. ročník Osová souměrnost Osová souměrnost Desetinná čísla Desetinná čísla Úhel a jeho velikost Úhel a jeho velikost Dělitelnost přirozených čísel Dělitelnost přirozených čísel Trojúhelník Trojúhelník Objem a povrch kvádru a krychle Objem a povrch kvádru a krychle

9 7. ročník Zlomky Zlomky Shodnost, středová souměrnost Shodnost, středová souměrnost Celá a racionální čísla Celá a racionální čísla Středová souměrnost Středová souměrnost Racionální čísla Racionální čísla Poměr, přímá a nepřímá úměrnost Poměr, přímá a nepřímá úměrnost Čtyřúhelníky, hranoly Čtyřúhelníky, hranoly Procenta Procenta Hranoly, objem a povrch Hranoly, objem a povrch

10 6. Ročník Desetinná čísla Příklad: Zvýší-li se teplota železné tyče dlouhé 10 m o 5°C, prodlouží se tyč o 0,6 mm. Vyjádřete desetinným číslem délku tyče v milimetrech při postupném zvyšování teploty o 5°C, 10°C, 15°C. Řešení: 10 m + 5°C : 10 000 + 1 * 0,6 = 10 000,6 mm 10 m + 10°C : 10 000 + 2 * 0,6 = 10 001,2 mm 10 m + 15°C : 10 000 + 3 * 0,6 = 10 001,8mm

11 7. Ročník Procenta Příklad: Vysavač byl z původních 2 050 Kč nejprve zlevněn o 12 %, později byla jeho cena zvýšena o 16 %. Kolik korun vysavač potom stál? Řešení: 2050 Kč – 12 % : 2050 * 0,88 = 1804 Kč 1804 Kč + 16 % : 1804 * 1,16 = 2092,60 Kč Po zlevnění a následném zdražení stál vysavač 2092,60 Kč.

12 73 (V) 021473 243 137 (VI) 0322137 345 172 (VII) 0324172 334 205 (VIII) 0325205 315 Číselné soustavy

13 Příklad: Ve kterém roce se narodil žijící muž, je-li jeho věk 2022 roků. Ve které číselné soustavě to platí? Řešení: (2022) III = 2*3*3*3+2*3+2 = 54+6+2 = 62 (2022) IV = 2*4*4*4+2*4+2 = 2*64+8+2 = 138 2006 – 62 = 1944 Muž se narodil v roce 1944 a daný vztah platí v soustavě trojkové.

14 Veselá matematika Příklady: 1) Hejno hus přechází přes most tak, že jedna jde přede dvěma, druhá mezi dvěma a třetí za dvěma. Kolik hus jde přes most? Řešení: Přes most jdou tři husy. 2) Kolik koček je v místnosti, jestliže v každém ze čtyř rohů sedí jedna kočka, proti každé z nich čtyř rohů sedí jedna kočka, proti každé z nich sedí tři kočky a na ocase každé z nich sedí sedí tři kočky a na ocase každé z nich sedí jedna kočka. jedna kočka. Řešení: V místnosti sedí čtyři kočky. Každá kočka si sedí na vlastním ocase. Každá kočka si sedí na vlastním ocase.

15 Sudoku – jsou křížovky beze slov Pravidla pro luštění: Úkolem luštitele je v co nejkratším čase doplnit prázdná místa v tabulce. Do každého z devíti čtverců, řádků a sloupců se musí vepsat číslice od jedné do devíti tak, aby se zároveň žádná z číslic v daném čtverci, řádku či sloupci neopakovala. Každý hlavolam má jen jedno řešení. Pomůckou pro luštitele je papír, tužka a guma.

16 1235789 483 726 3549 648723 9216 348 672 9781645

17 1235789 47 83 726 3549 6489 723 9216 32 47 8 672 9781645

18 1234 56 789 4567 8912 3 7891 2345 6 2 31 56 48 97 5 6489 7231 8 97 23 15 64 3126 4597 8 6459 7831 2 9783 12 645

19 Algebrogramy – jsou číselné rébusy Podmínka: Každé písmeno zastupuje určitou číslici tak, aby vyhovovala naznačeným početním operacím. Příklad: A B C D A B C D B C D B C D C D C D D D 2 2 2 2 2 2 2 2

20 Řešení: A= 1, B= 5, C= 7, D= 3 1 5 7 3 1 5 7 3 5 7 3 5 7 3 7 3 7 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

21 Zebra Příklad: Pánové Záruba, Novotný, Petrů a Vyskočil vlastními jmény Martin, Jiří, Arnošt a Hubert, se rozhodli, že vezmou své rodiny na dovolenou. Každý z nich cestoval na jiné místo: Pánové Záruba, Novotný, Petrů a Vyskočil vlastními jmény Martin, Jiří, Arnošt a Hubert, se rozhodli, že vezmou své rodiny na dovolenou. Každý z nich cestoval na jiné místo: Tahiti, Florida, Split a Porto. Tahiti, Florida, Split a Porto. Jeden jel automobilem, druhý lodí, třetí vlakem a čtvrtý letadlem. Jeden jel automobilem, druhý lodí, třetí vlakem a čtvrtý letadlem.

22 Podmínky: Jiří si chtěl cestou na dovolenou vyzkoušet své nové auto. Jiří si chtěl cestou na dovolenou vyzkoušet své nové auto. Pana Petrů to táhlo na Jadran, ale rozhodně nechtěl zažít kolony aut na cestách. Pana Petrů to táhlo na Jadran, ale rozhodně nechtěl zažít kolony aut na cestách. Hubert, který se jmenuje Záruba, nesnášel let letadlem. Hubert, který se jmenuje Záruba, nesnášel let letadlem. Dovolená na Tahiti byla Arnoštovým vyplněným snem. Dovolená na Tahiti byla Arnoštovým vyplněným snem. Letadlem cestoval pan Novotný. Letadlem cestoval pan Novotný. Martin miluje jízdu vlakem. Martin miluje jízdu vlakem. Na Floridu se muselo plavit lodí. Na Floridu se muselo plavit lodí. Pan Petrů nebyl Jiří. Pan Petrů nebyl Jiří.

23 ZárubaNovotnýPetrůVyskočil MartinXX X JiříXXX ArnoštX XX Hubert XXX autoXXX loď XXX vlakXX X letadloX XX TahitiX XX Florida XXX SplitXX X PortoXXX Řešení:

24 Seznam použité literatury: - HERMAN, J. aj. Matematika – dělitelnost. Praha : Prometheus, 1994 - HERMAN, J aj. Matematika – úměrnosti. Praha: Prometheus, 1998 - CIHLÁŘ, J. aj. Matematika 6. Praha : Pythagoras Publishing, 1997 - CIHLÁŘ, J. aj. Matematika 7. Praha: Pythagoras Publishing, 1998 - LOUKOTA, J. Veselá matematika. Olomouc : Votobia, 1998 - BOKŠTEFL, L. 100 + 1 Sudoku. Olomouc : Votobia, 2005 - BOKŠTEFL, L. 100 + 1 Sudoku. Olomouc : Votobia, 2005 - BĚLOUN, F. aj. Sbírka úloh z matematiky pro ZŠ. Praha : SPN, 1993 - KRČMÁŘ, J. aj. 5 až 9 sbírka slovních úloh z matematiky. Praha: Sobotáles, 1997 Sobotáles, 1997

25 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Cyprichová Simona M – Rv 4. ročník. Práce s talentovanou mládeží v matematice 6. a 7. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google