Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzika 7. ročník Síla a její účinky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzika 7. ročník Síla a její účinky"— Transkript prezentace:

1 Fyzika 7. ročník Síla a její účinky
VY_52_INOVACE_ČP1.01

2 Které síly znáte ze 6. ročníku?
Gravitační Magnetickou Elektrickou

3 GRAVITAČNÍ SÍLA Mezi každými dvěmi tělesy působí síla, která je k sobě přitahuje. Gravitační síla, kterou se dvě tělesa přitahují, závisí na jejich HMOTNOSTECH. Proto pozorujeme především účinky gravitačních sil těles o velikých hmotnostech, jako jsou planety, Měsíc nebo Slunce.

4 Okolo Země je gravitační pole, které se projevuje tím, že na každé těleso v něm umístěné působí svisle dolů gravitační síla.

5 ELEKTRICKÁ SÍLA Mezi dvěmi elektricky nabitými tělesy působí ELEKTRICKÁ SÍLA Tato síla může být přitažlivá i odpudivá

6

7 MAGNETICKÁ SÍLA Sílu, kterou na sebe navzájem působí póly magnetu a kterou magnety přitahují železné a ocelové předměty nazýváme MAGNETICKOU.

8 Magnety jsou obvykle samy kovy, lze je použít na zmagnetizování jiných kovů.
Každý magnet má dva póly – severní - značíme N jižní - značíme S Stejné póly magnetu se ODPUZUJÍ Různé póly magnetu se PŘITAHUJÍ

9 MAGNETICKÉ POLE V okolí magnetu je magnetické pole, které se projevuje silovým působením. Toto magnetické pole můžeme pozorovat pomocí ocelových pilin. Čáry proložené řetězci pilin se nazývají INDUKČNÍ ČÁRY. Jsou to myšlené čáry, kterými znázorňujeme silové působení magnetického pole.

10 MAGNETICKÉ POLE ZEMĚ Víte, že planeta Země je vlastně jeden veliký magnet? Proto ostatní magnety směřují k vrcholu Země nazývanému sever. V důsledku otáčení Země kolem osy dochází k víření tekutého železa v zemském jádru. To způsobuje, že se pak zemské jádro chová jako obrovský magnet. Stejně jako malé magnety má i Země dva magnetické póly

11 S – jižní magnetický pól
N- severní magnetický pól Z1 – severní zeměpisný pól Z2 – jižní zeměpisný pól

12 SROVNÁNÍ GRAVITAČNÍ ELEKTRICKÁ MAGNETICKÁ - GRAVITAČNÍ POLE
Okolo Země je GRAVITAČNÍ POLE Okolo el. nabitého tělesa je ELEKTRICKÉ POLE Okolo magnetu je MAGNETICKÉ POLE Působí mezi všemi tělesy Jsou známé 2 druhy el. náboje KLADNÝ + ZÁPORNÝ - Magnet má dva póly SEVERNÍ – N JIŽNÍ - S Působí jen síla PŘITAŽLIVÁ Stejné náboje se ODPUZUJÍ Různé náboje se PŘITAHUJÍ Stejné póly se ODPUZUJÍ Opačné póly se PŘITAHUJÍ - Náboje mohou být ODDĚLENÉ – Papír má kladný náboj a pravítko záporný náboj Každý magnet má oba póly, které se NEDAJÍ ODDĚLIT Rozbije-li se magnet vznikne opět magnet , který má oba póly

13 Síla Je odvozená fyzikální veličina, která charakterizuje vzájemné působení těles. Tělesa na sebe mohou působit při dotyku nebo na dálku prostřednictvím silového pole.

14 Vzájemné působení těles

15 Účinky síly Uvést těleso do pohybu Uvést těleso do klidu
Změnit směr pohybu tělesa Zrychlit nebo zpomalit těleso Deformovat těleso a to buď dočasně nebo trvale

16 Účinky síly závisí Na velikosti síly (určujeme jednotkami síly- základní jednotkou síly je newton – 1N) Na směru síly Na působišti síly (bod, ve kterém síla působí)

17 Síla Sílu můžeme měřit siloměrem Značíme : F
Základní jednotka: 1 newton – 1N 1 N je přibližně síla, kterou vynaložíme abychom zvedli závaží o hmotnosti 100g Další jednotky: 1 kilonewton – 1kN = 1000 N 1 meganewton – 1MN = 1000 kN = N 1 milinewton – 1mN = 0,001 N Sílu můžeme měřit siloměrem

18 Použitá literatura K. Rauner, V. Havel, J. Prokšová, M. Randa: Fyzika 7 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, nakladatelství Fraus 2005 A. Kent, A. Ward: Fyzika vydavatelství a nakladatelství Blesk 1994 Doc.RNDr.R.Kolářová,CSc., PaedDr. J. Bohuněk: Fyzika pro 6. ročník základní školy, nakladatelství Prometheus 2002

19 Vypracovala: RNDr. Renata Křížková
Datum : Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Výukový materiál: VY_52_INOVACE_ČP1.01

20 ZAMĚŘENÍ VYUČOVACÍ HODINY Cíl: Na základě svých zkušeností a znalostí ze 6. ročníku odvodí sílu jako fyzikální veličinu charakterizující vzájemné působení dvou těles a určí její možné projevy Klíčové kompetence: Kompetence k učení :Žák aktivně vstupuje do výuky a na základě svých zkušeností a vědomostí vyvozuje závěry pro další využití.Je-li pro něho probírané učivo málo srozumitelné, obtížné, či naopak příliš triviální nebojí se zeptat, požádat o vysvětlení nebo o konkrétní příklady; zajímá se o možnosti získání dalších poznatků o tématu, které ho zaujalo. STAVBA VYUČOVACÍ HODINY Zahájení:Seznámení s cílem a obsahem hodiny. Vedení:Prezentace : Str žáci si připomenou a zopakují poznatky o síle ze 6.ročníku Str –na základě svých zkušeností a vědomostí se žáci pokusí charakterizovat sílu , její projevy a pokusí se odvodit na čem účinky síly závisí. Str. 17 – seznámení se značkou , základní jednotkou a dalšími jednotkami Závěr: Co jsme se dnes naučili?.Co bych se ještě chtěl(a) dozvědět..


Stáhnout ppt "Fyzika 7. ročník Síla a její účinky"

Podobné prezentace


Reklamy Google