Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola Střední průmyslová škola Zlín

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola Střední průmyslová škola Zlín"— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín
VY_32_INOVACE_22_01 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací oblast Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor Člověk a příroda Tematický okruh Základy biologie Téma Tematická oblast Název Teorie vzniku života na Zemi Autor Mgr. Dana Kuczmanová Vytvořeno, pro obor, ročník , LYT 1. ročník, STA 1. ročník, ELE 1.ročník Anotace Prezentace – Teorie vzniku života na Zemi, vědecké i nevědecké Přínos/cílové kompetence Žák je seznámen s teoriemi o vzniku života na Zemi

2 teorie vzniku života na Zemi
Teorie vzniku života na Zemi Žáci se seznámí s několika nejznámějšími vědeckými i nevědeckými teoriemi o vzniku života na zemi. Následuje diskuse na toto téma. Učivo navazuje na znalosti žáků ze ZŠ Učivo je určeno pro žáky 1. ročníku SPŠ.

3 teorie vzniku života na zemi naivní abiogeneze
Autor : Aristoteles živé organismy vznikají z neživé hmoty, ve které se vyskytují ze vzduchu berou životní sílu vši, blechy vznikají ze špíny a buněk kůže obojživelníci z bahna a vody krysy z odpadků potravin [1]

4 teorie panspermie Autor: Arrhenius švédský chemik
život je rozšířen po celém vesmíru ve formě zárodků – kosmozomy jakmile se kosmozomy dostanou do vhodných podmínek – začnou se vyvíjet do vyšších forem života [2]

5 kreacionismus Tvrdí, že život vznikl náhle – zásahem nadpřirozené síly – Boha. Všechny živé organismy podle kreacionistů vznikají postupnou degenerací této dokonalé formy života. Mají vypracované teorie, ve kterých popírají základní fyzikální a biologické zákony. (např. složené oči hmyzu jsou dokonalejší než komorové oko obratlovců...) Zásadně popírají Darwina.

6 teorie inteligentního designu
Tvrdí, že život by nikdy nevznikl a nevyvinul do tak složitých a rozmanitých forem, jak ho známe dnes, bez boží intervence. Zastánci Inteligentního designu tedy předpokládají, že by nedocházelo k evolučnímu vývoji bez současných zásahů vyšší moci. Ve svých tvrzeních často argumentují složitostí bakteriálního bičíku, který se nikdy nemohl vyvíjet a zdokonalovat pouhými náhodami a mutacemi, neboť bez kterékoliv dílčí složky by nefungoval. Ale opomíjejí fakt, že kdysi mohl mít úplně jiný účel a až následně se adaptoval...

7 oparinova teorie evoluční abiogeneze
Život vznikl z neživé přírody v určitém období vývoje Země, kdy bylo jiné složení atmosféry než je dnes. Vlivem ochlazení atmosféry se organické látky hromadily ve vodě – vzniká primární bujón. Dále zde vznikají kapénky – koacerváty, které vykazují metabolismus, nedokážou se však rozmnožovat. Další fázi vývoje života ve vodě představují eobionti – mají biomembránu, dokážou se rozmnožovat. [3]

8 vysvětlit pojem evoluční abiogeneze
prochází postupným vývojem Abiogeneze vývoj živého z neživého

9 darwinova evoluční teorie
Charles Darwin zúčastnil se přírodovědecké expedice na lodi Beagle, která podnikla cestu kolem světa. Měl možnost srovnávat organismy na různých kontinentech. Pozoroval přírodu na Galapágách. [4]

10 darwinova teorie populace rostlin a živočichů jsou variabilní
přírodní výběr – přežije ten, kdo je silnější a lépe se přizpůsobí vítězem je alfasamec (alfasamice) dokonalejší jedinci mají pak silnější potomstvo – vlastnosti se přenášejí do genetického kódu rozšíření organismů na Zemi není náhodné, ale zákonité divergence – rozbíhavost znaků – díky rozdílnému prostředí, do něhož se organismy stejného druhu dostanou, může dojít k tolika přizpůsobením, že z jednoho druhu vzniknou druhy dva

11 darwinova teorie konvergence – sbíhavost znaků – vlivem prostředí se začnou dva různé druhy podobat mimikry – příklad přizpůsobení organismu prostředí rudimenty – orgány, které organismy během vývoje přestaly potřebovat (zuby moudrosti, apendix u člověka) atavismy – u některých zástupců druhu se vyskytne útvar typický pro nižší organismy (lanugo – nadměrné ochlupení celého těla) Darwin staví člověka do stejné vývojové linie jako ostatní savce – důvodem jeho vývoje je palec v opozici – uchopování nástrojů

12 obrázky Trasa plavby lodi Beagle [5]

13 obrázky Co představuje kudlanka nábožná? mimikry [6]

14 obrázky Co představuje apendix? Rudiment

15 Seznam citací [1]File:Aristotle Altemps Inv8575.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [2]Soubor:Arrhenius2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [3]Soubor:Aleksandr Oparin and Andrei Kursanov in enzymology laboratory 1938.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [4]Soubor:Charles Darwin aged 51.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [5]Soubor:Voyage of the Beagle.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [6]File:Kudlanka-nábožná-Ivaň2008b.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: n%C3%A1bo%C5%BEn%C3%A1-Iva%C5%882008b.jpg [7]Soubor:Gray536.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Škola Střední průmyslová škola Zlín"

Podobné prezentace


Reklamy Google