Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osvědčeno pro stavbu Svaz zkušeben pro výstavbu. Jsou stavby skutečně bezpečné? Svaz zkušeben pro výstavbu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osvědčeno pro stavbu Svaz zkušeben pro výstavbu. Jsou stavby skutečně bezpečné? Svaz zkušeben pro výstavbu."— Transkript prezentace:

1 Osvědčeno pro stavbu Svaz zkušeben pro výstavbu

2 Jsou stavby skutečně bezpečné? Svaz zkušeben pro výstavbu

3 Seminář ÚNMZ /2010

4

5

6  Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů  Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.  Nařízení vlády č. 190/2002 Sb.  Směrnice č. 89/106/EHS

7 Seminář ÚNMZ /2010  Stavební výrobky jsou předmětem přeshraničního obchodu v EU, podléhají technické harmonizaci  Stavby se řídí národními požadavky, EU s harmonizací nepočítá, neboť stavby se nepřemisťují přes hranice

8 Seminář ÚNMZ /2010  Stavební výrobek lze tedy umísťovat po posouzení shody v jednom členském státě na trh jiného členského státu, avšak nelze jej zabudovat do staveb, dokud nesplní technické i administrativní požadavky platné ve státě určení.  Některé státy aplikují požadavky na zabudování do stavby i ve vztahu k výrobkům značeným CE  V české legislativě řeší problém výrobků z neharmonizované sféry § 13b zákona 22/1997 Sb.  V oblasti stavebních výrobků se uplatňuje pro výrobky uvedené na trh v EU § 13a NV č. 163/2002 Sb. ve znění 312/2005 Sb.

9 Seminář ÚNMZ /2010 Co nám systém přináší ?

10 Seminář ÚNMZ /2010  Stanovit všechny potřebné parametry stavebním výrobkům, které jsou nezbytné pro návrh bezpečné stavby  Možnost implementovat požadavky na české stavby do technické specifikace a potvrdit splnění těchto požadavků certifikátem třetí strany  Možnost certifikovat stavební výrobky, na které se nevztahuje ani NV 190/2002 Sb. ani NV 163/2002 Sb. ve znění 312/2005 neboť:  pro výrobek neexistují harmonizované specifikace  výrobek není jmenován v Příloze 2 k NV 312/2005 Sb.  Možnost zkoušet a hodnotit shodu výrobku s harmonizovanou technickou specifikací i nad rozsah harmonizovaných parametrů

11 Seminář ÚNMZ /2010 Potvrzení, že stavební výrobek uvedený na trh má vlastnosti ověřené v souladu s požadavky stavebního zákona v souladu s požadavky NV 163/2002 Sb., splňuje požadavky ve smyslu §13 a) NV s označením CE – vlastnosti, úrovně a třídy odpovídá požadavkům stavebního zákona a dalším předpisům ČR podle jiných předpisů odpovídá požadavkům stavebního zákona a dalším předpisům ČR má ověřeny úrovně vlastností požadované účastníky stavebního procesu a nezbytné pro zajištění výsledné kvality stavby je pod trvalým dozorem dodržování ověřených vlastností

12 Seminář ÚNMZ /2010 GLOBÁLNÍ PŘÍSTUP shoda s legislativními požadavky Shoda s dodatečnými požadavky prověření systému řízení kvality vydání certifikátu a licence kontrola kvality Pilíře certifikačního systému

13 Seminář ÚNMZ /2010 Porovnání postupů PS pro účely CE a pro propůjčení značky

14 Seminář ÚNMZ /2010 Zainteresované subjekty v systému: 1. Svaz zkušeben pro výstavbu (správce systému a vlastník značky). 2. Akreditované certifikační orgány – členové SZV 3. Akreditované zkušební laboratoře – členové SZV 4. Subjekty dotčené stavebním řádem 5. MPO, ÚNMZ, MMR, MZd., MPSV, MŽP, MD 6. Profesní sdružení – ČKAIT, SPS, … 7. Orgány dozoru nad trhem 8. Výrobci a distributoři stavebních výrobků 9. Investoři

15 Seminář ÚNMZ /2010 Pravidla pro používání a správu značky Pravidla pro udělování licence k používání značky jsou přílohou licenční smlouvy a obsahují zejména: provedení značky a všeobecné požadavky zásady tvorby technických pokynů postup získání licence - certifikační postup podmínky vydání značky práva a povinnosti zúčastněných subjektů platnost licence (2 roky) obnovení licence Opatření v případě neshody: pozastavení platnosti licence odstoupení od licence odebrání licence odvolací pravidla

16 Seminář ÚNMZ /2010 Schéma certifikačního postupu 1. Podání žádosti SZV nebo pověřenému COV 2. Přezkoumání a evidence žádosti, cena a smlouva o certifikaci  volba TP (existuje-li),  případně vytvoření nového TP a odsouhlasení žadatelem 3. Posouzení dokumentace, počáteční zkouška typu (je-li třeba), posouzení systému řízení výroby 4. Inspekce výrobní šarže  návštěva výroby nebo skladu, odběr a kontrola vzorků, namátková kontrola parametrů 5. Vydání certifikátu a licence  právo vzniká podpisem licenční smlouvy a úhradou poplatků 6. Dohled  inspekční návštěvy  zkoušky vzorků se značkou „Osvědčeno pro stavbu“ odebraných na trhu

17 Seminář ÚNMZ /2010 Zásady tvorby technických pokynů 1. Splnění všech požadavků v harmonizované sféře 2. Splnění všech požadavků v regulované sféře ČR 3. Mimo regulovanou a harmonizovanou oblast splnění zásad obecné bezpečnosti 4. V případě existence hEN je nutné splnění všech požadavků, nikoliv pouze požadavků jmenovaných v Příloze ZA 5. TP zahrnují i veškeré požadavky podřízených norem 6. Součástí TP je stanovení rozsahu dalších požadavků, limitů nebo technických a technologických omezení podle požadavků rezortů a profesních sdružení

18 Seminář ÚNMZ /2010 Právo na používání značky je podmíněno: 1. Splněním požadavků EU Direktivy 89/106/EEC a příslušných NV 190/2002 Sb., resp. 163/2002 Sb., i veškeré legislativy EU a ČR, vztahující se na výrobek (zejména Annex ZA harmonizovaných norem). 2. Splněním požadavků Pravidel pro udělování licence používání značky „Osvědčeno pro stavbu“.

19 Děkuji za pozornost Ing. Petr Kučera,CSc. kucera@csias.cz Bližší informace na www.szv.cz


Stáhnout ppt "Osvědčeno pro stavbu Svaz zkušeben pro výstavbu. Jsou stavby skutečně bezpečné? Svaz zkušeben pro výstavbu."

Podobné prezentace


Reklamy Google