Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

z pohledu pedagogiky a katechetiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "z pohledu pedagogiky a katechetiky"— Transkript prezentace:

1 z pohledu pedagogiky a katechetiky
Mezigenerační vztahy z pohledu pedagogiky a katechetiky Marie Zimmermannová Hradec Králové 2009

2 Odborná východiska Pedagogika
vzdělávání a výchova zaměřená na přirozenou stránku člověka s cílem pomoci člověku začlenit se a uplatnit ve společnosti Katechetika výchova ve víře a zároveň služba Božímu slovu zaměřená na růst a dozrávání jedince i celého křesťanského společenství ve víře

3 výchova a vzdělávání v rodině formační prostředí rodiny
Bůh Pedagog Člověk Katecheta Výchova a vzdělávání jsou nezbytnou součástí života každé rodiny. Děje se především mimo rozumem řízené jednání člověka. výchova a vzdělávání v rodině formační prostředí rodiny rodinná katecheze

4 Otázky spojené s výchovou a vzděláváním
Kým je pro mne Bůh? Kdo je člověk? Jaké jsou možnosti formace člověka? Jaký je účel jeho formace? Jakou roli má učitel a katecheta ve výchově a vzdělávání?

5 Kým je pro mne Bůh? ... jak se řešilo (dříve)
Školní katecheze výuka katechismu mravní výchova estetická výchova náboženská socializace (modlitba, mše svatá, svátosti, pobožnosti, poutě, svátostiny, liturgický rok...) ukázka katecheze: Maruška a koupačky ... v dětském věku, ... křesťanská společnost

6 Kým je pro mne Bůh? ... dnešní přístupy
etická výchova výchova k symbolickému myšlení poznávání Boží lásky na základě biblických textů ... výchova vztahu k Bohu výchova k liturgickému slavení výchova k diakonii výchova ke společenství výchova k misii Formační prostředí celoživotní formace

7 Představy o Bohu Bůh – Svatý, všemohoucí, vševědoucí, spravedlivý, milosrdný... Snaha člověka o dokonalost Bůh, který nás obdarovává a smilovává se, doprovází člověka svým Duchem Člověk se učí přijímat a otevírat se Božímu působení, odevzdá se Bohu a nechá se jím vést

8 Představy o církvi Církev je lid, který Bůh shromažďuje z celého světa. Církev existuje v místních církvích. Uskutečňuje se jako liturgické shromáždění, především eucharistické. Žije z Kristova slova a z jeho těla, a tak se sama stává Kristovým tělem. (KKC, 752) Viditelná společnost všech pokřtěných, kteří mají pravou víru, přijímají stejné svátosti a uznávají papeže za svou viditelnou hlavu. (Katolický katechismus, F. Tomášek, 1968)

9 Kdo je člověk? Řecko-antické období: duševně-tělesná bytost s oddělitelnou duší Židovsko-křesťanské období: člověk je stvořen k obrazu Božímu, oslovený jménem, vykoupený a pozvaný do společenství s Bohem (sv. Pavel) Novověká antropologie: člověk je autonomní, osvíceně-rozumný a sebeurčující bytost K bodu 2: sv. Augustina a sv. Tomáš Akvinský se blíží opět k řeckému modelu; S pojetím člověka souvisí model jeho vzdělávání a výchovy, a to přirozené i náboženské

10 Člověk v Gaudium et spes
Člověk je stvořen k Božímu obrazu Je schopen poznávat a milovat svého Stvořitele Člověk je jednota duše a těla Člověk převyšuje vesmír věcí, a to tím, co má ve svém srdci (zde ho očekává Bůh) Podrobněji o člověku, lidském společenství a lidské činnosti ve světě: GS, kap. 1 – 3.

11 Člověk v Gaudium et spes
Hřích člověka rozděluje v sobě samém Člověk se může přiklonit k dobru jen svobodně Podrobněji o člověku, lidském společenství a lidské činnosti ve světě: GS, kap. 1 – 3.

12 Člověk v postmoderní době
Kultura rychlosti Interface Pluralitní vidění skutečnosti Člověk krátkodobého prožitku Člověk emancipovaný Člověk osamělý Člověk ohrožený Člověk bez eschatologické perspektivy a vědomí přesahu

13 Nesrovnalosti ve společnosti způsobené sekularizací
mezi racionalitou a poznatelností víry ... zkušenost lásky mezi schopnostmi člověka a vědomím jeho slabosti a odkázanosti na Boží pomoc ... pomoc Ducha Svatého mezi svobodou a odpovědností ... rozlišování dober a pravdy

14 Nesrovnalosti ve společnosti způsobené sekularizací
mezi vědeckou mentalitou a morálkou ... mravní síla člověka mezi přítomností a konečnou budoucností člověka ... naše přítomnost ústí do budoucnosti

15 Jaké jsou možnosti formace?
Nabídnout poznání Ježíše Krista jako cestu k hledání Pravdy o Bohu a o člověku, která mu dá život. Pomáhat člověku poznat, že k životu člověk potřebuje „pevný bod“. Jistotu, že je vyvolen, milován, přijímán a poslán (jeho život má smysl) pro druhé lidi. Tuto jistotu mu může dát jen Bůh. Pomoci mu poznání přijmout a odpovídat na něj.

16 Jaký je účel formace? obrátit se a posléze důvěrně přilnout k Bohu, uvěřit v jeho plán spásy a přijmout spoluzodpovědnost za šíření Božího království nabídka svoboda odpovědnost důvěra láska naděje záchrana (spása) MODLITBA

17 Role učitele a katechety?
Průvodce k pravému Učiteli a sám se jím nechává vést Svědka o tom, co sám přijal a zakusil Přímluvce u Boha Žáka, který se sám nechává překvapovat Božím působením Partnera, který hledá vůli Boží a otevírá se jeho vedení a nabídkám Průvodce, který vede k pravému Učiteli a sám se jím nechává vést Svědka, který svým životem a zkušeností svědčí o tom, že předává to, co sám přijal a zakusil Přímluvce u Boha Žáka, který se sám nechává překvapovat Božím působením v těch, kteří mu byli svěřeni Partnera, který spolu se svými žáky hledá vůli Boží a otevírá se jeho vedení a nabídkám

18 výchova a vzdělávání v rodině formační prostředí rodiny
Bůh Pedagog Člověk Katecheta Výchova a vzdělávání jsou nezbytnou součástí života každé rodiny. Děje se především mimo rozumem řízené jednání člověka. výchova a vzdělávání v rodině formační prostředí rodiny rodinná katecheze


Stáhnout ppt "z pohledu pedagogiky a katechetiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google